Úrokové sazby (harmonizované) (Stavy obchodů) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úrokové sazby (harmonizované) (Stavy obchodů) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Jednodenní, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Jednodenní, CZK, Celkem
- Tabulka 11: Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy) (1180)
- Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 0.39 0.38 2.63% 0.32 21.88%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.18 0.17 5.88% 0.11 63.64%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 1.29 1.28 0.78% 1.27 1.57%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 1.34 1.31 2.29% 0.66 103.03%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.27 1.28 -0.78% 1.40 -9.29%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.16 1.15 0.87% 1.10 5.45%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.28 1.27 0.79% 1.21 5.79%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.27 0.26 3.85% 0.06 350.00%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 0.41 0.37 10.81% 0.10 310.00%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.23 0.20 15.00% 0.05 360.00%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 1.42 1.38 2.90% 0.44 222.73%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 1.40 1.36 2.94% 0.38 268.42%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 2.23 2.16 3.24% 1.60 39.38%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 1.35 1.29 4.65% 0.64 110.94%

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 3.66 3.66 0.00 3.75 -2.40%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně 16.16 16.14 0.12% 16.05 0.69%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 8.82 8.82 0.00 9.09 -2.97%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let 3.24 3.24 0.00 3.28 -1.22%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 9.52 9.57 -0.52% 10.22 -6.85%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně 18.95 18.87 0.42% 19.32 -1.92%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 9.82 9.82 0.00 10.37 -5.30%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let 8.27 8.31 -0.48% 8.85 -6.55%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 2.52 2.52 0.00 2.53 -0.40%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně 7.72 6.90 11.88% 4.27 80.80%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 4.34 4.31 0.70% 3.89 11.57%
UK12 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let 2.51 2.51 0.00 2.52 -0.40%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 3.81 3.79 0.53% 3.60 5.83%
UK14 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně 9.09 9.04 0.55% 8.18 11.12%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 6.41 6.38 0.47% 5.83 9.95%
UK16 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let 3.27 3.26 0.31% 3.11 5.14%
UK17 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 3.81 3.77 1.06% 2.88 32.29%
UK18 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně 3.95 3.93 0.51% 2.79 41.58%
UK19 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 4.15 4.12 0.73% 3.04 36.51%
UK20 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let 3.63 3.59 1.11% 2.86 26.92%

.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 2.11 2.07 1.93% 1.10 91.82%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 1.52 1.49 2.01% 0.77 97.40%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 4.26 4.20 1.43% 2.66 60.15%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 5.62 5.60 0.36% 3.98 41.21%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.37 1.28 7.03% 0.97 41.24%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 2.33 2.30 1.30% 1.60 45.62%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 2.45 2.43 0.82% 1.72 42.44%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 1.10 1.01 8.91% 0.27 307.41%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 3.53 3.49 1.15% 2.16 63.43%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 1.90 1.94 -2.06% 1.06 79.25%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 6.29 6.28 0.16% 5.50 14.36%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 6.30 6.30 0.00 5.52 14.13%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 3.76 3.66 2.73% 2.77 35.74%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 5.77 5.71 1.05% 3.96 45.71%

.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 3.83 3.79 1.06% 3.41 12.32%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně 15.86 15.97 -0.69% 15.94 -0.50%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 9.54 9.50 0.42% 8.78 8.66%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let 3.56 3.51 1.42% 3.13 13.74%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 8.57 8.55 0.23% 8.22 4.26%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně 17.29 17.33 -0.23% 18.17 -4.84%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 9.74 9.69 0.52% 9.02 7.98%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let 7.66 7.62 0.52% 7.24 5.80%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem 2.94 2.89 1.73% 2.53 16.21%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně 12.18 12.23 -0.41% 7.03 73.26%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 5.58 5.58 0.00 4.73 17.97%
UK12 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let 2.94 2.89 1.73% 2.53 16.21%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 4.39 4.34 1.15% 4.03 8.93%
UK14 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně 11.93 12.06 -1.08% 10.91 9.35%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 9.68 9.71 -0.31% 8.91 8.64%
UK16 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let 3.72 3.67 1.36% 3.36 10.71%
UK17 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 7.40 7.39 0.14% 6.97 6.17%
UK18 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně 9.12 9.19 -0.76% 8.49 7.42%
UK19 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 8.61 8.60 0.12% 8.08 6.56%
UK20 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let 6.30 6.28 0.32% 5.93 6.24%
Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (222 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (222 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (222 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let (222 hodnoty, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (222 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (222 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (222 hodnoty, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (222 hodnoty, 30.06.2019)
.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (270 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (270 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (270 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (270 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (270 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (270 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (270 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let (270 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (270 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (270 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (270 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (270 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úrokové sazby (harmonizované) (Stavy obchodů)
Úrokové sazby (harmonizované) (Nové obchody)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Vklady domácností - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.