1 - Equity and investment fund shares - liabilities - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Equity and investment fund shares - liabilities v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Equity and investment fund shares - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 138 581.60
Min 31.12.1993 3 053.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 129 703.80 138 581.60 -8 877.80 -6.41% 131 220.60 -1 516.80 -1.16%
31.12.2019 138 581.60 135 636.90 2 944.70 2.17% 128 901.30 9 680.30 7.51%
30.09.2019 135 636.90 135 288.00 348.90 0.26% 122 750.90 12 886.00 10.50%
30.06.2019 135 288.00 131 220.60 4 067.40 3.10% 119 415.00 15 873.00 13.29%
31.03.2019 131 220.60 128 901.30 2 319.30 1.80% 121 927.70 9 292.90 7.62%
31.12.2018 128 901.30 122 750.90 6 150.40 5.01% 120 257.40 8 643.90 7.19%
30.09.2018 122 750.90 119 415.00 3 335.90 2.79% 118 401.60 4 349.30 3.67%
30.06.2018 119 415.00 121 927.70 -2 512.70 -2.06% 114 922.30 4 492.70 3.91%
31.03.2018 121 927.70 120 257.40 1 670.30 1.39% 109 333.80 12 593.90 11.52%
31.12.2017 120 257.40 118 401.60 1 855.80 1.57% 106 553.50 13 703.90 12.86%
30.09.2017 118 401.60 114 922.30 3 479.30 3.03% 106 583.80 11 817.80 11.09%
30.06.2017 114 922.30 109 333.80 5 588.50 5.11% 103 914.80 11 007.50 10.59%
31.03.2017 109 333.80 106 553.50 2 780.30 2.61% 102 514.00 6 819.80 6.65%
31.12.2016 106 553.50 106 583.80 -30.30 -0.03% 100 561.70 5 991.80 5.96%
30.09.2016 106 583.80 103 914.80 2 669.00 2.57% 96 358.90 10 224.90 10.61%
30.06.2016 103 914.80 102 514.00 1 400.80 1.37% 94 850.70 9 064.10 9.56%
31.03.2016 102 514.00 100 561.70 1 952.30 1.94% 93 156.80 9 357.20 10.04%
31.12.2015 100 561.70 96 358.90 4 202.80 4.36% 90 994.90 9 566.80 10.51%
30.09.2015 96 358.90 94 850.70 1 508.20 1.59% 91 880.00 4 478.90 4.87%
30.06.2015 94 850.70 93 156.80 1 693.90 1.82% 91 087.50 3 763.20 4.13%
31.03.2015 93 156.80 90 994.90 2 161.90 2.38% 90 987.80 2 169.00 2.38%
31.12.2014 90 994.90 91 880.00 - 885.10 -0.96% 89 671.40 1 323.50 1.48%
30.09.2014 91 880.00 91 087.50 792.50 0.87% 95 057.70 -3 177.70 -3.34%
30.06.2014 91 087.50 90 987.80 99.70 0.11% 93 355.10 -2 267.60 -2.43%
31.03.2014 90 987.80 89 671.40 1 316.40 1.47% 92 792.10 -1 804.30 -1.94%
31.12.2013 89 671.40 95 057.70 -5 386.30 -5.67% 93 183.20 -3 511.80 -3.77%
30.09.2013 95 057.70 93 355.10 1 702.60 1.82% 93 506.90 1 550.80 1.66%
30.06.2013 93 355.10 92 792.10 563.00 0.61% 89 578.70 3 776.40 4.22%
31.03.2013 92 792.10 93 183.20 - 391.10 -0.42% 89 889.20 2 902.90 3.23%
31.12.2012 93 183.20 93 506.90 - 323.70 -0.35% 83 708.80 9 474.40 11.32%
30.09.2012 93 506.90 89 578.70 3 928.20 4.39% 87 616.80 5 890.10 6.72%
30.06.2012 89 578.70 89 889.20 - 310.50 -0.35% 89 665.20 -86.50 -0.10%
31.03.2012 89 889.20 83 708.80 6 180.40 7.38% 89 225.60 663.60 0.74%
31.12.2011 83 708.80 87 616.80 -3 908.00 -4.46% 87 282.50 -3 573.70 -4.09%
30.09.2011 87 616.80 89 665.20 -2 048.40 -2.28% 88 825.30 -1 208.50 -1.36%
30.06.2011 89 665.20 89 225.60 439.60 0.49% 84 204.40 5 460.80 6.49%
31.03.2011 89 225.60 87 282.50 1 943.10 2.23% 83 717.90 5 507.70 6.58%
31.12.2010 87 282.50 88 825.30 -1 542.80 -1.74% 78 749.50 8 533.00 10.84%
30.09.2010 88 825.30 84 204.40 4 620.90 5.49% 82 083.20 6 742.10 8.21%
30.06.2010 84 204.40 83 717.90 486.50 0.58% 78 760.00 5 444.40 6.91%
31.03.2010 83 717.90 78 749.50 4 968.40 6.31% 73 042.70 10 675.20 14.62%
31.12.2009 78 749.50 82 083.20 -3 333.70 -4.06% 72 428.10 6 321.40 8.73%
30.09.2009 82 083.20 78 760.00 3 323.20 4.22% 78 332.90 3 750.30 4.79%
30.06.2009 78 760.00 73 042.70 5 717.30 7.83% 79 758.80 - 998.80 -1.25%
31.03.2009 73 042.70 72 428.10 614.60 0.85% 73 943.70 - 901.00 -1.22%
31.12.2008 72 428.10 78 332.90 -5 904.80 -7.54% 69 211.30 3 216.80 4.65%
30.09.2008 78 332.90 79 758.80 -1 425.90 -1.79% 64 939.90 13 393.00 20.62%
30.06.2008 79 758.80 73 943.70 5 815.10 7.86% 59 696.10 20 062.70 33.61%
31.03.2008 73 943.70 69 211.30 4 732.40 6.84% 57 760.20 16 183.50 28.02%
31.12.2007 69 211.30 64 939.90 4 271.40 6.58% 54 463.20 14 748.10 27.08%
30.09.2007 64 939.90 59 696.10 5 243.80 8.78% 52 020.70 12 919.20 24.83%
30.06.2007 59 696.10 57 760.20 1 935.90 3.35% 50 280.90 9 415.20 18.73%
31.03.2007 57 760.20 54 463.20 3 297.00 6.05% 47 963.80 9 796.40 20.42%
31.12.2006 54 463.20 52 020.70 2 442.50 4.70% 45 375.00 9 088.20 20.03%
30.09.2006 52 020.70 50 280.90 1 739.80 3.46% 44 571.80 7 448.90 16.71%
30.06.2006 50 280.90 47 963.80 2 317.10 4.83% 43 027.50 7 253.40 16.86%
31.03.2006 47 963.80 45 375.00 2 588.80 5.71% 39 635.60 8 328.20 21.01%
31.12.2005 45 375.00 44 571.80 803.20 1.80% 36 824.00 8 551.00 23.22%
30.09.2005 44 571.80 43 027.50 1 544.30 3.59% 35 279.00 9 292.80 26.34%
30.06.2005 43 027.50 39 635.60 3 391.90 8.56% 34 513.80 8 513.70 24.67%
31.03.2005 39 635.60 36 824.00 2 811.60 7.64% 32 305.20 7 330.40 22.69%
31.12.2004 36 824.00 35 279.00 1 545.00 4.38% 31 149.30 5 674.70 18.22%
30.09.2004 35 279.00 34 513.80 765.20 2.22% 33 326.90 1 952.10 5.86%
30.06.2004 34 513.80 32 305.20 2 208.60 6.84% 33 049.30 1 464.50 4.43%
31.03.2004 32 305.20 31 149.30 1 155.90 3.71% 32 133.30 171.90 0.53%
31.12.2003 31 149.30 33 326.90 -2 177.60 -6.53% 32 060.20 - 910.90 -2.84%
30.09.2003 33 326.90 33 049.30 277.60 0.84% 32 612.90 714.00 2.19%
30.06.2003 33 049.30 32 133.30 916.00 2.85% 32 052.30 997.00 3.11%
31.03.2003 32 133.30 32 060.20 73.10 0.23% 28 007.30 4 126.00 14.73%
31.12.2002 32 060.20 32 612.90 - 552.70 -1.69% 26 189.40 5 870.80 22.42%
30.09.2002 32 612.90 32 052.30 560.60 1.75% 23 936.50 8 676.40 36.25%
30.06.2002 32 052.30 28 007.30 4 045.00 14.44% 23 366.80 8 685.50 37.17%
31.03.2002 28 007.30 26 189.40 1 817.90 6.94% 21 414.80 6 592.50 30.78%
31.12.2001 26 189.40 23 936.50 2 252.90 9.41% 20 011.90 6 177.50 30.87%
30.09.2001 23 936.50 23 366.80 569.70 2.44% 18 744.30 5 192.20 27.70%
30.06.2001 23 366.80 21 414.80 1 952.00 9.12% 17 483.70 5 883.10 33.65%
31.03.2001 21 414.80 20 011.90 1 402.90 7.01% 16 313.20 5 101.60 31.27%
31.12.2000 20 011.90 18 744.30 1 267.60 6.76% 14 901.20 5 110.70 34.30%
30.09.2000 18 744.30 17 483.70 1 260.60 7.21% 10 417.10 8 327.20 79.94%
30.06.2000 17 483.70 16 313.20 1 170.50 7.18% 10 417.10 7 066.60 67.84%
31.03.2000 16 313.20 14 901.20 1 412.00 9.48% 10 417.10 5 896.10 56.60%
31.12.1999 14 901.20 10 417.10 4 484.10 43.05% 10 417.10 4 484.10 43.05%
31.12.1998 10 417.10 7 447.90 2 969.20 39.87% 7 447.90 2 969.20 39.87%
31.12.1997 7 447.90 6 909.90 538.00 7.79% 6 909.90 538.00 7.79%
31.12.1996 6 909.90 5 741.00 1 168.90 20.36% 5 741.00 1 168.90 20.36%
31.12.1995 5 741.00 3 732.30 2 008.70 53.82% 3 732.30 2 008.70 53.82%
31.12.1994 3 732.30 3 053.70 678.60 22.22% 3 053.70 678.60 22.22%
31.12.1993 3 053.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Equity and investment fund shares - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Portfolio Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Portfolio Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Portfolio Investments in millions of USD)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.