1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2018 - 115 160.80
Max 31.12.1993 -3 241.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -99 273.90 - 112 730.50 13 456.60 -11.94% - 108 495.20 9 221.30 -8.50%
31.12.2019 - 112 730.50 - 107 496.00 -5 234.50 4.87% - 109 295.10 -3 435.40 3.14%
30.09.2019 - 107 496.00 - 113 367.80 5 871.80 -5.18% - 107 934.40 438.40 -0.41%
30.06.2019 - 113 367.80 - 108 495.20 -4 872.60 4.49% - 107 426.90 -5 940.90 5.53%
31.03.2019 - 108 495.20 - 109 295.10 799.90 -0.73% - 115 160.80 6 665.60 -5.79%
31.12.2018 - 109 295.10 - 107 934.40 -1 360.70 1.26% - 112 336.00 3 040.90 -2.71%
30.09.2018 - 107 934.40 - 107 426.90 - 507.50 0.47% - 110 995.90 3 061.50 -2.76%
30.06.2018 - 107 426.90 - 115 160.80 7 733.90 -6.72% - 105 337.90 -2 089.00 1.98%
31.03.2018 - 115 160.80 - 112 336.00 -2 824.80 2.51% -95 084.50 -20 076.30 21.11%
31.12.2017 - 112 336.00 - 110 995.90 -1 340.10 1.21% -92 182.40 -20 153.60 21.86%
30.09.2017 - 110 995.90 - 105 337.90 -5 658.00 5.37% -98 093.10 -12 902.80 13.15%
30.06.2017 - 105 337.90 -95 084.50 -10 253.40 10.78% -95 608.00 -9 729.90 10.18%
31.03.2017 -95 084.50 -92 182.40 -2 902.10 3.15% -97 386.90 2 302.40 -2.36%
31.12.2016 -92 182.40 -98 093.10 5 910.70 -6.03% -91 752.00 - 430.40 0.47%
30.09.2016 -98 093.10 -95 608.00 -2 485.10 2.60% -89 401.40 -8 691.70 9.72%
30.06.2016 -95 608.00 -97 386.90 1 778.90 -1.83% -88 175.30 -7 432.70 8.43%
31.03.2016 -97 386.90 -91 752.00 -5 634.90 6.14% -83 661.80 -13 725.10 16.41%
31.12.2015 -91 752.00 -89 401.40 -2 350.60 2.63% -92 513.00 761.00 -0.82%
30.09.2015 -89 401.40 -88 175.30 -1 226.10 1.39% -96 055.20 6 653.80 -6.93%
30.06.2015 -88 175.30 -83 661.80 -4 513.50 5.39% - 104 092.50 15 917.20 -15.29%
31.03.2015 -83 661.80 -92 513.00 8 851.20 -9.57% - 105 616.10 21 954.30 -20.79%
31.12.2014 -92 513.00 -96 055.20 3 542.20 -3.69% - 104 386.00 11 873.00 -11.37%
30.09.2014 -96 055.20 - 104 092.50 8 037.30 -7.72% - 108 923.40 12 868.20 -11.81%
30.06.2014 - 104 092.50 - 105 616.10 1 523.60 -1.44% - 104 022.40 -70.10 0.07%
31.03.2014 - 105 616.10 - 104 386.00 -1 230.10 1.18% - 101 940.30 -3 675.80 3.61%
31.12.2013 - 104 386.00 - 108 923.40 4 537.40 -4.17% - 106 316.90 1 930.90 -1.82%
30.09.2013 - 108 923.40 - 104 022.40 -4 901.00 4.71% - 104 637.50 -4 285.90 4.10%
30.06.2013 - 104 022.40 - 101 940.30 -2 082.10 2.04% -98 545.00 -5 477.40 5.56%
31.03.2013 - 101 940.30 - 106 316.90 4 376.60 -4.12% - 105 836.40 3 896.10 -3.68%
31.12.2012 - 106 316.90 - 104 637.50 -1 679.40 1.60% -95 968.80 -10 348.10 10.78%
30.09.2012 - 104 637.50 -98 545.00 -6 092.50 6.18% - 104 847.10 209.60 -0.20%
30.06.2012 -98 545.00 - 105 836.40 7 291.40 -6.89% - 114 674.90 16 129.90 -14.07%
31.03.2012 - 105 836.40 -95 968.80 -9 867.60 10.28% - 112 093.90 6 257.50 -5.58%
31.12.2011 -95 968.80 - 104 847.10 8 878.30 -8.47% - 102 884.90 6 916.10 -6.72%
30.09.2011 - 104 847.10 - 114 674.90 9 827.80 -8.57% - 107 073.80 2 226.70 -2.08%
30.06.2011 - 114 674.90 - 112 093.90 -2 581.00 2.30% -90 993.90 -23 681.00 26.02%
31.03.2011 - 112 093.90 - 102 884.90 -9 209.00 8.95% -99 500.80 -12 593.10 12.66%
31.12.2010 - 102 884.90 - 107 073.80 4 188.90 -3.91% -99 488.50 -3 396.40 3.41%
30.09.2010 - 107 073.80 -90 993.90 -16 079.90 17.67% - 105 592.20 -1 481.60 1.40%
30.06.2010 -90 993.90 -99 500.80 8 506.90 -8.55% -97 899.10 6 905.20 -7.05%
31.03.2010 -99 500.80 -99 488.50 -12.30 0.01% -85 505.60 -13 995.20 16.37%
31.12.2009 -99 488.50 - 105 592.20 6 103.70 -5.78% -88 970.20 -10 518.30 11.82%
30.09.2009 - 105 592.20 -97 899.10 -7 693.10 7.86% -99 363.00 -6 229.20 6.27%
30.06.2009 -97 899.10 -85 505.60 -12 393.50 14.49% - 113 016.50 15 117.40 -13.38%
31.03.2009 -85 505.60 -88 970.20 3 464.60 -3.89% - 106 332.20 20 826.60 -19.59%
31.12.2008 -88 970.20 -99 363.00 10 392.80 -10.46% -94 156.70 5 186.50 -5.51%
30.09.2008 -99 363.00 - 113 016.50 13 653.50 -12.08% -85 152.40 -14 210.60 16.69%
30.06.2008 - 113 016.50 - 106 332.20 -6 684.30 6.29% -74 697.00 -38 319.50 51.30%
31.03.2008 - 106 332.20 -94 156.70 -12 175.50 12.93% -71 539.30 -34 792.90 48.63%
31.12.2007 -94 156.70 -85 152.40 -9 004.30 10.57% -67 097.00 -27 059.70 40.33%
30.09.2007 -85 152.40 -74 697.00 -10 455.40 14.00% -61 493.70 -23 658.70 38.47%
30.06.2007 -74 697.00 -71 539.30 -3 157.70 4.41% -59 613.70 -15 083.30 25.30%
31.03.2007 -71 539.30 -67 097.00 -4 442.30 6.62% -54 444.70 -17 094.60 31.40%
31.12.2006 -67 097.00 -61 493.70 -5 603.30 9.11% -50 270.10 -16 826.90 33.47%
30.09.2006 -61 493.70 -59 613.70 -1 880.00 3.15% -50 534.30 -10 959.40 21.69%
30.06.2006 -59 613.70 -54 444.70 -5 169.00 9.49% -49 002.20 -10 611.50 21.66%
31.03.2006 -54 444.70 -50 270.10 -4 174.60 8.30% -48 301.10 -6 143.60 12.72%
31.12.2005 -50 270.10 -50 534.30 264.20 -0.52% -47 001.00 -3 269.10 6.96%
30.09.2005 -50 534.30 -49 002.20 -1 532.10 3.13% -41 132.10 -9 402.20 22.86%
30.06.2005 -49 002.20 -48 301.10 - 701.10 1.45% -39 511.30 -9 490.90 24.02%
31.03.2005 -48 301.10 -47 001.00 -1 300.10 2.77% -37 301.20 -10 999.90 29.49%
31.12.2004 -47 001.00 -41 132.10 -5 868.90 14.27% -37 359.70 -9 641.30 25.81%
30.09.2004 -41 132.10 -39 511.30 -1 620.80 4.10% -37 073.10 -4 059.00 10.95%
30.06.2004 -39 511.30 -37 301.20 -2 210.10 5.92% -36 134.90 -3 376.40 9.34%
31.03.2004 -37 301.20 -37 359.70 58.50 -0.16% -33 546.30 -3 754.90 11.19%
31.12.2003 -37 359.70 -37 073.10 - 286.60 0.77% -32 302.50 -5 057.20 15.66%
30.09.2003 -37 073.10 -36 134.90 - 938.20 2.60% -30 946.40 -6 126.70 19.80%
30.06.2003 -36 134.90 -33 546.30 -2 588.60 7.72% -30 773.50 -5 361.40 17.42%
31.03.2003 -33 546.30 -32 302.50 -1 243.80 3.85% -23 376.40 -10 169.90 43.50%
31.12.2002 -32 302.50 -30 946.40 -1 356.10 4.38% -22 060.80 -10 241.70 46.42%
30.09.2002 -30 946.40 -30 773.50 - 172.90 0.56% -21 077.40 -9 869.00 46.82%
30.06.2002 -30 773.50 -23 376.40 -7 397.10 31.64% -19 217.80 -11 555.70 60.13%
31.03.2002 -23 376.40 -22 060.80 -1 315.60 5.96% -18 284.20 -5 092.20 27.85%
31.12.2001 -22 060.80 -21 077.40 - 983.40 4.67% -17 915.00 -4 145.80 23.14%
30.09.2001 -21 077.40 -19 217.80 -1 859.60 9.68% -16 002.90 -5 074.50 31.71%
30.06.2001 -19 217.80 -18 284.20 - 933.60 5.11% -15 966.40 -3 251.40 20.36%
31.03.2001 -18 284.20 -17 915.00 - 369.20 2.06% -14 980.00 -3 304.20 22.06%
31.12.2000 -17 915.00 -16 002.90 -1 912.10 11.95% -14 340.70 -3 574.30 24.92%
30.09.2000 -16 002.90 -15 966.40 -36.50 0.23% -11 486.00 -4 516.90 39.33%
30.06.2000 -15 966.40 -14 980.00 - 986.40 6.58% -11 486.00 -4 480.40 39.01%
31.03.2000 -14 980.00 -14 340.70 - 639.30 4.46% -11 486.00 -3 494.00 30.42%
31.12.1999 -14 340.70 -11 486.00 -2 854.70 24.85% -11 486.00 -2 854.70 24.85%
31.12.1998 -11 486.00 -7 688.20 -3 797.80 49.40% -7 688.20 -3 797.80 49.40%
31.12.1997 -7 688.20 -8 074.50 386.30 -4.78% -8 074.50 386.30 -4.78%
31.12.1996 -8 074.50 -7 004.60 -1 069.90 15.27% -7 004.60 -1 069.90 15.27%
31.12.1995 -7 004.60 -4 246.40 -2 758.20 64.95% -4 246.40 -2 758.20 64.95%
31.12.1994 -4 246.40 -3 241.70 -1 004.70 30.99% -3 241.70 -1 004.70 30.99%
31.12.1993 -3 241.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.