Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2007 57 659.00
Max 31.05.1997 209 091.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2018 72 731.00 69 394.30 3 336.70 4.81% 77 915.70 -5 184.70 -6.65%
30.06.2018 69 394.30 69 899.50 - 505.20 -0.72% 81 042.20 -11 647.90 -14.37%
31.05.2018 69 899.50 69 611.20 288.30 0.41% 82 191.90 -12 292.40 -14.96%
30.04.2018 69 611.20 68 318.50 1 292.70 1.89% 84 556.80 -14 945.60 -17.68%
31.03.2018 68 318.50 67 524.50 794.00 1.18% 85 577.30 -17 258.80 -20.17%
28.02.2018 67 524.50 67 472.20 52.30 0.08% 86 390.90 -18 866.40 -21.84%
31.01.2018 67 472.20 65 663.40 1 808.80 2.75% 87 473.50 -20 001.30 -22.87%
31.12.2017 65 663.40 67 018.80 -1 355.40 -2.02% 82 974.70 -17 311.30 -20.86%
30.11.2017 67 018.80 72 229.10 -5 210.30 -7.21% 86 760.30 -19 741.50 -22.75%
31.10.2017 72 229.10 76 019.50 -3 790.40 -4.99% 84 416.80 -12 187.70 -14.44%
30.09.2017 76 019.50 76 281.50 - 262.00 -0.34% 81 750.40 -5 730.90 -7.01%
31.08.2017 76 281.50 77 915.70 -1 634.20 -2.10% 83 117.60 -6 836.10 -8.22%
31.07.2017 77 915.70 81 042.20 -3 126.50 -3.86% 82 859.00 -4 943.30 -5.97%
30.06.2017 81 042.20 82 191.90 -1 149.70 -1.40% 84 913.20 -3 871.00 -4.56%
31.05.2017 82 191.90 84 556.80 -2 364.90 -2.80% 83 230.20 -1 038.30 -1.25%
30.04.2017 84 556.80 85 577.30 -1 020.50 -1.19% 85 272.20 - 715.40 -0.84%
31.03.2017 85 577.30 86 390.90 - 813.60 -0.94% 87 467.10 -1 889.80 -2.16%
28.02.2017 86 390.90 87 473.50 -1 082.60 -1.24% 86 539.60 - 148.70 -0.17%
31.01.2017 87 473.50 82 974.70 4 498.80 5.42% 87 730.10 - 256.60 -0.29%
31.12.2016 82 974.70 86 760.30 -3 785.60 -4.36% 86 330.00 -3 355.30 -3.89%
30.11.2016 86 760.30 84 416.80 2 343.50 2.78% 93 037.30 -6 277.00 -6.75%
31.10.2016 84 416.80 81 750.40 2 666.40 3.26% 92 540.20 -8 123.40 -8.78%
30.09.2016 81 750.40 83 117.60 -1 367.20 -1.64% 97 031.10 -15 280.70 -15.75%
31.08.2016 83 117.60 82 859.00 258.60 0.31% 93 177.40 -10 059.80 -10.80%
31.07.2016 82 859.00 84 913.20 -2 054.20 -2.42% 94 555.30 -11 696.30 -12.37%
30.06.2016 84 913.20 83 230.20 1 683.00 2.02% 90 646.40 -5 733.20 -6.32%
31.05.2016 83 230.20 85 272.20 -2 042.00 -2.39% 98 016.10 -14 785.90 -15.09%
30.04.2016 85 272.20 87 467.10 -2 194.90 -2.51% 90 876.90 -5 604.70 -6.17%
31.03.2016 87 467.10 86 539.60 927.50 1.07% 83 822.30 3 644.80 4.35%
29.02.2016 86 539.60 87 730.10 -1 190.50 -1.36% 89 883.50 -3 343.90 -3.72%
31.01.2016 87 730.10 86 330.00 1 400.10 1.62% 94 968.40 -7 238.30 -7.62%
31.12.2015 86 330.00 93 037.30 -6 707.30 -7.21% 96 825.10 -10 495.10 -10.84%
30.11.2015 93 037.30 92 540.20 497.10 0.54% 99 914.90 -6 877.60 -6.88%
31.10.2015 92 540.20 97 031.10 -4 490.90 -4.63% 100 567.60 -8 027.40 -7.98%
30.09.2015 97 031.10 93 177.40 3 853.70 4.14% 97 189.70 - 158.60 -0.16%
31.08.2015 93 177.40 94 555.30 -1 377.90 -1.46% 99 539.00 -6 361.60 -6.39%
31.07.2015 94 555.30 90 646.40 3 908.90 4.31% 103 012.70 -8 457.40 -8.21%
30.06.2015 90 646.40 98 016.10 -7 369.70 -7.52% 109 522.30 -18 875.90 -17.23%
31.05.2015 98 016.10 90 876.90 7 139.20 7.86% 114 770.50 -16 754.40 -14.60%
30.04.2015 90 876.90 83 822.30 7 054.60 8.42% 113 839.20 -22 962.30 -20.17%
31.03.2015 83 822.30 89 883.50 -6 061.20 -6.74% 115 785.70 -31 963.40 -27.61%
28.02.2015 89 883.50 94 968.40 -5 084.90 -5.35% 109 296.00 -19 412.50 -17.76%
31.01.2015 94 968.40 96 825.10 -1 856.70 -1.92% 106 494.50 -11 526.10 -10.82%
31.12.2014 96 825.10 99 914.90 -3 089.80 -3.09% 108 633.10 -11 808.00 -10.87%
30.11.2014 99 914.90 100 567.60 - 652.70 -0.65% 109 183.90 -9 269.00 -8.49%
31.10.2014 100 567.60 97 189.70 3 377.90 3.48% 116 634.20 -16 066.60 -13.78%
30.09.2014 97 189.70 99 539.00 -2 349.30 -2.36% 117 637.80 -20 448.10 -17.38%
31.08.2014 99 539.00 103 012.70 -3 473.70 -3.37% 118 636.60 -19 097.60 -16.10%
31.07.2014 103 012.70 109 522.30 -6 509.60 -5.94% 120 633.90 -17 621.20 -14.61%
30.06.2014 109 522.30 114 770.50 -5 248.20 -4.57% 125 598.20 -16 075.90 -12.80%
31.05.2014 114 770.50 113 839.20 931.30 0.82% 123 890.90 -9 120.40 -7.36%
30.04.2014 113 839.20 115 785.70 -1 946.50 -1.68% 124 330.10 -10 490.90 -8.44%
31.03.2014 115 785.70 109 296.00 6 489.70 5.94% 131 118.80 -15 333.10 -11.69%
28.02.2014 109 296.00 106 494.50 2 801.50 2.63% 130 753.20 -21 457.20 -16.41%
31.01.2014 106 494.50 108 633.10 -2 138.60 -1.97% 131 622.50 -25 128.00 -19.09%
31.12.2013 108 633.10 109 183.90 - 550.80 -0.50% 129 549.30 -20 916.20 -16.15%
30.11.2013 109 183.90 116 634.20 -7 450.30 -6.39% 137 030.30 -27 846.40 -20.32%
31.10.2013 116 634.20 117 637.80 -1 003.60 -0.85% 138 101.70 -21 467.50 -15.54%
30.09.2013 117 637.80 118 636.60 - 998.80 -0.84% 138 623.10 -20 985.30 -15.14%
31.08.2013 118 636.60 120 633.90 -1 997.30 -1.66% 139 050.80 -20 414.20 -14.68%
31.07.2013 120 633.90 125 598.20 -4 964.30 -3.95% 137 284.30 -16 650.40 -12.13%
30.06.2013 125 598.20 123 890.90 1 707.30 1.38% 126 903.00 -1 304.80 -1.03%
31.05.2013 123 890.90 124 330.10 - 439.20 -0.35% 120 042.10 3 848.80 3.21%
30.04.2013 124 330.10 131 118.80 -6 788.70 -5.18% 119 888.70 4 441.40 3.70%
31.03.2013 131 118.80 130 753.20 365.60 0.28% 116 380.60 14 738.20 12.66%
28.02.2013 130 753.20 131 622.50 - 869.30 -0.66% 112 792.10 17 961.10 15.92%
31.01.2013 131 622.50 129 549.30 2 073.20 1.60% 113 724.90 17 897.60 15.74%
31.12.2012 129 549.30 137 030.30 -7 481.00 -5.46% 110 486.00 19 063.30 17.25%
30.11.2012 137 030.30 138 101.70 -1 071.40 -0.78% 115 918.80 21 111.50 18.21%
31.10.2012 138 101.70 138 623.10 - 521.40 -0.38% 113 572.20 24 529.50 21.60%
30.09.2012 138 623.10 139 050.80 - 427.70 -0.31% 108 341.60 30 281.50 27.95%
31.08.2012 139 050.80 137 284.30 1 766.50 1.29% 105 694.00 33 356.80 31.56%
31.07.2012 137 284.30 126 903.00 10 381.30 8.18% 102 900.00 34 384.30 33.42%
30.06.2012 126 903.00 120 042.10 6 860.90 5.72% 108 496.70 18 406.30 16.96%
31.05.2012 120 042.10 119 888.70 153.40 0.13% 106 033.20 14 008.90 13.21%
30.04.2012 119 888.70 116 380.60 3 508.10 3.01% 104 719.10 15 169.60 14.49%
31.03.2012 116 380.60 112 792.10 3 588.50 3.18% 106 434.40 9 946.20 9.34%
29.02.2012 112 792.10 113 724.90 - 932.80 -0.82% 103 268.20 9 523.90 9.22%
31.01.2012 113 724.90 110 486.00 3 238.90 2.93% 103 154.80 10 570.10 10.25%
31.12.2011 110 486.00 115 918.80 -5 432.80 -4.69% 103 752.50 6 733.50 6.49%
30.11.2011 115 918.80 113 572.20 2 346.60 2.07% 109 767.30 6 151.50 5.60%
31.10.2011 113 572.20 108 341.60 5 230.60 4.83% 106 641.00 6 931.20 6.50%
30.09.2011 108 341.60 105 694.00 2 647.60 2.50% 109 837.70 -1 496.10 -1.36%
31.08.2011 105 694.00 102 900.00 2 794.00 2.72% 112 427.90 -6 733.90 -5.99%
31.07.2011 102 900.00 108 496.70 -5 596.70 -5.16% 118 963.90 -16 063.90 -13.50%
30.06.2011 108 496.70 106 033.20 2 463.50 2.32% 121 121.10 -12 624.40 -10.42%
31.05.2011 106 033.20 104 719.10 1 314.10 1.25% 121 637.30 -15 604.10 -12.83%
30.04.2011 104 719.10 106 434.40 -1 715.30 -1.61% 181 121.50 -76 402.40 -42.18%
31.03.2011 106 434.40 103 268.20 3 166.20 3.07% 181 425.60 -74 991.20 -41.33%
28.02.2011 103 268.20 103 154.80 113.40 0.11% 179 130.70 -75 862.50 -42.35%
31.01.2011 103 154.80 103 752.50 - 597.70 -0.58% 171 693.80 -68 539.00 -39.92%
31.12.2010 103 752.50 109 767.30 -6 014.80 -5.48% 174 194.90 -70 442.40 -40.44%
30.11.2010 109 767.30 106 641.00 3 126.30 2.93% 179 532.30 -69 765.00 -38.86%
31.10.2010 106 641.00 109 837.70 -3 196.70 -2.91% 182 106.00 -75 465.00 -41.44%
30.09.2010 109 837.70 112 427.90 -2 590.20 -2.30% 180 400.70 -70 563.00 -39.11%
31.08.2010 112 427.90 118 963.90 -6 536.00 -5.49% 181 801.80 -69 373.90 -38.16%
31.07.2010 118 963.90 121 121.10 -2 157.20 -1.78% 178 870.10 -59 906.20 -33.49%
30.06.2010 121 121.10 121 637.30 - 516.20 -0.42% 182 756.90 -61 635.80 -33.73%
31.05.2010 121 637.30 181 121.50 -59 484.20 -32.84% 176 668.00 -55 030.70 -31.15%
30.04.2010 181 121.50 181 425.60 - 304.10 -0.17% 169 932.40 11 189.10 6.58%
31.03.2010 181 425.60 179 130.70 2 294.90 1.28% 160 596.10 20 829.50 12.97%
28.02.2010 179 130.70 171 693.80 7 436.90 4.33% 154 290.90 24 839.80 16.10%
31.01.2010 171 693.80 174 194.90 -2 501.10 -1.44% 148 710.50 22 983.30 15.46%
31.12.2009 174 194.90 179 532.30 -5 337.40 -2.97% 123 453.70 50 741.20 41.10%
30.11.2009 179 532.30 182 106.00 -2 573.70 -1.41% 109 150.30 70 382.00 64.48%
31.10.2009 182 106.00 180 400.70 1 705.30 0.95% 100 834.10 81 271.90 80.60%
30.09.2009 180 400.70 181 801.80 -1 401.10 -0.77% 98 945.10 81 455.60 82.32%
31.08.2009 181 801.80 178 870.10 2 931.70 1.64% 99 256.70 82 545.10 83.16%
31.07.2009 178 870.10 182 756.90 -3 886.80 -2.13% 100 587.90 78 282.20 77.82%
30.06.2009 182 756.90 176 668.00 6 088.90 3.45% 96 133.10 86 623.80 90.11%
31.05.2009 176 668.00 169 932.40 6 735.60 3.96% 100 599.10 76 068.90 75.62%
30.04.2009 169 932.40 160 596.10 9 336.30 5.81% 94 184.40 75 748.00 80.43%
31.03.2009 160 596.10 154 290.90 6 305.20 4.09% 89 670.10 70 926.00 79.10%
28.02.2009 154 290.90 148 710.50 5 580.40 3.75% 78 875.10 75 415.80 95.61%
31.01.2009 148 710.50 123 453.70 25 256.80 20.46% 70 173.80 78 536.70 111.92%
31.12.2008 123 453.70 109 150.30 14 303.40 13.10% 70 311.60 53 142.10 75.58%
30.11.2008 109 150.30 100 834.10 8 316.20 8.25% 67 673.30 41 477.00 61.29%
31.10.2008 100 834.10 98 945.10 1 889.00 1.91% 70 281.30 30 552.80 43.47%
30.09.2008 98 945.10 99 256.70 - 311.60 -0.31% 67 917.50 31 027.60 45.68%
31.08.2008 99 256.70 100 587.90 -1 331.20 -1.32% 65 812.30 33 444.40 50.82%
31.07.2008 100 587.90 96 133.10 4 454.80 4.63% 67 342.00 33 245.90 49.37%
30.06.2008 96 133.10 100 599.10 -4 466.00 -4.44% 67 691.30 28 441.80 42.02%
31.05.2008 100 599.10 94 184.40 6 414.70 6.81% 68 014.30 32 584.80 47.91%
30.04.2008 94 184.40 89 670.10 4 514.30 5.03% 67 816.70 26 367.70 38.88%
31.03.2008 89 670.10 78 875.10 10 795.00 13.69% 68 073.70 21 596.40 31.73%
29.02.2008 78 875.10 70 173.80 8 701.30 12.40% 66 480.30 12 394.80 18.64%
31.01.2008 70 173.80 70 311.60 - 137.80 -0.20% 57 659.00 12 514.80 21.70%
31.12.2007 70 311.60 67 673.30 2 638.30 3.90% 58 262.20 12 049.40 20.68%
30.11.2007 67 673.30 70 281.30 -2 608.00 -3.71% 101 333.10 -33 659.80 -33.22%
31.10.2007 70 281.30 67 917.50 2 363.80 3.48% 103 203.90 -32 922.60 -31.90%
30.09.2007 67 917.50 65 812.30 2 105.20 3.20% 67 277.70 639.80 0.95%
31.08.2007 65 812.30 67 342.00 -1 529.70 -2.27% 109 643.80 -43 831.50 -39.98%
31.07.2007 67 342.00 67 691.30 - 349.30 -0.52% 117 557.30 -50 215.30 -42.72%
30.06.2007 67 691.30 68 014.30 - 323.00 -0.47% 81 413.00 -13 721.70 -16.85%
31.05.2007 68 014.30 67 816.70 197.60 0.29% 101 441.00 -33 426.70 -32.95%
30.04.2007 67 816.70 68 073.70 - 257.00 -0.38% 113 834.20 -46 017.50 -40.42%
31.03.2007 68 073.70 66 480.30 1 593.40 2.40% 76 401.10 -8 327.40 -10.90%
28.02.2007 66 480.30 57 659.00 8 821.30 15.30% 112 914.00 -46 433.70 -41.12%
31.01.2007 57 659.00 58 262.20 - 603.20 -1.04% 114 211.60 -56 552.60 -49.52%
31.12.2006 58 262.20 101 333.10 -43 070.90 -42.50% 83 968.70 -25 706.50 -30.61%
30.11.2006 101 333.10 103 203.90 -1 870.80 -1.81% 130 328.00 -28 994.90 -22.25%
31.10.2006 103 203.90 67 277.70 35 926.20 53.40% 162 906.30 -59 702.40 -36.65%
30.09.2006 67 277.70 109 643.80 -42 366.10 -38.64% 100 503.40 -33 225.70 -33.06%
31.08.2006 109 643.80 117 557.30 -7 913.50 -6.73% 151 575.80 -41 932.00 -27.66%
31.07.2006 117 557.30 81 413.00 36 144.30 44.40% 148 209.90 -30 652.60 -20.68%
30.06.2006 81 413.00 101 441.00 -20 028.00 -19.74% 112 879.40 -31 466.40 -27.88%
31.05.2006 101 441.00 113 834.20 -12 393.20 -10.89% 87 499.50 13 941.50 15.93%
30.04.2006 113 834.20 76 401.10 37 433.10 49.00% 95 584.00 18 250.20 19.09%
31.03.2006 76 401.10 112 914.00 -36 512.90 -32.34% 83 758.20 -7 357.10 -8.78%
28.02.2006 112 914.00 114 211.60 -1 297.60 -1.14% 85 725.50 27 188.50 31.72%
31.01.2006 114 211.60 83 968.70 30 242.90 36.02% 97 211.10 17 000.50 17.49%
31.12.2005 83 968.70 130 328.00 -46 359.30 -35.57% 85 718.40 -1 749.70 -2.04%
30.11.2005 130 328.00 162 906.30 -32 578.30 -20.00% 104 235.70 26 092.30 25.03%
31.10.2005 162 906.30 100 503.40 62 402.90 62.09% 106 731.80 56 174.50 52.63%
30.09.2005 100 503.40 151 575.80 -51 072.40 -33.69% 79 164.40 21 339.00 26.96%
31.08.2005 151 575.80 148 209.90 3 365.90 2.27% 115 125.90 36 449.90 31.66%
31.07.2005 148 209.90 112 879.40 35 330.50 31.30% 89 842.10 58 367.80 64.97%
30.06.2005 112 879.40 87 499.50 25 379.90 29.01% 82 655.90 30 223.50 36.57%
31.05.2005 87 499.50 95 584.00 -8 084.50 -8.46% 105 520.10 -18 020.60 -17.08%
30.04.2005 95 584.00 83 758.20 11 825.80 14.12% 97 266.60 -1 682.60 -1.73%
31.03.2005 83 758.20 85 725.50 -1 967.30 -2.29% 85 979.50 -2 221.30 -2.58%
28.02.2005 85 725.50 97 211.10 -11 485.60 -11.82% 113 357.90 -27 632.40 -24.38%
31.01.2005 97 211.10 85 718.40 11 492.70 13.41% 114 755.10 -17 544.00 -15.29%
31.12.2004 85 718.40 104 235.70 -18 517.30 -17.76% 96 745.40 -11 027.00 -11.40%
30.11.2004 104 235.70 106 731.80 -2 496.10 -2.34% 123 016.90 -18 781.20 -15.27%
31.10.2004 106 731.80 79 164.40 27 567.40 34.82% 117 452.10 -10 720.30 -9.13%
30.09.2004 79 164.40 115 125.90 -35 961.50 -31.24% 89 028.10 -9 863.70 -11.08%
31.08.2004 115 125.90 89 842.10 25 283.80 28.14% 124 752.10 -9 626.20 -7.72%
31.07.2004 89 842.10 82 655.90 7 186.20 8.69% 120 662.10 -30 820.00 -25.54%
30.06.2004 82 655.90 105 520.10 -22 864.20 -21.67% 90 154.50 -7 498.60 -8.32%
31.05.2004 105 520.10 97 266.60 8 253.50 8.49% 95 651.50 9 868.60 10.32%
30.04.2004 97 266.60 85 979.50 11 287.10 13.13% 112 465.40 -15 198.80 -13.51%
31.03.2004 85 979.50 113 357.90 -27 378.40 -24.15% 94 545.30 -8 565.80 -9.06%
29.02.2004 113 357.90 114 755.10 -1 397.20 -1.22% 132 782.90 -19 425.00 -14.63%
31.01.2004 114 755.10 96 745.40 18 009.70 18.62% 134 272.60 -19 517.50 -14.54%
31.12.2003 96 745.40 123 016.90 -26 271.50 -21.36% 97 947.40 -1 202.00 -1.23%
30.11.2003 123 016.90 117 452.10 5 564.80 4.74% 173 200.50 -50 183.60 -28.97%
31.10.2003 117 452.10 89 028.10 28 424.00 31.93% 187 961.10 -70 509.00 -37.51%
30.09.2003 89 028.10 124 752.10 -35 724.00 -28.64% 197 350.00 - 108 321.90 -54.89%
31.08.2003 124 752.10 120 662.10 4 090.00 3.39% 178 259.40 -53 507.30 -30.02%
31.07.2003 120 662.10 90 154.50 30 507.60 33.84% 178 664.00 -58 001.90 -32.46%
30.06.2003 90 154.50 95 651.50 -5 497.00 -5.75% 156 481.50 -66 327.00 -42.39%
31.05.2003 95 651.50 112 465.40 -16 813.90 -14.95% 126 128.20 -30 476.70 -24.16%
30.04.2003 112 465.40 94 545.30 17 920.10 18.95% 129 338.60 -16 873.20 -13.05%
31.03.2003 94 545.30 132 782.90 -38 237.60 -28.80% 127 050.40 -32 505.10 -25.58%
28.02.2003 132 782.90 134 272.60 -1 489.70 -1.11% 126 957.10 5 825.80 4.59%
31.01.2003 134 272.60 97 947.40 36 325.20 37.09% 137 313.40 -3 040.80 -2.21%
31.12.2002 97 947.40 173 200.50 -75 253.10 -43.45% 141 159.90 -43 212.50 -30.61%
30.11.2002 173 200.50 187 961.10 -14 760.60 -7.85% 143 979.50 29 221.00 20.30%
31.10.2002 187 961.10 197 350.00 -9 388.90 -4.76% 146 674.30 41 286.80 28.15%
30.09.2002 197 350.00 178 259.40 19 090.60 10.71% 145 013.70 52 336.30 36.09%
31.08.2002 178 259.40 178 664.00 - 404.60 -0.23% 151 733.40 26 526.00 17.48%
31.07.2002 178 664.00 156 481.50 22 182.50 14.18% 156 173.20 22 490.80 14.40%
30.06.2002 156 481.50 126 128.20 30 353.30 24.07% 157 642.30 -1 160.80 -0.74%
31.05.2002 126 128.20 129 338.60 -3 210.40 -2.48% 155 657.20 -29 529.00 -18.97%
30.04.2002 129 338.60 127 050.40 2 288.20 1.80% 154 562.50 -25 223.90 -16.32%
31.03.2002 127 050.40 126 957.10 93.30 0.07% 150 954.20 -23 903.80 -15.84%
28.02.2002 126 957.10 137 313.40 -10 356.30 -7.54% 149 083.70 -22 126.60 -14.84%
31.01.2002 137 313.40 141 159.90 -3 846.50 -2.72% 146 109.70 -8 796.30 -6.02%
31.12.2001 141 159.90 143 979.50 -2 819.60 -1.96% 138 253.60 2 906.30 2.10%
30.11.2001 143 979.50 146 674.30 -2 694.80 -1.84% 144 570.90 - 591.40 -0.41%
31.10.2001 146 674.30 145 013.70 1 660.60 1.15% 146 360.70 313.60 0.21%
30.09.2001 145 013.70 151 733.40 -6 719.70 -4.43% 148 894.50 -3 880.80 -2.61%
31.08.2001 151 733.40 156 173.20 -4 439.80 -2.84% 148 365.70 3 367.70 2.27%
31.07.2001 156 173.20 157 642.30 -1 469.10 -0.93% 148 553.90 7 619.30 5.13%
30.06.2001 157 642.30 155 657.20 1 985.10 1.28% 148 200.90 9 441.40 6.37%
31.05.2001 155 657.20 154 562.50 1 094.70 0.71% 146 387.90 9 269.30 6.33%
30.04.2001 154 562.50 150 954.20 3 608.30 2.39% 145 962.10 8 600.40 5.89%
31.03.2001 150 954.20 149 083.70 1 870.50 1.25% 151 096.90 - 142.70 -0.09%
28.02.2001 149 083.70 146 109.70 2 974.00 2.04% 153 607.90 -4 524.20 -2.95%
31.01.2001 146 109.70 138 253.60 7 856.10 5.68% 152 882.10 -6 772.40 -4.43%
31.12.2000 138 253.60 144 570.90 -6 317.30 -4.37% 148 632.90 -10 379.30 -6.98%
30.11.2000 144 570.90 146 360.70 -1 789.80 -1.22% 146 128.70 -1 557.80 -1.07%
31.10.2000 146 360.70 148 894.50 -2 533.80 -1.70% 144 997.20 1 363.50 0.94%
30.09.2000 148 894.50 148 365.70 528.80 0.36% 142 065.00 6 829.50 4.81%
31.08.2000 148 365.70 148 553.90 - 188.20 -0.13% 140 039.70 8 326.00 5.95%
31.07.2000 148 553.90 148 200.90 353.00 0.24% 139 086.10 9 467.80 6.81%
30.06.2000 148 200.90 146 387.90 1 813.00 1.24% 141 737.30 6 463.60 4.56%
31.05.2000 146 387.90 145 962.10 425.80 0.29% 140 069.40 6 318.50 4.51%
30.04.2000 145 962.10 151 096.90 -5 134.80 -3.40% 142 251.50 3 710.60 2.61%
31.03.2000 151 096.90 153 607.90 -2 511.00 -1.63% 145 905.00 5 191.90 3.56%
29.02.2000 153 607.90 152 882.10 725.80 0.47% 144 700.80 8 907.10 6.16%
31.01.2000 152 882.10 148 632.90 4 249.20 2.86% 142 803.40 10 078.70 7.06%
31.12.1999 148 632.90 146 128.70 2 504.20 1.71% 144 429.90 4 203.00 2.91%
30.11.1999 146 128.70 144 997.20 1 131.50 0.78% 144 549.60 1 579.10 1.09%
31.10.1999 144 997.20 142 065.00 2 932.20 2.06% 147 922.80 -2 925.60 -1.98%
30.09.1999 142 065.00 140 039.70 2 025.30 1.45% 152 062.50 -9 997.50 -6.57%
31.08.1999 140 039.70 139 086.10 953.60 0.69% 152 946.90 -12 907.20 -8.44%
31.07.1999 139 086.10 141 737.30 -2 651.20 -1.87% 151 114.80 -12 028.70 -7.96%
30.06.1999 141 737.30 140 069.40 1 667.90 1.19% 151 851.20 -10 113.90 -6.66%
31.05.1999 140 069.40 142 251.50 -2 182.10 -1.53% 155 958.60 -15 889.20 -10.19%
30.04.1999 142 251.50 145 905.00 -3 653.50 -2.50% 157 558.50 -15 307.00 -9.72%
31.03.1999 145 905.00 144 700.80 1 204.20 0.83% 156 332.60 -10 427.60 -6.67%
28.02.1999 144 700.80 142 803.40 1 897.40 1.33% 159 485.60 -14 784.80 -9.27%
31.01.1999 142 803.40 144 429.90 -1 626.50 -1.13% 162 341.30 -19 537.90 -12.04%
31.12.1998 144 429.90 144 549.60 - 119.70 -0.08% 162 396.20 -17 966.30 -11.06%
30.11.1998 144 549.60 147 922.80 -3 373.20 -2.28% 155 442.30 -10 892.70 -7.01%
31.10.1998 147 922.80 152 062.50 -4 139.70 -2.72% 157 457.80 -9 535.00 -6.06%
30.09.1998 152 062.50 152 946.90 - 884.40 -0.58% 167 178.40 -15 115.90 -9.04%
31.08.1998 152 946.90 151 114.80 1 832.10 1.21% 172 392.30 -19 445.40 -11.28%
31.07.1998 151 114.80 151 851.20 - 736.40 -0.48% 182 470.00 -31 355.20 -17.18%
30.06.1998 151 851.20 155 958.60 -4 107.40 -2.63% 185 513.90 -33 662.70 -18.15%
31.05.1998 155 958.60 157 558.50 -1 599.90 -1.02% 209 091.80 -53 133.20 -25.41%
30.04.1998 157 558.50 156 332.60 1 225.90 0.78% 208 353.80 -50 795.30 -24.38%
31.03.1998 156 332.60 159 485.60 -3 153.00 -1.98% 196 602.40 -40 269.80 -20.48%
28.02.1998 159 485.60 162 341.30 -2 855.70 -1.76% 196 944.70 -37 459.10 -19.02%
31.01.1998 162 341.30 162 396.20 -54.90 -0.03% 192 422.00 -30 080.70 -15.63%
31.12.1997 162 396.20 155 442.30 6 953.90 4.47% - - -
30.11.1997 155 442.30 157 457.80 -2 015.50 -1.28% - - -
31.10.1997 157 457.80 167 178.40 -9 720.60 -5.81% - - -
30.09.1997 167 178.40 172 392.30 -5 213.90 -3.02% - - -
31.08.1997 172 392.30 182 470.00 -10 077.70 -5.52% - - -
31.07.1997 182 470.00 185 513.90 -3 043.90 -1.64% - - -
30.06.1997 185 513.90 209 091.80 -23 577.90 -11.28% - - -
31.05.1997 209 091.80 208 353.80 738.00 0.35% - - -
30.04.1997 208 353.80 196 602.40 11 751.40 5.98% - - -
31.03.1997 196 602.40 196 944.70 - 342.30 -0.17% - - -
28.02.1997 196 944.70 192 422.00 4 522.70 2.35% - - -
31.01.1997 192 422.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 484 951.20 942 360.60 - 457 409.40 -48.54% 942 360.60 - 457 409.40 -48.54%
01.01.2017 942 360.60 1 017 031.20 -74 670.60 -7.34% 1 017 031.20 -74 670.60 -7.34%
01.01.2016 1 017 031.20 1 104 884.90 -87 853.70 -7.95% 1 104 884.90 -87 853.70 -7.95%
01.01.2015 1 104 884.90 1 266 757.20 - 161 872.30 -12.78% 1 266 757.20 - 161 872.30 -12.78%
01.01.2014 1 266 757.20 1 458 673.20 - 191 916.00 -13.16% 1 458 673.20 - 191 916.00 -13.16%
01.01.2013 1 458 673.20 1 529 370.90 -70 697.70 -4.62% 1 529 370.90 -70 697.70 -4.62%
01.01.2012 1 529 370.90 1 289 019.00 240 351.90 18.65% 1 289 019.00 240 351.90 18.65%
01.01.2011 1 289 019.00 1 617 520.30 - 328 501.30 -20.31% 1 617 520.30 - 328 501.30 -20.31%
01.01.2010 1 617 520.30 2 069 860.60 - 452 340.30 -21.85% 2 069 860.60 - 452 340.30 -21.85%
01.01.2009 2 069 860.60 1 161 863.40 907 997.20 78.15% 1 161 863.40 907 997.20 78.15%
01.01.2008 1 161 863.40 805 073.30 356 790.10 44.32% 805 073.30 356 790.10 44.32%
01.01.2007 805 073.30 1 157 492.90 - 352 419.60 -30.45% 1 157 492.90 - 352 419.60 -30.45%
01.01.2006 1 157 492.90 1 340 149.80 - 182 656.90 -13.63% 1 340 149.80 - 182 656.90 -13.63%
01.01.2005 1 340 149.80 1 180 353.40 159 796.40 13.54% 1 180 353.40 159 796.40 13.54%
01.01.2004 1 180 353.40 1 331 528.90 - 151 175.50 -11.35% 1 331 528.90 - 151 175.50 -11.35%
01.01.2003 1 331 528.90 1 816 651.60 - 485 122.70 -26.70% 1 816 651.60 - 485 122.70 -26.70%
01.01.2002 1 816 651.60 1 798 743.60 17 908.00 1.00% 1 798 743.60 17 908.00 1.00%
01.01.2001 1 798 743.60 1 773 137.10 25 606.50 1.44% 1 773 137.10 25 606.50 1.44%
01.01.2000 1 773 137.10 1 718 417.00 54 720.10 3.18% 1 718 417.00 54 720.10 3.18%
01.01.1999 1 718 417.00 1 836 554.30 - 118 137.30 -6.43% 1 836 554.30 - 118 137.30 -6.43%
01.01.1998 1 836 554.30 2 186 265.60 - 349 711.30 -16.00% 2 186 265.60 - 349 711.30 -16.00%
01.01.1997 2 186 265.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies