Na spotřebu (Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody - Na spotřebu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2018 11 385.50
Min 31.01.2004 1 582.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 10 475.70 11 377.50 - 901.80 -7.93% 10 384.50 91.20 0.88%
31.05.2019 11 377.50 10 764.40 613.10 5.70% 11 385.50 -8.00 -0.07%
30.04.2019 10 764.40 11 004.00 - 239.60 -2.18% 10 052.20 712.20 7.08%
31.03.2019 11 004.00 9 636.70 1 367.30 14.19% 10 113.60 890.40 8.80%
28.02.2019 9 636.70 9 402.40 234.30 2.49% 8 895.70 741.00 8.33%
31.01.2019 9 402.40 7 742.00 1 660.40 21.45% 9 047.00 355.40 3.93%
31.12.2018 7 742.00 10 367.40 -2 625.40 -25.32% 8 323.00 - 581.00 -6.98%
30.11.2018 10 367.40 10 564.20 - 196.80 -1.86% 11 134.40 - 767.00 -6.89%
31.10.2018 10 564.20 8 762.80 1 801.40 20.56% 10 548.80 15.40 0.15%
30.09.2018 8 762.80 9 874.40 -1 111.60 -11.26% 9 372.00 - 609.20 -6.50%
31.08.2018 9 874.40 9 177.00 697.40 7.60% 10 232.00 - 357.60 -3.49%
31.07.2018 9 177.00 10 384.50 -1 207.50 -11.63% 9 210.70 -33.70 -0.37%
30.06.2018 10 384.50 11 385.50 -1 001.00 -8.79% 10 791.50 - 407.00 -3.77%
31.05.2018 11 385.50 10 052.20 1 333.30 13.26% 11 350.80 34.70 0.31%
30.04.2018 10 052.20 10 113.60 -61.40 -0.61% 9 171.60 880.60 9.60%
31.03.2018 10 113.60 8 895.70 1 217.90 13.69% 11 134.00 -1 020.40 -9.16%
28.02.2018 8 895.70 9 047.00 - 151.30 -1.67% 9 064.10 - 168.40 -1.86%
31.01.2018 9 047.00 8 323.00 724.00 8.70% 7 779.90 1 267.10 16.29%
31.12.2017 8 323.00 11 134.40 -2 811.40 -25.25% 7 914.40 408.60 5.16%
30.11.2017 11 134.40 10 548.80 585.60 5.55% 10 070.00 1 064.40 10.57%
31.10.2017 10 548.80 9 372.00 1 176.80 12.56% 8 779.10 1 769.70 20.16%
30.09.2017 9 372.00 10 232.00 - 860.00 -8.40% 8 754.90 617.10 7.05%
31.08.2017 10 232.00 9 210.70 1 021.30 11.09% 9 166.80 1 065.20 11.62%
31.07.2017 9 210.70 10 791.50 -1 580.80 -14.65% 7 844.20 1 366.50 17.42%
30.06.2017 10 791.50 11 350.80 - 559.30 -4.93% 9 516.20 1 275.30 13.40%
31.05.2017 11 350.80 9 171.60 2 179.20 23.76% 9 715.50 1 635.30 16.83%
30.04.2017 9 171.60 11 134.00 -1 962.40 -17.63% 8 884.70 286.90 3.23%
31.03.2017 11 134.00 9 064.10 2 069.90 22.84% 8 797.30 2 336.70 26.56%
28.02.2017 9 064.10 7 779.90 1 284.20 16.51% 8 616.40 447.70 5.20%
31.01.2017 7 779.90 7 914.40 - 134.50 -1.70% 6 627.30 1 152.60 17.39%
31.12.2016 7 914.40 10 070.00 -2 155.60 -21.41% 7 551.70 362.70 4.80%
30.11.2016 10 070.00 8 779.10 1 290.90 14.70% 7 961.70 2 108.30 26.48%
31.10.2016 8 779.10 8 754.90 24.20 0.28% 7 008.10 1 771.00 25.27%
30.09.2016 8 754.90 9 166.80 - 411.90 -4.49% 6 966.40 1 788.50 25.67%
31.08.2016 9 166.80 7 844.20 1 322.60 16.86% 5 964.50 3 202.30 53.69%
31.07.2016 7 844.20 9 516.20 -1 672.00 -17.57% 6 742.70 1 101.50 16.34%
30.06.2016 9 516.20 9 715.50 - 199.30 -2.05% 7 484.50 2 031.70 27.15%
31.05.2016 9 715.50 8 884.70 830.80 9.35% 6 645.40 3 070.10 46.20%
30.04.2016 8 884.70 8 797.30 87.40 0.99% 6 577.90 2 306.80 35.07%
31.03.2016 8 797.30 8 616.40 180.90 2.10% 6 941.70 1 855.60 26.73%
29.02.2016 8 616.40 6 627.30 1 989.10 30.01% 5 872.40 2 744.00 46.73%
31.01.2016 6 627.30 7 551.70 - 924.40 -12.24% 5 639.60 987.70 17.51%
31.12.2015 7 551.70 7 961.70 - 410.00 -5.15% 5 972.40 1 579.30 26.44%
30.11.2015 7 961.70 7 008.10 953.60 13.61% 6 550.10 1 411.60 21.55%
31.10.2015 7 008.10 6 966.40 41.70 0.60% 6 625.60 382.50 5.77%
30.09.2015 6 966.40 5 964.50 1 001.90 16.80% 6 283.70 682.70 10.86%
31.08.2015 5 964.50 6 742.70 - 778.20 -11.54% 5 553.60 410.90 7.40%
31.07.2015 6 742.70 7 484.50 - 741.80 -9.91% 6 390.10 352.60 5.52%
30.06.2015 7 484.50 6 645.40 839.10 12.63% 6 609.50 875.00 13.24%
31.05.2015 6 645.40 6 577.90 67.50 1.03% 6 267.70 377.70 6.03%
30.04.2015 6 577.90 6 941.70 - 363.80 -5.24% 6 139.20 438.70 7.15%
31.03.2015 6 941.70 5 872.40 1 069.30 18.21% 6 681.20 260.50 3.90%
28.02.2015 5 872.40 5 639.60 232.80 4.13% 5 980.70 - 108.30 -1.81%
31.01.2015 5 639.60 5 972.40 - 332.80 -5.57% 5 353.70 285.90 5.34%
31.12.2014 5 972.40 6 550.10 - 577.70 -8.82% 5 348.50 623.90 11.66%
30.11.2014 6 550.10 6 625.60 -75.50 -1.14% 6 590.20 -40.10 -0.61%
31.10.2014 6 625.60 6 283.70 341.90 5.44% 6 327.00 298.60 4.72%
30.09.2014 6 283.70 5 553.60 730.10 13.15% 5 852.70 431.00 7.36%
31.08.2014 5 553.60 6 390.10 - 836.50 -13.09% 5 763.70 - 210.10 -3.65%
31.07.2014 6 390.10 6 609.50 - 219.40 -3.32% 6 038.00 352.10 5.83%
30.06.2014 6 609.50 6 267.70 341.80 5.45% 5 808.50 801.00 13.79%
31.05.2014 6 267.70 6 139.20 128.50 2.09% 6 441.80 - 174.10 -2.70%
30.04.2014 6 139.20 6 681.20 - 542.00 -8.11% 6 207.80 -68.60 -1.10%
31.03.2014 6 681.20 5 980.70 700.50 11.71% 5 545.50 1 135.70 20.48%
28.02.2014 5 980.70 5 353.70 627.00 11.71% 4 465.90 1 514.80 33.92%
31.01.2014 5 353.70 5 348.50 5.20 0.10% 4 089.20 1 264.50 30.92%
31.12.2013 5 348.50 6 590.20 -1 241.70 -18.84% 4 259.60 1 088.90 25.56%
30.11.2013 6 590.20 6 327.00 263.20 4.16% 5 476.70 1 113.50 20.33%
31.10.2013 6 327.00 5 852.70 474.30 8.10% 4 488.20 1 838.80 40.97%
30.09.2013 5 852.70 5 763.70 89.00 1.54% 4 015.70 1 837.00 45.75%
31.08.2013 5 763.70 6 038.00 - 274.30 -4.54% 4 707.00 1 056.70 22.45%
31.07.2013 6 038.00 5 808.50 229.50 3.95% 4 306.10 1 731.90 40.22%
30.06.2013 5 808.50 6 441.80 - 633.30 -9.83% 4 864.00 944.50 19.42%
31.05.2013 6 441.80 6 207.80 234.00 3.77% 4 748.40 1 693.40 35.66%
30.04.2013 6 207.80 5 545.50 662.30 11.94% 4 353.80 1 854.00 42.58%
31.03.2013 5 545.50 4 465.90 1 079.60 24.17% 4 943.10 602.40 12.19%
28.02.2013 4 465.90 4 089.20 376.70 9.21% 3 821.50 644.40 16.86%
31.01.2013 4 089.20 4 259.60 - 170.40 -4.00% 3 624.20 465.00 12.83%
31.12.2012 4 259.60 5 476.70 -1 217.10 -22.22% 4 159.30 100.30 2.41%
30.11.2012 5 476.70 4 488.20 988.50 22.02% 4 989.50 487.20 9.76%
31.10.2012 4 488.20 4 015.70 472.50 11.77% 4 631.40 - 143.20 -3.09%
30.09.2012 4 015.70 4 707.00 - 691.30 -14.69% 4 425.60 - 409.90 -9.26%
31.08.2012 4 707.00 4 306.10 400.90 9.31% 4 696.30 10.70 0.23%
31.07.2012 4 306.10 4 864.00 - 557.90 -11.47% 3 788.80 517.30 13.65%
30.06.2012 4 864.00 4 748.40 115.60 2.43% 4 488.00 376.00 8.38%
31.05.2012 4 748.40 4 353.80 394.60 9.06% 4 794.10 -45.70 -0.95%
30.04.2012 4 353.80 4 943.10 - 589.30 -11.92% 4 048.00 305.80 7.55%
31.03.2012 4 943.10 3 821.50 1 121.60 29.35% 4 684.40 258.70 5.52%
29.02.2012 3 821.50 3 624.20 197.30 5.44% 3 549.20 272.30 7.67%
31.01.2012 3 624.20 4 159.30 - 535.10 -12.87% 3 044.80 579.40 19.03%
31.12.2011 4 159.30 4 989.50 - 830.20 -16.64% 3 890.10 269.20 6.92%
30.11.2011 4 989.50 4 631.40 358.10 7.73% 4 404.80 584.70 13.27%
31.10.2011 4 631.40 4 425.60 205.80 4.65% 4 317.40 314.00 7.27%
30.09.2011 4 425.60 4 696.30 - 270.70 -5.76% 4 194.70 230.90 5.50%
31.08.2011 4 696.30 3 788.80 907.50 23.95% 4 239.50 456.80 10.77%
31.07.2011 3 788.80 4 488.00 - 699.20 -15.58% 3 476.60 312.20 8.98%
30.06.2011 4 488.00 4 794.10 - 306.10 -6.38% 4 132.10 355.90 8.61%
31.05.2011 4 794.10 4 048.00 746.10 18.43% 4 370.70 423.40 9.69%
30.04.2011 4 048.00 4 684.40 - 636.40 -13.59% 3 783.60 264.40 6.99%
31.03.2011 4 684.40 3 549.20 1 135.20 31.98% 4 925.20 - 240.80 -4.89%
28.02.2011 3 549.20 3 044.80 504.40 16.57% 4 130.30 - 581.10 -14.07%
31.01.2011 3 044.80 3 890.10 - 845.30 -21.73% 3 323.70 - 278.90 -8.39%
31.12.2010 3 890.10 4 404.80 - 514.70 -11.68% 4 574.80 - 684.70 -14.97%
30.11.2010 4 404.80 4 317.40 87.40 2.02% 5 071.70 - 666.90 -13.15%
31.10.2010 4 317.40 4 194.70 122.70 2.93% 5 093.70 - 776.30 -15.24%
30.09.2010 4 194.70 4 239.50 -44.80 -1.06% 5 210.90 -1 016.20 -19.50%
31.08.2010 4 239.50 3 476.60 762.90 21.94% 5 055.70 - 816.20 -16.14%
31.07.2010 3 476.60 4 132.10 - 655.50 -15.86% 5 702.00 -2 225.40 -39.03%
30.06.2010 4 132.10 4 370.70 - 238.60 -5.46% 6 404.00 -2 271.90 -35.48%
31.05.2010 4 370.70 3 783.60 587.10 15.52% 5 635.80 -1 265.10 -22.45%
30.04.2010 3 783.60 4 925.20 -1 141.60 -23.18% 6 245.90 -2 462.30 -39.42%
31.03.2010 4 925.20 4 130.30 794.90 19.25% 7 146.40 -2 221.20 -31.08%
28.02.2010 4 130.30 3 323.70 806.60 24.27% 4 955.60 - 825.30 -16.65%
31.01.2010 3 323.70 4 574.80 -1 251.10 -27.35% 4 430.40 -1 106.70 -24.98%
31.12.2009 4 574.80 5 071.70 - 496.90 -9.80% 5 378.40 - 803.60 -14.94%
30.11.2009 5 071.70 5 093.70 -22.00 -0.43% 6 268.90 -1 197.20 -19.10%
31.10.2009 5 093.70 5 210.90 - 117.20 -2.25% 7 253.90 -2 160.20 -29.78%
30.09.2009 5 210.90 5 055.70 155.20 3.07% 6 704.60 -1 493.70 -22.28%
31.08.2009 5 055.70 5 702.00 - 646.30 -11.33% 5 701.60 - 645.90 -11.33%
31.07.2009 5 702.00 6 404.00 - 702.00 -10.96% 6 565.80 - 863.80 -13.16%
30.06.2009 6 404.00 5 635.80 768.20 13.63% 6 733.10 - 329.10 -4.89%
31.05.2009 5 635.80 6 245.90 - 610.10 -9.77% 6 958.00 -1 322.20 -19.00%
30.04.2009 6 245.90 7 146.40 - 900.50 -12.60% 7 713.70 -1 467.80 -19.03%
31.03.2009 7 146.40 4 955.60 2 190.80 44.21% 6 497.00 649.40 10.00%
28.02.2009 4 955.60 4 430.40 525.20 11.85% 5 392.60 - 437.00 -8.10%
31.01.2009 4 430.40 5 378.40 - 948.00 -17.63% 4 812.90 - 382.50 -7.95%
31.12.2008 5 378.40 6 268.90 - 890.50 -14.21% 5 188.80 189.60 3.65%
30.11.2008 6 268.90 7 253.90 - 985.00 -13.58% 6 888.50 - 619.60 -8.99%
31.10.2008 7 253.90 6 704.60 549.30 8.19% 6 483.50 770.40 11.88%
30.09.2008 6 704.60 5 701.60 1 003.00 17.59% 4 922.90 1 781.70 36.19%
31.08.2008 5 701.60 6 565.80 - 864.20 -13.16% 5 534.40 167.20 3.02%
31.07.2008 6 565.80 6 733.10 - 167.30 -2.48% 5 304.60 1 261.20 23.78%
30.06.2008 6 733.10 6 958.00 - 224.90 -3.23% 5 787.10 946.00 16.35%
31.05.2008 6 958.00 7 713.70 - 755.70 -9.80% 6 410.80 547.20 8.54%
30.04.2008 7 713.70 6 497.00 1 216.70 18.73% 6 152.30 1 561.40 25.38%
31.03.2008 6 497.00 5 392.60 1 104.40 20.48% 5 759.00 738.00 12.81%
29.02.2008 5 392.60 4 812.90 579.70 12.04% 4 445.90 946.70 21.29%
31.01.2008 4 812.90 5 188.80 - 375.90 -7.24% 3 820.50 992.40 25.98%
31.12.2007 5 188.80 6 888.50 -1 699.70 -24.67% 5 082.10 106.70 2.10%
30.11.2007 6 888.50 6 483.50 405.00 6.25% 5 992.20 896.30 14.96%
31.10.2007 6 483.50 4 922.90 1 560.60 31.70% 5 454.30 1 029.20 18.87%
30.09.2007 4 922.90 5 534.40 - 611.50 -11.05% 4 126.20 796.70 19.31%
31.08.2007 5 534.40 5 304.60 229.80 4.33% 3 900.90 1 633.50 41.87%
31.07.2007 5 304.60 5 787.10 - 482.50 -8.34% 3 473.20 1 831.40 52.73%
30.06.2007 5 787.10 6 410.80 - 623.70 -9.73% 4 715.10 1 072.00 22.74%
31.05.2007 6 410.80 6 152.30 258.50 4.20% 4 804.60 1 606.20 33.43%
30.04.2007 6 152.30 5 759.00 393.30 6.83% 3 743.30 2 409.00 64.35%
31.03.2007 5 759.00 4 445.90 1 313.10 29.54% 4 321.30 1 437.70 33.27%
28.02.2007 4 445.90 3 820.50 625.40 16.37% 2 817.70 1 628.20 57.78%
31.01.2007 3 820.50 5 082.10 -1 261.60 -24.82% 2 692.30 1 128.20 41.90%
31.12.2006 5 082.10 5 992.20 - 910.10 -15.19% 3 704.20 1 377.90 37.20%
30.11.2006 5 992.20 5 454.30 537.90 9.86% 5 610.00 382.20 6.81%
31.10.2006 5 454.30 4 126.20 1 328.10 32.19% 3 932.50 1 521.80 38.70%
30.09.2006 4 126.20 3 900.90 225.30 5.78% 2 985.70 1 140.50 38.20%
31.08.2006 3 900.90 3 473.20 427.70 12.31% 3 320.10 580.80 17.49%
31.07.2006 3 473.20 4 715.10 -1 241.90 -26.34% 2 660.60 812.60 30.54%
30.06.2006 4 715.10 4 804.60 -89.50 -1.86% 3 218.20 1 496.90 46.51%
31.05.2006 4 804.60 3 743.30 1 061.30 28.35% 5 226.90 - 422.30 -8.08%
30.04.2006 3 743.30 4 321.30 - 578.00 -13.38% 4 336.80 - 593.50 -13.69%
31.03.2006 4 321.30 2 817.70 1 503.60 53.36% 3 567.20 754.10 21.14%
28.02.2006 2 817.70 2 692.30 125.40 4.66% 2 388.20 429.50 17.98%
31.01.2006 2 692.30 3 704.20 -1 011.90 -27.32% 1 988.40 703.90 35.40%
31.12.2005 3 704.20 5 610.00 -1 905.80 -33.97% 2 783.10 921.10 33.10%
30.11.2005 5 610.00 3 932.50 1 677.50 42.66% 3 547.00 2 063.00 58.16%
31.10.2005 3 932.50 2 985.70 946.80 31.71% 3 130.70 801.80 25.61%
30.09.2005 2 985.70 3 320.10 - 334.40 -10.07% 2 773.40 212.30 7.65%
31.08.2005 3 320.10 2 660.60 659.50 24.79% 2 378.10 942.00 39.61%
31.07.2005 2 660.60 3 218.20 - 557.60 -17.33% 2 233.90 426.70 19.10%
30.06.2005 3 218.20 5 226.90 -2 008.70 -38.43% 2 469.10 749.10 30.34%
31.05.2005 5 226.90 4 336.80 890.10 20.52% 2 552.40 2 674.50 104.78%
30.04.2005 4 336.80 3 567.20 769.60 21.57% 2 727.20 1 609.60 59.02%
31.03.2005 3 567.20 2 388.20 1 179.00 49.37% 2 456.70 1 110.50 45.20%
28.02.2005 2 388.20 1 988.40 399.80 20.11% 1 910.40 477.80 25.01%
31.01.2005 1 988.40 2 783.10 - 794.70 -28.55% 1 582.80 405.60 25.63%
31.12.2004 2 783.10 3 547.00 - 763.90 -21.54% - - -
30.11.2004 3 547.00 3 130.70 416.30 13.30% - - -
31.10.2004 3 130.70 2 773.40 357.30 12.88% - - -
30.09.2004 2 773.40 2 378.10 395.30 16.62% - - -
31.08.2004 2 378.10 2 233.90 144.20 6.46% - - -
31.07.2004 2 233.90 2 469.10 - 235.20 -9.53% - - -
30.06.2004 2 469.10 2 552.40 -83.30 -3.26% - - -
31.05.2004 2 552.40 2 727.20 - 174.80 -6.41% - - -
30.04.2004 2 727.20 2 456.70 270.50 11.01% - - -
31.03.2004 2 456.70 1 910.40 546.30 28.60% - - -
29.02.2004 1 910.40 1 582.80 327.60 20.70% - - -
31.01.2004 1 582.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Na spotřebu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Na spotřebu (Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.