Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK

Graf hodnot, Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2017 250 700.10
Max 30.04.2005 420 399.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 311 676.30 309 912.20 1 764.10 0.57% 257 580.00 54 096.30 21.00%
31.05.2019 309 912.20 307 328.60 2 583.60 0.84% 256 413.40 53 498.80 20.86%
30.04.2019 307 328.60 301 587.80 5 740.80 1.90% 258 022.10 49 306.50 19.11%
31.03.2019 301 587.80 296 492.70 5 095.10 1.72% 253 230.60 48 357.20 19.10%
28.02.2019 296 492.70 294 951.40 1 541.30 0.52% 251 382.60 45 110.10 17.94%
31.01.2019 294 951.40 281 046.00 13 905.40 4.95% 251 901.20 43 050.20 17.09%
31.12.2018 281 046.00 285 318.10 -4 272.10 -1.50% 251 561.70 29 484.30 11.72%
30.11.2018 285 318.10 277 371.90 7 946.20 2.86% 250 700.10 34 618.00 13.81%
31.10.2018 277 371.90 265 457.20 11 914.70 4.49% 253 013.60 24 358.30 9.63%
30.09.2018 265 457.20 264 280.90 1 176.30 0.45% 253 593.50 11 863.70 4.68%
31.08.2018 264 280.90 259 964.80 4 316.10 1.66% 255 582.50 8 698.40 3.40%
31.07.2018 259 964.80 257 580.00 2 384.80 0.93% 251 909.00 8 055.80 3.20%
30.06.2018 257 580.00 256 413.40 1 166.60 0.45% 253 701.60 3 878.40 1.53%
31.05.2018 256 413.40 258 022.10 -1 608.70 -0.62% 255 186.50 1 226.90 0.48%
30.04.2018 258 022.10 253 230.60 4 791.50 1.89% 256 248.50 1 773.60 0.69%
31.03.2018 253 230.60 251 382.60 1 848.00 0.74% 256 703.30 -3 472.70 -1.35%
28.02.2018 251 382.60 251 901.20 - 518.60 -0.21% 258 693.10 -7 310.50 -2.83%
31.01.2018 251 901.20 251 561.70 339.50 0.13% 260 602.90 -8 701.70 -3.34%
31.12.2017 251 561.70 250 700.10 861.60 0.34% 252 012.10 - 450.40 -0.18%
30.11.2017 250 700.10 253 013.60 -2 313.50 -0.91% 250 952.30 - 252.20 -0.10%
31.10.2017 253 013.60 253 593.50 - 579.90 -0.23% 252 947.90 65.70 0.03%
30.09.2017 253 593.50 255 582.50 -1 989.00 -0.78% 256 379.30 -2 785.80 -1.09%
31.08.2017 255 582.50 251 909.00 3 673.50 1.46% 258 342.80 -2 760.30 -1.07%
31.07.2017 251 909.00 253 701.60 -1 792.60 -0.71% 259 473.80 -7 564.80 -2.92%
30.06.2017 253 701.60 255 186.50 -1 484.90 -0.58% 258 617.60 -4 916.00 -1.90%
31.05.2017 255 186.50 256 248.50 -1 062.00 -0.41% 258 879.40 -3 692.90 -1.43%
30.04.2017 256 248.50 256 703.30 - 454.80 -0.18% 259 755.80 -3 507.30 -1.35%
31.03.2017 256 703.30 258 693.10 -1 989.80 -0.77% 257 720.70 -1 017.40 -0.39%
28.02.2017 258 693.10 260 602.90 -1 909.80 -0.73% 260 487.50 -1 794.40 -0.69%
31.01.2017 260 602.90 252 012.10 8 590.80 3.41% 259 083.90 1 519.00 0.59%
31.12.2016 252 012.10 250 952.30 1 059.80 0.42% 259 059.60 -7 047.50 -2.72%
30.11.2016 250 952.30 252 947.90 -1 995.60 -0.79% 261 609.50 -10 657.20 -4.07%
31.10.2016 252 947.90 256 379.30 -3 431.40 -1.34% 264 790.70 -11 842.80 -4.47%
30.09.2016 256 379.30 258 342.80 -1 963.50 -0.76% 267 346.70 -10 967.40 -4.10%
31.08.2016 258 342.80 259 473.80 -1 131.00 -0.44% 269 022.30 -10 679.50 -3.97%
31.07.2016 259 473.80 258 617.60 856.20 0.33% 269 871.90 -10 398.10 -3.85%
30.06.2016 258 617.60 258 879.40 - 261.80 -0.10% 270 041.20 -11 423.60 -4.23%
31.05.2016 258 879.40 259 755.80 - 876.40 -0.34% 271 743.80 -12 864.40 -4.73%
30.04.2016 259 755.80 257 720.70 2 035.10 0.79% 272 656.30 -12 900.50 -4.73%
31.03.2016 257 720.70 260 487.50 -2 766.80 -1.06% 269 307.20 -11 586.50 -4.30%
29.02.2016 260 487.50 259 083.90 1 403.60 0.54% 270 787.30 -10 299.80 -3.80%
31.01.2016 259 083.90 259 059.60 24.30 0.01% 271 906.70 -12 822.80 -4.72%
31.12.2015 259 059.60 261 609.50 -2 549.90 -0.97% 272 687.60 -13 628.00 -5.00%
30.11.2015 261 609.50 264 790.70 -3 181.20 -1.20% 272 817.00 -11 207.50 -4.11%
31.10.2015 264 790.70 267 346.70 -2 556.00 -0.96% 275 651.70 -10 861.00 -3.94%
30.09.2015 267 346.70 269 022.30 -1 675.60 -0.62% 286 380.80 -19 034.10 -6.65%
31.08.2015 269 022.30 269 871.90 - 849.60 -0.31% 289 689.50 -20 667.20 -7.13%
31.07.2015 269 871.90 270 041.20 - 169.30 -0.06% 293 623.30 -23 751.40 -8.09%
30.06.2015 270 041.20 271 743.80 -1 702.60 -0.63% 298 681.00 -28 639.80 -9.59%
31.05.2015 271 743.80 272 656.30 - 912.50 -0.33% 303 740.50 -31 996.70 -10.53%
30.04.2015 272 656.30 269 307.20 3 349.10 1.24% 306 522.30 -33 866.00 -11.05%
31.03.2015 269 307.20 270 787.30 -1 480.10 -0.55% 305 241.40 -35 934.20 -11.77%
28.02.2015 270 787.30 271 906.70 -1 119.40 -0.41% 305 638.50 -34 851.20 -11.40%
31.01.2015 271 906.70 272 687.60 - 780.90 -0.29% 306 083.10 -34 176.40 -11.17%
31.12.2014 272 687.60 272 817.00 - 129.40 -0.05% 307 703.00 -35 015.40 -11.38%
30.11.2014 272 817.00 275 651.70 -2 834.70 -1.03% 311 863.50 -39 046.50 -12.52%
31.10.2014 275 651.70 286 380.80 -10 729.10 -3.75% 316 063.60 -40 411.90 -12.79%
30.09.2014 286 380.80 289 689.50 -3 308.70 -1.14% 319 107.00 -32 726.20 -10.26%
31.08.2014 289 689.50 293 623.30 -3 933.80 -1.34% 321 509.30 -31 819.80 -9.90%
31.07.2014 293 623.30 298 681.00 -5 057.70 -1.69% 324 637.80 -31 014.50 -9.55%
30.06.2014 298 681.00 303 740.50 -5 059.50 -1.67% 324 225.30 -25 544.30 -7.88%
31.05.2014 303 740.50 306 522.30 -2 781.80 -0.91% 327 145.90 -23 405.40 -7.15%
30.04.2014 306 522.30 305 241.40 1 280.90 0.42% 330 213.30 -23 691.00 -7.17%
31.03.2014 305 241.40 305 638.50 - 397.10 -0.13% 331 137.10 -25 895.70 -7.82%
28.02.2014 305 638.50 306 083.10 - 444.60 -0.15% 336 376.90 -30 738.40 -9.14%
31.01.2014 306 083.10 307 703.00 -1 619.90 -0.53% 336 971.20 -30 888.10 -9.17%
31.12.2013 307 703.00 311 863.50 -4 160.50 -1.33% 339 478.20 -31 775.20 -9.36%
30.11.2013 311 863.50 316 063.60 -4 200.10 -1.33% 339 234.00 -27 370.50 -8.07%
31.10.2013 316 063.60 319 107.00 -3 043.40 -0.95% 342 313.60 -26 250.00 -7.67%
30.09.2013 319 107.00 321 509.30 -2 402.30 -0.75% 342 964.70 -23 857.70 -6.96%
31.08.2013 321 509.30 324 637.80 -3 128.50 -0.96% 344 906.90 -23 397.60 -6.78%
31.07.2013 324 637.80 324 225.30 412.50 0.13% 345 946.10 -21 308.30 -6.16%
30.06.2013 324 225.30 327 145.90 -2 920.60 -0.89% 346 278.60 -22 053.30 -6.37%
31.05.2013 327 145.90 330 213.30 -3 067.40 -0.93% 346 105.80 -18 959.90 -5.48%
30.04.2013 330 213.30 331 137.10 - 923.80 -0.28% 348 452.30 -18 239.00 -5.23%
31.03.2013 331 137.10 336 376.90 -5 239.80 -1.56% 345 175.30 -14 038.20 -4.07%
28.02.2013 336 376.90 336 971.20 - 594.30 -0.18% 349 108.90 -12 732.00 -3.65%
31.01.2013 336 971.20 339 478.20 -2 507.00 -0.74% 351 484.10 -14 512.90 -4.13%
31.12.2012 339 478.20 339 234.00 244.20 0.07% 351 555.30 -12 077.10 -3.44%
30.11.2012 339 234.00 342 313.60 -3 079.60 -0.90% 348 025.70 -8 791.70 -2.53%
31.10.2012 342 313.60 342 964.70 - 651.10 -0.19% 348 406.90 -6 093.30 -1.75%
30.09.2012 342 964.70 344 906.90 -1 942.20 -0.56% 350 199.20 -7 234.50 -2.07%
31.08.2012 344 906.90 345 946.10 -1 039.20 -0.30% 345 489.70 - 582.80 -0.17%
31.07.2012 345 946.10 346 278.60 - 332.50 -0.10% 342 158.30 3 787.80 1.11%
30.06.2012 346 278.60 346 105.80 172.80 0.05% 340 003.50 6 275.10 1.85%
31.05.2012 346 105.80 348 452.30 -2 346.50 -0.67% 336 405.20 9 700.60 2.88%
30.04.2012 348 452.30 345 175.30 3 277.00 0.95% 332 345.50 16 106.80 4.85%
31.03.2012 345 175.30 349 108.90 -3 933.60 -1.13% 329 108.40 16 066.90 4.88%
29.02.2012 349 108.90 351 484.10 -2 375.20 -0.68% 325 406.20 23 702.70 7.28%
31.01.2012 351 484.10 351 555.30 -71.20 -0.02% 322 736.20 28 747.90 8.91%
31.12.2011 351 555.30 348 025.70 3 529.60 1.01% 321 919.40 29 635.90 9.21%
30.11.2011 348 025.70 348 406.90 - 381.20 -0.11% 314 198.10 33 827.60 10.77%
31.10.2011 348 406.90 350 199.20 -1 792.30 -0.51% 315 039.60 33 367.30 10.59%
30.09.2011 350 199.20 345 489.70 4 709.50 1.36% 314 917.80 35 281.40 11.20%
31.08.2011 345 489.70 342 158.30 3 331.40 0.97% 314 607.00 30 882.70 9.82%
31.07.2011 342 158.30 340 003.50 2 154.80 0.63% 318 810.90 23 347.40 7.32%
30.06.2011 340 003.50 336 405.20 3 598.30 1.07% 318 972.10 21 031.40 6.59%
31.05.2011 336 405.20 332 345.50 4 059.70 1.22% 320 768.60 15 636.60 4.87%
30.04.2011 332 345.50 329 108.40 3 237.10 0.98% 323 278.70 9 066.80 2.80%
31.03.2011 329 108.40 325 406.20 3 702.20 1.14% 319 081.40 10 027.00 3.14%
28.02.2011 325 406.20 322 736.20 2 670.00 0.83% 319 400.30 6 005.90 1.88%
31.01.2011 322 736.20 321 919.40 816.80 0.25% 310 410.90 12 325.30 3.97%
31.12.2010 321 919.40 314 198.10 7 721.30 2.46% 313 113.80 8 805.60 2.81%
30.11.2010 314 198.10 315 039.60 - 841.50 -0.27% 306 503.40 7 694.70 2.51%
31.10.2010 315 039.60 314 917.80 121.80 0.04% 304 752.40 10 287.20 3.38%
30.09.2010 314 917.80 314 607.00 310.80 0.10% 304 163.20 10 754.60 3.54%
31.08.2010 314 607.00 318 810.90 -4 203.90 -1.32% 305 552.00 9 055.00 2.96%
31.07.2010 318 810.90 318 972.10 - 161.20 -0.05% 306 266.00 12 544.90 4.10%
30.06.2010 318 972.10 320 768.60 -1 796.50 -0.56% 306 696.20 12 275.90 4.00%
31.05.2010 320 768.60 323 278.70 -2 510.10 -0.78% 308 160.80 12 607.80 4.09%
30.04.2010 323 278.70 319 081.40 4 197.30 1.32% 305 177.50 18 101.20 5.93%
31.03.2010 319 081.40 319 400.30 - 318.90 -0.10% 299 692.80 19 388.60 6.47%
28.02.2010 319 400.30 310 410.90 8 989.40 2.90% 298 525.90 20 874.40 6.99%
31.01.2010 310 410.90 313 113.80 -2 702.90 -0.86% 293 137.30 17 273.60 5.89%
31.12.2009 313 113.80 306 503.40 6 610.40 2.16% 283 639.40 29 474.40 10.39%
30.11.2009 306 503.40 304 752.40 1 751.00 0.57% 324 218.70 -17 715.30 -5.46%
31.10.2009 304 752.40 304 163.20 589.20 0.19% 336 678.10 -31 925.70 -9.48%
30.09.2009 304 163.20 305 552.00 -1 388.80 -0.45% 359 222.80 -55 059.60 -15.33%
31.08.2009 305 552.00 306 266.00 - 714.00 -0.23% 371 522.60 -65 970.60 -17.76%
31.07.2009 306 266.00 306 696.20 - 430.20 -0.14% 374 896.70 -68 630.70 -18.31%
30.06.2009 306 696.20 308 160.80 -1 464.60 -0.48% 376 519.30 -69 823.10 -18.54%
31.05.2009 308 160.80 305 177.50 2 983.30 0.98% 382 694.10 -74 533.30 -19.48%
30.04.2009 305 177.50 299 692.80 5 484.70 1.83% 381 399.10 -76 221.60 -19.98%
31.03.2009 299 692.80 298 525.90 1 166.90 0.39% 377 593.50 -77 900.70 -20.63%
28.02.2009 298 525.90 293 137.30 5 388.60 1.84% 385 884.10 -87 358.20 -22.64%
31.01.2009 293 137.30 283 639.40 9 497.90 3.35% 388 198.30 -95 061.00 -24.49%
31.12.2008 283 639.40 324 218.70 -40 579.30 -12.52% 388 325.00 - 104 685.60 -26.96%
30.11.2008 324 218.70 336 678.10 -12 459.40 -3.70% 388 921.80 -64 703.10 -16.64%
31.10.2008 336 678.10 359 222.80 -22 544.70 -6.28% 393 061.60 -56 383.50 -14.34%
30.09.2008 359 222.80 371 522.60 -12 299.80 -3.31% 399 268.90 -40 046.10 -10.03%
31.08.2008 371 522.60 374 896.70 -3 374.10 -0.90% 401 744.80 -30 222.20 -7.52%
31.07.2008 374 896.70 376 519.30 -1 622.60 -0.43% 404 175.50 -29 278.80 -7.24%
30.06.2008 376 519.30 382 694.10 -6 174.80 -1.61% 405 228.20 -28 708.90 -7.08%
31.05.2008 382 694.10 381 399.10 1 295.00 0.34% 402 901.30 -20 207.20 -5.02%
30.04.2008 381 399.10 377 593.50 3 805.60 1.01% 404 038.90 -22 639.80 -5.60%
31.03.2008 377 593.50 385 884.10 -8 290.60 -2.15% 395 876.20 -18 282.70 -4.62%
29.02.2008 385 884.10 388 198.30 -2 314.20 -0.60% 396 412.50 -10 528.40 -2.66%
31.01.2008 388 198.30 388 325.00 - 126.70 -0.03% 393 432.00 -5 233.70 -1.33%
31.12.2007 388 325.00 388 921.80 - 596.80 -0.15% 391 453.50 -3 128.50 -0.80%
30.11.2007 388 921.80 393 061.60 -4 139.80 -1.05% 387 616.60 1 305.20 0.34%
31.10.2007 393 061.60 399 268.90 -6 207.30 -1.55% 390 135.70 2 925.90 0.75%
30.09.2007 399 268.90 401 744.80 -2 475.90 -0.62% 390 557.30 8 711.60 2.23%
31.08.2007 401 744.80 404 175.50 -2 430.70 -0.60% 389 237.00 12 507.80 3.21%
31.07.2007 404 175.50 405 228.20 -1 052.70 -0.26% 394 295.70 9 879.80 2.51%
30.06.2007 405 228.20 402 901.30 2 326.90 0.58% 395 568.10 9 660.10 2.44%
31.05.2007 402 901.30 404 038.90 -1 137.60 -0.28% 400 388.20 2 513.10 0.63%
30.04.2007 404 038.90 395 876.20 8 162.70 2.06% 402 875.20 1 163.70 0.29%
31.03.2007 395 876.20 396 412.50 - 536.30 -0.14% 393 518.80 2 357.40 0.60%
28.02.2007 396 412.50 393 432.00 2 980.50 0.76% 393 155.70 3 256.80 0.83%
31.01.2007 393 432.00 391 453.50 1 978.50 0.51% 395 082.50 -1 650.50 -0.42%
31.12.2006 391 453.50 387 616.60 3 836.90 0.99% 396 169.40 -4 715.90 -1.19%
30.11.2006 387 616.60 390 135.70 -2 519.10 -0.65% 395 063.40 -7 446.80 -1.88%
31.10.2006 390 135.70 390 557.30 - 421.60 -0.11% 400 092.10 -9 956.40 -2.49%
30.09.2006 390 557.30 389 237.00 1 320.30 0.34% 403 694.20 -13 136.90 -3.25%
31.08.2006 389 237.00 394 295.70 -5 058.70 -1.28% 408 186.30 -18 949.30 -4.64%
31.07.2006 394 295.70 395 568.10 -1 272.40 -0.32% 410 097.90 -15 802.20 -3.85%
30.06.2006 395 568.10 400 388.20 -4 820.10 -1.20% 412 546.70 -16 978.60 -4.12%
31.05.2006 400 388.20 402 875.20 -2 487.00 -0.62% 417 225.90 -16 837.70 -4.04%
30.04.2006 402 875.20 393 518.80 9 356.40 2.38% 420 399.40 -17 524.20 -4.17%
31.03.2006 393 518.80 393 155.70 363.10 0.09% 409 783.60 -16 264.80 -3.97%
28.02.2006 393 155.70 395 082.50 -1 926.80 -0.49% 411 208.60 -18 052.90 -4.39%
31.01.2006 395 082.50 396 169.40 -1 086.90 -0.27% 412 212.50 -17 130.00 -4.16%
31.12.2005 396 169.40 395 063.40 1 106.00 0.28% 413 924.30 -17 754.90 -4.29%
30.11.2005 395 063.40 400 092.10 -5 028.70 -1.26% 409 498.90 -14 435.50 -3.53%
31.10.2005 400 092.10 403 694.20 -3 602.10 -0.89% 410 140.10 -10 048.00 -2.45%
30.09.2005 403 694.20 408 186.30 -4 492.10 -1.10% 411 740.50 -8 046.30 -1.95%
31.08.2005 408 186.30 410 097.90 -1 911.60 -0.47% 410 651.90 -2 465.60 -0.60%
31.07.2005 410 097.90 412 546.70 -2 448.80 -0.59% 407 616.90 2 481.00 0.61%
30.06.2005 412 546.70 417 225.90 -4 679.20 -1.12% 405 922.10 6 624.60 1.63%
31.05.2005 417 225.90 420 399.40 -3 173.50 -0.75% 408 297.10 8 928.80 2.19%
30.04.2005 420 399.40 409 783.60 10 615.80 2.59% 410 796.20 9 603.20 2.34%
31.03.2005 409 783.60 411 208.60 -1 425.00 -0.35% 399 033.10 10 750.50 2.69%
28.02.2005 411 208.60 412 212.50 -1 003.90 -0.24% 399 445.60 11 763.00 2.94%
31.01.2005 412 212.50 413 924.30 -1 711.80 -0.41% 397 658.80 14 553.70 3.66%
31.12.2004 413 924.30 409 498.90 4 425.40 1.08% 392 213.90 21 710.40 5.54%
30.11.2004 409 498.90 410 140.10 - 641.20 -0.16% 386 728.00 22 770.90 5.89%
31.10.2004 410 140.10 411 740.50 -1 600.40 -0.39% 387 140.50 22 999.60 5.94%
30.09.2004 411 740.50 410 651.90 1 088.60 0.27% 387 439.90 24 300.60 6.27%
31.08.2004 410 651.90 407 616.90 3 035.00 0.74% 390 904.70 19 747.20 5.05%
31.07.2004 407 616.90 405 922.10 1 694.80 0.42% 390 176.70 17 440.20 4.47%
30.06.2004 405 922.10 408 297.10 -2 375.00 -0.58% 390 614.10 15 308.00 3.92%
31.05.2004 408 297.10 410 796.20 -2 499.10 -0.61% 393 874.50 14 422.60 3.66%
30.04.2004 410 796.20 399 033.10 11 763.10 2.95% 393 637.60 17 158.60 4.36%
31.03.2004 399 033.10 399 445.60 - 412.50 -0.10% 391 366.50 7 666.60 1.96%
29.02.2004 399 445.60 397 658.80 1 786.80 0.45% 395 737.50 3 708.10 0.94%
31.01.2004 397 658.80 392 213.90 5 444.90 1.39% 397 743.20 -84.40 -0.02%
31.12.2003 392 213.90 386 728.00 5 485.90 1.42% 394 104.10 -1 890.20 -0.48%
30.11.2003 386 728.00 387 140.50 - 412.50 -0.11% 390 292.00 -3 564.00 -0.91%
31.10.2003 387 140.50 387 439.90 - 299.40 -0.08% 396 193.20 -9 052.70 -2.28%
30.09.2003 387 439.90 390 904.70 -3 464.80 -0.89% 397 290.00 -9 850.10 -2.48%
31.08.2003 390 904.70 390 176.70 728.00 0.19% 300 242.50 90 662.20 30.20%
31.07.2003 390 176.70 390 614.10 - 437.40 -0.11% 303 334.90 86 841.80 28.63%
30.06.2003 390 614.10 393 874.50 -3 260.40 -0.83% 306 850.50 83 763.60 27.30%
31.05.2003 393 874.50 393 637.60 236.90 0.06% 311 802.00 82 072.50 26.32%
30.04.2003 393 637.60 391 366.50 2 271.10 0.58% 314 633.00 79 004.60 25.11%
31.03.2003 391 366.50 395 737.50 -4 371.00 -1.10% 313 718.30 77 648.20 24.75%
28.02.2003 395 737.50 397 743.20 -2 005.70 -0.50% 312 805.70 82 931.80 26.51%
31.01.2003 397 743.20 394 104.10 3 639.10 0.92% 314 766.50 82 976.70 26.36%
31.12.2002 394 104.10 390 292.00 3 812.10 0.98% - - -
30.11.2002 390 292.00 396 193.20 -5 901.20 -1.49% - - -
31.10.2002 396 193.20 397 290.00 -1 096.80 -0.28% - - -
30.09.2002 397 290.00 300 242.50 97 047.50 32.32% - - -
31.08.2002 300 242.50 303 334.90 -3 092.40 -1.02% - - -
31.07.2002 303 334.90 306 850.50 -3 515.60 -1.15% - - -
30.06.2002 306 850.50 311 802.00 -4 951.50 -1.59% - - -
31.05.2002 311 802.00 314 633.00 -2 831.00 -0.90% - - -
30.04.2002 314 633.00 313 718.30 914.70 0.29% - - -
31.03.2002 313 718.30 312 805.70 912.60 0.29% - - -
28.02.2002 312 805.70 314 766.50 -1 960.80 -0.62% - - -
31.01.2002 314 766.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (.1Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.