Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů NFP - Velké úvěry (nad 30 mil. Kč), Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů NFP - Malé úvěry (do 30 mil. Kč), Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury

Graf hodnot, Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 3.67
Min 31.12.2016 1.75

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 3.67 3.52 0.15 4.26% 2.35 1.32 56.17%
31.05.2019 3.52 3.50 0.02 0.57% 2.29 1.23 53.71%
30.04.2019 3.50 3.39 0.11 3.24% 2.44 1.06 43.44%
31.03.2019 3.39 3.48 -0.09 -2.59% 2.45 0.94 38.37%
28.02.2019 3.48 3.44 0.04 1.16% 2.42 1.06 43.80%
31.01.2019 3.44 3.63 -0.19 -5.23% 2.11 1.33 63.03%
31.12.2018 3.63 3.35 0.28 8.36% 2.37 1.26 53.16%
30.11.2018 3.35 3.06 0.29 9.48% 2.19 1.16 52.97%
31.10.2018 3.06 2.86 0.20 6.99% 1.98 1.08 54.55%
30.09.2018 2.86 2.79 0.07 2.51% 1.99 0.87 43.72%
31.08.2018 2.79 2.55 0.24 9.41% 2.00 0.79 39.50%
31.07.2018 2.55 2.35 0.20 8.51% 1.83 0.72 39.34%
30.06.2018 2.35 2.29 0.06 2.62% 1.93 0.42 21.76%
31.05.2018 2.29 2.44 -0.15 -6.15% 1.81 0.48 26.52%
30.04.2018 2.44 2.45 -0.01 -0.41% 1.89 0.55 29.10%
31.03.2018 2.45 2.42 0.03 1.24% 1.85 0.60 32.43%
28.02.2018 2.42 2.11 0.31 14.69% 1.81 0.61 33.70%
31.01.2018 2.11 2.37 -0.26 -10.97% 1.86 0.25 13.44%
31.12.2017 2.37 2.19 0.18 8.22% 1.75 0.62 35.43%
30.11.2017 2.19 1.98 0.21 10.61% 1.87 0.32 17.11%
31.10.2017 1.98 1.99 -0.01 -0.50% 1.80 0.18 10.00%
30.09.2017 1.99 2.00 -0.01 -0.50% 1.87 0.12 6.42%
31.08.2017 2.00 1.83 0.17 9.29% 1.88 0.12 6.38%
31.07.2017 1.83 1.93 -0.10 -5.18% 1.90 -0.07 -3.68%
30.06.2017 1.93 1.81 0.12 6.63% 1.91 0.02 1.05%
31.05.2017 1.81 1.89 -0.08 -4.23% 2.05 -0.24 -11.71%
30.04.2017 1.89 1.85 0.04 2.16% 2.01 -0.12 -5.97%
31.03.2017 1.85 1.81 0.04 2.21% 2.01 -0.16 -7.96%
28.02.2017 1.81 1.86 -0.05 -2.69% 2.02 -0.21 -10.40%
31.01.2017 1.86 1.75 0.11 6.29% 2.01 -0.15 -7.46%
31.12.2016 1.75 1.87 -0.12 -6.42% 2.21 -0.46 -20.81%
30.11.2016 1.87 1.80 0.07 3.89% 2.00 -0.13 -6.50%
31.10.2016 1.80 1.87 -0.07 -3.74% 2.02 -0.22 -10.89%
30.09.2016 1.87 1.88 -0.01 -0.53% 2.11 -0.24 -11.37%
31.08.2016 1.88 1.90 -0.02 -1.05% 2.06 -0.18 -8.74%
31.07.2016 1.90 1.91 -0.01 -0.52% 2.28 -0.38 -16.67%
30.06.2016 1.91 2.05 -0.14 -6.83% 2.16 -0.25 -11.57%
31.05.2016 2.05 2.01 0.04 1.99% 2.16 -0.11 -5.09%
30.04.2016 2.01 2.01 0.00 0.00 2.07 -0.06 -2.90%
31.03.2016 2.01 2.02 -0.01 -0.49% 2.24 -0.23 -10.27%
29.02.2016 2.02 2.01 0.01 0.50% 2.21 -0.19 -8.60%
31.01.2016 2.01 2.21 -0.20 -9.05% 2.26 -0.25 -11.06%
31.12.2015 2.21 2.00 0.21 10.50% 2.35 -0.14 -5.96%
30.11.2015 2.00 2.02 -0.02 -0.99% 2.29 -0.29 -12.66%
31.10.2015 2.02 2.11 -0.09 -4.27% 2.16 -0.14 -6.48%
30.09.2015 2.11 2.06 0.05 2.43% 2.24 -0.13 -5.80%
31.08.2015 2.06 2.28 -0.22 -9.65% 2.03 0.03 1.48%
31.07.2015 2.28 2.16 0.12 5.56% 2.16 0.12 5.56%
30.06.2015 2.16 2.16 0.00 0.00 2.21 -0.05 -2.26%
31.05.2015 2.16 2.07 0.09 4.35% 2.13 0.03 1.41%
30.04.2015 2.07 2.24 -0.17 -7.59% 2.28 -0.21 -9.21%
31.03.2015 2.24 2.21 0.03 1.36% 2.43 -0.19 -7.82%
28.02.2015 2.21 2.26 -0.05 -2.21% 2.29 -0.08 -3.49%
31.01.2015 2.26 2.35 -0.09 -3.83% 2.47 -0.21 -8.50%
31.12.2014 2.35 2.29 0.06 2.62% 2.30 0.05 2.17%
30.11.2014 2.29 2.16 0.13 6.02% 2.29 0.00 0.00
31.10.2014 2.16 2.24 -0.08 -3.57% 2.33 -0.17 -7.30%
30.09.2014 2.24 2.03 0.21 10.34% 2.41 -0.17 -7.05%
31.08.2014 2.03 2.16 -0.13 -6.02% 2.50 -0.47 -18.80%
31.07.2014 2.16 2.21 -0.05 -2.26% 2.30 -0.14 -6.09%
30.06.2014 2.21 2.13 0.08 3.76% 2.44 -0.23 -9.43%
31.05.2014 2.13 2.28 -0.15 -6.58% 2.40 -0.27 -11.25%
30.04.2014 2.28 2.43 -0.15 -6.17% 2.34 -0.06 -2.56%
31.03.2014 2.43 2.29 0.14 6.11% 2.37 0.06 2.53%
28.02.2014 2.29 2.47 -0.18 -7.29% 2.44 -0.15 -6.15%
31.01.2014 2.47 2.30 0.17 7.39% 2.40 0.07 2.92%
31.12.2013 2.30 2.29 0.01 0.44% 2.53 -0.23 -9.09%
30.11.2013 2.29 2.33 -0.04 -1.72% 2.44 -0.15 -6.15%
31.10.2013 2.33 2.41 -0.08 -3.32% 2.78 -0.45 -16.19%
30.09.2013 2.41 2.50 -0.09 -3.60% 2.69 -0.28 -10.41%
31.08.2013 2.50 2.30 0.20 8.70% 2.74 -0.24 -8.76%
31.07.2013 2.30 2.44 -0.14 -5.74% 2.89 -0.59 -20.42%
30.06.2013 2.44 2.40 0.04 1.67% 2.95 -0.51 -17.29%
31.05.2013 2.40 2.34 0.06 2.56% 2.83 -0.43 -15.19%
30.04.2013 2.34 2.37 -0.03 -1.27% 3.04 -0.70 -23.03%
31.03.2013 2.37 2.44 -0.07 -2.87% 3.16 -0.79 -25.00%
28.02.2013 2.44 2.40 0.04 1.67% 2.95 -0.51 -17.29%
31.01.2013 2.40 2.53 -0.13 -5.14% 3.00 -0.60 -20.00%
31.12.2012 2.53 2.44 0.09 3.69% 3.07 -0.54 -17.59%
30.11.2012 2.44 2.78 -0.34 -12.23% 3.02 -0.58 -19.21%
31.10.2012 2.78 2.69 0.09 3.35% 2.87 -0.09 -3.14%
30.09.2012 2.69 2.74 -0.05 -1.82% 3.18 -0.49 -15.41%
31.08.2012 2.74 2.89 -0.15 -5.19% 3.11 -0.37 -11.90%
31.07.2012 2.89 2.95 -0.06 -2.03% 3.11 -0.22 -7.07%
30.06.2012 2.95 2.83 0.12 4.24% 3.16 -0.21 -6.65%
31.05.2012 2.83 3.04 -0.21 -6.91% 3.09 -0.26 -8.41%
30.04.2012 3.04 3.16 -0.12 -3.80% 3.12 -0.08 -2.56%
31.03.2012 3.16 2.95 0.21 7.12% 3.30 -0.14 -4.24%
29.02.2012 2.95 3.00 -0.05 -1.67% 3.23 -0.28 -8.67%
31.01.2012 3.00 3.07 -0.07 -2.28% 3.21 -0.21 -6.54%
31.12.2011 3.07 3.02 0.05 1.66% 3.46 -0.39 -11.27%
30.11.2011 3.02 2.87 0.15 5.23% 3.28 -0.26 -7.93%
31.10.2011 2.87 3.18 -0.31 -9.75% 3.51 -0.64 -18.23%
30.09.2011 3.18 3.11 0.07 2.25% 3.24 -0.06 -1.85%
31.08.2011 3.11 3.11 0.00 0.00 3.52 -0.41 -11.65%
31.07.2011 3.11 3.16 -0.05 -1.58% 3.39 -0.28 -8.26%
30.06.2011 3.16 3.09 0.07 2.27% 3.36 -0.20 -5.95%
31.05.2011 3.09 3.12 -0.03 -0.96% 3.51 -0.42 -11.97%
30.04.2011 3.12 3.30 -0.18 -5.45% 3.33 -0.21 -6.31%
31.03.2011 3.30 3.23 0.07 2.17% 3.49 -0.19 -5.44%
28.02.2011 3.23 3.21 0.02 0.62% 3.64 -0.41 -11.26%
31.01.2011 3.21 3.46 -0.25 -7.23% 3.64 -0.43 -11.81%
31.12.2010 3.46 3.28 0.18 5.49% - - -
30.11.2010 3.28 3.51 -0.23 -6.55% - - -
31.10.2010 3.51 3.24 0.27 8.33% - - -
30.09.2010 3.24 3.52 -0.28 -7.95% - - -
31.08.2010 3.52 3.39 0.13 3.83% - - -
31.07.2010 3.39 3.36 0.03 0.89% - - -
30.06.2010 3.36 3.51 -0.15 -4.27% - - -
31.05.2010 3.51 3.33 0.18 5.41% - - -
30.04.2010 3.33 3.49 -0.16 -4.58% - - -
31.03.2010 3.49 3.64 -0.15 -4.12% - - -
28.02.2010 3.64 3.64 0.00 0.00 - - -
31.01.2010 3.64 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Volumes for B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business)
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Volumes for B1.1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.