Úrokové sazby (harmonizované) (Nové obchody) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem 4.41 4.50 -2.00% 4.02 9.70%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 8.37 8.29 0.96% 8.55 -2.11%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 8.14 7.77 4.76% 9.88 -17.61%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 8.27 8.17 1.22% 8.15 1.47%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let 8.41 8.36 0.60% 8.57 -1.87%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 2.87 2.91 -1.37% 2.62 9.54%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.42 3.39 0.88% 2.79 22.58%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 2.88 2.90 -0.69% 2.54 13.39%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně 2.77 2.82 -1.77% 2.57 7.78%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let 3.30 3.27 0.92% 3.30 0.00
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 4.08 4.37 -6.64% 3.49 16.91%
UK12 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem 5.31 5.50 -3.45% 4.41 20.41%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.34 4.52 -3.98% 3.38 28.40%
UK14 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 5.50 5.28 4.17% 4.04 36.14%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.57 3.85 -7.27% 3.04 17.43%
UK16 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.43 4.83 -8.28% 4.66 -4.94%
UK17 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let 4.37 4.71 -7.22% 3.96 10.35%
UK18 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let 5.93 6.07 -2.31% 4.87 21.77%
UK19 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry 12.31 12.30 0.08% 12.18 1.07%
UK20 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty 15.02 15.08 -0.40% 15.08 -0.40%
UK21 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem 18.95 18.86 0.48% 19.43 -2.47%
UK22 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet 24.11 24.06 0.21% 24.16 -0.21%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet 3.23 3.16 2.22% 2.38 35.71%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem 4.31 4.37 -1.37% 3.67 17.44%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.65 4.63 0.43% 3.51 32.48%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.17 4.10 1.71% 3.79 10.03%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.96 4.08 -2.94% 3.86 2.59%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem 3.45 3.42 0.88% 2.43 41.98%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.67 3.52 4.26% 2.35 56.17%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.60 3.36 7.14% 2.73 31.87%
UK9 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 2.60 3.08 -15.58% 2.54 2.36%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem 3.82 3.82 0.00 2.92 30.82%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.02 3.93 2.29% 2.72 47.79%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.85 3.71 3.77% 3.26 18.10%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.38 3.62 -6.63% 3.29 2.74%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem 3.11 2.96 5.07% 2.26 37.61%
UK15 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.02 2.94 2.72% 2.24 34.82%
UK16 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet 3.94 3.93 0.25% 2.79 41.22%
UK17 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty 4.13 4.14 -0.24% 3.07 34.53%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem 3.10 3.36 -7.74% 2.30 34.78%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK 4.68 4.71 -0.64% 3.52 32.95%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.57 3.54 0.85% 2.31 54.55%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK 2.93 3.21 -8.72% 2.23 31.39%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem 3.54 3.84 -7.81% 2.62 35.11%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK 5.00 4.95 1.01% 4.07 22.85%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.88 3.89 -0.26% 2.69 44.24%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK 3.43 3.64 -5.77% 2.52 36.11%

Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 8.67 8.60 0.81% 8.85 -2.03%
UK2 Na koupi bytových nemovitostí 3.04 3.08 -1.30% 2.83 7.42%

Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.13 0.11 18.18% 0.10 30.00%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 1.26 0.97 29.90% 0.53 137.74%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.20 0.88 36.36% 0.36 233.33%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 1.71 1.43 19.58% 1.03 66.02%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.72 1.62 6.17% 1.14 50.88%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.12 1.09 2.75% 1.09 2.75%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.23 1.21 1.65% 1.20 2.50%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.09 0.07 28.57% 0.06 50.00%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.12 0.07 71.43% 0.03 300.00%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 1.25 0.85 47.06% -0.14 - 992.86%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.25 0.85 47.06% -0.15 - 933.33%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 0.96 0.72 33.33% 0.41 134.15%

Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem 4.50 4.64 -3.02% 4.11 9.49%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 8.34 8.45 -1.30% 8.54 -2.34%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 8.16 9.04 -9.73% 9.95 -17.99%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 8.24 8.35 -1.32% 8.23 0.12%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let 8.38 8.44 -0.71% 8.52 -1.64%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 2.91 2.96 -1.69% 2.62 11.07%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku 3.45 3.36 2.68% 2.89 19.38%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let 2.90 2.92 -0.68% 2.53 14.62%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let 2.81 2.92 -3.77% 2.57 9.34%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let 3.25 3.24 0.31% 3.43 -5.25%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 4.33 4.42 -2.04% 3.59 20.61%
UK12 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem 5.58 5.66 -1.41% 4.56 22.37%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.53 4.74 -4.43% 3.48 30.17%
UK14 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 5.55 6.11 -9.17% 4.41 25.85%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.77 3.88 -2.83% 3.19 18.18%
UK16 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.70 4.97 -5.43% 4.57 2.84%
UK17 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let 4.66 4.65 0.21% 4.03 15.63%
UK18 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let 6.24 5.87 6.30% 4.74 31.65%
UK19 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry 12.27 12.39 -0.97% 12.27 0.00
UK20 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty 15.02 15.22 -1.31% 15.18 -1.05%
UK21 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem 18.88 19.10 -1.15% 19.45 -2.93%
UK22 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet 24.05 23.99 0.25% 24.17 -0.50%

Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet 3.15 3.12 0.96% 2.46 28.05%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - celkem 4.36 4.43 -1.58% 3.68 18.48%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.62 4.63 -0.22% 3.52 31.25%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.18 4.32 -3.24% 3.96 5.56%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 4.05 3.98 1.76% 3.81 6.30%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem 3.43 3.33 3.00% 2.43 41.15%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.57 3.43 4.08% 2.36 51.27%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.47 3.56 -2.53% 2.73 27.11%
UK9 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 2.89 2.86 1.05% 2.47 17.00%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - celkem 3.83 3.76 1.86% 2.92 31.16%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.95 3.87 2.07% 2.75 43.64%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.81 3.92 -2.81% 3.32 14.76%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.53 3.29 7.29% 3.16 11.71%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - celkem 2.98 2.98 0.00 2.34 27.35%
UK15 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 2.95 3.00 -1.67% 2.30 28.26%
UK16 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet 3.87 3.76 2.93% 2.76 40.22%
UK17 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty 4.07 3.97 2.52% 3.03 34.32%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem 3.19 3.18 0.31% 2.35 35.74%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK 4.68 4.70 -0.43% 3.54 32.20%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.51 3.40 3.24% 2.34 50.00%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK 3.03 3.05 -0.66% 2.27 33.48%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem 3.62 3.63 -0.28% 2.76 31.16%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK 5.00 5.10 -1.96% 4.04 23.76%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.85 3.74 2.94% 2.77 38.99%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK 3.46 3.51 -1.42% 2.66 30.08%

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.18 0.17 5.88% 0.11 63.64%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty 0.05 0.04 25.00% 0.05 0.00
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 1.54 1.54 0.00 0.75 105.33%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.53 1.51 1.32% 0.58 163.79%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 1.44 1.78 -19.10% 1.14 26.32%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.82 1.94 -6.19% 1.53 18.95%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.16 1.15 0.87% 1.10 5.45%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.28 1.27 0.79% 1.21 5.79%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.27 0.26 3.85% 0.06 350.00%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.23 0.20 15.00% 0.05 360.00%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty 0.22 0.19 15.79% 0.05 340.00%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 1.63 1.62 0.62% 0.49 232.65%
UK14 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.63 1.62 0.62% 0.49 232.65%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 1.35 1.29 4.65% 0.64 110.94%

.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 1.41 1.33 6.01% 0.39 261.54%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty 0.20 0.22 -9.09% 0.06 233.33%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 5.99 6.00 -0.17% 2.81 113.17%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 6.00 6.02 -0.33% 2.79 115.05%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 6.08 6.07 0.16% 3.56 70.79%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 5.34 4.80 11.25% 2.95 81.02%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 2.08 2.04 1.96% 1.38 50.72%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 2.21 2.18 1.38% 1.49 48.32%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.60 0.53 13.21% 0.20 200.00%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 1.65 1.10 50.00% 0.38 334.21%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty 1.01 0.81 24.69% 0.26 288.46%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 6.47 5.78 11.94% 3.14 106.05%
UK14 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 6.47 5.78 11.94% 3.14 106.05%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 5.57 5.53 0.72% 2.47 125.51%

.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem 6.88 6.59 4.40% 4.33 58.89%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 9.73 9.66 0.72% 7.99 21.78%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 10.61 10.63 -0.19% 10.57 0.38%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 10.28 10.25 0.29% 8.04 27.86%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let 9.57 9.48 0.95% 7.91 20.99%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 4.86 4.88 -0.41% 3.25 49.54%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 6.69 6.51 2.76% 4.27 56.67%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 5.23 5.21 0.38% 3.34 56.59%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně 3.89 4.02 -3.23% 3.12 24.68%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let 5.41 5.42 -0.18% 4.08 32.60%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 6.60 6.19 6.62% 4.23 56.03%
UK12 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem 8.90 8.87 0.34% 6.29 41.49%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 8.72 7.90 10.38% 5.64 54.61%
UK14 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 10.34 9.97 3.71% 7.14 44.82%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 6.17 6.23 -0.96% 3.85 60.26%
UK16 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 7.50 7.80 -3.85% 5.21 43.95%
UK17 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let 5.97 5.20 14.81% 4.06 47.04%
UK18 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let 8.99 9.14 -1.64% 6.60 36.21%
UK19 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry 15.50 15.42 0.52% 13.10 18.32%
UK20 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty 17.85 17.76 0.51% 15.88 12.41%
UK21 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem 16.73 16.53 1.21% 17.46 -4.18%
UK22 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet 23.56 23.60 -0.17% 23.71 -0.63%

.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet 8.47 8.97 -5.57% 5.37 57.73%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem 8.34 7.54 10.61% 5.27 58.25%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.52 9.31 2.26% 6.55 45.34%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 7.11 7.23 -1.66% 4.68 51.92%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 6.33 5.10 24.12% 3.86 63.99%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem 7.81 8.03 -2.74% 4.89 59.71%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.12 9.05 0.77% 5.70 60.00%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 5.86 6.93 -15.44% 4.46 31.39%
UK9 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 4.41 4.26 3.52% 3.46 27.46%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem 8.03 7.85 2.29% 5.03 59.64%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.27 9.13 1.53% 5.97 55.28%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 6.35 7.04 -9.80% 4.54 39.87%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 5.47 4.78 14.44% 3.63 50.69%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem 8.59 9.17 -6.32% 5.45 57.61%
UK15 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 8.72 9.32 -6.44% 5.62 55.16%
UK16 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet 9.03 9.01 0.22% 5.74 57.32%
UK17 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty 9.32 9.34 -0.21% 5.91 57.70%

.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem 8.70 9.26 -6.05% 5.65 53.98%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK 9.63 9.40 2.45% 6.71 43.52%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 8.86 8.69 1.96% 5.76 53.82%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK 8.61 9.29 -7.32% 5.60 53.75%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem 9.35 9.46 -1.16% 5.93 57.67%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK 9.49 9.20 3.15% 6.73 41.01%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 9.33 9.16 1.86% 5.89 58.40%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK 9.33 9.52 -2.00% 5.88 58.67%

.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 8.53 8.53 0.00 8.78 -2.85%
UK2 Na koupi bytových nemovitostí 2.41 2.49 -3.21% 2.95 -18.30%

.1Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 1.27 0.96 32.29% 0.20 535.00%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 6.05 6.00 0.83% 1.97 207.11%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 6.06 6.01 0.83% 1.98 206.06%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 6.12 5.61 9.09% 1.54 297.40%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 5.06 4.52 11.95% 2.00 153.00%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 2.01 1.79 12.29% 1.25 60.80%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 2.15 1.92 11.98% 1.36 58.09%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.48 0.29 65.52% 0.16 200.00%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 1.40 1.26 11.11% 0.17 723.53%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 6.25 6.42 -2.65% 1.96 218.88%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 6.25 6.42 -2.65% 1.96 218.88%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 5.43 4.59 18.30% 1.35 302.22%

.2Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem 6.74 6.63 1.66% 3.65 84.66%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 9.66 9.61 0.52% 7.67 25.95%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 11.41 12.21 -6.55% 9.77 16.79%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 10.19 9.85 3.45% 7.30 39.59%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let 9.49 9.48 0.11% 7.71 23.09%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 4.86 4.78 1.67% 2.73 78.02%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku 6.62 6.26 5.75% 3.37 96.44%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let 5.16 4.99 3.41% 2.78 85.61%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let 4.03 4.22 -4.50% 2.65 52.08%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let 5.48 5.44 0.74% 3.53 55.24%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 6.68 7.07 -5.52% 3.41 95.89%
UK12 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem 9.00 8.94 0.67% 5.15 74.76%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 8.28 8.02 3.24% 4.44 86.49%
UK14 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 10.09 9.99 1.00% 5.37 87.90%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 6.20 6.61 -6.20% 3.19 94.36%
UK16 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 7.82 8.26 -5.33% 4.43 76.52%
UK17 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let 6.35 7.16 -11.31% 3.28 93.60%
UK18 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let 9.32 8.77 6.27% 5.49 69.76%
UK19 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry 15.23 14.80 2.91% 12.52 21.65%
UK20 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty 17.57 17.29 1.62% 15.37 14.31%
UK21 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem 16.61 16.94 -1.95% 17.29 -3.93%
UK22 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet 23.60 23.66 -0.25% 23.76 -0.67%

.3Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet 8.83 8.19 7.81% 3.78 133.60%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - celkem 7.91 7.96 -0.63% 4.48 76.56%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.40 9.34 0.64% 5.07 85.40%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 7.18 7.36 -2.45% 4.25 68.94%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 5.72 5.96 -4.03% 3.81 50.13%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem 7.98 7.45 7.11% 4.14 92.75%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.08 8.67 4.73% 4.53 100.44%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 7.05 6.44 9.47% 3.77 87.00%
UK9 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 4.51 4.53 -0.44% 3.09 45.95%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - celkem 7.95 7.67 3.65% 4.27 86.18%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.19 8.93 2.91% 4.69 95.95%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 7.10 6.86 3.50% 3.98 78.39%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 5.18 5.30 -2.26% 3.45 50.14%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - celkem 8.98 8.31 8.06% 3.68 144.02%
UK15 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.08 8.51 6.70% 3.63 150.14%
UK16 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet 8.98 8.94 0.45% 4.42 103.17%
UK17 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty 9.30 9.25 0.54% 4.67 99.14%

.4Q: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem 9.00 8.56 5.14% 4.30 109.30%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK 9.55 9.45 1.06% 5.12 86.52%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 8.88 8.64 2.78% 4.43 100.45%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK 8.99 8.51 5.64% 4.24 112.03%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem 9.49 8.85 7.23% 4.54 109.03%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK 9.34 9.27 0.76% 5.07 84.22%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 9.25 8.79 5.23% 4.62 100.22%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK 9.53 8.82 8.05% 4.49 112.25%

.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 10.16 10.10 0.59% 8.40 20.95%
UK2 Na koupi bytových nemovitostí 4.97 5.04 -1.39% 3.40 46.18%
Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Na spotřebu (186 hodnot, 30.06.2019)
Na koupi bytových nemovitostí (186 hodnot, 30.06.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (114 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (114 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (114 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (114 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (114 hodnot, 30.06.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (114 hodnot, 30.06.2019)
Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - celkem (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (38 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (62 hodnoty, 30.06.2019)
Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (60 hodnot, 31.12.2018)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (38 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (38 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (62 hodnoty, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (38 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (62 hodnoty, 30.06.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (38 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (38 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (62 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (38 hodnot, 30.06.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (38 hodnot, 30.06.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (114 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (186 hodnot, 30.06.2019)
Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty (253 hodnoty, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty (253 hodnoty, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (157 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (157 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (157 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (157 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (157 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (229 hodnot, 31.01.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (157 hodnot, 31.01.2023)
.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (229 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (229 hodnot, 31.01.2023)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (229 hodnot, 31.01.2023)
.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (157 hodnot, 31.01.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (157 hodnot, 31.01.2023)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Na spotřebu (200 hodnot, 31.08.2020)
Na koupi bytových nemovitostí (200 hodnot, 31.08.2020)
.1Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
.2Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (52 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (52 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (52 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (52 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (52 hodnoty, 31.12.2022)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (76 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (52 hodnoty, 31.12.2022)
.3Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - celkem (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - celkem (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (76 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (76 hodnot, 31.12.2022)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (76 hodnot, 31.12.2022)
.4Q: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (52 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (52 hodnoty, 31.12.2022)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Na spotřebu (229 hodnot, 31.01.2023)
Na koupi bytových nemovitostí (229 hodnot, 31.01.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úrokové sazby (harmonizované) (Stavy obchodů)
Úrokové sazby (harmonizované) (Nové obchody)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Vklady domácností - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V