Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 157 339.70
Min 28.02.2002 19 863.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 69 066.00 71 598.40 -2 532.40 -3.54% 71 266.90 -2 200.90 -3.09%
30.11.2017 71 598.40 69 198.90 2 399.50 3.47% 73 635.60 -2 037.20 -2.77%
31.10.2017 69 198.90 67 695.20 1 503.70 2.22% 74 397.30 -5 198.40 -6.99%
30.09.2017 67 695.20 68 268.60 - 573.40 -0.84% 81 209.80 -13 514.60 -16.64%
31.08.2017 68 268.60 69 579.40 -1 310.80 -1.88% 82 202.80 -13 934.20 -16.95%
31.07.2017 69 579.40 68 531.40 1 048.00 1.53% 83 302.70 -13 723.30 -16.47%
30.06.2017 68 531.40 71 042.60 -2 511.20 -3.53% 86 490.50 -17 959.10 -20.76%
31.05.2017 71 042.60 62 442.60 8 600.00 13.77% 85 876.50 -14 833.90 -17.27%
30.04.2017 62 442.60 65 645.80 -3 203.20 -4.88% 82 688.40 -20 245.80 -24.48%
31.03.2017 65 645.80 65 006.40 639.40 0.98% 82 771.20 -17 125.40 -20.69%
28.02.2017 65 006.40 64 999.10 7.30 0.01% 87 892.50 -22 886.10 -26.04%
31.01.2017 64 999.10 71 266.90 -6 267.80 -8.79% 81 785.00 -16 785.90 -20.52%
31.12.2016 71 266.90 73 635.60 -2 368.70 -3.22% 74 208.60 -2 941.70 -3.96%
30.11.2016 73 635.60 74 397.30 - 761.70 -1.02% 89 523.60 -15 888.00 -17.75%
31.10.2016 74 397.30 81 209.80 -6 812.50 -8.39% 84 622.50 -10 225.20 -12.08%
30.09.2016 81 209.80 82 202.80 - 993.00 -1.21% 80 300.10 909.70 1.13%
31.08.2016 82 202.80 83 302.70 -1 099.90 -1.32% 76 040.30 6 162.50 8.10%
31.07.2016 83 302.70 86 490.50 -3 187.80 -3.69% 76 974.00 6 328.70 8.22%
30.06.2016 86 490.50 85 876.50 614.00 0.71% 71 158.20 15 332.30 21.55%
31.05.2016 85 876.50 82 688.40 3 188.10 3.86% 81 014.60 4 861.90 6.00%
30.04.2016 82 688.40 82 771.20 -82.80 -0.10% 89 455.80 -6 767.40 -7.57%
31.03.2016 82 771.20 87 892.50 -5 121.30 -5.83% 100 609.50 -17 838.30 -17.73%
29.02.2016 87 892.50 81 785.00 6 107.50 7.47% 92 699.70 -4 807.20 -5.19%
31.01.2016 81 785.00 74 208.60 7 576.40 10.21% 102 475.80 -20 690.80 -20.19%
31.12.2015 74 208.60 89 523.60 -15 315.00 -17.11% 90 243.10 -16 034.50 -17.77%
30.11.2015 89 523.60 84 622.50 4 901.10 5.79% 88 051.90 1 471.70 1.67%
31.10.2015 84 622.50 80 300.10 4 322.40 5.38% 85 148.00 - 525.50 -0.62%
30.09.2015 80 300.10 76 040.30 4 259.80 5.60% 83 682.60 -3 382.50 -4.04%
31.08.2015 76 040.30 76 974.00 - 933.70 -1.21% 81 488.20 -5 447.90 -6.69%
31.07.2015 76 974.00 71 158.20 5 815.80 8.17% 74 275.70 2 698.30 3.63%
30.06.2015 71 158.20 81 014.60 -9 856.40 -12.17% 76 487.40 -5 329.20 -6.97%
31.05.2015 81 014.60 89 455.80 -8 441.20 -9.44% 74 388.20 6 626.40 8.91%
30.04.2015 89 455.80 100 609.50 -11 153.70 -11.09% 68 552.40 20 903.40 30.49%
31.03.2015 100 609.50 92 699.70 7 909.80 8.53% 65 718.30 34 891.20 53.09%
28.02.2015 92 699.70 102 475.80 -9 776.10 -9.54% 68 314.00 24 385.70 35.70%
31.01.2015 102 475.80 90 243.10 12 232.70 13.56% 66 970.50 35 505.30 53.02%
31.12.2014 90 243.10 88 051.90 2 191.20 2.49% 62 708.50 27 534.60 43.91%
30.11.2014 88 051.90 85 148.00 2 903.90 3.41% 70 218.60 17 833.30 25.40%
31.10.2014 85 148.00 83 682.60 1 465.40 1.75% 63 720.30 21 427.70 33.63%
30.09.2014 83 682.60 81 488.20 2 194.40 2.69% 61 804.60 21 878.00 35.40%
31.08.2014 81 488.20 74 275.70 7 212.50 9.71% 57 451.50 24 036.70 41.84%
31.07.2014 74 275.70 76 487.40 -2 211.70 -2.89% 59 485.40 14 790.30 24.86%
30.06.2014 76 487.40 74 388.20 2 099.20 2.82% 59 453.80 17 033.60 28.65%
31.05.2014 74 388.20 68 552.40 5 835.80 8.51% 72 382.50 2 005.70 2.77%
30.04.2014 68 552.40 65 718.30 2 834.10 4.31% 77 929.60 -9 377.20 -12.03%
31.03.2014 65 718.30 68 314.00 -2 595.70 -3.80% 76 214.50 -10 496.20 -13.77%
28.02.2014 68 314.00 66 970.50 1 343.50 2.01% 73 580.60 -5 266.60 -7.16%
31.01.2014 66 970.50 62 708.50 4 262.00 6.80% 88 279.90 -21 309.40 -24.14%
31.12.2013 62 708.50 70 218.60 -7 510.10 -10.70% 94 330.20 -31 621.70 -33.52%
30.11.2013 70 218.60 63 720.30 6 498.30 10.20% 95 996.20 -25 777.60 -26.85%
31.10.2013 63 720.30 61 804.60 1 915.70 3.10% 123 310.40 -59 590.10 -48.33%
30.09.2013 61 804.60 57 451.50 4 353.10 7.58% 129 012.80 -67 208.20 -52.09%
31.08.2013 57 451.50 59 485.40 -2 033.90 -3.42% 132 106.30 -74 654.80 -56.51%
31.07.2013 59 485.40 59 453.80 31.60 0.05% 124 815.40 -65 330.00 -52.34%
30.06.2013 59 453.80 72 382.50 -12 928.70 -17.86% 114 881.10 -55 427.30 -48.25%
31.05.2013 72 382.50 77 929.60 -5 547.10 -7.12% 133 193.20 -60 810.70 -45.66%
30.04.2013 77 929.60 76 214.50 1 715.10 2.25% 108 339.90 -30 410.30 -28.07%
31.03.2013 76 214.50 73 580.60 2 633.90 3.58% 111 329.50 -35 115.00 -31.54%
28.02.2013 73 580.60 88 279.90 -14 699.30 -16.65% 121 679.90 -48 099.30 -39.53%
31.01.2013 88 279.90 94 330.20 -6 050.30 -6.41% 123 079.00 -34 799.10 -28.27%
31.12.2012 94 330.20 95 996.20 -1 666.00 -1.74% 122 808.80 -28 478.60 -23.19%
30.11.2012 95 996.20 123 310.40 -27 314.20 -22.15% 116 625.50 -20 629.30 -17.69%
31.10.2012 123 310.40 129 012.80 -5 702.40 -4.42% 112 169.90 11 140.50 9.93%
30.09.2012 129 012.80 132 106.30 -3 093.50 -2.34% 120 179.00 8 833.80 7.35%
31.08.2012 132 106.30 124 815.40 7 290.90 5.84% 112 939.50 19 166.80 16.97%
31.07.2012 124 815.40 114 881.10 9 934.30 8.65% 96 622.60 28 192.80 29.18%
30.06.2012 114 881.10 133 193.20 -18 312.10 -13.75% 87 040.20 27 840.90 31.99%
31.05.2012 133 193.20 108 339.90 24 853.30 22.94% 91 874.50 41 318.70 44.97%
30.04.2012 108 339.90 111 329.50 -2 989.60 -2.69% 96 789.40 11 550.50 11.93%
31.03.2012 111 329.50 121 679.90 -10 350.40 -8.51% 85 154.90 26 174.60 30.74%
29.02.2012 121 679.90 123 079.00 -1 399.10 -1.14% 88 964.50 32 715.40 36.77%
31.01.2012 123 079.00 122 808.80 270.20 0.22% 94 821.00 28 258.00 29.80%
31.12.2011 122 808.80 116 625.50 6 183.30 5.30% 91 913.80 30 895.00 33.61%
30.11.2011 116 625.50 112 169.90 4 455.60 3.97% 103 576.70 13 048.80 12.60%
31.10.2011 112 169.90 120 179.00 -8 009.10 -6.66% 108 238.60 3 931.30 3.63%
30.09.2011 120 179.00 112 939.50 7 239.50 6.41% 119 250.60 928.40 0.78%
31.08.2011 112 939.50 96 622.60 16 316.90 16.89% 126 205.90 -13 266.40 -10.51%
31.07.2011 96 622.60 87 040.20 9 582.40 11.01% 117 177.40 -20 554.80 -17.54%
30.06.2011 87 040.20 91 874.50 -4 834.30 -5.26% 118 430.50 -31 390.30 -26.51%
31.05.2011 91 874.50 96 789.40 -4 914.90 -5.08% 124 117.90 -32 243.40 -25.98%
30.04.2011 96 789.40 85 154.90 11 634.50 13.66% 110 959.40 -14 170.00 -12.77%
31.03.2011 85 154.90 88 964.50 -3 809.60 -4.28% 104 834.30 -19 679.40 -18.77%
28.02.2011 88 964.50 94 821.00 -5 856.50 -6.18% 98 777.60 -9 813.10 -9.93%
31.01.2011 94 821.00 91 913.80 2 907.20 3.16% 94 592.30 228.70 0.24%
31.12.2010 91 913.80 103 576.70 -11 662.90 -11.26% 98 617.80 -6 704.00 -6.80%
30.11.2010 103 576.70 108 238.60 -4 661.90 -4.31% 99 065.80 4 510.90 4.55%
31.10.2010 108 238.60 119 250.60 -11 012.00 -9.23% 95 737.80 12 500.80 13.06%
30.09.2010 119 250.60 126 205.90 -6 955.30 -5.51% 99 376.20 19 874.40 20.00%
31.08.2010 126 205.90 117 177.40 9 028.50 7.70% 96 327.50 29 878.40 31.02%
31.07.2010 117 177.40 118 430.50 -1 253.10 -1.06% 105 904.40 11 273.00 10.64%
30.06.2010 118 430.50 124 117.90 -5 687.40 -4.58% 109 861.90 8 568.60 7.80%
31.05.2010 124 117.90 110 959.40 13 158.50 11.86% 113 210.80 10 907.10 9.63%
30.04.2010 110 959.40 104 834.30 6 125.10 5.84% 125 018.60 -14 059.20 -11.25%
31.03.2010 104 834.30 98 777.60 6 056.70 6.13% 139 702.00 -34 867.70 -24.96%
28.02.2010 98 777.60 94 592.30 4 185.30 4.42% 149 568.20 -50 790.60 -33.96%
31.01.2010 94 592.30 98 617.80 -4 025.50 -4.08% 157 339.70 -62 747.40 -39.88%
31.12.2009 98 617.80 99 065.80 - 448.00 -0.45% 132 919.60 -34 301.80 -25.81%
30.11.2009 99 065.80 95 737.80 3 328.00 3.48% 130 188.80 -31 123.00 -23.91%
31.10.2009 95 737.80 99 376.20 -3 638.40 -3.66% 115 069.20 -19 331.40 -16.80%
30.09.2009 99 376.20 96 327.50 3 048.70 3.16% 97 384.50 1 991.70 2.05%
31.08.2009 96 327.50 105 904.40 -9 576.90 -9.04% 92 542.20 3 785.30 4.09%
31.07.2009 105 904.40 109 861.90 -3 957.50 -3.60% 97 241.10 8 663.30 8.91%
30.06.2009 109 861.90 113 210.80 -3 348.90 -2.96% 110 250.20 - 388.30 -0.35%
31.05.2009 113 210.80 125 018.60 -11 807.80 -9.44% 90 666.80 22 544.00 24.86%
30.04.2009 125 018.60 139 702.00 -14 683.40 -10.51% 85 683.80 39 334.80 45.91%
31.03.2009 139 702.00 149 568.20 -9 866.20 -6.60% 88 286.60 51 415.40 58.24%
28.02.2009 149 568.20 157 339.70 -7 771.50 -4.94% 97 547.80 52 020.40 53.33%
31.01.2009 157 339.70 132 919.60 24 420.10 18.37% 81 137.00 76 202.70 93.92%
31.12.2008 132 919.60 130 188.80 2 730.80 2.10% 76 409.60 56 510.00 73.96%
30.11.2008 130 188.80 115 069.20 15 119.60 13.14% 81 538.60 48 650.20 59.67%
31.10.2008 115 069.20 97 384.50 17 684.70 18.16% 71 676.60 43 392.60 60.54%
30.09.2008 97 384.50 92 542.20 4 842.30 5.23% 59 586.40 37 798.10 63.43%
31.08.2008 92 542.20 97 241.10 -4 698.90 -4.83% 57 160.80 35 381.40 61.90%
31.07.2008 97 241.10 110 250.20 -13 009.10 -11.80% 55 068.60 42 172.50 76.58%
30.06.2008 110 250.20 90 666.80 19 583.40 21.60% 50 994.80 59 255.40 116.20%
31.05.2008 90 666.80 85 683.80 4 983.00 5.82% 50 033.50 40 633.30 81.21%
30.04.2008 85 683.80 88 286.60 -2 602.80 -2.95% 50 998.40 34 685.40 68.01%
31.03.2008 88 286.60 97 547.80 -9 261.20 -9.49% 52 105.80 36 180.80 69.44%
29.02.2008 97 547.80 81 137.00 16 410.80 20.23% 54 012.50 43 535.30 80.60%
31.01.2008 81 137.00 76 409.60 4 727.40 6.19% 51 330.30 29 806.70 58.07%
31.12.2007 76 409.60 81 538.60 -5 129.00 -6.29% 59 860.70 16 548.90 27.65%
30.11.2007 81 538.60 71 676.60 9 862.00 13.76% 57 834.30 23 704.30 40.99%
31.10.2007 71 676.60 59 586.40 12 090.20 20.29% 49 860.10 21 816.50 43.76%
30.09.2007 59 586.40 57 160.80 2 425.60 4.24% 43 128.00 16 458.40 38.16%
31.08.2007 57 160.80 55 068.60 2 092.20 3.80% 52 938.30 4 222.50 7.98%
31.07.2007 55 068.60 50 994.80 4 073.80 7.99% 59 849.20 -4 780.60 -7.99%
30.06.2007 50 994.80 50 033.50 961.30 1.92% 53 761.90 -2 767.10 -5.15%
31.05.2007 50 033.50 50 998.40 - 964.90 -1.89% 61 861.90 -11 828.40 -19.12%
30.04.2007 50 998.40 52 105.80 -1 107.40 -2.13% 57 913.00 -6 914.60 -11.94%
31.03.2007 52 105.80 54 012.50 -1 906.70 -3.53% 51 798.70 307.10 0.59%
28.02.2007 54 012.50 51 330.30 2 682.20 5.23% 56 843.50 -2 831.00 -4.98%
31.01.2007 51 330.30 59 860.70 -8 530.40 -14.25% 56 742.40 -5 412.10 -9.54%
31.12.2006 59 860.70 57 834.30 2 026.40 3.50% 48 818.40 11 042.30 22.62%
30.11.2006 57 834.30 49 860.10 7 974.20 15.99% 55 236.90 2 597.40 4.70%
31.10.2006 49 860.10 43 128.00 6 732.10 15.61% 48 074.50 1 785.60 3.71%
30.09.2006 43 128.00 52 938.30 -9 810.30 -18.53% 54 417.80 -11 289.80 -20.75%
31.08.2006 52 938.30 59 849.20 -6 910.90 -11.55% 56 440.70 -3 502.40 -6.21%
31.07.2006 59 849.20 53 761.90 6 087.30 11.32% 53 018.20 6 831.00 12.88%
30.06.2006 53 761.90 61 861.90 -8 100.00 -13.09% 56 442.50 -2 680.60 -4.75%
31.05.2006 61 861.90 57 913.00 3 948.90 6.82% 52 030.30 9 831.60 18.90%
30.04.2006 57 913.00 51 798.70 6 114.30 11.80% 47 594.70 10 318.30 21.68%
31.03.2006 51 798.70 56 843.50 -5 044.80 -8.87% 47 231.30 4 567.40 9.67%
28.02.2006 56 843.50 56 742.40 101.10 0.18% 51 575.80 5 267.70 10.21%
31.01.2006 56 742.40 48 818.40 7 924.00 16.23% 49 756.00 6 986.40 14.04%
31.12.2005 48 818.40 55 236.90 -6 418.50 -11.62% 45 596.60 3 221.80 7.07%
30.11.2005 55 236.90 48 074.50 7 162.40 14.90% 40 074.30 15 162.60 37.84%
31.10.2005 48 074.50 54 417.80 -6 343.30 -11.66% 29 675.60 18 398.90 62.00%
30.09.2005 54 417.80 56 440.70 -2 022.90 -3.58% 27 334.10 27 083.70 99.08%
31.08.2005 56 440.70 53 018.20 3 422.50 6.46% 27 079.10 29 361.60 108.43%
31.07.2005 53 018.20 56 442.50 -3 424.30 -6.07% 26 485.00 26 533.20 100.18%
30.06.2005 56 442.50 52 030.30 4 412.20 8.48% 25 333.70 31 108.80 122.80%
31.05.2005 52 030.30 47 594.70 4 435.60 9.32% 28 083.40 23 946.90 85.27%
30.04.2005 47 594.70 47 231.30 363.40 0.77% 24 417.10 23 177.60 94.92%
31.03.2005 47 231.30 51 575.80 -4 344.50 -8.42% 29 767.20 17 464.10 58.67%
28.02.2005 51 575.80 49 756.00 1 819.80 3.66% 28 624.80 22 951.00 80.18%
31.01.2005 49 756.00 45 596.60 4 159.40 9.12% 30 131.90 19 624.10 65.13%
31.12.2004 45 596.60 40 074.30 5 522.30 13.78% 28 404.50 17 192.10 60.53%
30.11.2004 40 074.30 29 675.60 10 398.70 35.04% 27 228.30 12 846.00 47.18%
31.10.2004 29 675.60 27 334.10 2 341.50 8.57% 29 248.00 427.60 1.46%
30.09.2004 27 334.10 27 079.10 255.00 0.94% 33 054.80 -5 720.70 -17.31%
31.08.2004 27 079.10 26 485.00 594.10 2.24% 33 192.00 -6 112.90 -18.42%
31.07.2004 26 485.00 25 333.70 1 151.30 4.54% 32 557.70 -6 072.70 -18.65%
30.06.2004 25 333.70 28 083.40 -2 749.70 -9.79% 35 573.70 -10 240.00 -28.79%
31.05.2004 28 083.40 24 417.10 3 666.30 15.02% 40 710.80 -12 627.40 -31.02%
30.04.2004 24 417.10 29 767.20 -5 350.10 -17.97% 35 863.80 -11 446.70 -31.92%
31.03.2004 29 767.20 28 624.80 1 142.40 3.99% 35 169.60 -5 402.40 -15.36%
29.02.2004 28 624.80 30 131.90 -1 507.10 -5.00% 38 538.90 -9 914.10 -25.72%
31.01.2004 30 131.90 28 404.50 1 727.40 6.08% 36 459.80 -6 327.90 -17.36%
31.12.2003 28 404.50 27 228.30 1 176.20 4.32% 36 105.50 -7 701.00 -21.33%
30.11.2003 27 228.30 29 248.00 -2 019.70 -6.91% 33 641.80 -6 413.50 -19.06%
31.10.2003 29 248.00 33 054.80 -3 806.80 -11.52% 34 662.20 -5 414.20 -15.62%
30.09.2003 33 054.80 33 192.00 - 137.20 -0.41% 36 841.80 -3 787.00 -10.28%
31.08.2003 33 192.00 32 557.70 634.30 1.95% 33 164.90 27.10 0.08%
31.07.2003 32 557.70 35 573.70 -3 016.00 -8.48% 33 001.40 - 443.70 -1.34%
30.06.2003 35 573.70 40 710.80 -5 137.10 -12.62% 32 849.70 2 724.00 8.29%
31.05.2003 40 710.80 35 863.80 4 847.00 13.52% 25 715.30 14 995.50 58.31%
30.04.2003 35 863.80 35 169.60 694.20 1.97% 23 918.30 11 945.50 49.94%
31.03.2003 35 169.60 38 538.90 -3 369.30 -8.74% 20 380.00 14 789.60 72.57%
28.02.2003 38 538.90 36 459.80 2 079.10 5.70% 19 863.00 18 675.90 94.02%
31.01.2003 36 459.80 36 105.50 354.30 0.98% 19 932.00 16 527.80 82.92%
31.12.2002 36 105.50 33 641.80 2 463.70 7.32% - - -
30.11.2002 33 641.80 34 662.20 -1 020.40 -2.94% - - -
31.10.2002 34 662.20 36 841.80 -2 179.60 -5.92% - - -
30.09.2002 36 841.80 33 164.90 3 676.90 11.09% - - -
31.08.2002 33 164.90 33 001.40 163.50 0.50% - - -
31.07.2002 33 001.40 32 849.70 151.70 0.46% - - -
30.06.2002 32 849.70 25 715.30 7 134.40 27.74% - - -
31.05.2002 25 715.30 23 918.30 1 797.00 7.51% - - -
30.04.2002 23 918.30 20 380.00 3 538.30 17.36% - - -
31.03.2002 20 380.00 19 863.00 517.00 2.60% - - -
28.02.2002 19 863.00 19 932.00 -69.00 -0.35% - - -
31.01.2002 19 932.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Platby za ostatní netržní produkci (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies