Items of the Direct Investments (International Investment Position - Quarters»Details) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Direct Investments (International Investment Position - Quarters»Details) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Items of the Direct Investments in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1 - Direct investment - net -2 729 932.40 -2 834 814.00 -3.70% -2 769 018.70 -1.41%
IND2 1 - Direct investment - assets 1 808 746.60 1 653 031.10 9.42% 1 571 887.90 15.07%
IND3 1 - Direct investment - liabilities 4 538 678.90 4 487 845.10 1.13% 4 340 906.50 4.56%
IND4 1.1 - Equity and investment fund shares - net -2 476 439.80 -2 550 327.20 -2.90% -2 492 165.00 -0.63%
IND5 1.1 - Equity and investment fund shares - assets 1 067 715.30 971 030.10 9.96% 893 327.20 19.52%
IND6 1.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 3 544 155.10 3 521 357.30 0.65% 3 385 492.10 4.69%
IND7 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -2 476 188.70 -2 550 076.10 -2.90% -2 491 916.80 -0.63%
IND8 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 1 067 715.30 971 030.10 9.96% 893 327.20 19.52%
IND9 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 3 543 904.00 3 521 106.20 0.65% 3 385 244.00 4.69%
IND10 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 1.1.3 - Between fellow enterprises - net - 251.10 - 251.10 0.00 - 248.10 1.21%
IND14 1.1.3 - Between fellow enterprises - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 1.1.3 - Between fellow enterprises - liabilities 251.10 251.10 0.00 248.10 1.21%
IND16 1.2 - Debt instruments - net - 253 492.60 - 284 486.80 -10.89% - 276 853.70 -8.44%
IND17 1.2 - Debt instruments - assets 741 031.30 682 001.10 8.66% 678 560.70 9.21%
IND18 1.2 - Debt instruments - liabilities 994 523.80 966 487.80 2.90% 955 414.40 4.09%
IND19 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - 502 923.50 - 495 994.90 1.40% - 493 754.50 1.86%
IND20 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 127 054.60 112 556.40 12.88% 112 520.10 12.92%
IND21 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 629 978.20 608 551.30 3.52% 606 274.60 3.91%
IND22 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 249 862.20 228 583.80 9.31% 238 893.40 4.59%
IND23 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 295 672.70 276 946.80 6.76% 294 886.50 0.27%
IND24 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 45 810.50 48 363.00 -5.28% 55 993.10 -18.19%
IND25 1.2.3 - Between fellow enterprises - net - 431.20 -17 075.70 -97.47% -21 992.60 -98.04%
IND26 1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 318 303.90 292 497.80 8.82% 271 154.10 17.39%
IND27 1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 318 735.10 309 573.50 2.96% 293 146.80 8.73%

Items of the Direct Investments in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1 - Direct investment - net -99 906.00 - 111 562.90 -10.45% - 107 326.30 -6.91%
IND2 1 - Direct investment - assets 66 193.80 65 054.40 1.75% 60 925.90 8.65%
IND3 1 - Direct investment - liabilities 166 099.90 176 617.30 -5.95% 168 252.20 -1.28%
IND4 1.1 - Equity and investment fund shares - net -90 629.10 - 100 367.10 -9.70% -96 595.50 -6.18%
IND5 1.1 - Equity and investment fund shares - assets 39 074.70 38 214.50 2.25% 34 625.10 12.85%
IND6 1.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 129 703.80 138 581.60 -6.41% 131 220.60 -1.16%
IND7 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -90 619.90 - 100 357.20 -9.70% -96 585.90 -6.18%
IND8 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 39 074.70 38 214.50 2.25% 34 625.10 12.85%
IND9 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 129 694.60 138 571.70 -6.41% 131 211.00 -1.16%
IND10 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 1.1.3 - Between fellow enterprises - net -9.20 -9.90 -7.07% -9.60 -4.17%
IND14 1.1.3 - Between fellow enterprises - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 1.1.3 - Between fellow enterprises - liabilities 9.20 9.90 -7.07% 9.60 -4.17%
IND16 1.2 - Debt instruments - net -9 276.90 -11 195.90 -17.14% -10 730.80 -13.55%
IND17 1.2 - Debt instruments - assets 27 119.20 26 839.90 1.04% 26 300.80 3.11%
IND18 1.2 - Debt instruments - liabilities 36 396.10 38 035.70 -4.31% 37 031.60 -1.72%
IND19 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -18 405.30 -19 519.70 -5.71% -19 137.80 -3.83%
IND20 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 4 649.80 4 429.60 4.97% 4 361.20 6.62%
IND21 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 23 055.00 23 949.30 -3.73% 23 499.00 -1.89%
IND22 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 9 144.10 8 995.80 1.65% 9 259.40 -1.25%
IND23 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 10 820.60 10 899.10 -0.72% 11 429.70 -5.33%
IND24 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 1 676.50 1 903.30 -11.92% 2 170.30 -22.75%
IND25 1.2.3 - Between fellow enterprises - net -15.80 - 672.00 -97.65% - 852.40 -98.15%
IND26 1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 11 648.80 11 511.10 1.20% 10 509.80 10.84%
IND27 1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 11 664.60 12 183.10 -4.26% 11 362.30 2.66%

Items of the Direct Investments in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1 - Direct investment - net - 109 446.80 - 125 317.80 -12.66% - 120 559.90 -9.22%
IND2 1 - Direct investment - assets 72 515.20 73 075.10 -0.77% 68 438.20 5.96%
IND3 1 - Direct investment - liabilities 181 962.00 198 392.90 -8.28% 188 998.00 -3.72%
IND4 1.1 - Equity and investment fund shares - net -99 284.00 - 112 741.60 -11.94% - 108 506.00 -8.50%
IND5 1.1 - Equity and investment fund shares - assets 42 806.20 42 926.00 -0.28% 38 894.40 10.06%
IND6 1.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 142 090.20 155 667.60 -8.72% 147 400.40 -3.60%
IND7 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -99 273.90 - 112 730.50 -11.94% - 108 495.20 -8.50%
IND8 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 42 806.20 42 926.00 -0.28% 38 894.40 10.06%
IND9 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 142 080.10 155 656.50 -8.72% 147 389.60 -3.60%
IND10 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 1.1.3 - Between fellow enterprises - net -10.10 -11.10 -9.01% -10.80 -6.48%
IND14 1.1.3 - Between fellow enterprises - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 1.1.3 - Between fellow enterprises - liabilities 10.10 11.10 -9.01% 10.80 -6.48%
IND16 1.2 - Debt instruments - net -10 162.90 -12 576.20 -19.19% -12 053.90 -15.69%
IND17 1.2 - Debt instruments - assets 29 709.00 30 149.00 -1.46% 29 543.70 0.56%
IND18 1.2 - Debt instruments - liabilities 39 871.90 42 725.20 -6.68% 41 597.60 -4.15%
IND19 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -20 162.90 -21 926.30 -8.04% -21 497.50 -6.21%
IND20 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 5 093.80 4 975.70 2.37% 4 899.00 3.98%
IND21 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 25 256.70 26 902.10 -6.12% 26 396.50 -4.32%
IND22 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 10 017.30 10 104.90 -0.87% 10 401.10 -3.69%
IND23 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 11 853.90 12 242.90 -3.18% 12 839.00 -7.67%
IND24 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 1 836.60 2 138.00 -14.10% 2 437.90 -24.66%
IND25 1.2.3 - Between fellow enterprises - net -17.30 - 754.90 -97.71% - 957.50 -98.19%
IND26 1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 12 761.30 12 930.40 -1.31% 11 805.70 8.09%
IND27 1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 12 778.50 13 685.20 -6.63% 12 763.30 0.12%
Items of the Direct Investments in millions of USD
1 - Direct investment - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Direct Investments in millions of CZK
1 - Direct investment - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Direct Investments in millions of EUR
1 - Direct investment - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - Between fellow enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt instruments - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - Between fellow enterprises - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Items of the Portfolio Investments)
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Details)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.