M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (Peněžní agregáty - složky M3) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - složky M3

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2017 81 694.42
Min 30.06.2009 -46 315.02

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2017 -30 491.41 18 351.91 -48 843.32 - 266.15% -14 052.80 -16 438.61 116.98%
31.05.2017 18 351.91 66 812.24 -48 460.33 -72.53% 39 676.57 -21 324.66 -53.75%
30.04.2017 66 812.24 72 844.13 -6 031.89 -8.28% 29 733.08 37 079.16 124.71%
31.03.2017 72 844.13 52 995.17 19 848.96 37.45% 14 424.29 58 419.83 405.01%
28.02.2017 52 995.17 81 694.42 -28 699.25 -35.13% 26 595.89 26 399.28 99.26%
31.01.2017 81 694.42 -36 191.93 117 886.35 - 325.73% 22 225.13 59 469.29 267.58%
31.12.2016 -36 191.93 62 402.26 -98 594.19 - 158.00% 23 585.00 -59 776.93 - 253.45%
30.11.2016 62 402.26 26 221.39 36 180.86 137.98% 51 720.80 10 681.46 20.65%
31.10.2016 26 221.39 14 306.07 11 915.32 83.29% 35 679.66 -9 458.26 -26.51%
30.09.2016 14 306.07 19 291.17 -4 985.10 -25.84% 35 039.19 -20 733.12 -59.17%
31.08.2016 19 291.17 36 913.34 -17 622.17 -47.74% 12 593.45 6 697.72 53.18%
31.07.2016 36 913.34 -14 052.80 50 966.14 - 362.68% 42 875.86 -5 962.51 -13.91%
30.06.2016 -14 052.80 39 676.57 -53 729.37 - 135.42% -8 472.16 -5 580.64 65.87%
31.05.2016 39 676.57 29 733.08 9 943.48 33.44% 20 660.53 19 016.04 92.04%
30.04.2016 29 733.08 14 424.29 15 308.79 106.13% 39 499.83 -9 766.75 -24.73%
31.03.2016 14 424.29 26 595.89 -12 171.60 -45.76% -1 375.60 15 799.89 -1 148.58%
29.02.2016 26 595.89 22 225.13 4 370.76 19.67% 41 341.18 -14 745.29 -35.67%
31.01.2016 22 225.13 23 585.00 -1 359.87 -5.77% -13 939.77 36 164.90 - 259.44%
31.12.2015 23 585.00 51 720.80 -28 135.80 -54.40% 60 907.12 -37 322.12 -61.28%
30.11.2015 51 720.80 35 679.66 16 041.14 44.96% 37 144.08 14 576.72 39.24%
31.10.2015 35 679.66 35 039.19 640.46 1.83% 28 587.86 7 091.79 24.81%
30.09.2015 35 039.19 12 593.45 22 445.74 178.23% 2 425.40 32 613.79 1 344.68%
31.08.2015 12 593.45 42 875.86 -30 282.40 -70.63% - 705.04 13 298.50 -1 886.19%
31.07.2015 42 875.86 -8 472.16 51 348.02 - 606.08% 23 759.22 19 116.64 80.46%
30.06.2015 -8 472.16 20 660.53 -29 132.69 - 141.01% -21 461.59 12 989.43 -60.52%
31.05.2015 20 660.53 39 499.83 -18 839.30 -47.69% 16 971.16 3 689.37 21.74%
30.04.2015 39 499.83 -1 375.60 40 875.43 -2 971.47% 21 614.54 17 885.29 82.75%
31.03.2015 -1 375.60 41 341.18 -42 716.77 - 103.33% 8 850.37 -10 225.97 - 115.54%
28.02.2015 41 341.18 -13 939.77 55 280.94 - 396.57% 30 527.33 10 813.84 35.42%
31.01.2015 -13 939.77 60 907.12 -74 846.89 - 122.89% -10 976.44 -2 963.33 27.00%
31.12.2014 60 907.12 37 144.08 23 763.05 63.98% 34 446.13 26 460.99 76.82%
30.11.2014 37 144.08 28 587.86 8 556.21 29.93% 27 552.70 9 591.38 34.81%
31.10.2014 28 587.86 2 425.40 26 162.46 1 078.69% 15 727.99 12 859.87 81.76%
30.09.2014 2 425.40 - 705.04 3 130.44 - 444.01% 1 436.56 988.84 68.83%
31.08.2014 - 705.04 23 759.22 -24 464.26 - 102.97% -13 966.19 13 261.14 -94.95%
31.07.2014 23 759.22 -21 461.59 45 220.81 - 210.71% 46 773.57 -23 014.35 -49.20%
30.06.2014 -21 461.59 16 971.16 -38 432.75 - 226.46% -3 444.45 -18 017.14 523.08%
31.05.2014 16 971.16 21 614.54 -4 643.38 -21.48% 336.63 16 634.53 4 941.46%
30.04.2014 21 614.54 8 850.37 12 764.17 144.22% 15 508.92 6 105.62 39.37%
31.03.2014 8 850.37 30 527.33 -21 676.97 -71.01% 1 357.35 7 493.02 552.03%
28.02.2014 30 527.33 -10 976.44 41 503.77 - 378.12% 16 343.26 14 184.08 86.79%
31.01.2014 -10 976.44 34 446.13 -45 422.57 - 131.87% -5 178.71 -5 797.73 111.95%
31.12.2013 34 446.13 27 552.70 6 893.44 25.02% 39 847.46 -5 401.33 -13.55%
30.11.2013 27 552.70 15 727.99 11 824.70 75.18% 8 526.47 19 026.23 223.14%
31.10.2013 15 727.99 1 436.56 14 291.44 994.84% 31 949.01 -16 221.02 -50.77%
30.09.2013 1 436.56 -13 966.19 15 402.75 - 110.29% -9 365.95 10 802.51 - 115.34%
31.08.2013 -13 966.19 46 773.57 -60 739.76 - 129.86% -2 086.60 -11 879.59 569.33%
31.07.2013 46 773.57 -3 444.45 50 218.02 -1 457.94% 17 142.26 29 631.31 172.86%
30.06.2013 -3 444.45 336.63 -3 781.08 -1 123.21% -3 430.11 -14.34 0.42%
31.05.2013 336.63 15 508.92 -15 172.29 -97.83% 11 935.30 -11 598.67 -97.18%
30.04.2013 15 508.92 1 357.35 14 151.57 1 042.59% 20 890.99 -5 382.06 -25.76%
31.03.2013 1 357.35 16 343.26 -14 985.91 -91.69% -5 510.86 6 868.21 - 124.63%
28.02.2013 16 343.26 -5 178.71 21 521.96 - 415.59% 30 448.54 -14 105.28 -46.32%
31.01.2013 -5 178.71 39 847.46 -45 026.17 - 113.00% -3 001.83 -2 176.88 72.52%
31.12.2012 39 847.46 8 526.47 31 320.99 367.34% 43 469.58 -3 622.12 -8.33%
30.11.2012 8 526.47 31 949.01 -23 422.54 -73.31% 15 503.82 -6 977.35 -45.00%
31.10.2012 31 949.01 -9 365.95 41 314.96 - 441.12% 6 453.26 25 495.75 395.08%
30.09.2012 -9 365.95 -2 086.60 -7 279.35 348.86% 24 491.18 -33 857.13 - 138.24%
31.08.2012 -2 086.60 17 142.26 -19 228.86 - 112.17% -8 013.05 5 926.45 -73.96%
31.07.2012 17 142.26 -3 430.11 20 572.37 - 599.76% 27 561.15 -10 418.90 -37.80%
30.06.2012 -3 430.11 11 935.30 -15 365.41 - 128.74% -27 580.27 24 150.15 -87.56%
31.05.2012 11 935.30 20 890.99 -8 955.69 -42.87% 11 131.70 803.59 7.22%
30.04.2012 20 890.99 -5 510.86 26 401.84 - 479.09% 34 767.05 -13 876.07 -39.91%
31.03.2012 -5 510.86 30 448.54 -35 959.40 - 118.10% -14 258.78 8 747.92 -61.35%
29.02.2012 30 448.54 -3 001.83 33 450.37 -1 114.33% 2 475.67 27 972.87 1 129.91%
31.01.2012 -3 001.83 43 469.58 -46 471.41 - 106.91% -15 957.73 12 955.90 -81.19%
31.12.2011 43 469.58 15 503.82 27 965.76 180.38% 34 150.07 9 319.51 27.29%
30.11.2011 15 503.82 6 453.26 9 050.56 140.25% -5 690.27 21 194.09 - 372.46%
31.10.2011 6 453.26 24 491.18 -18 037.92 -73.65% 2 447.90 4 005.36 163.62%
30.09.2011 24 491.18 -8 013.05 32 504.23 - 405.64% 733.12 23 758.06 3 240.67%
31.08.2011 -8 013.05 27 561.15 -35 574.20 - 129.07% -13 333.53 5 320.49 -39.90%
31.07.2011 27 561.15 -27 580.27 55 141.42 - 199.93% -5 145.59 32 706.74 - 635.63%
30.06.2011 -27 580.27 11 131.70 -38 711.97 - 347.76% -8 219.61 -19 360.65 235.54%
31.05.2011 11 131.70 34 767.05 -23 635.35 -67.98% -9 378.94 20 510.65 - 218.69%
30.04.2011 34 767.05 -14 258.78 49 025.83 - 343.83% 41 112.68 -6 345.63 -15.43%
31.03.2011 -14 258.78 2 475.67 -16 734.45 - 675.96% 14 421.55 -28 680.33 - 198.87%
28.02.2011 2 475.67 -15 957.73 18 433.40 - 115.51% -7 420.55 9 896.23 - 133.36%
31.01.2011 -15 957.73 34 150.07 -50 107.79 - 146.73% -35 651.35 19 693.62 -55.24%
31.12.2010 34 150.07 -5 690.27 39 840.33 - 700.15% 38 088.52 -3 938.45 -10.34%
30.11.2010 -5 690.27 2 447.90 -8 138.16 - 332.45% 16 931.19 -22 621.45 - 133.61%
31.10.2010 2 447.90 733.12 1 714.78 233.90% 18 738.28 -16 290.39 -86.94%
30.09.2010 733.12 -13 333.53 14 066.66 - 105.50% -34 596.15 35 329.27 - 102.12%
31.08.2010 -13 333.53 -5 145.59 -8 187.94 159.13% -3 371.86 -9 961.68 295.44%
31.07.2010 -5 145.59 -8 219.61 3 074.02 -37.40% -13 186.60 8 041.00 -60.98%
30.06.2010 -8 219.61 -9 378.94 1 159.33 -12.36% -46 315.02 38 095.41 -82.25%
31.05.2010 -9 378.94 41 112.68 -50 491.62 - 122.81% 23 649.33 -33 028.27 - 139.66%
30.04.2010 41 112.68 14 421.55 26 691.13 185.08% 31 025.44 10 087.25 32.51%
31.03.2010 14 421.55 -7 420.55 21 842.11 - 294.35% -21 450.99 35 872.55 - 167.23%
28.02.2010 -7 420.55 -35 651.35 28 230.79 -79.19% 11 068.94 -18 489.50 - 167.04%
31.01.2010 -35 651.35 38 088.52 -73 739.87 - 193.60% 1 731.57 -37 382.91 -2 158.91%
31.12.2009 38 088.52 16 931.19 21 157.33 124.96% 75 409.71 -37 321.19 -49.49%
30.11.2009 16 931.19 18 738.28 -1 807.10 -9.64% 29 902.05 -12 970.87 -43.38%
31.10.2009 18 738.28 -34 596.15 53 334.43 - 154.16% 38 663.93 -19 925.65 -51.54%
30.09.2009 -34 596.15 -3 371.86 -31 224.29 926.03% 1 958.34 -36 554.48 -1 866.61%
31.08.2009 -3 371.86 -13 186.60 9 814.74 -74.43% 26 897.07 -30 268.93 - 112.54%
31.07.2009 -13 186.60 -46 315.02 33 128.43 -71.53% 49 403.62 -62 590.22 - 126.69%
30.06.2009 -46 315.02 23 649.33 -69 964.36 - 295.84% -5 820.10 -40 494.92 695.78%
31.05.2009 23 649.33 31 025.44 -7 376.10 -23.77% 28 157.89 -4 508.56 -16.01%
30.04.2009 31 025.44 -21 450.99 52 476.43 - 244.63% 39 092.79 -8 067.36 -20.64%
31.03.2009 -21 450.99 11 068.94 -32 519.94 - 293.79% 706.71 -22 157.70 -3 135.34%
28.02.2009 11 068.94 1 731.57 9 337.38 539.25% 25 063.03 -13 994.09 -55.84%
31.01.2009 1 731.57 75 409.71 -73 678.14 -97.70% 12 532.50 -10 800.93 -86.18%
31.12.2008 75 409.71 29 902.05 45 507.66 152.19% 45 511.51 29 898.20 65.69%
30.11.2008 29 902.05 38 663.93 -8 761.88 -22.66% 48 146.72 -18 244.66 -37.89%
31.10.2008 38 663.93 1 958.34 36 705.60 1 874.33% 53 272.10 -14 608.16 -27.42%
30.09.2008 1 958.34 26 897.07 -24 938.74 -92.72% -16 804.06 18 762.39 - 111.65%
31.08.2008 26 897.07 49 403.62 -22 506.55 -45.56% 29 748.64 -2 851.57 -9.59%
31.07.2008 49 403.62 -5 820.10 55 223.72 - 948.84% 29 400.82 20 002.80 68.03%
30.06.2008 -5 820.10 28 157.89 -33 977.99 - 120.67% 501.81 -6 321.91 -1 259.82%
31.05.2008 28 157.89 39 092.79 -10 934.90 -27.97% 25 722.21 2 435.68 9.47%
30.04.2008 39 092.79 706.71 38 386.08 5 431.67% 67 551.19 -28 458.40 -42.13%
31.03.2008 706.71 25 063.03 -24 356.32 -97.18% 8 153.66 -7 446.95 -91.33%
29.02.2008 25 063.03 12 532.50 12 530.54 99.98% 26 186.21 -1 123.18 -4.29%
31.01.2008 12 532.50 45 511.51 -32 979.02 -72.46% 18 934.19 -6 401.70 -33.81%
31.12.2007 45 511.51 48 146.72 -2 635.20 -5.47% 41 278.31 4 233.20 10.26%
30.11.2007 48 146.72 53 272.10 -5 125.38 -9.62% 19 493.57 28 653.15 146.99%
31.10.2007 53 272.10 -16 804.06 70 076.15 - 417.02% 40 968.25 12 303.84 30.03%
30.09.2007 -16 804.06 29 748.64 -46 552.70 - 156.49% -13 641.94 -3 162.11 23.18%
31.08.2007 29 748.64 29 400.82 347.82 1.18% 34 440.35 -4 691.71 -13.62%
31.07.2007 29 400.82 501.81 28 899.01 5 758.93% 17 021.99 12 378.84 72.72%
30.06.2007 501.81 25 722.21 -25 220.40 -98.05% 14 381.36 -13 879.55 -96.51%
31.05.2007 25 722.21 67 551.19 -41 828.98 -61.92% 7 424.16 18 298.05 246.47%
30.04.2007 67 551.19 8 153.66 59 397.53 728.48% 52 026.15 15 525.05 29.84%
31.03.2007 8 153.66 26 186.21 -18 032.55 -68.86% 142.76 8 010.90 5 611.49%
28.02.2007 26 186.21 18 934.19 7 252.02 38.30% 14 912.78 11 273.43 75.60%
31.01.2007 18 934.19 41 278.31 -22 344.12 -54.13% 24 792.08 -5 857.89 -23.63%
31.12.2006 41 278.31 19 493.57 21 784.74 111.75% 12 858.16 28 420.15 221.03%
30.11.2006 19 493.57 40 968.25 -21 474.68 -52.42% 34 160.45 -14 666.88 -42.94%
31.10.2006 40 968.25 -13 641.94 54 610.19 - 400.31% 28 608.28 12 359.97 43.20%
30.09.2006 -13 641.94 34 440.35 -48 082.29 - 139.61% -2 562.29 -11 079.65 432.41%
31.08.2006 34 440.35 17 021.99 17 418.36 102.33% 7 290.14 27 150.21 372.42%
31.07.2006 17 021.99 14 381.36 2 640.63 18.36% 14 254.49 2 767.50 19.41%
30.06.2006 14 381.36 7 424.16 6 957.20 93.71% 6 109.15 8 272.21 135.41%
31.05.2006 7 424.16 52 026.15 -44 601.98 -85.73% 23 506.33 -16 082.17 -68.42%
30.04.2006 52 026.15 142.76 51 883.39 36 343.34% 34 244.37 17 781.78 51.93%
31.03.2006 142.76 14 912.78 -14 770.02 -99.04% -7 338.86 7 481.62 - 101.95%
28.02.2006 14 912.78 24 792.08 -9 879.31 -39.85% 25 233.92 -10 321.15 -40.90%
31.01.2006 24 792.08 12 858.16 11 933.92 92.81% -7 457.69 32 249.77 - 432.44%
31.12.2005 12 858.16 34 160.45 -21 302.29 -62.36% -7 060.72 19 918.88 - 282.11%
30.11.2005 34 160.45 28 608.28 5 552.17 19.41% -1 088.40 35 248.86 -3 238.58%
31.10.2005 28 608.28 -2 562.29 31 170.57 -1 216.51% 16 893.29 11 714.98 69.35%
30.09.2005 -2 562.29 7 290.14 -9 852.43 - 135.15% 3 484.64 -6 046.93 - 173.53%
31.08.2005 7 290.14 14 254.49 -6 964.35 -48.86% 13 782.03 -6 491.90 -47.10%
31.07.2005 14 254.49 6 109.15 8 145.34 133.33% 12 837.75 1 416.74 11.04%
30.06.2005 6 109.15 23 506.33 -17 397.18 -74.01% 4 313.61 1 795.54 41.62%
31.05.2005 23 506.33 34 244.37 -10 738.04 -31.36% 10 818.07 12 688.26 117.29%
30.04.2005 34 244.37 -7 338.86 41 583.23 - 566.62% 32 658.41 1 585.96 4.86%
31.03.2005 -7 338.86 25 233.92 -32 572.78 - 129.08% -2 052.56 -5 286.30 257.55%
28.02.2005 25 233.92 -7 457.69 32 691.61 - 438.36% 10 637.53 14 596.39 137.22%
31.01.2005 -7 457.69 -7 060.72 - 396.97 5.62% -1 426.60 -6 031.09 422.76%
31.12.2004 -7 060.72 -1 088.40 -5 972.31 548.72% 17 463.11 -24 523.83 - 140.43%
30.11.2004 -1 088.40 16 893.29 -17 981.70 - 106.44% 12 065.22 -13 153.62 - 109.02%
31.10.2004 16 893.29 3 484.64 13 408.65 384.79% 6 738.71 10 154.59 150.69%
30.09.2004 3 484.64 13 782.03 -10 297.39 -74.72% 152.14 3 332.50 2 190.40%
31.08.2004 13 782.03 12 837.75 944.28 7.36% 15 908.86 -2 126.83 -13.37%
31.07.2004 12 837.75 4 313.61 8 524.14 197.61% 36 770.88 -23 933.13 -65.09%
30.06.2004 4 313.61 10 818.07 -6 504.46 -60.13% -13 614.16 17 927.77 - 131.68%
31.05.2004 10 818.07 32 658.41 -21 840.34 -66.88% 10 738.24 79.83 0.74%
30.04.2004 32 658.41 -2 052.56 34 710.97 -1 691.11% 30 847.27 1 811.14 5.87%
31.03.2004 -2 052.56 10 637.53 -12 690.09 - 119.30% -6 871.62 4 819.06 -70.13%
29.02.2004 10 637.53 -1 426.60 12 064.13 - 845.66% 881.12 9 756.42 1 107.28%
31.01.2004 -1 426.60 17 463.11 -18 889.71 - 108.17% 6 666.65 -8 093.25 - 121.40%
31.12.2003 17 463.11 12 065.22 5 397.89 44.74% -3 563.49 21 026.60 - 590.06%
30.11.2003 12 065.22 6 738.71 5 326.51 79.04% 7 397.58 4 667.64 63.10%
31.10.2003 6 738.71 152.14 6 586.57 4 329.25% 33 320.03 -26 581.32 -79.78%
30.09.2003 152.14 15 908.86 -15 756.72 -99.04% -6 009.65 6 161.79 - 102.53%
31.08.2003 15 908.86 36 770.88 -20 862.02 -56.74% 27 526.96 -11 618.10 -42.21%
31.07.2003 36 770.88 -13 614.16 50 385.04 - 370.09% 15 678.77 21 092.11 134.53%
30.06.2003 -13 614.16 10 738.24 -24 352.39 - 226.78% -33 584.56 19 970.40 -59.46%
31.05.2003 10 738.24 30 847.27 -20 109.04 -65.19% 21 746.01 -11 007.77 -50.62%
30.04.2003 30 847.27 -6 871.62 37 718.89 - 548.91% 23 963.39 6 883.89 28.73%
31.03.2003 -6 871.62 881.12 -7 752.73 - 879.88% -7 678.90 807.28 -10.51%
28.02.2003 881.12 6 666.65 -5 785.54 -86.78% 6 176.06 -5 294.94 -85.73%
31.01.2003 6 666.65 -3 563.49 10 230.14 - 287.08% - - -
31.12.2002 -3 563.49 7 397.58 -10 961.07 - 148.17% - - -
30.11.2002 7 397.58 33 320.03 -25 922.45 -77.80% - - -
31.10.2002 33 320.03 -6 009.65 39 329.68 - 654.44% - - -
30.09.2002 -6 009.65 27 526.96 -33 536.61 - 121.83% - - -
31.08.2002 27 526.96 15 678.77 11 848.19 75.57% - - -
31.07.2002 15 678.77 -33 584.56 49 263.33 - 146.68% - - -
30.06.2002 -33 584.56 21 746.01 -55 330.57 - 254.44% - - -
31.05.2002 21 746.01 23 963.39 -2 217.38 -9.25% - - -
30.04.2002 23 963.39 -7 678.90 31 642.29 - 412.07% - - -
31.03.2002 -7 678.90 6 176.06 -13 854.96 - 224.33% - - -
28.02.2002 6 176.06 - - - - - -

Graf jako obrázek

M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies