Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů NFP - Velké úvěry (nad 30 mil. Kč), Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů NFP - Malé úvěry (do 30 mil. Kč), Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 5 let
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 5 let
31.03.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 5 let

Graf hodnot, Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2016 1.94
Max 31.03.2010 7.21

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 3.60 3.36 0.24 7.14% 2.73 0.87 31.87%
31.05.2019 3.36 3.39 -0.03 -0.88% 2.86 0.50 17.48%
30.04.2019 3.39 3.38 0.01 0.30% 2.60 0.79 30.38%
31.03.2019 3.38 3.81 -0.43 -11.29% 2.97 0.41 13.80%
28.02.2019 3.81 3.50 0.31 8.86% 2.82 0.99 35.11%
31.01.2019 3.50 3.82 -0.32 -8.38% 2.70 0.80 29.63%
31.12.2018 3.82 3.43 0.39 11.37% 2.61 1.21 46.36%
30.11.2018 3.43 3.31 0.12 3.63% 2.50 0.93 37.20%
31.10.2018 3.31 3.13 0.18 5.75% 2.63 0.68 25.86%
30.09.2018 3.13 3.40 -0.27 -7.94% 2.63 0.50 19.01%
31.08.2018 3.40 3.14 0.26 8.28% 2.24 1.16 51.79%
31.07.2018 3.14 2.73 0.41 15.02% 2.22 0.92 41.44%
30.06.2018 2.73 2.86 -0.13 -4.55% 2.28 0.45 19.74%
31.05.2018 2.86 2.60 0.26 10.00% 2.07 0.79 38.16%
30.04.2018 2.60 2.97 -0.37 -12.46% 2.04 0.56 27.45%
31.03.2018 2.97 2.82 0.15 5.32% 2.34 0.63 26.92%
28.02.2018 2.82 2.70 0.12 4.44% 2.21 0.61 27.60%
31.01.2018 2.70 2.61 0.09 3.45% 2.76 -0.06 -2.17%
31.12.2017 2.61 2.50 0.11 4.40% 2.81 -0.20 -7.12%
30.11.2017 2.50 2.63 -0.13 -4.94% 2.22 0.28 12.61%
31.10.2017 2.63 2.63 0.00 0.00 1.94 0.69 35.57%
30.09.2017 2.63 2.24 0.39 17.41% 2.52 0.11 4.37%
31.08.2017 2.24 2.22 0.02 0.90% 2.46 -0.22 -8.94%
31.07.2017 2.22 2.28 -0.06 -2.63% 2.14 0.08 3.74%
30.06.2017 2.28 2.07 0.21 10.14% 2.17 0.11 5.07%
31.05.2017 2.07 2.04 0.03 1.47% 2.39 -0.32 -13.39%
30.04.2017 2.04 2.34 -0.30 -12.82% 2.33 -0.29 -12.45%
31.03.2017 2.34 2.21 0.13 5.88% 2.56 -0.22 -8.59%
28.02.2017 2.21 2.76 -0.55 -19.93% 2.83 -0.62 -21.91%
31.01.2017 2.76 2.81 -0.05 -1.78% 2.53 0.23 9.09%
31.12.2016 2.81 2.22 0.59 26.58% 2.64 0.17 6.44%
30.11.2016 2.22 1.94 0.28 14.43% 2.40 -0.18 -7.50%
31.10.2016 1.94 2.52 -0.58 -23.02% 2.27 -0.33 -14.54%
30.09.2016 2.52 2.46 0.06 2.44% 3.38 -0.86 -25.44%
31.08.2016 2.46 2.14 0.32 14.95% 2.41 0.05 2.07%
31.07.2016 2.14 2.17 -0.03 -1.38% 2.31 -0.17 -7.36%
30.06.2016 2.17 2.39 -0.22 -9.21% 2.60 -0.43 -16.54%
31.05.2016 2.39 2.33 0.06 2.58% 2.48 -0.09 -3.63%
30.04.2016 2.33 2.56 -0.23 -8.98% 2.59 -0.26 -10.04%
31.03.2016 2.56 2.83 -0.27 -9.54% 3.09 -0.53 -17.15%
29.02.2016 2.83 2.53 0.30 11.86% 2.63 0.20 7.60%
31.01.2016 2.53 2.64 -0.11 -4.17% 2.73 -0.20 -7.33%
31.12.2015 2.64 2.40 0.24 10.00% 2.84 -0.20 -7.04%
30.11.2015 2.40 2.27 0.13 5.73% 2.66 -0.26 -9.77%
31.10.2015 2.27 3.38 -1.11 -32.84% 2.31 -0.04 -1.73%
30.09.2015 3.38 2.41 0.97 40.25% 2.86 0.52 18.18%
31.08.2015 2.41 2.31 0.10 4.33% 2.91 -0.50 -17.18%
31.07.2015 2.31 2.60 -0.29 -11.15% 2.90 -0.59 -20.34%
30.06.2015 2.60 2.48 0.12 4.84% 2.68 -0.08 -2.98%
31.05.2015 2.48 2.59 -0.11 -4.25% 2.87 -0.39 -13.59%
30.04.2015 2.59 3.09 -0.50 -16.18% 2.80 -0.21 -7.50%
31.03.2015 3.09 2.63 0.46 17.49% 3.53 -0.44 -12.46%
28.02.2015 2.63 2.73 -0.10 -3.66% 3.44 -0.81 -23.55%
31.01.2015 2.73 2.84 -0.11 -3.87% 3.23 -0.50 -15.48%
31.12.2014 2.84 2.66 0.18 6.77% 3.33 -0.49 -14.71%
30.11.2014 2.66 2.31 0.35 15.15% 3.07 -0.41 -13.36%
31.10.2014 2.31 2.86 -0.55 -19.23% 2.64 -0.33 -12.50%
30.09.2014 2.86 2.91 -0.05 -1.72% 3.03 -0.17 -5.61%
31.08.2014 2.91 2.90 0.01 0.34% 3.44 -0.53 -15.41%
31.07.2014 2.90 2.68 0.22 8.21% 3.06 -0.16 -5.23%
30.06.2014 2.68 2.87 -0.19 -6.62% 3.24 -0.56 -17.28%
31.05.2014 2.87 2.80 0.07 2.50% 2.93 -0.06 -2.05%
30.04.2014 2.80 3.53 -0.73 -20.68% 3.43 -0.63 -18.37%
31.03.2014 3.53 3.44 0.09 2.62% 3.21 0.32 9.97%
28.02.2014 3.44 3.23 0.21 6.50% 3.68 -0.24 -6.52%
31.01.2014 3.23 3.33 -0.10 -3.00% 3.23 0.00 0.00
31.12.2013 3.33 3.07 0.26 8.47% 3.60 -0.27 -7.50%
30.11.2013 3.07 2.64 0.43 16.29% 3.70 -0.63 -17.03%
31.10.2013 2.64 3.03 -0.39 -12.87% 3.73 -1.09 -29.22%
30.09.2013 3.03 3.44 -0.41 -11.92% 4.29 -1.26 -29.37%
31.08.2013 3.44 3.06 0.38 12.42% 3.79 -0.35 -9.23%
31.07.2013 3.06 3.24 -0.18 -5.56% 3.69 -0.63 -17.07%
30.06.2013 3.24 2.93 0.31 10.58% 4.43 -1.19 -26.86%
31.05.2013 2.93 3.43 -0.50 -14.58% 4.00 -1.07 -26.75%
30.04.2013 3.43 3.21 0.22 6.85% 4.17 -0.74 -17.75%
31.03.2013 3.21 3.68 -0.47 -12.77% 4.75 -1.54 -32.42%
28.02.2013 3.68 3.23 0.45 13.93% 4.12 -0.44 -10.68%
31.01.2013 3.23 3.60 -0.37 -10.28% 4.98 -1.75 -35.14%
31.12.2012 3.60 3.70 -0.10 -2.70% 4.62 -1.02 -22.08%
30.11.2012 3.70 3.73 -0.03 -0.80% 4.69 -0.99 -21.11%
31.10.2012 3.73 4.29 -0.56 -13.05% 4.49 -0.76 -16.93%
30.09.2012 4.29 3.79 0.50 13.19% 4.21 0.08 1.90%
31.08.2012 3.79 3.69 0.10 2.71% 4.37 -0.58 -13.27%
31.07.2012 3.69 4.43 -0.74 -16.70% 4.71 -1.02 -21.66%
30.06.2012 4.43 4.00 0.43 10.75% 5.91 -1.48 -25.04%
31.05.2012 4.00 4.17 -0.17 -4.08% 4.27 -0.27 -6.32%
30.04.2012 4.17 4.75 -0.58 -12.21% 4.71 -0.54 -11.46%
31.03.2012 4.75 4.12 0.63 15.29% 5.05 -0.30 -5.94%
29.02.2012 4.12 4.98 -0.86 -17.27% 5.66 -1.54 -27.21%
31.01.2012 4.98 4.62 0.36 7.79% 3.93 1.05 26.72%
31.12.2011 4.62 4.69 -0.07 -1.49% 4.70 -0.08 -1.70%
30.11.2011 4.69 4.49 0.20 4.45% 4.43 0.26 5.87%
31.10.2011 4.49 4.21 0.28 6.65% 4.10 0.39 9.51%
30.09.2011 4.21 4.37 -0.16 -3.66% 4.21 0.00 0.00
31.08.2011 4.37 4.71 -0.34 -7.22% 4.90 -0.53 -10.82%
31.07.2011 4.71 5.91 -1.20 -20.30% 5.12 -0.41 -8.01%
30.06.2011 5.91 4.27 1.64 38.41% 4.44 1.47 33.11%
31.05.2011 4.27 4.71 -0.44 -9.34% 5.68 -1.41 -24.82%
30.04.2011 4.71 5.05 -0.34 -6.73% 4.68 0.03 0.64%
31.03.2011 5.05 5.66 -0.61 -10.78% 7.21 -2.16 -29.96%
28.02.2011 5.66 3.93 1.73 44.02% 4.42 1.24 28.05%
31.01.2011 3.93 4.70 -0.77 -16.38% 4.62 -0.69 -14.94%
31.12.2010 4.70 4.43 0.27 6.09% - - -
30.11.2010 4.43 4.10 0.33 8.05% - - -
31.10.2010 4.10 4.21 -0.11 -2.61% - - -
30.09.2010 4.21 4.90 -0.69 -14.08% - - -
31.08.2010 4.90 5.12 -0.22 -4.30% - - -
31.07.2010 5.12 4.44 0.68 15.32% - - -
30.06.2010 4.44 5.68 -1.24 -21.83% - - -
31.05.2010 5.68 4.68 1.00 21.37% - - -
30.04.2010 4.68 7.21 -2.53 -35.09% - - -
31.03.2010 7.21 4.42 2.79 63.12% - - -
28.02.2010 4.42 4.62 -0.20 -4.33% - - -
31.01.2010 4.62 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Volumes for B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Volumes for B1.1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.