Items of the Direct Investments in millions of EUR - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Direct Investments in millions of EUR v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.04.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
31.12.2025 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátká pozice (-), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, dlouhá pozice (+), EUR
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem

Items of the Direct Investments in millions of EUR - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1 - Direct investment - net -99 906.00 - 111 562.90 -10.45% - 107 326.30 -6.91%
IND2 1 - Direct investment - assets 66 193.80 65 054.40 1.75% 60 925.90 8.65%
IND3 1 - Direct investment - liabilities 166 099.90 176 617.30 -5.95% 168 252.20 -1.28%
IND4 1.1 - Equity and investment fund shares - net -90 629.10 - 100 367.10 -9.70% -96 595.50 -6.18%
IND5 1.1 - Equity and investment fund shares - assets 39 074.70 38 214.50 2.25% 34 625.10 12.85%
IND6 1.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 129 703.80 138 581.60 -6.41% 131 220.60 -1.16%
IND7 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -90 619.90 - 100 357.20 -9.70% -96 585.90 -6.18%
IND8 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 39 074.70 38 214.50 2.25% 34 625.10 12.85%
IND9 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 129 694.60 138 571.70 -6.41% 131 211.00 -1.16%
IND10 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 1.1.3 - Between fellow enterprises - net -9.20 -9.90 -7.07% -9.60 -4.17%
IND14 1.1.3 - Between fellow enterprises - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 1.1.3 - Between fellow enterprises - liabilities 9.20 9.90 -7.07% 9.60 -4.17%
IND16 1.2 - Debt instruments - net -9 276.90 -11 195.90 -17.14% -10 730.80 -13.55%
IND17 1.2 - Debt instruments - assets 27 119.20 26 839.90 1.04% 26 300.80 3.11%
IND18 1.2 - Debt instruments - liabilities 36 396.10 38 035.70 -4.31% 37 031.60 -1.72%
IND19 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -18 405.30 -19 519.70 -5.71% -19 137.80 -3.83%
IND20 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 4 649.80 4 429.60 4.97% 4 361.20 6.62%
IND21 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 23 055.00 23 949.30 -3.73% 23 499.00 -1.89%
IND22 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 9 144.10 8 995.80 1.65% 9 259.40 -1.25%
IND23 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 10 820.60 10 899.10 -0.72% 11 429.70 -5.33%
IND24 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 1 676.50 1 903.30 -11.92% 2 170.30 -22.75%
IND25 1.2.3 - Between fellow enterprises - net -15.80 - 672.00 -97.65% - 852.40 -98.15%
IND26 1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 11 648.80 11 511.10 1.20% 10 509.80 10.84%
IND27 1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 11 664.60 12 183.10 -4.26% 11 362.30 2.66%

1 - Direct investment - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -99 906.00
31.12.2019 - 111 562.90
30.09.2019 - 109 461.40
30.06.2019 - 110 598.10
31.03.2019 - 107 326.30
31.12.2018 - 107 610.80
30.09.2018 - 102 374.90
30.06.2018 - 101 483.60
31.03.2018 - 102 847.20
31.12.2017 - 103 062.20
Další »
1 - Direct investment - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1 - Direct investment - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 66 193.80
31.12.2019 65 054.40
30.09.2019 64 039.80
30.06.2019 62 376.00
31.03.2019 60 925.90
31.12.2018 58 320.30
30.09.2018 56 786.30
30.06.2018 52 762.80
31.03.2018 54 739.80
31.12.2017 51 671.10
Další »
1 - Direct investment - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1 - Direct investment - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 166 099.90
31.12.2019 176 617.30
30.09.2019 173 501.20
30.06.2019 172 974.10
31.03.2019 168 252.20
31.12.2018 165 931.10
30.09.2018 159 161.20
30.06.2018 154 246.30
31.03.2018 157 587.00
31.12.2017 154 733.30
Další »
1 - Direct investment - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1 - Equity and investment fund shares - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -90 629.10
31.12.2019 - 100 367.10
30.09.2019 -98 727.80
30.06.2019 -99 646.10
31.03.2019 -96 595.50
31.12.2018 -95 448.90
30.09.2018 -92 202.80
30.06.2018 -92 142.70
31.03.2018 -93 473.60
31.12.2017 -93 647.10
Další »
1 - Equity and investment fund shares - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1 - Equity and investment fund shares - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 39 074.70
31.12.2019 38 214.50
30.09.2019 36 909.00
30.06.2019 35 641.90
31.03.2019 34 625.10
31.12.2018 33 452.40
30.09.2018 30 548.10
30.06.2018 27 272.30
31.03.2018 28 454.10
31.12.2017 26 610.40
Další »
1 - Equity and investment fund shares - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1 - Equity and investment fund shares - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 129 703.80
31.12.2019 138 581.60
30.09.2019 135 636.90
30.06.2019 135 288.00
31.03.2019 131 220.60
31.12.2018 128 901.30
30.09.2018 122 750.90
30.06.2018 119 415.00
31.03.2018 121 927.70
31.12.2017 120 257.40
Další »
1 - Equity and investment fund shares - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -90 619.90
31.12.2019 - 100 357.20
30.09.2019 -98 718.10
30.06.2019 -99 636.20
31.03.2019 -96 585.90
31.12.2018 -95 448.90
30.09.2018 -92 202.80
30.06.2018 -92 142.70
31.03.2018 -93 473.60
31.12.2017 -93 647.10
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 39 074.70
31.12.2019 38 214.50
30.09.2019 36 909.00
30.06.2019 35 641.90
31.03.2019 34 625.10
31.12.2018 33 452.40
30.09.2018 30 548.10
30.06.2018 27 272.30
31.03.2018 28 454.10
31.12.2017 26 610.40
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 129 694.60
31.12.2019 138 571.70
30.09.2019 135 627.10
30.06.2019 135 278.10
31.03.2019 131 211.00
31.12.2018 128 901.30
30.09.2018 122 750.90
30.06.2018 119 415.00
31.03.2018 121 927.70
31.12.2017 120 257.40
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.3 - Between fellow enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -9.20
31.12.2019 -9.90
30.09.2019 -9.70
30.06.2019 -9.90
31.03.2019 -9.60
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.3 - Between fellow enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

1.3 - Between fellow enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 9.20
31.12.2019 9.90
30.09.2019 9.70
30.06.2019 9.90
31.03.2019 9.60
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2 - Debt instruments - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -9 276.90
31.12.2019 -11 195.90
30.09.2019 -10 733.60
30.06.2019 -10 952.00
31.03.2019 -10 730.80
31.12.2018 -12 161.90
30.09.2018 -10 172.10
30.06.2018 -9 340.80
31.03.2018 -9 373.50
31.12.2017 -9 415.10
Další »
2 - Debt instruments - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2 - Debt instruments - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 27 119.20
31.12.2019 26 839.90
30.09.2019 27 130.70
30.06.2019 26 734.10
31.03.2019 26 300.80
31.12.2018 24 867.90
30.09.2018 26 238.20
30.06.2018 25 490.50
31.03.2018 26 285.70
31.12.2017 25 060.70
Další »
2 - Debt instruments - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2 - Debt instruments - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 36 396.10
31.12.2019 38 035.70
30.09.2019 37 864.40
30.06.2019 37 686.10
31.03.2019 37 031.60
31.12.2018 37 029.80
30.09.2018 36 410.30
30.06.2018 34 831.30
31.03.2018 35 659.20
31.12.2017 34 475.80
Další »
2 - Debt instruments - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -18 405.30
31.12.2019 -19 519.70
30.09.2019 -19 150.30
30.06.2019 -19 097.20
31.03.2019 -19 137.80
31.12.2018 -19 418.10
30.09.2018 -18 829.50
30.06.2018 -19 175.70
31.03.2018 -19 219.60
31.12.2017 -19 418.20
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 649.80
31.12.2019 4 429.60
30.09.2019 4 748.10
30.06.2019 4 929.60
31.03.2019 4 361.20
31.12.2018 4 510.60
30.09.2018 4 433.50
30.06.2018 2 565.10
31.03.2018 3 249.30
31.12.2017 2 122.80
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 23 055.00
31.12.2019 23 949.30
30.09.2019 23 898.40
30.06.2019 24 026.80
31.03.2019 23 499.00
31.12.2018 23 928.60
30.09.2018 23 262.90
30.06.2018 21 740.80
31.03.2018 22 468.90
31.12.2017 21 541.00
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 9 144.10
31.12.2019 8 995.80
30.09.2019 8 149.00
30.06.2019 8 779.00
31.03.2019 9 259.40
31.12.2018 7 593.60
30.09.2018 8 540.40
30.06.2018 7 116.50
31.03.2018 8 324.60
31.12.2017 7 361.10
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 10 820.60
31.12.2019 10 899.10
30.09.2019 10 653.50
30.06.2019 11 020.80
31.03.2019 11 429.70
31.12.2018 9 716.00
30.09.2018 10 815.20
30.06.2018 9 444.10
31.03.2018 10 666.60
31.12.2017 9 704.80
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 676.50
31.12.2019 1 903.30
30.09.2019 2 504.60
30.06.2019 2 241.80
31.03.2019 2 170.30
31.12.2018 2 122.50
30.09.2018 2 274.90
30.06.2018 2 327.60
31.03.2018 2 342.00
31.12.2017 2 343.60
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.3 - Between fellow enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -15.80
31.12.2019 - 672.00
30.09.2019 267.80
30.06.2019 - 633.80
31.03.2019 - 852.40
31.12.2018 - 337.40
30.09.2018 117.00
30.06.2018 2 718.40
31.03.2018 1 521.40
31.12.2017 2 642.00
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.3 - Between fellow enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 11 648.80
31.12.2019 11 511.10
30.09.2019 11 729.20
30.06.2019 10 783.70
31.03.2019 10 509.80
31.12.2018 10 641.30
30.09.2018 10 989.50
30.06.2018 13 481.30
31.03.2018 12 369.80
31.12.2017 13 233.10
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of EUR

2.3 - Between fellow enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 11 664.60
31.12.2019 12 183.10
30.09.2019 11 461.40
30.06.2019 11 417.50
31.03.2019 11 362.30
31.12.2018 10 978.70
30.09.2018 10 872.50
30.06.2018 10 762.90
31.03.2018 10 848.30
31.12.2017 10 591.20
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Direct Investments in millions of EUR (Items of the Direct Investments)
Items of the Direct Investments in millions of EUR (Items of the Direct Investments)
Items of the Direct Investments in millions of EUR (Items of the Direct Investments)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.