Interest rates (harmonized) (Interest rates of MFIs including volumes»New business) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Interest rates (harmonized) (Interest rates of MFIs including volumes»New business) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Ostatní poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Úvěrové instituce legálně zapsané ve vykazující zemi, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total 4.41 4.50 -2.00% 4.02 9.70%
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total 8.37 8.29 0.96% 8.55 -2.11%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation 8.14 7.77 4.76% 9.88 -17.61%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation 8.27 8.17 1.22% 8.15 1.47%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation 8.41 8.36 0.60% 8.57 -1.87%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total 2.87 2.91 -1.37% 2.62 9.54%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.42 3.39 0.88% 2.79 22.58%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation 2.88 2.90 -0.69% 2.54 13.39%
IND9 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation 2.77 2.82 -1.77% 2.57 7.78%
IND10 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation 3.30 3.27 0.92% 3.30 0.00
IND11 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total 4.08 4.37 -6.64% 3.49 16.91%
IND12 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total 5.31 5.50 -3.45% 4.41 20.41%
IND13 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.34 4.52 -3.98% 3.38 28.40%
IND14 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation 5.50 5.28 4.17% 4.04 36.14%
IND15 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.57 3.85 -7.27% 3.04 17.43%
IND16 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation 4.43 4.83 -8.28% 4.66 -4.94%
IND17 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation 4.37 4.71 -7.22% 3.96 10.35%
IND18 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation 5.93 6.07 -2.31% 4.87 21.77%
IND19 Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans 12.31 12.30 0.08% 12.18 1.07%
IND20 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts 15.02 15.08 -0.40% 15.08 -0.40%
IND21 Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total 18.95 18.86 0.48% 19.43 -2.47%
IND22 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt 24.11 24.06 0.21% 24.16 -0.21%

Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans without overdraft, credit card and revolving 3.23 3.16 2.22% 2.38 35.71%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total 4.31 4.37 -1.37% 3.67 17.44%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.65 4.63 0.43% 3.51 32.48%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 4.17 4.10 1.71% 3.79 10.03%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation 3.96 4.08 -2.94% 3.86 2.59%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total 3.45 3.42 0.88% 2.43 41.98%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.67 3.52 4.26% 2.35 56.17%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.60 3.36 7.14% 2.73 31.87%
IND9 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 2.60 3.08 -15.58% 2.54 2.36%
IND10 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total 3.82 3.82 0.00 2.92 30.82%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.02 3.93 2.29% 2.72 47.79%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.85 3.71 3.77% 3.26 18.10%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 3.38 3.62 -6.63% 3.29 2.74%
IND14 Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - total 3.11 2.96 5.07% 2.26 37.61%
IND15 of which: Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.02 2.94 2.72% 2.24 34.82%
IND16 Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards 3.94 3.93 0.25% 2.79 41.22%
IND17 of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts 4.13 4.14 -0.24% 3.07 34.53%

Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total 3.10 3.36 -7.74% 2.30 34.78%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK 4.68 4.71 -0.64% 3.52 32.95%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK 3.57 3.54 0.85% 2.31 54.55%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK 2.93 3.21 -8.72% 2.23 31.39%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total 3.54 3.84 -7.81% 2.62 35.11%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK 5.00 4.95 1.01% 4.07 22.85%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - oiver 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK 3.88 3.89 -0.26% 2.69 44.24%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK 3.43 3.64 -5.77% 2.52 36.11%

Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Consumer credit 8.67 8.60 0.81% 8.85 -2.03%
IND2 For house purchase 3.04 3.08 -1.30% 2.83 7.42%

Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight 0.13 0.11 18.18% 0.10 30.00%
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total 1.26 0.97 29.90% 0.53 137.74%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year 1.20 0.88 36.36% 0.36 233.33%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years 1.71 1.43 19.58% 1.03 66.02%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years 1.72 1.62 6.17% 1.14 50.88%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total 1.12 1.09 2.75% 1.09 2.75%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months 1.23 1.21 1.65% 1.20 2.50%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months 0.09 0.07 28.57% 0.06 50.00%
IND10 Non-financial corporations (S.11) - overnight 0.12 0.07 71.43% 0.03 300.00%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total 1.25 0.85 47.06% -0.14 - 992.86%
IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year 1.25 0.85 47.06% -0.15 - 933.33%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total 0.96 0.72 33.33% 0.41 134.15%

Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total 4.50 4.64 -3.02% 4.11 9.49%
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total 8.34 8.45 -1.30% 8.54 -2.34%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation 8.16 9.04 -9.73% 9.95 -17.99%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation 8.24 8.35 -1.32% 8.23 0.12%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation 8.38 8.44 -0.71% 8.52 -1.64%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total 2.91 2.96 -1.69% 2.62 11.07%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.45 3.36 2.68% 2.89 19.38%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation 2.90 2.92 -0.68% 2.53 14.62%
IND9 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation 2.81 2.92 -3.77% 2.57 9.34%
IND10 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation 3.25 3.24 0.31% 3.43 -5.25%
IND11 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total 4.33 4.42 -2.04% 3.59 20.61%
IND12 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total 5.58 5.66 -1.41% 4.56 22.37%
IND13 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.53 4.74 -4.43% 3.48 30.17%
IND14 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation 5.55 6.11 -9.17% 4.41 25.85%
IND15 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.77 3.88 -2.83% 3.19 18.18%
IND16 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation 4.70 4.97 -5.43% 4.57 2.84%
IND17 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation 4.66 4.65 0.21% 4.03 15.63%
IND18 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation 6.24 5.87 6.30% 4.74 31.65%
IND19 Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans 12.27 12.39 -0.97% 12.27 0.00
IND20 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts 15.02 15.22 -1.31% 15.18 -1.05%
IND21 Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total 18.88 19.10 -1.15% 19.45 -2.93%
IND22 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt 24.05 23.99 0.25% 24.17 -0.50%

Table B1.3Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans without overdrafts, revolving loans and credit cards 3.15 3.12 0.96% 2.46 28.05%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - total 4.36 4.43 -1.58% 3.68 18.48%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.62 4.63 -0.22% 3.52 31.25%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 4.18 4.32 -3.24% 3.96 5.56%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation 4.05 3.98 1.76% 3.81 6.30%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - total 3.43 3.33 3.00% 2.43 41.15%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.57 3.43 4.08% 2.36 51.27%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.47 3.56 -2.53% 2.73 27.11%
IND9 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 2.89 2.86 1.05% 2.47 17.00%
IND10 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - total 3.83 3.76 1.86% 2.92 31.16%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.95 3.87 2.07% 2.75 43.64%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.81 3.92 -2.81% 3.32 14.76%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 3.53 3.29 7.29% 3.16 11.71%
IND14 Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - total 2.98 2.98 0.00 2.34 27.35%
IND15 of which: Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.95 3.00 -1.67% 2.30 28.26%
IND16 Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards 3.87 3.76 2.93% 2.76 40.22%
IND17 of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts 4.07 3.97 2.52% 3.03 34.32%

Table B1.4Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total 3.19 3.18 0.31% 2.35 35.74%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK 4.68 4.70 -0.43% 3.54 32.20%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK 3.51 3.40 3.24% 2.34 50.00%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK 3.03 3.05 -0.66% 2.27 33.48%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total 3.62 3.63 -0.28% 2.76 31.16%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK 5.00 5.10 -1.96% 4.04 23.76%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK 3.85 3.74 2.94% 2.77 38.99%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK 3.46 3.51 -1.42% 2.66 30.08%

Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight 0.18 0.17 5.88% 0.11 63.64%
IND2 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts 0.05 0.04 25.00% 0.05 0.00
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total 1.54 1.54 0.00 0.75 105.33%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year 1.53 1.51 1.32% 0.58 163.79%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years 1.44 1.78 -19.10% 1.14 26.32%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years 1.82 1.94 -6.19% 1.53 18.95%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total 1.16 1.15 0.87% 1.10 5.45%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months 1.28 1.27 0.79% 1.21 5.79%
IND9 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months 0.27 0.26 3.85% 0.06 350.00%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - overnight 0.23 0.20 15.00% 0.05 360.00%
IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts 0.22 0.19 15.79% 0.05 340.00%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total 1.63 1.62 0.62% 0.49 232.65%
IND14 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year 1.63 1.62 0.62% 0.49 232.65%
IND15 Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total 1.35 1.29 4.65% 0.64 110.94%

Table B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight 0.15 0.17 -11.76% 0.19 -21.05%
IND2 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts 0.03 0.03 0.00 0.05 -40.00%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total 0.55 0.60 -8.33% 1.52 -63.82%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year 0.32 0.37 -13.51% 1.50 -78.67%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years 1.46 1.53 -4.58% 1.74 -16.09%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years 1.98 1.92 3.12% 1.65 20.00%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total 1.19 1.21 -1.65% 1.17 1.71%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months 1.30 1.31 -0.76% 1.29 0.78%
IND9 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months 0.23 0.29 -20.69% 0.28 -17.86%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - overnight 0.05 0.06 -16.67% 0.23 -78.26%
IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts 0.03 0.04 -25.00% 0.21 -85.71%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total 0.16 0.16 0.00 1.64 -90.24%
IND14 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year 0.16 0.15 6.67% 1.64 -90.24%
IND15 Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total 0.66 0.71 -7.04% 1.38 -52.17%

Table B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total 3.54 3.53 0.28% 4.53 -21.85%
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total 8.11 8.01 1.25% 8.60 -5.70%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation 10.84 9.49 14.23% 8.58 26.34%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation 7.81 7.54 3.58% 8.81 -11.35%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation 8.08 8.07 0.12% 8.56 -5.61%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total 2.33 2.42 -3.72% 2.82 -17.38%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.44 2.67 -8.61% 3.37 -27.60%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation 2.40 2.47 -2.83% 2.83 -15.19%
IND9 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation 2.22 2.30 -3.48% 2.71 -18.08%
IND10 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation 3.58 3.43 4.37% 3.21 11.53%
IND11 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total 3.12 3.29 -5.17% 4.34 -28.11%
IND12 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total 4.88 4.67 4.50% 5.98 -18.39%
IND13 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.57 3.47 2.88% 4.71 -24.20%
IND14 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation 4.33 4.36 -0.69% 6.00 -27.83%
IND15 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.08 3.04 1.32% 3.77 -18.30%
IND16 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation 4.58 3.94 16.24% 5.06 -9.49%
IND17 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation 3.00 3.38 -11.24% 4.54 -33.92%
IND18 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation 5.79 5.45 6.24% 6.53 -11.33%
IND19 Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans 12.03 12.03 0.00 12.40 -2.98%
IND20 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts 14.94 14.90 0.27% 15.11 -1.12%
IND21 Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total 18.34 18.46 -0.65% 18.69 -1.87%
IND22 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt 23.97 24.01 -0.17% 24.10 -0.54%

Table B1.1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans without overdraft, credit card and revolving 1.84 2.34 -21.37% 3.27 -43.73%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total 3.72 3.78 -1.59% 4.39 -15.26%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.34 3.42 -2.34% 4.66 -28.33%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 4.46 4.12 8.25% 4.14 7.73%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation 3.84 4.11 -6.57% 4.08 -5.88%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total 2.62 2.54 3.15% 3.44 -23.84%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.61 2.40 8.75% 3.52 -25.85%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 2.89 3.02 -4.30% 3.53 -18.13%
IND9 Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 2.38 2.57 -7.39% 3.05 -21.97%
IND10 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total 3.06 3.10 -1.29% 3.82 -19.90%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.85 2.80 1.79% 3.91 -27.11%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.78 3.59 5.29% 3.82 -1.05%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 3.16 3.42 -7.60% 3.57 -11.48%
IND14 Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - total 1.55 2.13 -27.23% 3.12 -50.32%
IND15 of which: Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 1.40 2.05 -31.71% 3.11 -54.98%
IND16 Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards 2.34 2.36 -0.85% 3.93 -40.46%
IND17 of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts 2.51 2.54 -1.18% 4.11 -38.93%

Table B1.1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total 1.99 2.15 -7.44% 3.28 -39.33%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK 3.30 3.42 -3.51% 4.69 -29.64%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK 2.10 2.28 -7.89% 3.50 -40.00%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK 1.86 2.03 -8.37% 3.15 -40.95%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total 2.48 2.54 -2.36% 3.80 -34.74%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK 3.71 3.66 1.37% 5.14 -27.82%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - oiver 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK 3.05 2.64 15.53% 3.82 -20.16%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK 2.24 2.45 -8.57% 3.65 -38.63%

Table B1.1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Consumer credit 8.53 8.54 -0.12% 8.92 -4.37%
IND2 For house purchase 2.49 2.60 -4.23% 2.97 -16.16%

Table B1.1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight 0.19 0.25 -24.00% 0.17 11.76%
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total 0.60 1.58 -62.03% 1.51 -60.26%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year 0.47 1.54 -69.48% 1.48 -68.24%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years 1.56 1.91 -18.32% 1.60 -2.50%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years 1.93 2.00 -3.50% 1.96 -1.53%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total 1.23 1.25 -1.60% 1.16 6.03%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months 1.33 1.36 -2.21% 1.28 3.91%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months 0.30 0.32 -6.25% 0.26 15.38%
IND10 Non-financial corporations (S.11) - overnight 0.10 0.24 -58.33% 0.21 -52.38%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total 0.46 1.57 -70.70% 1.56 -70.51%
IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year 0.46 1.57 -70.70% 1.55 -70.32%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total 0.92 1.41 -34.75% 1.30 -29.23%

Table B1.1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total 3.48 4.08 -14.71% 4.51 -22.84%
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total 7.82 8.13 -3.81% 8.34 -6.24%
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation 8.58 9.98 -14.03% 8.16 5.15%
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation 7.03 7.95 -11.57% 8.24 -14.68%
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation 8.00 8.12 -1.48% 8.38 -4.53%
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total 2.46 2.54 -3.15% 2.91 -15.46%
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.65 3.07 -13.68% 3.45 -23.19%
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation 2.47 2.66 -7.14% 2.90 -14.83%
IND9 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation 2.35 2.41 -2.49% 2.81 -16.37%
IND10 Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation 3.39 2.84 19.37% 3.25 4.31%
IND11 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total 3.52 4.03 -12.65% 4.33 -18.71%
IND12 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total 4.89 5.95 -17.82% 5.58 -12.37%
IND13 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.19 4.91 -14.66% 4.53 -7.51%
IND14 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation 4.71 6.11 -22.91% 5.55 -15.14%
IND15 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.06 3.63 -15.70% 3.77 -18.83%
IND16 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation 4.29 4.82 -11.00% 4.70 -8.72%
IND17 Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation 3.58 3.96 -9.60% 4.66 -23.18%
IND18 of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation 5.41 6.43 -15.86% 6.24 -13.30%
IND19 Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans 12.00 12.51 -4.08% 12.27 -2.20%
IND20 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts 14.81 15.19 -2.50% 15.02 -1.40%
IND21 Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total 18.68 18.70 -0.11% 18.88 -1.06%
IND22 of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt 24.02 24.02 0.00 24.05 -0.12%

Table B1.1.3Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans without overdrafts, revolving loans and credit cards 2.70 3.21 -15.89% 3.14 -14.01%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - total 4.10 4.51 -9.09% 4.36 -5.96%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 4.03 4.87 -17.25% 4.62 -12.77%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 4.06 4.26 -4.69% 4.18 -2.87%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation 4.24 4.05 4.69% 4.05 4.69%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - total 2.79 3.50 -20.29% 3.43 -18.66%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.68 3.61 -25.76% 3.57 -24.93%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.01 3.81 -21.00% 3.47 -13.26%
IND9 Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 2.90 3.00 -3.33% 2.89 0.35%
IND10 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - total 3.38 3.90 -13.33% 3.83 -11.75%
IND11 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 3.22 4.06 -20.69% 3.95 -18.48%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation 3.53 4.03 -12.41% 3.81 -7.35%
IND13 Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation 3.60 3.47 3.75% 3.53 1.98%
IND14 Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - total 2.39 3.08 -22.40% 2.98 -19.80%
IND15 of which: Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation 2.25 3.03 -25.74% 2.94 -23.47%
IND16 Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards 2.59 3.81 -32.02% 3.88 -33.25%
IND17 of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts 2.75 3.93 -30.03% 4.07 -32.43%

Table B1.1.4Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total 2.45 3.40 -27.94% 3.18 -22.96%
IND2 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK 4.01 4.95 -18.99% 4.68 -14.32%
IND3 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK 2.59 3.53 -26.63% 3.51 -26.21%
IND4 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK 2.22 3.27 -32.11% 3.02 -26.49%
IND5 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total 2.84 3.93 -27.74% 3.60 -21.11%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK 4.23 5.28 -19.89% 5.00 -15.40%
IND7 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK 2.88 3.92 -26.53% 3.85 -25.19%
IND8 Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK 2.63 3.80 -30.79% 3.43 -23.32%
Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%)
Consumer credit (186 hodnot, 30.06.2019)
For house purchase (186 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total (114 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt (114 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - oiver 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.3Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)
Non-financial corporations (S.11) - loans without overdrafts, revolving loans and credit cards (62 hodnoty, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - total (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - total (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - total (62 hodnoty, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - total (62 hodnoty, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards (38 hodnot, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts (62 hodnoty, 30.06.2019)
Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (60 hodnot, 31.12.2018)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - repos
Non-financial corporations (S.11) - overnight (60 hodnot, 31.12.2018)
Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total (60 hodnot, 31.12.2018)
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (60 hodnot, 31.12.2018)
Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total (60 hodnot, 31.12.2018)
Non-financial corporations (S.11) - repos
Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total (62 hodnoty, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total (38 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation (62 hodnoty, 30.06.2019)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation (38 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans (38 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts (62 hodnoty, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total (62 hodnoty, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt (38 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.4Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (%)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)
Non-financial corporations (S.11) - loans without overdraft, credit card and revolving (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (114 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - total (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts (186 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - repos
Non-financial corporations (S.11) - overnight (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - repos
Table B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - repos
Non-financial corporations (S.11) - overnight (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - repos
Table B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total (127 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt (127 hodnot, 31.07.2020)
Table B1.1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)
Non-financial corporations (S.11) - loans without overdraft, credit card and revolving (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - total (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - loans over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts (199 hodnot, 31.07.2020)
Table B1.1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - oiver 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK (127 hodnot, 31.07.2020)
Table B1.1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%)
Consumer credit (199 hodnot, 31.07.2020)
For house purchase (199 hodnot, 31.07.2020)
Table B1.1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - repos
Non-financial corporations (S.11) - overnight (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity total (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - redeemable at notice total (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - repos
Table B1.1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit, loans for house purchase and other loans - total (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - total (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - floating rate and up to 1 year rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 1 and up to 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 5 and up to 10 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - for house purchase - over 10 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - total (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - total (42 hodnoty, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - floating rate and up to 1 year rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 1 and up to 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - other loans - over 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Sole proprietors (S.141+S.142) - over 5 years period of initial rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts and revolving loans (42 hodnoty, 30.06.2020)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - overdrafts (66 hodnot, 30.06.2020)
Households and NPISH (S.14+S.15) - credit cards total (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Households and NPISH (S.14+S.15) - extended credit card debt (42 hodnoty, 30.06.2020)
Table B1.1.3Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)
Non-financial corporations (S.11) - loans without overdrafts, revolving loans and credit cards (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - total (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - total (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - total (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other up to 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - total (66 hodnot, 30.06.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - other over 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (66 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - overdrafts, revolving loans and credit cards (42 hodnoty, 30.06.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - overdrafts (66 hodnot, 30.06.2020)
Table B1.1.4Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (%)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - total (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - up 7,5 mil. CZK (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 7,5 mil. up to 30 mil. CZK (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating rate and up to 3 months period of initial rate fixation - over 30 mil. CZK (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - total (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - up to 7,5 mi. CZK (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 7,5 mil. and up to 30 mil. CZK (42 hodnoty, 30.06.2020)
Non-financial corporations (S.11) - loans - floating and up to 1 year initial rate fixation, with original maturity over 1 year - over 30 mil. CZK (42 hodnoty, 30.06.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Interest rates (harmonized) (New business)
Interest rates (harmonized) (Outstanding amounts)
Interest rates of MFIs including volumes (Monetary statistics)
Growth rates (Statistics on other financial institutions)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) % (Growth rates)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) % (Growth rates)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) % (Growth rates)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) % (Growth rates)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.