1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 - 100 357.20
Max 31.12.1993 -2 891.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -90 619.90 - 100 357.20 9 737.30 -9.70% -96 585.90 5 966.00 -6.18%
31.12.2019 - 100 357.20 -98 718.10 -1 639.10 1.66% -95 448.90 -4 908.30 5.14%
30.09.2019 -98 718.10 -99 636.20 918.10 -0.92% -92 202.80 -6 515.30 7.07%
30.06.2019 -99 636.20 -96 585.90 -3 050.30 3.16% -92 142.70 -7 493.50 8.13%
31.03.2019 -96 585.90 -95 448.90 -1 137.00 1.19% -93 473.60 -3 112.30 3.33%
31.12.2018 -95 448.90 -92 202.80 -3 246.10 3.52% -93 647.10 -1 801.80 1.92%
30.09.2018 -92 202.80 -92 142.70 -60.10 0.07% -94 022.80 1 820.00 -1.94%
30.06.2018 -92 142.70 -93 473.60 1 330.90 -1.42% -92 296.80 154.10 -0.17%
31.03.2018 -93 473.60 -93 647.10 173.50 -0.19% -88 935.50 -4 538.10 5.10%
31.12.2017 -93 647.10 -94 022.80 375.70 -0.40% -87 470.90 -6 176.20 7.06%
30.09.2017 -94 022.80 -92 296.80 -1 726.00 1.87% -87 891.70 -6 131.10 6.98%
30.06.2017 -92 296.80 -88 935.50 -3 361.30 3.78% -86 103.60 -6 193.20 7.19%
31.03.2017 -88 935.50 -87 470.90 -1 464.60 1.67% -85 515.40 -3 420.10 4.00%
31.12.2016 -87 470.90 -87 891.70 420.80 -0.48% -84 279.40 -3 191.50 3.79%
30.09.2016 -87 891.70 -86 103.60 -1 788.10 2.08% -79 816.60 -8 075.10 10.12%
30.06.2016 -86 103.60 -85 515.40 - 588.20 0.69% -78 796.30 -7 307.30 9.27%
31.03.2016 -85 515.40 -84 279.40 -1 236.00 1.47% -77 754.10 -7 761.30 9.98%
31.12.2015 -84 279.40 -79 816.60 -4 462.80 5.59% -76 192.70 -8 086.70 10.61%
30.09.2015 -79 816.60 -78 796.30 -1 020.30 1.29% -76 330.70 -3 485.90 4.57%
30.06.2015 -78 796.30 -77 754.10 -1 042.20 1.34% -76 220.70 -2 575.60 3.38%
31.03.2015 -77 754.10 -76 192.70 -1 561.40 2.05% -76 598.60 -1 155.50 1.51%
31.12.2014 -76 192.70 -76 330.70 138.00 -0.18% -75 721.20 - 471.50 0.62%
30.09.2014 -76 330.70 -76 220.70 - 110.00 0.14% -80 646.10 4 315.40 -5.35%
30.06.2014 -76 220.70 -76 598.60 377.90 -0.49% -79 534.00 3 313.30 -4.17%
31.03.2014 -76 598.60 -75 721.20 - 877.40 1.16% -79 508.30 2 909.70 -3.66%
31.12.2013 -75 721.20 -80 646.10 4 924.90 -6.11% -80 583.50 4 862.30 -6.03%
30.09.2013 -80 646.10 -79 534.00 -1 112.10 1.40% -81 286.10 640.00 -0.79%
30.06.2013 -79 534.00 -79 508.30 -25.70 0.03% -78 255.60 -1 278.40 1.63%
31.03.2013 -79 508.30 -80 583.50 1 075.20 -1.33% -79 263.90 - 244.40 0.31%
31.12.2012 -80 583.50 -81 286.10 702.60 -0.86% -74 171.30 -6 412.20 8.65%
30.09.2012 -81 286.10 -78 255.60 -3 030.50 3.87% -77 639.00 -3 647.10 4.70%
30.06.2012 -78 255.60 -79 263.90 1 008.30 -1.27% -79 346.90 1 091.30 -1.38%
31.03.2012 -79 263.90 -74 171.30 -5 092.60 6.87% -78 904.30 - 359.60 0.46%
31.12.2011 -74 171.30 -77 639.00 3 467.70 -4.47% -76 983.10 2 811.80 -3.65%
30.09.2011 -77 639.00 -79 346.90 1 707.90 -2.15% -78 423.60 784.60 -1.00%
30.06.2011 -79 346.90 -78 904.30 - 442.60 0.56% -74 179.70 -5 167.20 6.97%
31.03.2011 -78 904.30 -76 983.10 -1 921.20 2.50% -73 781.90 -5 122.40 6.94%
31.12.2010 -76 983.10 -78 423.60 1 440.50 -1.84% -69 049.90 -7 933.20 11.49%
30.09.2010 -78 423.60 -74 179.70 -4 243.90 5.72% -72 078.80 -6 344.80 8.80%
30.06.2010 -74 179.70 -73 781.90 - 397.80 0.54% -69 266.70 -4 913.00 7.09%
31.03.2010 -73 781.90 -69 049.90 -4 732.00 6.85% -64 222.90 -9 559.00 14.88%
31.12.2009 -69 049.90 -72 078.80 3 028.90 -4.20% -63 914.50 -5 135.40 8.03%
30.09.2009 -72 078.80 -69 266.70 -2 812.10 4.06% -69 471.50 -2 607.30 3.75%
30.06.2009 -69 266.70 -64 222.90 -5 043.80 7.85% -71 688.30 2 421.60 -3.38%
31.03.2009 -64 222.90 -63 914.50 - 308.40 0.48% -67 253.50 3 030.60 -4.51%
31.12.2008 -63 914.50 -69 471.50 5 557.00 -8.00% -63 943.10 28.60 -0.04%
30.09.2008 -69 471.50 -71 688.30 2 216.80 -3.09% -60 064.70 -9 406.80 15.66%
30.06.2008 -71 688.30 -67 253.50 -4 434.80 6.59% -55 299.00 -16 389.30 29.64%
31.03.2008 -67 253.50 -63 943.10 -3 310.40 5.18% -53 713.30 -13 540.20 25.21%
31.12.2007 -63 943.10 -60 064.70 -3 878.40 6.46% -50 944.40 -12 998.70 25.52%
30.09.2007 -60 064.70 -55 299.00 -4 765.70 8.62% -48 567.60 -11 497.10 23.67%
30.06.2007 -55 299.00 -53 713.30 -1 585.70 2.95% -46 889.70 -8 409.30 17.93%
31.03.2007 -53 713.30 -50 944.40 -2 768.90 5.44% -44 978.00 -8 735.30 19.42%
31.12.2006 -50 944.40 -48 567.60 -2 376.80 4.89% -42 614.70 -8 329.70 19.55%
30.09.2006 -48 567.60 -46 889.70 -1 677.90 3.58% -41 961.40 -6 606.20 15.74%
30.06.2006 -46 889.70 -44 978.00 -1 911.70 4.25% -40 526.70 -6 363.00 15.70%
31.03.2006 -44 978.00 -42 614.70 -2 363.30 5.55% -37 260.10 -7 717.90 20.71%
31.12.2005 -42 614.70 -41 961.40 - 653.30 1.56% -34 504.50 -8 110.20 23.50%
30.09.2005 -41 961.40 -40 526.70 -1 434.70 3.54% -33 144.70 -8 816.70 26.60%
30.06.2005 -40 526.70 -37 260.10 -3 266.60 8.77% -32 518.50 -8 008.20 24.63%
31.03.2005 -37 260.10 -34 504.50 -2 755.60 7.99% -30 512.30 -6 747.80 22.11%
31.12.2004 -34 504.50 -33 144.70 -1 359.80 4.10% -29 576.50 -4 928.00 16.66%
30.09.2004 -33 144.70 -32 518.50 - 626.20 1.93% -31 820.70 -1 324.00 4.16%
30.06.2004 -32 518.50 -30 512.30 -2 006.20 6.58% -31 621.30 - 897.20 2.84%
31.03.2004 -30 512.30 -29 576.50 - 935.80 3.16% -30 786.50 274.20 -0.89%
31.12.2003 -29 576.50 -31 820.70 2 244.20 -7.05% -30 811.10 1 234.60 -4.01%
30.09.2003 -31 820.70 -31 621.30 - 199.40 0.63% -31 384.50 - 436.20 1.39%
30.06.2003 -31 621.30 -30 786.50 - 834.80 2.71% -30 865.00 - 756.30 2.45%
31.03.2003 -30 786.50 -30 811.10 24.60 -0.08% -26 793.60 -3 992.90 14.90%
31.12.2002 -30 811.10 -31 384.50 573.40 -1.83% -25 012.60 -5 798.50 23.18%
30.09.2002 -31 384.50 -30 865.00 - 519.50 1.68% -22 891.80 -8 492.70 37.10%
30.06.2002 -30 865.00 -26 793.60 -4 071.40 15.20% -22 412.50 -8 452.50 37.71%
31.03.2002 -26 793.60 -25 012.60 -1 781.00 7.12% -20 600.60 -6 193.00 30.06%
31.12.2001 -25 012.60 -22 891.80 -2 120.80 9.26% -19 305.20 -5 707.40 29.56%
30.09.2001 -22 891.80 -22 412.50 - 479.30 2.14% -18 054.80 -4 837.00 26.79%
30.06.2001 -22 412.50 -20 600.60 -1 811.90 8.80% -16 819.90 -5 592.60 33.25%
31.03.2001 -20 600.60 -19 305.20 -1 295.40 6.71% -15 662.90 -4 937.70 31.52%
31.12.2000 -19 305.20 -18 054.80 -1 250.40 6.93% -14 280.70 -5 024.50 35.18%
30.09.2000 -18 054.80 -16 819.90 -1 234.90 7.34% -9 791.70 -8 263.10 84.39%
30.06.2000 -16 819.90 -15 662.90 -1 157.00 7.39% -9 791.70 -7 028.20 71.78%
31.03.2000 -15 662.90 -14 280.70 -1 382.20 9.68% -9 791.70 -5 871.20 59.96%
31.12.1999 -14 280.70 -9 791.70 -4 489.00 45.84% -9 791.70 -4 489.00 45.84%
31.12.1998 -9 791.70 -6 966.90 -2 824.80 40.55% -6 966.90 -2 824.80 40.55%
31.12.1997 -6 966.90 -6 508.50 - 458.40 7.04% -6 508.50 - 458.40 7.04%
31.12.1996 -6 508.50 -5 471.10 -1 037.40 18.96% -5 471.10 -1 037.40 18.96%
31.12.1995 -5 471.10 -3 485.70 -1 985.40 56.96% -3 485.70 -1 985.40 56.96%
31.12.1994 -3 485.70 -2 891.90 - 593.80 20.53% -2 891.90 - 593.80 20.53%
31.12.1993 -2 891.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.