Úrokové sazby (harmonizované) (Nové obchody) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem 4.52 4.62 -2.16% 4.18 8.13%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 8.31 8.37 -0.72% 8.49 -2.12%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 7.82 8.82 -11.34% 9.72 -19.55%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 8.26 8.28 -0.24% 8.23 0.36%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let 8.36 8.37 -0.12% 8.48 -1.42%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 2.91 2.94 -1.02% 2.62 11.07%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.34 3.53 -5.38% 2.91 14.78%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 2.90 2.93 -1.02% 2.53 14.62%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně 2.82 2.85 -1.05% 2.58 9.30%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let 3.26 3.18 2.52% 3.45 -5.51%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 4.37 4.57 -4.38% 3.62 20.72%
UK12 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem 5.52 5.94 -7.07% 4.63 19.22%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.53 4.76 -4.83% 3.74 21.12%
UK14 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 5.35 5.96 -10.23% 4.96 7.86%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.85 3.92 -1.79% 3.19 20.69%
UK16 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.83 4.89 -1.23% 4.34 11.29%
UK17 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let 4.71 4.93 -4.46% 4.01 17.46%
UK18 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let 6.07 6.71 -9.54% 4.61 31.67%
UK19 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry 12.30 12.21 0.74% 12.35 -0.40%
UK20 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty 15.08 14.97 0.73% 15.29 -1.37%
UK21 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem 18.86 18.83 0.16% 19.38 -2.68%
UK22 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet 24.06 23.97 0.38% 24.17 -0.46%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet 3.15 3.01 4.65% 2.47 27.53%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem 4.37 4.43 -1.35% 3.70 18.11%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.63 4.58 1.09% 3.52 31.53%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.10 4.28 -4.21% 3.96 3.54%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 4.08 4.20 -2.86% 3.94 3.55%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem 3.41 3.42 -0.29% 2.40 42.08%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.52 3.50 0.57% 2.29 53.71%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.36 3.39 -0.88% 2.86 17.48%
UK9 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.08 3.09 -0.32% 2.41 27.80%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem 3.82 3.85 -0.78% 2.91 31.27%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.93 3.90 0.77% 2.73 43.96%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.71 3.87 -4.13% 3.37 10.09%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.62 3.68 -1.63% 3.09 17.15%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem 2.95 2.79 5.73% 2.37 24.47%
UK15 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 2.93 2.81 4.27% 2.28 28.51%
UK16 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet 3.93 3.75 4.80% 2.77 41.88%
UK17 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty 4.14 3.93 5.34% 3.06 35.29%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem 3.35 3.13 7.03% 2.34 43.16%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK 4.71 4.66 1.07% 3.55 32.68%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.53 3.43 2.92% 2.27 55.51%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK 3.21 2.97 8.08% 2.27 41.41%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem 3.81 3.58 6.42% 2.80 36.07%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK 4.95 5.08 -2.56% 4.07 21.62%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.88 3.76 3.19% 2.78 39.57%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK 3.59 3.36 6.85% 2.67 34.46%

Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 8.63 8.69 -0.69% 8.80 -1.93%
UK2 Na koupi bytových nemovitostí 3.08 3.10 -0.65% 2.83 8.83%

Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.13 0.11 18.18% 0.10 30.00%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 1.26 0.97 29.90% 0.53 137.74%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.20 0.88 36.36% 0.36 233.33%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 1.71 1.43 19.58% 1.03 66.02%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.72 1.62 6.17% 1.14 50.88%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.12 1.09 2.75% 1.09 2.75%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.23 1.21 1.65% 1.20 2.50%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.09 0.07 28.57% 0.06 50.00%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.12 0.07 71.43% 0.03 300.00%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 1.25 0.85 47.06% -0.14 - 992.86%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.25 0.85 47.06% -0.15 - 933.33%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 0.96 0.72 33.33% 0.41 134.15%

Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem 4.64 4.16 11.54% 4.01 15.71%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 8.45 8.53 -0.94% 8.68 -2.65%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 9.04 9.17 -1.42% 10.97 -17.59%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 8.35 8.21 1.71% 8.43 -0.95%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let 8.44 8.58 -1.63% 8.58 -1.63%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 2.96 2.83 4.59% 2.50 18.40%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku 3.36 3.26 3.07% 3.00 12.00%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let 2.92 2.77 5.42% 2.42 20.66%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let 2.92 2.78 5.04% 2.44 19.67%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let 3.24 3.42 -5.26% 3.42 -5.26%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 4.42 3.98 11.06% 3.67 20.44%
UK12 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem 5.66 5.18 9.27% 4.85 16.70%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.74 4.08 16.18% 4.08 16.18%
UK14 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 6.11 5.23 16.83% 5.14 18.87%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.88 3.62 7.18% 3.25 19.38%
UK16 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.97 4.66 6.65% 4.40 12.95%
UK17 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let 4.65 4.19 10.98% 3.82 21.73%
UK18 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let 5.87 5.61 4.63% 5.00 17.40%
UK19 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry 12.39 12.44 -0.40% 12.51 -0.96%
UK20 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty 15.22 15.28 -0.39% 15.25 -0.20%
UK21 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem 19.10 19.00 0.53% 19.35 -1.29%
UK22 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet 23.99 24.09 -0.42% 24.14 -0.62%

Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet 3.12 3.20 -2.50% 2.34 33.33%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - celkem 4.43 4.10 8.05% 3.55 24.79%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 4.63 4.22 9.72% 3.52 31.53%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 4.32 4.22 2.37% 3.83 12.79%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.98 3.79 5.01% 3.36 18.45%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem 3.33 3.30 0.91% 2.42 37.60%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.43 3.32 3.31% 2.32 47.84%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.56 3.51 1.42% 2.83 25.80%
UK9 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 2.86 3.07 -6.84% 2.50 14.40%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - celkem 3.76 3.60 4.44% 2.87 31.01%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.87 3.61 7.20% 2.74 41.24%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně 3.92 3.84 2.08% 3.32 18.07%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let 3.29 3.39 -2.95% 2.88 14.24%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - celkem 2.98 3.09 -3.56% 2.18 36.70%
UK15 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně 3.00 3.10 -3.23% 2.17 38.25%
UK16 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet 3.76 3.59 4.74% 2.68 40.30%
UK17 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty 3.97 3.83 3.66% 2.96 34.12%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem 3.18 3.20 -0.62% 2.25 41.33%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK 4.70 4.28 9.81% 3.57 31.65%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.40 3.27 3.98% 2.27 49.78%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK 3.05 3.12 -2.24% 2.15 41.86%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem 3.63 3.74 -2.94% 2.78 30.58%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK 5.10 4.58 11.35% 4.13 23.49%
UK7 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK 3.74 3.79 -1.32% 2.52 48.41%
UK8 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK 3.51 3.66 -4.10% 2.68 30.97%

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.17 0.15 13.33% 0.11 54.55%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty 0.04 0.04 0.00 0.05 -20.00%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 1.54 1.45 6.21% 0.81 90.12%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.51 1.39 8.63% 0.56 169.64%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 1.78 1.60 11.25% 1.39 28.06%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.94 2.12 -8.49% 1.58 22.78%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.15 1.15 0.00 1.10 4.55%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.27 1.27 0.00 1.22 4.10%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.26 0.26 0.00 0.06 333.33%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.20 0.19 5.26% 0.05 300.00%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty 0.19 0.17 11.76% 0.04 375.00%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 1.62 1.38 17.39% 0.45 260.00%
UK14 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 1.62 1.38 17.39% 0.45 260.00%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 1.29 1.26 2.38% 0.64 101.56%
Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Na spotřebu (185 hodnot, 31.05.2019)
Na koupi bytových nemovitostí (185 hodnot, 31.05.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (113 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (113 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (113 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (113 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (113 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (113 hodnot, 31.05.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (113 hodnot, 31.05.2019)
Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (61 hodnota, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - celkem (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní do obj. 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (61 hodnota, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - ostatní nad obj. 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (37 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (61 hodnota, 31.03.2019)
Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (60 hodnot, 31.12.2018)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (60 hodnot, 31.12.2018)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (60 hodnot, 31.12.2018)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (60 hodnot, 31.12.2018)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (37 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (37 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (61 hodnota, 31.03.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (37 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (61 hodnota, 31.03.2019)
z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (37 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (37 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (61 hodnota, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (61 hodnota, 31.03.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (37 hodnot, 31.03.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (37 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (37 hodnot, 31.03.2019)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (113 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (113 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (185 hodnot, 31.05.2019)
Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (185 hodnot, 31.05.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (185 hodnot, 31.05.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úrokové sazby (harmonizované) (Stavy obchodů)
Úrokové sazby (harmonizované) (Nové obchody)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies