Běžný účet (v mil. Kč) (Měsíce»Kumulace) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 38 198.40 72 269.40 -47.14% -3 919.30 -1 074.62%
UK2 Obchodní bilance - celkem 142 755.10 72 187.60 97.76% 114 902.70 24.24%
UK3 Obchodní bilance - vývoz 1 565 187.50 779 430.70 100.81% 1 298 653.40 20.52%
UK4 Obchodní bilance - dovoz 1 422 432.40 707 243.10 101.12% 1 183 750.70 20.16%
UK5 Bilance služeb - celkem 30 263.30 20 073.20 50.76% 28 252.80 7.12%
UK6 Bilance služeb - příjmy 231 897.90 113 305.20 104.67% 210 401.10 10.22%
UK7 Bilance služeb - příjmy - doprava 54 272.00 26 784.70 102.62% 49 070.50 10.60%
UK8 Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch 70 646.70 33 112.50 113.35% 66 226.70 6.67%
UK9 Bilance služeb - příjmy - ostatní služby 106 979.20 53 408.00 100.31% 95 104.00 12.49%
UK10 Bilance služeb - výdaje 201 634.70 93 232.00 116.27% 182 148.30 10.70%
UK11 Bilance služeb - výdaje - doprava 46 620.80 22 004.20 111.87% 42 270.20 10.29%
UK12 Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch 48 787.20 22 926.10 112.80% 41 974.90 16.23%
UK13 Bilance služeb - výdaje - ostatní služby 106 226.80 48 301.70 119.92% 97 903.20 8.50%
UK14 Bilance výnosů - celkem - 157 250.10 -24 969.00 529.78% - 149 657.60 5.07%
UK15 Bilance výnosů - výnosy 61 421.00 29 892.70 105.47% 48 622.00 26.32%
UK16 Bilance výnosů - náklady 218 671.20 54 861.70 298.59% 198 279.60 10.28%
UK17 Běžné převody - celkem 22 430.20 4 977.60 350.62% 2 582.80 768.45%
UK18 Běžné převody - příjmy 75 242.00 34 985.50 115.07% 52 519.60 43.26%
UK19 Běžné převody - výdaje 52 811.80 30 007.90 75.99% 49 936.90 5.76%

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 38 198.40
31.03.2014 72 269.40
31.12.2013 -55 980.60
30.09.2013 -46 094.70
30.06.2013 -3 919.30
31.03.2013 9 926.80
31.12.2012 -51 291.60
30.09.2012 -19 314.50
30.06.2012 22 680.40
31.03.2012 27 169.00
Další »
Celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Obchodní bilance - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 142 755.10
31.03.2014 72 187.60
31.12.2013 188 028.70
30.09.2013 150 762.00
30.06.2013 114 902.70
31.03.2013 53 025.10
31.12.2012 148 633.50
30.09.2012 126 381.70
30.06.2012 93 298.60
31.03.2012 51 699.90
Další »
Obchodní bilance - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Obchodní bilance - vývoz

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 565 187.50
31.03.2014 779 430.70
31.12.2013 2 653 020.90
30.09.2013 1 955 503.30
30.06.2013 1 298 653.40
31.03.2013 635 718.60
31.12.2012 2 596 886.30
30.09.2012 1 946 216.00
30.06.2012 1 320 692.30
31.03.2012 665 310.80
Další »
Obchodní bilance - vývoz,Běžný účet (v mil. Kč)

Obchodní bilance - dovoz

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 422 432.40
31.03.2014 707 243.10
31.12.2013 2 464 992.20
30.09.2013 1 804 741.30
30.06.2013 1 183 750.70
31.03.2013 582 693.50
31.12.2012 2 448 252.80
30.09.2012 1 819 834.30
30.06.2012 1 227 393.70
31.03.2012 613 610.90
Další »
Obchodní bilance - dovoz,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 30 263.30
31.03.2014 20 073.20
31.12.2013 52 996.80
30.09.2013 38 475.80
30.06.2013 28 252.80
31.03.2013 14 278.50
31.12.2012 62 266.50
30.09.2012 49 858.10
30.06.2012 32 916.40
31.03.2012 17 186.20
Další »
Bilance služeb - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2014 231 897.90
31.03.2014 113 305.20
31.12.2013 438 525.40
30.09.2013 318 071.40
30.06.2013 210 401.10
31.03.2013 100 717.80
31.12.2012 445 811.40
30.09.2012 324 492.80
30.06.2012 210 412.70
31.03.2012 103 375.00
Další »
Bilance služeb - příjmy,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy - doprava

ObdobíHodnota
30.06.2014 54 272.00
31.03.2014 26 784.70
31.12.2013 99 741.80
30.09.2013 74 643.90
30.06.2013 49 070.50
31.03.2013 24 220.20
31.12.2012 100 608.00
30.09.2012 75 274.30
30.06.2012 50 410.00
31.03.2012 24 700.20
Další »
Bilance služeb - příjmy - doprava,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch

ObdobíHodnota
30.06.2014 70 646.70
31.03.2014 33 112.50
31.12.2013 137 946.00
30.09.2013 100 855.60
30.06.2013 66 226.70
31.03.2013 32 816.70
31.12.2012 137 815.00
30.09.2012 101 634.20
30.06.2012 65 610.60
31.03.2012 32 477.60
Další »
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy - ostatní služby

ObdobíHodnota
30.06.2014 106 979.20
31.03.2014 53 408.00
31.12.2013 200 837.60
30.09.2013 142 571.80
30.06.2013 95 104.00
31.03.2013 43 680.90
31.12.2012 207 388.30
30.09.2012 147 584.20
30.06.2012 94 392.10
31.03.2012 46 197.20
Další »
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2014 201 634.70
31.03.2014 93 232.00
31.12.2013 385 528.60
30.09.2013 279 595.60
30.06.2013 182 148.30
31.03.2013 86 439.30
31.12.2012 383 544.90
30.09.2012 274 634.70
30.06.2012 177 496.30
31.03.2012 86 188.90
Další »
Bilance služeb - výdaje,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje - doprava

ObdobíHodnota
30.06.2014 46 620.80
31.03.2014 22 004.20
31.12.2013 89 357.80
30.09.2013 64 834.00
30.06.2013 42 270.20
31.03.2013 20 258.10
31.12.2012 85 407.90
30.09.2012 62 775.50
30.06.2012 41 380.00
31.03.2012 19 906.70
Další »
Bilance služeb - výdaje - doprava,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch

ObdobíHodnota
30.06.2014 48 787.20
31.03.2014 22 926.10
31.12.2013 89 909.90
30.09.2013 68 082.30
30.06.2013 41 974.90
31.03.2013 20 150.40
31.12.2012 84 124.40
30.09.2012 63 642.20
30.06.2012 40 645.30
31.03.2012 20 341.90
Další »
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje - ostatní služby

ObdobíHodnota
30.06.2014 106 226.80
31.03.2014 48 301.70
31.12.2013 206 260.90
30.09.2013 146 679.30
30.06.2013 97 903.20
31.03.2013 46 030.80
31.12.2012 214 012.60
30.09.2012 148 217.00
30.06.2012 95 471.00
31.03.2012 45 940.30
Další »
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance výnosů - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 - 157 250.10
31.03.2014 -24 969.00
31.12.2013 - 312 451.10
30.09.2013 - 235 070.80
30.06.2013 - 149 657.60
31.03.2013 -65 898.10
31.12.2012 - 259 882.20
30.09.2012 - 187 316.30
30.06.2012 - 100 040.80
31.03.2012 -42 235.30
Další »
Bilance výnosů - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance výnosů - výnosy

ObdobíHodnota
30.06.2014 61 421.00
31.03.2014 29 892.70
31.12.2013 102 088.20
30.09.2013 72 837.80
30.06.2013 48 622.00
31.03.2013 22 146.90
31.12.2012 119 387.40
30.09.2012 91 475.90
30.06.2012 61 577.90
31.03.2012 27 762.30
Další »
Bilance výnosů - výnosy,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance výnosů - náklady

ObdobíHodnota
30.06.2014 218 671.20
31.03.2014 54 861.70
31.12.2013 414 539.30
30.09.2013 307 908.50
30.06.2013 198 279.60
31.03.2013 88 045.00
31.12.2012 379 269.60
30.09.2012 278 792.20
30.06.2012 161 618.60
31.03.2012 69 997.60
Další »
Bilance výnosů - náklady,Běžný účet (v mil. Kč)

Běžné převody - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 22 430.20
31.03.2014 4 977.60
31.12.2013 15 445.10
30.09.2013 - 261.70
30.06.2013 2 582.80
31.03.2013 8 521.30
31.12.2012 -2 309.40
30.09.2012 -8 237.90
30.06.2012 -3 493.80
31.03.2012 518.30
Další »
Běžné převody - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Běžné převody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2014 75 242.00
31.03.2014 34 985.50
31.12.2013 107 236.90
30.09.2013 71 657.20
30.06.2013 52 519.60
31.03.2013 36 747.30
31.12.2012 82 483.70
30.09.2012 58 343.60
30.06.2012 43 351.00
31.03.2012 28 022.50
Další »
Běžné převody - příjmy,Běžný účet (v mil. Kč)

Běžné převody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2014 52 811.80
31.03.2014 30 007.90
31.12.2013 91 791.80
30.09.2013 71 918.90
30.06.2013 49 936.90
31.03.2013 28 226.00
31.12.2012 84 793.10
30.09.2012 66 581.60
30.06.2012 46 844.80
31.03.2012 27 504.30
Další »
Běžné převody - výdaje,Běžný účet (v mil. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet (v mil. Kč) (Čtvrtletí)
Běžný účet (v mil. Kč) (Kumulace)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies