Na spotřebu (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč) - Na spotřebu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 29.02.2020 316 244.00
Min 31.01.2006 181 932.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2021 310 146.60 312 663.80 -2 517.20 -0.81% 315 138.60 -4 992.00 -1.58%
31.12.2020 312 663.80 314 927.70 -2 263.90 -0.72% 315 246.30 -2 582.50 -0.82%
30.11.2020 314 927.70 315 126.90 - 199.20 -0.06% 314 637.60 290.10 0.09%
31.10.2020 315 126.90 315 354.50 - 227.60 -0.07% 313 418.20 1 708.70 0.55%
30.09.2020 315 354.50 315 132.00 222.50 0.07% 311 481.90 3 872.60 1.24%
31.08.2020 315 132.00 314 343.00 789.00 0.25% 309 940.70 5 191.30 1.67%
31.07.2020 314 343.00 313 186.70 1 156.30 0.37% 306 842.70 7 500.30 2.44%
30.06.2020 313 186.70 313 177.90 8.80 0.00% 304 282.40 8 904.30 2.93%
31.05.2020 313 177.90 312 862.80 315.10 0.10% 303 344.60 9 833.30 3.24%
30.04.2020 312 862.80 314 992.40 -2 129.60 -0.68% 300 991.00 11 871.80 3.94%
31.03.2020 314 992.40 316 244.00 -1 251.60 -0.40% 299 187.30 15 805.10 5.28%
29.02.2020 316 244.00 315 138.60 1 105.40 0.35% 297 459.20 18 784.80 6.32%
31.01.2020 315 138.60 315 246.30 - 107.70 -0.03% 296 881.20 18 257.40 6.15%
31.12.2019 315 246.30 314 637.60 608.70 0.19% 298 565.20 16 681.10 5.59%
30.11.2019 314 637.60 313 418.20 1 219.40 0.39% 298 590.90 16 046.70 5.37%
31.10.2019 313 418.20 311 481.90 1 936.30 0.62% 297 223.50 16 194.70 5.45%
30.09.2019 311 481.90 309 940.70 1 541.20 0.50% 295 176.50 16 305.40 5.52%
31.08.2019 309 940.70 306 842.70 3 098.00 1.01% 294 692.40 15 248.30 5.17%
31.07.2019 306 842.70 304 282.40 2 560.30 0.84% 293 098.60 13 744.10 4.69%
30.06.2019 304 282.40 303 344.60 937.80 0.31% 291 258.50 13 023.90 4.47%
31.05.2019 303 344.60 300 991.00 2 353.60 0.78% 289 646.40 13 698.20 4.73%
30.04.2019 300 991.00 299 187.30 1 803.70 0.60% 287 182.40 13 808.60 4.81%
31.03.2019 299 187.30 297 459.20 1 728.10 0.58% 285 962.80 13 224.50 4.62%
28.02.2019 297 459.20 296 881.20 578.00 0.19% 284 623.00 12 836.20 4.51%
31.01.2019 296 881.20 298 565.20 -1 684.00 -0.56% 284 366.30 12 514.90 4.40%
31.12.2018 298 565.20 298 590.90 -25.70 -0.01% 284 858.50 13 706.70 4.81%
30.11.2018 298 590.90 297 223.50 1 367.40 0.46% 283 263.20 15 327.70 5.41%
31.10.2018 297 223.50 295 176.50 2 047.00 0.69% 281 335.20 15 888.30 5.65%
30.09.2018 295 176.50 294 692.40 484.10 0.16% 279 637.70 15 538.80 5.56%
31.08.2018 294 692.40 293 098.60 1 593.80 0.54% 280 480.50 14 211.90 5.07%
31.07.2018 293 098.60 291 258.50 1 840.10 0.63% 278 949.60 14 149.00 5.07%
30.06.2018 291 258.50 289 646.40 1 612.10 0.56% 277 579.30 13 679.20 4.93%
31.05.2018 289 646.40 287 182.40 2 464.00 0.86% 276 289.30 13 357.10 4.83%
30.04.2018 287 182.40 285 962.80 1 219.60 0.43% 274 203.80 12 978.60 4.73%
31.03.2018 285 962.80 284 623.00 1 339.80 0.47% 274 233.10 11 729.70 4.28%
28.02.2018 284 623.00 284 366.30 256.70 0.09% 275 051.50 9 571.50 3.48%
31.01.2018 284 366.30 284 858.50 - 492.20 -0.17% 274 461.80 9 904.50 3.61%
31.12.2017 284 858.50 283 263.20 1 595.30 0.56% 275 962.20 8 896.30 3.22%
30.11.2017 283 263.20 281 335.20 1 928.00 0.69% 274 892.30 8 370.90 3.05%
31.10.2017 281 335.20 279 637.70 1 697.50 0.61% 273 276.50 8 058.70 2.95%
30.09.2017 279 637.70 280 480.50 - 842.80 -0.30% 271 772.20 7 865.50 2.89%
31.08.2017 280 480.50 278 949.60 1 530.90 0.55% 270 220.20 10 260.30 3.80%
31.07.2017 278 949.60 277 579.30 1 370.30 0.49% 269 228.50 9 721.10 3.61%
30.06.2017 277 579.30 276 289.30 1 290.00 0.47% 268 260.80 9 318.50 3.47%
31.05.2017 276 289.30 274 203.80 2 085.50 0.76% 267 292.90 8 996.40 3.37%
30.04.2017 274 203.80 274 233.10 -29.30 -0.01% 265 255.20 8 948.60 3.37%
31.03.2017 274 233.10 275 051.50 - 818.40 -0.30% 265 089.60 9 143.50 3.45%
28.02.2017 275 051.50 274 461.80 589.70 0.21% 263 818.30 11 233.20 4.26%
31.01.2017 274 461.80 275 962.20 -1 500.40 -0.54% 261 696.80 12 765.00 4.88%
31.12.2016 275 962.20 274 892.30 1 069.90 0.39% 262 927.70 13 034.50 4.96%
30.11.2016 274 892.30 273 276.50 1 615.80 0.59% 261 149.90 13 742.40 5.26%
31.10.2016 273 276.50 271 772.20 1 504.30 0.55% 261 616.60 11 659.90 4.46%
30.09.2016 271 772.20 270 220.20 1 552.00 0.57% 261 623.90 10 148.30 3.88%
31.08.2016 270 220.20 269 228.50 991.70 0.37% 260 692.40 9 527.80 3.65%
31.07.2016 269 228.50 268 260.80 967.70 0.36% 260 786.00 8 442.50 3.24%
30.06.2016 268 260.80 267 292.90 967.90 0.36% 260 306.10 7 954.70 3.06%
31.05.2016 267 292.90 265 255.20 2 037.70 0.77% 259 254.70 8 038.20 3.10%
30.04.2016 265 255.20 265 089.60 165.60 0.06% 258 470.80 6 784.40 2.62%
31.03.2016 265 089.60 263 818.30 1 271.30 0.48% 259 175.20 5 914.40 2.28%
29.02.2016 263 818.30 261 696.80 2 121.50 0.81% 260 616.00 3 202.30 1.23%
31.01.2016 261 696.80 262 927.70 -1 230.90 -0.47% 262 181.70 - 484.90 -0.18%
31.12.2015 262 927.70 261 149.90 1 777.80 0.68% 263 572.60 - 644.90 -0.24%
30.11.2015 261 149.90 261 616.60 - 466.70 -0.18% 264 808.90 -3 659.00 -1.38%
31.10.2015 261 616.60 261 623.90 -7.30 -0.00% 264 913.20 -3 296.60 -1.24%
30.09.2015 261 623.90 260 692.40 931.50 0.36% 267 394.10 -5 770.20 -2.16%
31.08.2015 260 692.40 260 786.00 -93.60 -0.04% 265 850.60 -5 158.20 -1.94%
31.07.2015 260 786.00 260 306.10 479.90 0.18% 265 752.90 -4 966.90 -1.87%
30.06.2015 260 306.10 259 254.70 1 051.40 0.41% 265 022.50 -4 716.40 -1.78%
31.05.2015 259 254.70 258 470.80 783.90 0.30% 262 772.20 -3 517.50 -1.34%
30.04.2015 258 470.80 259 175.20 - 704.40 -0.27% 262 197.40 -3 726.60 -1.42%
31.03.2015 259 175.20 260 616.00 -1 440.80 -0.55% 264 169.90 -4 994.70 -1.89%
28.02.2015 260 616.00 262 181.70 -1 565.70 -0.60% 262 095.80 -1 479.80 -0.56%
31.01.2015 262 181.70 263 572.60 -1 390.90 -0.53% 262 586.60 - 404.90 -0.15%
31.12.2014 263 572.60 264 808.90 -1 236.30 -0.47% 264 125.80 - 553.20 -0.21%
30.11.2014 264 808.90 264 913.20 - 104.30 -0.04% 266 059.50 -1 250.60 -0.47%
31.10.2014 264 913.20 267 394.10 -2 480.90 -0.93% 265 653.10 - 739.90 -0.28%
30.09.2014 267 394.10 265 850.60 1 543.50 0.58% 265 115.40 2 278.70 0.86%
31.08.2014 265 850.60 265 752.90 97.70 0.04% 266 620.10 - 769.50 -0.29%
31.07.2014 265 752.90 265 022.50 730.40 0.28% 266 302.50 - 549.60 -0.21%
30.06.2014 265 022.50 262 772.20 2 250.30 0.86% 265 118.10 -95.60 -0.04%
31.05.2014 262 772.20 262 197.40 574.80 0.22% 266 736.60 -3 964.40 -1.49%
30.04.2014 262 197.40 264 169.90 -1 972.50 -0.75% 265 625.00 -3 427.60 -1.29%
31.03.2014 264 169.90 262 095.80 2 074.10 0.79% 265 496.90 -1 327.00 -0.50%
28.02.2014 262 095.80 262 586.60 - 490.80 -0.19% 263 065.10 - 969.30 -0.37%
31.01.2014 262 586.60 264 125.80 -1 539.20 -0.58% 264 022.10 -1 435.50 -0.54%
31.12.2013 264 125.80 266 059.50 -1 933.70 -0.73% 266 063.40 -1 937.60 -0.73%
30.11.2013 266 059.50 265 653.10 406.40 0.15% 265 741.20 318.30 0.12%
31.10.2013 265 653.10 265 115.40 537.70 0.20% 266 024.20 - 371.10 -0.14%
30.09.2013 265 115.40 266 620.10 -1 504.70 -0.56% 265 380.00 - 264.60 -0.10%
31.08.2013 266 620.10 266 302.50 317.60 0.12% 265 528.40 1 091.70 0.41%
31.07.2013 266 302.50 265 118.10 1 184.40 0.45% 265 439.50 863.00 0.33%
30.06.2013 265 118.10 266 736.60 -1 618.50 -0.61% 265 359.10 - 241.00 -0.09%
31.05.2013 266 736.60 265 625.00 1 111.60 0.42% 264 280.50 2 456.10 0.93%
30.04.2013 265 625.00 265 496.90 128.10 0.05% 262 954.00 2 671.00 1.02%
31.03.2013 265 496.90 263 065.10 2 431.80 0.92% 263 954.30 1 542.60 0.58%
28.02.2013 263 065.10 264 022.10 - 957.00 -0.36% 266 653.70 -3 588.60 -1.35%
31.01.2013 264 022.10 266 063.40 -2 041.30 -0.77% 266 758.60 -2 736.50 -1.03%
31.12.2012 266 063.40 265 741.20 322.20 0.12% 267 763.70 -1 700.30 -0.64%
30.11.2012 265 741.20 266 024.20 - 283.00 -0.11% 269 383.40 -3 642.20 -1.35%
31.10.2012 266 024.20 265 380.00 644.20 0.24% 269 120.00 -3 095.80 -1.15%
30.09.2012 265 380.00 265 528.40 - 148.40 -0.06% 269 446.20 -4 066.20 -1.51%
31.08.2012 265 528.40 265 439.50 88.90 0.03% 270 511.90 -4 983.50 -1.84%
31.07.2012 265 439.50 265 359.10 80.40 0.03% 270 002.80 -4 563.30 -1.69%
30.06.2012 265 359.10 264 280.50 1 078.60 0.41% 269 915.10 -4 556.00 -1.69%
31.05.2012 264 280.50 262 954.00 1 326.50 0.50% 268 415.70 -4 135.20 -1.54%
30.04.2012 262 954.00 263 954.30 -1 000.30 -0.38% 267 848.00 -4 894.00 -1.83%
31.03.2012 263 954.30 266 653.70 -2 699.40 -1.01% 268 639.70 -4 685.40 -1.74%
29.02.2012 266 653.70 266 758.60 - 104.90 -0.04% 264 070.60 2 583.10 0.98%
31.01.2012 266 758.60 267 763.70 -1 005.10 -0.38% 264 471.70 2 286.90 0.86%
31.12.2011 267 763.70 269 383.40 -1 619.70 -0.60% 265 616.60 2 147.10 0.81%
30.11.2011 269 383.40 269 120.00 263.40 0.10% 266 744.00 2 639.40 0.99%
31.10.2011 269 120.00 269 446.20 - 326.20 -0.12% 266 291.90 2 828.10 1.06%
30.09.2011 269 446.20 270 511.90 -1 065.70 -0.39% 265 931.20 3 515.00 1.32%
31.08.2011 270 511.90 270 002.80 509.10 0.19% 268 659.20 1 852.70 0.69%
31.07.2011 270 002.80 269 915.10 87.70 0.03% 268 096.00 1 906.80 0.71%
30.06.2011 269 915.10 268 415.70 1 499.40 0.56% 267 240.30 2 674.80 1.00%
31.05.2011 268 415.70 267 848.00 567.70 0.21% 291 814.90 -23 399.20 -8.02%
30.04.2011 267 848.00 268 639.70 - 791.70 -0.29% 290 506.30 -22 658.30 -7.80%
31.03.2011 268 639.70 264 070.60 4 569.10 1.73% 290 649.70 -22 010.00 -7.57%
28.02.2011 264 070.60 264 471.70 - 401.10 -0.15% 296 472.20 -32 401.60 -10.93%
31.01.2011 264 471.70 265 616.60 -1 144.90 -0.43% 294 427.70 -29 956.00 -10.17%
31.12.2010 265 616.60 266 744.00 -1 127.40 -0.42% 297 315.30 -31 698.70 -10.66%
30.11.2010 266 744.00 266 291.90 452.10 0.17% 299 416.20 -32 672.20 -10.91%
31.10.2010 266 291.90 265 931.20 360.70 0.14% 299 237.10 -32 945.20 -11.01%
30.09.2010 265 931.20 268 659.20 -2 728.00 -1.02% 297 965.60 -32 034.40 -10.75%
31.08.2010 268 659.20 268 096.00 563.20 0.21% 304 553.50 -35 894.30 -11.79%
31.07.2010 268 096.00 267 240.30 855.70 0.32% 303 240.20 -35 144.20 -11.59%
30.06.2010 267 240.30 291 814.90 -24 574.60 -8.42% 301 140.00 -33 899.70 -11.26%
31.05.2010 291 814.90 290 506.30 1 308.60 0.45% 310 187.00 -18 372.10 -5.92%
30.04.2010 290 506.30 290 649.70 - 143.40 -0.05% 308 075.40 -17 569.10 -5.70%
31.03.2010 290 649.70 296 472.20 -5 822.50 -1.96% 306 459.10 -15 809.40 -5.16%
28.02.2010 296 472.20 294 427.70 2 044.50 0.69% 308 619.00 -12 146.80 -3.94%
31.01.2010 294 427.70 297 315.30 -2 887.60 -0.97% 307 465.00 -13 037.30 -4.24%
31.12.2009 297 315.30 299 416.20 -2 100.90 -0.70% 307 528.20 -10 212.90 -3.32%
30.11.2009 299 416.20 299 237.10 179.10 0.06% 298 399.90 1 016.30 0.34%
31.10.2009 299 237.10 297 965.60 1 271.50 0.43% 296 208.60 3 028.50 1.02%
30.09.2009 297 965.60 304 553.50 -6 587.90 -2.16% 294 361.00 3 604.60 1.22%
31.08.2009 304 553.50 303 240.20 1 313.30 0.43% 290 103.80 14 449.70 4.98%
31.07.2009 303 240.20 301 140.00 2 100.20 0.70% 287 661.90 15 578.30 5.42%
30.06.2009 301 140.00 310 187.00 -9 047.00 -2.92% 284 529.60 16 610.40 5.84%
31.05.2009 310 187.00 308 075.40 2 111.60 0.69% 274 818.90 35 368.10 12.87%
30.04.2009 308 075.40 306 459.10 1 616.30 0.53% 271 176.90 36 898.50 13.61%
31.03.2009 306 459.10 308 619.00 -2 159.90 -0.70% 268 216.00 38 243.10 14.26%
28.02.2009 308 619.00 307 465.00 1 154.00 0.38% 270 655.60 37 963.40 14.03%
31.01.2009 307 465.00 307 528.20 -63.20 -0.02% 268 650.90 38 814.10 14.45%
31.12.2008 307 528.20 298 399.90 9 128.30 3.06% 267 204.50 40 323.70 15.09%
30.11.2008 298 399.90 296 208.60 2 191.30 0.74% 251 111.80 47 288.10 18.83%
31.10.2008 296 208.60 294 361.00 1 847.60 0.63% 247 408.40 48 800.20 19.72%
30.09.2008 294 361.00 290 103.80 4 257.20 1.47% 245 250.40 49 110.60 20.02%
31.08.2008 290 103.80 287 661.90 2 441.90 0.85% 238 300.80 51 803.00 21.74%
31.07.2008 287 661.90 284 529.60 3 132.30 1.10% 235 466.20 52 195.70 22.17%
30.06.2008 284 529.60 274 818.90 9 710.70 3.53% 233 086.10 51 443.50 22.07%
31.05.2008 274 818.90 271 176.90 3 642.00 1.34% 225 451.70 49 367.20 21.90%
30.04.2008 271 176.90 268 216.00 2 960.90 1.10% 221 946.70 49 230.20 22.18%
31.03.2008 268 216.00 270 655.60 -2 439.60 -0.90% 219 546.70 48 669.30 22.17%
29.02.2008 270 655.60 268 650.90 2 004.70 0.75% 211 554.00 59 101.60 27.94%
31.01.2008 268 650.90 267 204.50 1 446.40 0.54% 210 506.80 58 144.10 27.62%
31.12.2007 267 204.50 251 111.80 16 092.70 6.41% 210 367.50 56 837.00 27.02%
30.11.2007 251 111.80 247 408.40 3 703.40 1.50% 201 561.40 49 550.40 24.58%
31.10.2007 247 408.40 245 250.40 2 158.00 0.88% 198 936.80 48 471.60 24.37%
30.09.2007 245 250.40 238 300.80 6 949.60 2.92% 196 802.80 48 447.60 24.62%
31.08.2007 238 300.80 235 466.20 2 834.60 1.20% 196 423.50 41 877.30 21.32%
31.07.2007 235 466.20 233 086.10 2 380.10 1.02% 194 785.50 40 680.70 20.88%
30.06.2007 233 086.10 225 451.70 7 634.40 3.39% 193 125.30 39 960.80 20.69%
31.05.2007 225 451.70 221 946.70 3 505.00 1.58% 186 758.20 38 693.50 20.72%
30.04.2007 221 946.70 219 546.70 2 400.00 1.09% 184 419.00 37 527.70 20.35%
31.03.2007 219 546.70 211 554.00 7 992.70 3.78% 183 489.50 36 057.20 19.65%
28.02.2007 211 554.00 210 506.80 1 047.20 0.50% 182 050.80 29 503.20 16.21%
31.01.2007 210 506.80 210 367.50 139.30 0.07% 181 932.90 28 573.90 15.71%
31.12.2006 210 367.50 201 561.40 8 806.10 4.37% 182 036.40 28 331.10 15.56%
30.11.2006 201 561.40 198 936.80 2 624.60 1.32% - - -
31.10.2006 198 936.80 196 802.80 2 134.00 1.08% - - -
30.09.2006 196 802.80 196 423.50 379.30 0.19% - - -
31.08.2006 196 423.50 194 785.50 1 638.00 0.84% - - -
31.07.2006 194 785.50 193 125.30 1 660.20 0.86% - - -
30.06.2006 193 125.30 186 758.20 6 367.10 3.41% - - -
31.05.2006 186 758.20 184 419.00 2 339.20 1.27% - - -
30.04.2006 184 419.00 183 489.50 929.50 0.51% - - -
31.03.2006 183 489.50 182 050.80 1 438.70 0.79% - - -
28.02.2006 182 050.80 181 932.90 117.90 0.06% - - -
31.01.2006 181 932.90 182 036.40 - 103.50 -0.06% - - -
31.12.2005 182 036.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Na spotřebu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Na spotřebu (Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.