Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady do 3 měsíců včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 10 496.80
Max 30.11.2013 87 774.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 16 225.90 22 918.60 -6 692.70 -29.20% 26 679.30 -10 453.40 -39.18%
28.02.2019 22 918.60 22 554.70 363.90 1.61% 11 927.00 10 991.60 92.16%
31.01.2019 22 554.70 12 174.40 10 380.30 85.26% 10 804.70 11 750.00 108.75%
31.12.2018 12 174.40 28 678.40 -16 504.00 -57.55% 10 496.80 1 677.60 15.98%
30.11.2018 28 678.40 28 173.10 505.30 1.79% 26 691.70 1 986.70 7.44%
31.10.2018 28 173.10 29 002.90 - 829.80 -2.86% 27 033.00 1 140.10 4.22%
30.09.2018 29 002.90 29 872.90 - 870.00 -2.91% 18 947.50 10 055.40 53.07%
31.08.2018 29 872.90 29 844.20 28.70 0.10% 18 824.80 11 048.10 58.69%
31.07.2018 29 844.20 19 473.20 10 371.00 53.26% 17 043.30 12 800.90 75.11%
30.06.2018 19 473.20 29 362.80 -9 889.60 -33.68% 16 172.20 3 301.00 20.41%
31.05.2018 29 362.80 25 703.40 3 659.40 14.24% 20 005.10 9 357.70 46.78%
30.04.2018 25 703.40 26 679.30 - 975.90 -3.66% 24 208.50 1 494.90 6.18%
31.03.2018 26 679.30 11 927.00 14 752.30 123.69% 23 912.00 2 767.30 11.57%
28.02.2018 11 927.00 10 804.70 1 122.30 10.39% 21 114.50 -9 187.50 -43.51%
31.01.2018 10 804.70 10 496.80 307.90 2.93% 18 347.60 -7 542.90 -41.11%
31.12.2017 10 496.80 26 691.70 -16 194.90 -60.67% 16 185.20 -5 688.40 -35.15%
30.11.2017 26 691.70 27 033.00 - 341.30 -1.26% 16 947.20 9 744.50 57.50%
31.10.2017 27 033.00 18 947.50 8 085.50 42.67% 18 084.50 8 948.50 49.48%
30.09.2017 18 947.50 18 824.80 122.70 0.65% 18 239.70 707.80 3.88%
31.08.2017 18 824.80 17 043.30 1 781.50 10.45% 17 057.60 1 767.20 10.36%
31.07.2017 17 043.30 16 172.20 871.10 5.39% 17 324.90 - 281.60 -1.63%
30.06.2017 16 172.20 20 005.10 -3 832.90 -19.16% 17 424.70 -1 252.50 -7.19%
31.05.2017 20 005.10 24 208.50 -4 203.40 -17.36% 18 744.00 1 261.10 6.73%
30.04.2017 24 208.50 23 912.00 296.50 1.24% 17 796.80 6 411.70 36.03%
31.03.2017 23 912.00 21 114.50 2 797.50 13.25% 19 285.60 4 626.40 23.99%
28.02.2017 21 114.50 18 347.60 2 766.90 15.08% 20 969.40 145.10 0.69%
31.01.2017 18 347.60 16 185.20 2 162.40 13.36% 21 141.30 -2 793.70 -13.21%
31.12.2016 16 185.20 16 947.20 - 762.00 -4.50% 18 686.00 -2 500.80 -13.38%
30.11.2016 16 947.20 18 084.50 -1 137.30 -6.29% 34 460.10 -17 512.90 -50.82%
31.10.2016 18 084.50 18 239.70 - 155.20 -0.85% 37 896.40 -19 811.90 -52.28%
30.09.2016 18 239.70 17 057.60 1 182.10 6.93% 44 209.00 -25 969.30 -58.74%
31.08.2016 17 057.60 17 324.90 - 267.30 -1.54% 35 349.40 -18 291.80 -51.75%
31.07.2016 17 324.90 17 424.70 -99.80 -0.57% 28 162.50 -10 837.60 -38.48%
30.06.2016 17 424.70 18 744.00 -1 319.30 -7.04% 34 613.00 -17 188.30 -49.66%
31.05.2016 18 744.00 17 796.80 947.20 5.32% 34 336.60 -15 592.60 -45.41%
30.04.2016 17 796.80 19 285.60 -1 488.80 -7.72% 42 463.80 -24 667.00 -58.09%
31.03.2016 19 285.60 20 969.40 -1 683.80 -8.03% 55 436.90 -36 151.30 -65.21%
29.02.2016 20 969.40 21 141.30 - 171.90 -0.81% 49 123.10 -28 153.70 -57.31%
31.01.2016 21 141.30 18 686.00 2 455.30 13.14% 55 853.50 -34 712.20 -62.15%
31.12.2015 18 686.00 34 460.10 -15 774.10 -45.77% 58 861.20 -40 175.20 -68.25%
30.11.2015 34 460.10 37 896.40 -3 436.30 -9.07% 57 772.10 -23 312.00 -40.35%
31.10.2015 37 896.40 44 209.00 -6 312.60 -14.28% 50 490.10 -12 593.70 -24.94%
30.09.2015 44 209.00 35 349.40 8 859.60 25.06% 54 457.60 -10 248.60 -18.82%
31.08.2015 35 349.40 28 162.50 7 186.90 25.52% 64 575.30 -29 225.90 -45.26%
31.07.2015 28 162.50 34 613.00 -6 450.50 -18.64% 71 851.30 -43 688.80 -60.80%
30.06.2015 34 613.00 34 336.60 276.40 0.80% 65 797.70 -31 184.70 -47.39%
31.05.2015 34 336.60 42 463.80 -8 127.20 -19.14% 78 606.10 -44 269.50 -56.32%
30.04.2015 42 463.80 55 436.90 -12 973.10 -23.40% 72 807.40 -30 343.60 -41.68%
31.03.2015 55 436.90 49 123.10 6 313.80 12.85% 82 873.30 -27 436.40 -33.11%
28.02.2015 49 123.10 55 853.50 -6 730.40 -12.05% 61 164.80 -12 041.70 -19.69%
31.01.2015 55 853.50 58 861.20 -3 007.70 -5.11% 62 769.80 -6 916.30 -11.02%
31.12.2014 58 861.20 57 772.10 1 089.10 1.89% 82 588.20 -23 727.00 -28.73%
30.11.2014 57 772.10 50 490.10 7 282.00 14.42% 87 774.90 -30 002.80 -34.18%
31.10.2014 50 490.10 54 457.60 -3 967.50 -7.29% 36 278.30 14 211.80 39.17%
30.09.2014 54 457.60 64 575.30 -10 117.70 -15.67% 33 882.90 20 574.70 60.72%
31.08.2014 64 575.30 71 851.30 -7 276.00 -10.13% 34 084.90 30 490.40 89.45%
31.07.2014 71 851.30 65 797.70 6 053.60 9.20% 28 512.30 43 339.00 152.00%
30.06.2014 65 797.70 78 606.10 -12 808.40 -16.29% 27 407.10 38 390.60 140.08%
31.05.2014 78 606.10 72 807.40 5 798.70 7.96% 29 814.10 48 792.00 163.65%
30.04.2014 72 807.40 82 873.30 -10 065.90 -12.15% 27 039.50 45 767.90 169.26%
31.03.2014 82 873.30 61 164.80 21 708.50 35.49% 28 843.50 54 029.80 187.32%
28.02.2014 61 164.80 62 769.80 -1 605.00 -2.56% 28 553.30 32 611.50 114.21%
31.01.2014 62 769.80 82 588.20 -19 818.40 -24.00% 30 600.90 32 168.90 105.12%
31.12.2013 82 588.20 87 774.90 -5 186.70 -5.91% 27 786.90 54 801.30 197.22%
30.11.2013 87 774.90 36 278.30 51 496.60 141.95% 23 467.70 64 307.20 274.02%
31.10.2013 36 278.30 33 882.90 2 395.40 7.07% 25 039.90 11 238.40 44.88%
30.09.2013 33 882.90 34 084.90 - 202.00 -0.59% 26 780.10 7 102.80 26.52%
31.08.2013 34 084.90 28 512.30 5 572.60 19.54% 34 697.20 - 612.30 -1.76%
31.07.2013 28 512.30 27 407.10 1 105.20 4.03% 37 997.80 -9 485.50 -24.96%
30.06.2013 27 407.10 29 814.10 -2 407.00 -8.07% 54 751.10 -27 344.00 -49.94%
31.05.2013 29 814.10 27 039.50 2 774.60 10.26% 57 882.80 -28 068.70 -48.49%
30.04.2013 27 039.50 28 843.50 -1 804.00 -6.25% 74 823.10 -47 783.60 -63.86%
31.03.2013 28 843.50 28 553.30 290.20 1.02% 81 076.90 -52 233.40 -64.42%
28.02.2013 28 553.30 30 600.90 -2 047.60 -6.69% 74 098.80 -45 545.50 -61.47%
31.01.2013 30 600.90 27 786.90 2 814.00 10.13% 50 852.80 -20 251.90 -39.82%
31.12.2012 27 786.90 23 467.70 4 319.20 18.40% 46 460.30 -18 673.40 -40.19%
30.11.2012 23 467.70 25 039.90 -1 572.20 -6.28% 48 773.40 -25 305.70 -51.88%
31.10.2012 25 039.90 26 780.10 -1 740.20 -6.50% 55 999.60 -30 959.70 -55.29%
30.09.2012 26 780.10 34 697.20 -7 917.10 -22.82% 66 541.50 -39 761.40 -59.75%
31.08.2012 34 697.20 37 997.80 -3 300.60 -8.69% 71 601.30 -36 904.10 -51.54%
31.07.2012 37 997.80 54 751.10 -16 753.30 -30.60% 67 942.80 -29 945.00 -44.07%
30.06.2012 54 751.10 57 882.80 -3 131.70 -5.41% 68 222.60 -13 471.50 -19.75%
31.05.2012 57 882.80 74 823.10 -16 940.30 -22.64% 65 604.10 -7 721.30 -11.77%
30.04.2012 74 823.10 81 076.90 -6 253.80 -7.71% 74 618.10 205.00 0.27%
31.03.2012 81 076.90 74 098.80 6 978.10 9.42% 77 125.60 3 951.30 5.12%
29.02.2012 74 098.80 50 852.80 23 246.00 45.71% 78 118.20 -4 019.40 -5.15%
31.01.2012 50 852.80 46 460.30 4 392.50 9.45% 72 750.90 -21 898.10 -30.10%
31.12.2011 46 460.30 48 773.40 -2 313.10 -4.74% 45 244.70 1 215.60 2.69%
30.11.2011 48 773.40 55 999.60 -7 226.20 -12.90% 42 185.70 6 587.70 15.62%
31.10.2011 55 999.60 66 541.50 -10 541.90 -15.84% 46 119.70 9 879.90 21.42%
30.09.2011 66 541.50 71 601.30 -5 059.80 -7.07% 39 651.40 26 890.10 67.82%
31.08.2011 71 601.30 67 942.80 3 658.50 5.38% 44 070.10 27 531.20 62.47%
31.07.2011 67 942.80 68 222.60 - 279.80 -0.41% 46 941.50 21 001.30 44.74%
30.06.2011 68 222.60 65 604.10 2 618.50 3.99% 51 874.30 16 348.30 31.52%
31.05.2011 65 604.10 74 618.10 -9 014.00 -12.08% 53 078.40 12 525.70 23.60%
30.04.2011 74 618.10 77 125.60 -2 507.50 -3.25% 76 964.20 -2 346.10 -3.05%
31.03.2011 77 125.60 78 118.20 - 992.60 -1.27% 49 855.90 27 269.70 54.70%
28.02.2011 78 118.20 72 750.90 5 367.30 7.38% 52 497.90 25 620.30 48.80%
31.01.2011 72 750.90 45 244.70 27 506.20 60.79% 58 591.50 14 159.40 24.17%
31.12.2010 45 244.70 42 185.70 3 059.00 7.25% 55 244.50 -9 999.80 -18.10%
30.11.2010 42 185.70 46 119.70 -3 934.00 -8.53% 52 428.30 -10 242.60 -19.54%
31.10.2010 46 119.70 39 651.40 6 468.30 16.31% 53 686.50 -7 566.80 -14.09%
30.09.2010 39 651.40 44 070.10 -4 418.70 -10.03% 58 037.30 -18 385.90 -31.68%
31.08.2010 44 070.10 46 941.50 -2 871.40 -6.12% 68 050.20 -23 980.10 -35.24%
31.07.2010 46 941.50 51 874.30 -4 932.80 -9.51% 62 334.00 -15 392.50 -24.69%
30.06.2010 51 874.30 53 078.40 -1 204.10 -2.27% 78 123.20 -26 248.90 -33.60%
31.05.2010 53 078.40 76 964.20 -23 885.80 -31.03% 79 283.40 -26 205.00 -33.05%
30.04.2010 76 964.20 49 855.90 27 108.30 54.37% 71 309.90 5 654.30 7.93%
31.03.2010 49 855.90 52 497.90 -2 642.00 -5.03% 77 528.50 -27 672.60 -35.69%
28.02.2010 52 497.90 58 591.50 -6 093.60 -10.40% 81 617.20 -29 119.30 -35.68%
31.01.2010 58 591.50 55 244.50 3 347.00 6.06% 79 843.10 -21 251.60 -26.62%
31.12.2009 55 244.50 52 428.30 2 816.20 5.37% 79 392.40 -24 147.90 -30.42%
30.11.2009 52 428.30 53 686.50 -1 258.20 -2.34% 73 877.20 -21 448.90 -29.03%
31.10.2009 53 686.50 58 037.30 -4 350.80 -7.50% 66 199.10 -12 512.60 -18.90%
30.09.2009 58 037.30 68 050.20 -10 012.90 -14.71% 68 503.60 -10 466.30 -15.28%
31.08.2009 68 050.20 62 334.00 5 716.20 9.17% 74 402.20 -6 352.00 -8.54%
31.07.2009 62 334.00 78 123.20 -15 789.20 -20.21% 72 503.10 -10 169.10 -14.03%
30.06.2009 78 123.20 79 283.40 -1 160.20 -1.46% 70 844.80 7 278.40 10.27%
31.05.2009 79 283.40 71 309.90 7 973.50 11.18% 70 401.10 8 882.30 12.62%
30.04.2009 71 309.90 77 528.50 -6 218.60 -8.02% 73 175.60 -1 865.70 -2.55%
31.03.2009 77 528.50 81 617.20 -4 088.70 -5.01% 67 739.90 9 788.60 14.45%
28.02.2009 81 617.20 79 843.10 1 774.10 2.22% 73 356.00 8 261.20 11.26%
31.01.2009 79 843.10 79 392.40 450.70 0.57% 60 133.10 19 710.00 32.78%
31.12.2008 79 392.40 73 877.20 5 515.20 7.47% 56 244.80 23 147.60 41.16%
30.11.2008 73 877.20 66 199.10 7 678.10 11.60% 52 580.00 21 297.20 40.50%
31.10.2008 66 199.10 68 503.60 -2 304.50 -3.36% 52 427.10 13 772.00 26.27%
30.09.2008 68 503.60 74 402.20 -5 898.60 -7.93% 53 460.80 15 042.80 28.14%
31.08.2008 74 402.20 72 503.10 1 899.10 2.62% 54 210.10 20 192.10 37.25%
31.07.2008 72 503.10 70 844.80 1 658.30 2.34% 56 405.90 16 097.20 28.54%
30.06.2008 70 844.80 70 401.10 443.70 0.63% 62 936.20 7 908.60 12.57%
31.05.2008 70 401.10 73 175.60 -2 774.50 -3.79% 52 944.00 17 457.10 32.97%
30.04.2008 73 175.60 67 739.90 5 435.70 8.02% 52 307.10 20 868.50 39.90%
31.03.2008 67 739.90 73 356.00 -5 616.10 -7.66% 49 724.70 18 015.20 36.23%
29.02.2008 73 356.00 60 133.10 13 222.90 21.99% 46 197.80 27 158.20 58.79%
31.01.2008 60 133.10 56 244.80 3 888.30 6.91% 54 662.20 5 470.90 10.01%
31.12.2007 56 244.80 52 580.00 3 664.80 6.97% 55 707.70 537.10 0.96%
30.11.2007 52 580.00 52 427.10 152.90 0.29% 53 646.70 -1 066.70 -1.99%
31.10.2007 52 427.10 53 460.80 -1 033.70 -1.93% 59 871.50 -7 444.40 -12.43%
30.09.2007 53 460.80 54 210.10 - 749.30 -1.38% 43 451.60 10 009.20 23.04%
31.08.2007 54 210.10 56 405.90 -2 195.80 -3.89% 57 056.40 -2 846.30 -4.99%
31.07.2007 56 405.90 62 936.20 -6 530.30 -10.38% 54 619.70 1 786.20 3.27%
30.06.2007 62 936.20 52 944.00 9 992.20 18.87% 51 871.30 11 064.90 21.33%
31.05.2007 52 944.00 52 307.10 636.90 1.22% 50 935.80 2 008.20 3.94%
30.04.2007 52 307.10 49 724.70 2 582.40 5.19% 51 382.20 924.90 1.80%
31.03.2007 49 724.70 46 197.80 3 526.90 7.63% 50 316.50 - 591.80 -1.18%
28.02.2007 46 197.80 54 662.20 -8 464.40 -15.48% 51 518.40 -5 320.60 -10.33%
31.01.2007 54 662.20 55 707.70 -1 045.50 -1.88% 50 034.80 4 627.40 9.25%
31.12.2006 55 707.70 53 646.70 2 061.00 3.84% 46 867.00 8 840.70 18.86%
30.11.2006 53 646.70 59 871.50 -6 224.80 -10.40% 46 459.40 7 187.30 15.47%
31.10.2006 59 871.50 43 451.60 16 419.90 37.79% 49 889.00 9 982.50 20.01%
30.09.2006 43 451.60 57 056.40 -13 604.80 -23.84% 46 526.70 -3 075.10 -6.61%
31.08.2006 57 056.40 54 619.70 2 436.70 4.46% 49 462.60 7 593.80 15.35%
31.07.2006 54 619.70 51 871.30 2 748.40 5.30% 50 827.40 3 792.30 7.46%
30.06.2006 51 871.30 50 935.80 935.50 1.84% 44 840.50 7 030.80 15.68%
31.05.2006 50 935.80 51 382.20 - 446.40 -0.87% 46 131.00 4 804.80 10.42%
30.04.2006 51 382.20 50 316.50 1 065.70 2.12% 43 948.60 7 433.60 16.91%
31.03.2006 50 316.50 51 518.40 -1 201.90 -2.33% 39 609.80 10 706.70 27.03%
28.02.2006 51 518.40 50 034.80 1 483.60 2.97% 40 715.20 10 803.20 26.53%
31.01.2006 50 034.80 46 867.00 3 167.80 6.76% 40 966.90 9 067.90 22.13%
31.12.2005 46 867.00 46 459.40 407.60 0.88% 40 441.10 6 425.90 15.89%
30.11.2005 46 459.40 49 889.00 -3 429.60 -6.87% 45 993.30 466.10 1.01%
31.10.2005 49 889.00 46 526.70 3 362.30 7.23% 48 510.60 1 378.40 2.84%
30.09.2005 46 526.70 49 462.60 -2 935.90 -5.94% 48 820.50 -2 293.80 -4.70%
31.08.2005 49 462.60 50 827.40 -1 364.80 -2.69% 50 015.20 - 552.60 -1.10%
31.07.2005 50 827.40 44 840.50 5 986.90 13.35% 50 448.50 378.90 0.75%
30.06.2005 44 840.50 46 131.00 -1 290.50 -2.80% 47 664.00 -2 823.50 -5.92%
31.05.2005 46 131.00 43 948.60 2 182.40 4.97% 44 531.50 1 599.50 3.59%
30.04.2005 43 948.60 39 609.80 4 338.80 10.95% 44 141.80 - 193.20 -0.44%
31.03.2005 39 609.80 40 715.20 -1 105.40 -2.71% 44 322.90 -4 713.10 -10.63%
28.02.2005 40 715.20 40 966.90 - 251.70 -0.61% 42 735.20 -2 020.00 -4.73%
31.01.2005 40 966.90 40 441.10 525.80 1.30% 42 234.20 -1 267.30 -3.00%
31.12.2004 40 441.10 45 993.30 -5 552.20 -12.07% 42 747.60 -2 306.50 -5.40%
30.11.2004 45 993.30 48 510.60 -2 517.30 -5.19% 44 545.90 1 447.40 3.25%
31.10.2004 48 510.60 48 820.50 - 309.90 -0.63% 46 384.80 2 125.80 4.58%
30.09.2004 48 820.50 50 015.20 -1 194.70 -2.39% 43 638.20 5 182.30 11.88%
31.08.2004 50 015.20 50 448.50 - 433.30 -0.86% 44 881.10 5 134.10 11.44%
31.07.2004 50 448.50 47 664.00 2 784.50 5.84% 45 372.80 5 075.70 11.19%
30.06.2004 47 664.00 44 531.50 3 132.50 7.03% 46 202.70 1 461.30 3.16%
31.05.2004 44 531.50 44 141.80 389.70 0.88% 45 354.80 - 823.30 -1.82%
30.04.2004 44 141.80 44 322.90 - 181.10 -0.41% 45 558.70 -1 416.90 -3.11%
31.03.2004 44 322.90 42 735.20 1 587.70 3.72% 48 678.40 -4 355.50 -8.95%
29.02.2004 42 735.20 42 234.20 501.00 1.19% 48 098.30 -5 363.10 -11.15%
31.01.2004 42 234.20 42 747.60 - 513.40 -1.20% 47 427.30 -5 193.10 -10.95%
31.12.2003 42 747.60 44 545.90 -1 798.30 -4.04% 47 271.40 -4 523.80 -9.57%
30.11.2003 44 545.90 46 384.80 -1 838.90 -3.96% 46 681.50 -2 135.60 -4.57%
31.10.2003 46 384.80 43 638.20 2 746.60 6.29% 44 598.80 1 786.00 4.00%
30.09.2003 43 638.20 44 881.10 -1 242.90 -2.77% 42 533.00 1 105.20 2.60%
31.08.2003 44 881.10 45 372.80 - 491.70 -1.08% 43 530.60 1 350.50 3.10%
31.07.2003 45 372.80 46 202.70 - 829.90 -1.80% 45 151.50 221.30 0.49%
30.06.2003 46 202.70 45 354.80 847.90 1.87% 44 594.00 1 608.70 3.61%
31.05.2003 45 354.80 45 558.70 - 203.90 -0.45% 45 900.30 - 545.50 -1.19%
30.04.2003 45 558.70 48 678.40 -3 119.70 -6.41% 45 826.60 - 267.90 -0.58%
31.03.2003 48 678.40 48 098.30 580.10 1.21% 48 147.40 531.00 1.10%
28.02.2003 48 098.30 47 427.30 671.00 1.41% 52 973.40 -4 875.10 -9.20%
31.01.2003 47 427.30 47 271.40 155.90 0.33% 58 891.40 -11 464.10 -19.47%
31.12.2002 47 271.40 46 681.50 589.90 1.26% - - -
30.11.2002 46 681.50 44 598.80 2 082.70 4.67% - - -
31.10.2002 44 598.80 42 533.00 2 065.80 4.86% - - -
30.09.2002 42 533.00 43 530.60 - 997.60 -2.29% - - -
31.08.2002 43 530.60 45 151.50 -1 620.90 -3.59% - - -
31.07.2002 45 151.50 44 594.00 557.50 1.25% - - -
30.06.2002 44 594.00 45 900.30 -1 306.30 -2.85% - - -
31.05.2002 45 900.30 45 826.60 73.70 0.16% - - -
30.04.2002 45 826.60 48 147.40 -2 320.80 -4.82% - - -
31.03.2002 48 147.40 52 973.40 -4 826.00 -9.11% - - -
28.02.2002 52 973.40 58 891.40 -5 918.00 -10.05% - - -
31.01.2002 58 891.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady do 3 měsíců včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies