1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 -2 550 076.10
Max 31.12.1993 -97 106.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -2 476 188.70 -2 550 076.10 73 887.40 -2.90% -2 491 916.80 15 728.10 -0.63%
31.12.2019 -2 550 076.10 -2 548 407.30 -1 668.80 0.07% -2 455 423.20 -94 652.90 3.85%
30.09.2019 -2 548 407.30 -2 535 243.90 -13 163.40 0.52% -2 370 994.80 - 177 412.50 7.48%
30.06.2019 -2 535 243.90 -2 491 916.80 -43 327.10 1.74% -2 397 554.30 - 137 689.60 5.74%
31.03.2019 -2 491 916.80 -2 455 423.20 -36 493.60 1.49% -2 377 034.20 - 114 882.60 4.83%
31.12.2018 -2 455 423.20 -2 370 994.80 -84 428.40 3.56% -2 391 745.90 -63 677.30 2.66%
30.09.2018 -2 370 994.80 -2 397 554.30 26 559.50 -1.11% -2 442 243.40 71 248.60 -2.92%
30.06.2018 -2 397 554.30 -2 377 034.20 -20 520.10 0.86% -2 417 714.40 20 160.10 -0.83%
31.03.2018 -2 377 034.20 -2 391 745.90 14 711.70 -0.62% -2 403 925.60 26 891.40 -1.12%
31.12.2017 -2 391 745.90 -2 442 243.40 50 497.50 -2.07% -2 363 464.50 -28 281.40 1.20%
30.09.2017 -2 442 243.40 -2 417 714.40 -24 529.00 1.01% -2 374 834.20 -67 409.20 2.84%
30.06.2017 -2 417 714.40 -2 403 925.60 -13 788.80 0.57% -2 335 989.70 -81 724.70 3.50%
31.03.2017 -2 403 925.60 -2 363 464.50 -40 461.10 1.71% -2 313 620.00 -90 305.60 3.90%
31.12.2016 -2 363 464.50 -2 374 834.20 11 369.70 -0.48% -2 277 650.50 -85 814.00 3.77%
30.09.2016 -2 374 834.20 -2 335 989.70 -38 844.50 1.66% -2 169 414.10 - 205 420.10 9.47%
30.06.2016 -2 335 989.70 -2 313 620.00 -22 369.70 0.97% -2 146 804.30 - 189 185.40 8.81%
31.03.2016 -2 313 620.00 -2 277 650.50 -35 969.50 1.58% -2 140 570.10 - 173 049.90 8.08%
31.12.2015 -2 277 650.50 -2 169 414.10 - 108 236.40 4.99% -2 112 442.50 - 165 208.00 7.82%
30.09.2015 -2 169 414.10 -2 146 804.30 -22 609.80 1.05% -2 099 095.00 -70 319.10 3.35%
30.06.2015 -2 146 804.30 -2 140 570.10 -6 234.20 0.29% -2 092 258.60 -54 545.70 2.61%
31.03.2015 -2 140 570.10 -2 112 442.50 -28 127.60 1.33% -2 101 865.80 -38 704.30 1.84%
31.12.2014 -2 112 442.50 -2 099 095.00 -13 347.50 0.64% -2 076 655.10 -35 787.40 1.72%
30.09.2014 -2 099 095.00 -2 092 258.60 -6 836.40 0.33% -2 075 426.20 -23 668.80 1.14%
30.06.2014 -2 092 258.60 -2 101 865.80 9 607.20 -0.46% -2 063 907.50 -28 351.10 1.37%
31.03.2014 -2 101 865.80 -2 076 655.10 -25 210.70 1.21% -2 046 146.60 -55 719.20 2.72%
31.12.2013 -2 076 655.10 -2 075 426.20 -1 228.90 0.06% -2 025 869.00 -50 786.10 2.51%
30.09.2013 -2 075 426.20 -2 063 907.50 -11 518.70 0.56% -2 021 178.50 -54 247.70 2.68%
30.06.2013 -2 063 907.50 -2 046 146.60 -17 760.90 0.87% -2 006 474.60 -57 432.90 2.86%
31.03.2013 -2 046 146.60 -2 025 869.00 -20 277.60 1.00% -1 960 196.60 -85 950.00 4.38%
31.12.2012 -2 025 869.00 -2 021 178.50 -4 690.50 0.23% -1 913 618.70 - 112 250.30 5.87%
30.09.2012 -2 021 178.50 -2 006 474.60 -14 703.90 0.73% -1 921 952.80 -99 225.70 5.16%
30.06.2012 -2 006 474.60 -1 960 196.60 -46 278.00 2.36% -1 931 699.40 -74 775.20 3.87%
31.03.2012 -1 960 196.60 -1 913 618.70 -46 577.90 2.43% -1 936 310.40 -23 886.20 1.23%
31.12.2011 -1 913 618.70 -1 921 952.80 8 334.10 -0.43% -1 929 195.50 15 576.80 -0.81%
30.09.2011 -1 921 952.80 -1 931 699.40 9 746.60 -0.50% -1 930 005.30 8 052.50 -0.42%
30.06.2011 -1 931 699.40 -1 936 310.40 4 611.00 -0.24% -1 906 048.30 -25 651.10 1.35%
31.03.2011 -1 936 310.40 -1 929 195.50 -7 114.90 0.37% -1 877 380.70 -58 929.70 3.14%
31.12.2010 -1 929 195.50 -1 930 005.30 809.80 -0.04% -1 827 404.80 - 101 790.70 5.57%
30.09.2010 -1 930 005.30 -1 906 048.30 -23 957.00 1.26% -1 813 863.20 - 116 142.10 6.40%
30.06.2010 -1 906 048.30 -1 877 380.70 -28 667.60 1.53% -1 793 315.00 - 112 733.30 6.29%
31.03.2010 -1 877 380.70 -1 827 404.80 -49 975.90 2.73% -1 758 422.80 - 118 957.90 6.76%
31.12.2009 -1 827 404.80 -1 813 863.20 -13 541.60 0.75% -1 721 216.80 - 106 188.00 6.17%
30.09.2009 -1 813 863.20 -1 793 315.00 -20 548.20 1.15% -1 713 514.70 - 100 348.50 5.86%
30.06.2009 -1 793 315.00 -1 758 422.80 -34 892.20 1.98% -1 712 991.30 -80 323.70 4.69%
31.03.2009 -1 758 422.80 -1 721 216.80 -37 206.00 2.16% -1 703 867.60 -54 555.20 3.20%
31.12.2008 -1 721 216.80 -1 713 514.70 -7 702.10 0.45% -1 702 165.30 -19 051.50 1.12%
30.09.2008 -1 713 514.70 -1 712 991.30 - 523.40 0.03% -1 658 086.80 -55 427.90 3.34%
30.06.2008 -1 712 991.30 -1 703 867.60 -9 123.70 0.54% -1 587 909.70 - 125 081.60 7.88%
31.03.2008 -1 703 867.60 -1 702 165.30 -1 702.30 0.10% -1 503 971.50 - 199 896.10 13.29%
31.12.2007 -1 702 165.30 -1 658 086.80 -44 078.50 2.66% -1 400 717.00 - 301 448.30 21.52%
30.09.2007 -1 658 086.80 -1 587 909.70 -70 177.10 4.42% -1 375 921.30 - 282 165.50 20.51%
30.06.2007 -1 587 909.70 -1 503 971.50 -83 938.20 5.58% -1 336 122.60 - 251 787.10 18.84%
31.03.2007 -1 503 971.50 -1 400 717.00 - 103 254.50 7.37% -1 286 146.40 - 217 825.10 16.94%
31.12.2006 -1 400 717.00 -1 375 921.30 -24 795.70 1.80% -1 236 040.60 - 164 676.40 13.32%
30.09.2006 -1 375 921.30 -1 336 122.60 -39 798.70 2.98% -1 239 958.90 - 135 962.40 10.96%
30.06.2006 -1 336 122.60 -1 286 146.40 -49 976.20 3.89% -1 217 017.80 - 119 104.80 9.79%
31.03.2006 -1 286 146.40 -1 236 040.60 -50 105.80 4.05% -1 115 754.40 - 170 392.00 15.27%
31.12.2005 -1 236 040.60 -1 239 958.90 3 918.30 -0.32% -1 051 178.30 - 184 862.30 17.59%
30.09.2005 -1 239 958.90 -1 217 017.80 -22 941.10 1.89% -1 049 361.90 - 190 597.00 18.16%
30.06.2005 -1 217 017.80 -1 115 754.40 - 101 263.40 9.08% -1 032 786.10 - 184 231.70 17.84%
31.03.2005 -1 115 754.40 -1 051 178.30 -64 576.10 6.14% -1 001 872.50 - 113 881.90 11.37%
31.12.2004 -1 051 178.30 -1 049 361.90 -1 816.40 0.17% - 958 426.30 -92 752.00 9.68%
30.09.2004 -1 049 361.90 -1 032 786.10 -16 575.80 1.60% -1 013 171.70 -36 190.20 3.57%
30.06.2004 -1 032 786.10 -1 001 872.50 -30 913.60 3.09% - 998 443.90 -34 342.20 3.44%
31.03.2004 -1 001 872.50 - 958 426.30 -43 446.20 4.53% - 983 475.50 -18 397.00 1.87%
31.12.2003 - 958 426.30 -1 013 171.70 54 745.40 -5.40% - 973 630.80 15 204.50 -1.56%
30.09.2003 -1 013 171.70 - 998 443.90 -14 727.80 1.48% - 950 951.80 -62 219.90 6.54%
30.06.2003 - 998 443.90 - 983 475.50 -14 968.40 1.52% - 903 110.50 -95 333.40 10.56%
31.03.2003 - 983 475.50 - 973 630.80 -9 844.70 1.01% - 826 449.90 - 157 025.60 19.00%
31.12.2002 - 973 630.80 - 950 951.80 -22 679.00 2.38% - 799 903.70 - 173 727.10 21.72%
30.09.2002 - 950 951.80 - 903 110.50 -47 841.30 5.30% - 778 093.80 - 172 858.00 22.22%
30.06.2002 - 903 110.50 - 826 449.90 -76 660.60 9.28% - 756 759.60 - 146 350.90 19.34%
31.03.2002 - 826 449.90 - 799 903.70 -26 546.20 3.32% - 710 102.80 - 116 347.10 16.38%
31.12.2001 - 799 903.70 - 778 093.80 -21 809.90 2.80% - 677 420.30 - 122 483.40 18.08%
30.09.2001 - 778 093.80 - 756 759.60 -21 334.20 2.82% - 640 402.90 - 137 690.90 21.50%
30.06.2001 - 756 759.60 - 710 102.80 -46 656.80 6.57% - 602 909.00 - 153 850.60 25.52%
31.03.2001 - 710 102.80 - 677 420.30 -32 682.50 4.82% - 557 990.30 - 152 112.50 27.26%
31.12.2000 - 677 420.30 - 640 402.90 -37 017.40 5.78% - 515 963.40 - 161 456.90 31.29%
30.09.2000 - 640 402.90 - 602 909.00 -37 493.90 6.22% - 342 915.30 - 297 487.60 86.75%
30.06.2000 - 602 909.00 - 557 990.30 -44 918.70 8.05% - 342 915.30 - 259 993.70 75.82%
31.03.2000 - 557 990.30 - 515 963.40 -42 026.90 8.15% - 342 915.30 - 215 075.00 62.72%
31.12.1999 - 515 963.40 - 342 915.30 - 173 048.10 50.46% - 342 915.30 - 173 048.10 50.46%
31.12.1998 - 342 915.30 - 266 289.60 -76 625.70 28.78% - 266 289.60 -76 625.70 28.78%
31.12.1997 - 266 289.60 - 220 691.90 -45 597.70 20.66% - 220 691.90 -45 597.70 20.66%
31.12.1996 - 220 691.90 - 186 336.20 -34 355.70 18.44% - 186 336.20 -34 355.70 18.44%
31.12.1995 - 186 336.20 - 119 106.60 -67 229.60 56.44% - 119 106.60 -67 229.60 56.44%
31.12.1994 - 119 106.60 -97 106.20 -22 000.40 22.66% -97 106.20 -22 000.40 22.66%
31.12.1993 -97 106.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.