Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou

Graf hodnot, Table B1.1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2019 8.16
Max 30.09.2010 15.79

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 8.58 9.98 -1.40 -14.03% 8.16 0.42 5.15%
31.03.2020 9.98 9.99 -0.01 -0.10% 8.94 1.04 11.63%
31.12.2019 9.99 8.69 1.30 14.96% 9.17 0.82 8.94%
30.09.2019 8.69 8.16 0.53 6.50% 9.95 -1.26 -12.66%
30.06.2019 8.16 8.94 -0.78 -8.72% 9.95 -1.79 -17.99%
31.03.2019 8.94 9.17 -0.23 -2.51% 10.97 -2.03 -18.50%
31.12.2018 9.17 9.95 -0.78 -7.84% 11.04 -1.87 -16.94%
30.09.2018 9.95 9.95 0.00 0.00 10.57 -0.62 -5.87%
30.06.2018 9.95 10.97 -1.02 -9.30% 9.84 0.11 1.12%
31.03.2018 10.97 11.04 -0.07 -0.63% 9.76 1.21 12.40%
31.12.2017 11.04 10.57 0.47 4.45% 11.21 -0.17 -1.52%
30.09.2017 10.57 9.84 0.73 7.42% 11.50 -0.93 -8.09%
30.06.2017 9.84 9.76 0.08 0.82% 10.91 -1.07 -9.81%
31.03.2017 9.76 11.21 -1.45 -12.93% 10.10 -0.34 -3.37%
31.12.2016 11.21 11.50 -0.29 -2.52% 10.31 0.90 8.73%
30.09.2016 11.50 10.91 0.59 5.41% 12.81 -1.31 -10.23%
30.06.2016 10.91 10.10 0.81 8.02% 9.59 1.32 13.76%
31.03.2016 10.10 10.31 -0.21 -2.04% 9.31 0.79 8.49%
31.12.2015 10.31 12.81 -2.50 -19.52% 10.57 -0.26 -2.46%
30.09.2015 12.81 9.59 3.22 33.58% 10.07 2.74 27.21%
30.06.2015 9.59 9.31 0.28 3.01% 9.78 -0.19 -1.94%
31.03.2015 9.31 10.57 -1.26 -11.92% 9.99 -0.68 -6.81%
31.12.2014 10.57 10.07 0.50 4.97% 10.73 -0.16 -1.49%
30.09.2014 10.07 9.78 0.29 2.97% 10.76 -0.69 -6.41%
30.06.2014 9.78 9.99 -0.21 -2.10% 10.24 -0.46 -4.49%
31.03.2014 9.99 10.73 -0.74 -6.90% 11.12 -1.13 -10.16%
31.12.2013 10.73 10.76 -0.03 -0.28% 10.22 0.51 4.99%
30.09.2013 10.76 10.24 0.52 5.08% 10.55 0.21 1.99%
30.06.2013 10.24 11.12 -0.88 -7.91% 10.67 -0.43 -4.03%
31.03.2013 11.12 10.22 0.90 8.81% 11.37 -0.25 -2.20%
31.12.2012 10.22 10.55 -0.33 -3.13% 14.96 -4.74 -31.68%
30.09.2012 10.55 10.67 -0.12 -1.12% 14.60 -4.05 -27.74%
30.06.2012 10.67 11.37 -0.70 -6.16% 14.41 -3.74 -25.95%
31.03.2012 11.37 14.96 -3.59 -24.00% 15.01 -3.64 -24.25%
31.12.2011 14.96 14.60 0.36 2.47% 15.23 -0.27 -1.77%
30.09.2011 14.60 14.41 0.19 1.32% 15.79 -1.19 -7.54%
30.06.2011 14.41 15.01 -0.60 -4.00% 15.42 -1.01 -6.55%
31.03.2011 15.01 15.23 -0.22 -1.44% 15.29 -0.28 -1.83%
31.12.2010 15.23 15.79 -0.56 -3.55% 15.05 0.18 1.20%
30.09.2010 15.79 15.42 0.37 2.40% 14.79 1.00 6.76%
30.06.2010 15.42 15.29 0.13 0.85% 13.51 1.91 14.14%
31.03.2010 15.29 15.05 0.24 1.59% 14.42 0.87 6.03%
31.12.2009 15.05 14.79 0.26 1.76% 13.71 1.34 9.77%
30.09.2009 14.79 13.51 1.28 9.47% 13.46 1.33 9.88%
30.06.2009 13.51 14.42 -0.91 -6.31% 13.06 0.45 3.45%
31.03.2009 14.42 13.71 0.71 5.18% 13.28 1.14 8.58%
31.12.2008 13.71 13.46 0.25 1.86% 12.65 1.06 8.38%
30.09.2008 13.46 13.06 0.40 3.06% 12.15 1.31 10.78%
30.06.2008 13.06 13.28 -0.22 -1.66% 12.08 0.98 8.11%
31.03.2008 13.28 12.65 0.63 4.98% 12.32 0.96 7.79%
31.12.2007 12.65 12.15 0.50 4.12% 12.12 0.53 4.37%
30.09.2007 12.15 12.08 0.07 0.58% 12.67 -0.52 -4.10%
30.06.2007 12.08 12.32 -0.24 -1.95% 13.06 -0.98 -7.50%
31.03.2007 12.32 12.12 0.20 1.65% 12.92 -0.60 -4.64%
31.12.2006 12.12 12.67 -0.55 -4.34% 12.64 -0.52 -4.11%
30.09.2006 12.67 13.06 -0.39 -2.99% 12.61 0.06 0.48%
30.06.2006 13.06 12.92 0.14 1.08% 10.93 2.13 19.49%
31.03.2006 12.92 12.64 0.28 2.22% 12.78 0.14 1.10%
31.12.2005 12.64 12.61 0.03 0.24% 13.53 -0.89 -6.58%
30.09.2005 12.61 10.93 1.68 15.37% 13.63 -1.02 -7.48%
30.06.2005 10.93 12.78 -1.85 -14.48% 12.92 -1.99 -15.40%
31.03.2005 12.78 13.53 -0.75 -5.54% 12.92 -0.14 -1.08%
31.12.2004 13.53 13.63 -0.10 -0.73% - - -
30.09.2004 13.63 12.92 0.71 5.50% - - -
30.06.2004 12.92 12.92 0.00 0.00 - - -
31.03.2004 12.92 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Volumes for B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Volumes for B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.