Items of the Direct Investments in millions of USD - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Direct Investments in millions of USD v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce

Items of the Direct Investments in millions of USD - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1 - Direct investment - net - 109 446.80 - 125 317.80 -12.66% - 120 559.90 -9.22%
IND2 1 - Direct investment - assets 72 515.20 73 075.10 -0.77% 68 438.20 5.96%
IND3 1 - Direct investment - liabilities 181 962.00 198 392.90 -8.28% 188 998.00 -3.72%
IND4 1.1 - Equity and investment fund shares - net -99 284.00 - 112 741.60 -11.94% - 108 506.00 -8.50%
IND5 1.1 - Equity and investment fund shares - assets 42 806.20 42 926.00 -0.28% 38 894.40 10.06%
IND6 1.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 142 090.20 155 667.60 -8.72% 147 400.40 -3.60%
IND7 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -99 273.90 - 112 730.50 -11.94% - 108 495.20 -8.50%
IND8 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 42 806.20 42 926.00 -0.28% 38 894.40 10.06%
IND9 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 142 080.10 155 656.50 -8.72% 147 389.60 -3.60%
IND10 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 1.1.3 - Between fellow enterprises - net -10.10 -11.10 -9.01% -10.80 -6.48%
IND14 1.1.3 - Between fellow enterprises - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 1.1.3 - Between fellow enterprises - liabilities 10.10 11.10 -9.01% 10.80 -6.48%
IND16 1.2 - Debt instruments - net -10 162.90 -12 576.20 -19.19% -12 053.90 -15.69%
IND17 1.2 - Debt instruments - assets 29 709.00 30 149.00 -1.46% 29 543.70 0.56%
IND18 1.2 - Debt instruments - liabilities 39 871.90 42 725.20 -6.68% 41 597.60 -4.15%
IND19 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -20 162.90 -21 926.30 -8.04% -21 497.50 -6.21%
IND20 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 5 093.80 4 975.70 2.37% 4 899.00 3.98%
IND21 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 25 256.70 26 902.10 -6.12% 26 396.50 -4.32%
IND22 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 10 017.30 10 104.90 -0.87% 10 401.10 -3.69%
IND23 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 11 853.90 12 242.90 -3.18% 12 839.00 -7.67%
IND24 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 1 836.60 2 138.00 -14.10% 2 437.90 -24.66%
IND25 1.2.3 - Between fellow enterprises - net -17.30 - 754.90 -97.71% - 957.50 -98.19%
IND26 1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 12 761.30 12 930.40 -1.31% 11 805.70 8.09%
IND27 1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 12 778.50 13 685.20 -6.63% 12 763.30 0.12%

1 - Direct investment - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 - 109 446.80
31.12.2019 - 125 317.80
30.09.2019 - 119 194.60
30.06.2019 - 125 840.40
31.03.2019 - 120 559.90
31.12.2018 - 123 221.20
30.09.2018 - 119 842.00
30.06.2018 - 118 317.10
31.03.2018 - 126 709.10
31.12.2017 - 123 630.10
Další »
1 - Direct investment - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

1 - Direct investment - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 72 515.20
31.12.2019 73 075.10
30.09.2019 69 734.10
30.06.2019 70 972.40
31.03.2019 68 438.20
31.12.2018 66 780.40
30.09.2018 66 475.20
30.06.2018 61 514.80
31.03.2018 67 440.20
31.12.2017 61 983.00
Další »
1 - Direct investment - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

1 - Direct investment - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 181 962.00
31.12.2019 198 392.90
30.09.2019 188 928.70
30.06.2019 196 812.80
31.03.2019 188 998.00
31.12.2018 190 001.60
30.09.2018 186 317.20
30.06.2018 179 832.00
31.03.2018 194 149.30
31.12.2017 185 613.10
Další »
1 - Direct investment - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

1 - Equity and investment fund shares - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -99 284.00
31.12.2019 - 112 741.60
30.09.2019 - 107 506.60
30.06.2019 - 113 379.00
31.03.2019 - 108 506.00
31.12.2018 - 109 295.10
30.09.2018 - 107 934.40
30.06.2018 - 107 426.90
31.03.2018 - 115 160.80
31.12.2017 - 112 336.00
Další »
1 - Equity and investment fund shares - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

1 - Equity and investment fund shares - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 42 806.20
31.12.2019 42 926.00
30.09.2019 40 191.00
30.06.2019 40 554.00
31.03.2019 38 894.40
31.12.2018 38 305.10
30.09.2018 35 760.30
30.06.2018 31 796.10
31.03.2018 35 055.90
31.12.2017 31 921.00
Další »
1 - Equity and investment fund shares - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

1 - Equity and investment fund shares - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 142 090.20
31.12.2019 155 667.60
30.09.2019 147 697.50
30.06.2019 153 933.00
31.03.2019 147 400.40
31.12.2018 147 600.20
30.09.2018 143 694.60
30.06.2018 139 223.00
31.03.2018 150 216.70
31.12.2017 144 257.00
Další »
1 - Equity and investment fund shares - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -99 273.90
31.12.2019 - 112 730.50
30.09.2019 - 107 496.00
30.06.2019 - 113 367.80
31.03.2019 - 108 495.20
31.12.2018 - 109 295.10
30.09.2018 - 107 934.40
30.06.2018 - 107 426.90
31.03.2018 - 115 160.80
31.12.2017 - 112 336.00
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 42 806.20
31.12.2019 42 926.00
30.09.2019 40 191.00
30.06.2019 40 554.00
31.03.2019 38 894.40
31.12.2018 38 305.10
30.09.2018 35 760.30
30.06.2018 31 796.10
31.03.2018 35 055.90
31.12.2017 31 921.00
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 142 080.10
31.12.2019 155 656.50
30.09.2019 147 686.90
30.06.2019 153 921.70
31.03.2019 147 389.60
31.12.2018 147 600.20
30.09.2018 143 694.60
30.06.2018 139 223.00
31.03.2018 150 216.70
31.12.2017 144 257.00
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.3 - Between fellow enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -10.10
31.12.2019 -11.10
30.09.2019 -10.60
30.06.2019 -11.20
31.03.2019 -10.80
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.3 - Between fellow enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

1.3 - Between fellow enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 10.10
31.12.2019 11.10
30.09.2019 10.60
30.06.2019 11.20
31.03.2019 10.80
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

2 - Debt instruments - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -10 162.90
31.12.2019 -12 576.20
30.09.2019 -11 688.00
30.06.2019 -12 461.40
31.03.2019 -12 053.90
31.12.2018 -13 926.10
30.09.2018 -11 907.60
30.06.2018 -10 890.20
31.03.2018 -11 548.30
31.12.2017 -11 294.10
Další »
2 - Debt instruments - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

2 - Debt instruments - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 29 709.00
31.12.2019 30 149.00
30.09.2019 29 543.20
30.06.2019 30 418.50
31.03.2019 29 543.70
31.12.2018 28 475.30
30.09.2018 30 714.90
30.06.2018 29 718.70
31.03.2018 32 384.30
31.12.2017 30 062.00
Další »
2 - Debt instruments - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

2 - Debt instruments - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 39 871.90
31.12.2019 42 725.20
30.09.2019 41 231.20
30.06.2019 42 879.80
31.03.2019 41 597.60
31.12.2018 42 401.50
30.09.2018 42 622.60
30.06.2018 40 608.90
31.03.2018 43 932.70
31.12.2017 41 356.10
Další »
2 - Debt instruments - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -20 162.90
31.12.2019 -21 926.30
30.09.2019 -20 853.20
30.06.2019 -21 729.20
31.03.2019 -21 497.50
31.12.2018 -22 234.90
30.09.2018 -22 042.10
30.06.2018 -22 356.50
31.03.2018 -23 678.80
31.12.2017 -23 293.50
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 5 093.80
31.12.2019 4 975.70
30.09.2019 5 170.20
30.06.2019 5 609.00
31.03.2019 4 899.00
31.12.2018 5 164.90
30.09.2018 5 189.90
30.06.2018 2 990.60
31.03.2018 4 003.20
31.12.2017 2 546.40
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 25 256.70
31.12.2019 26 902.10
30.09.2019 26 023.40
30.06.2019 27 338.10
31.03.2019 26 396.50
31.12.2018 27 399.80
30.09.2018 27 232.00
30.06.2018 25 347.10
31.03.2018 27 682.00
31.12.2017 25 839.90
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 10 017.30
31.12.2019 10 104.90
30.09.2019 8 873.50
30.06.2019 9 988.90
31.03.2019 10 401.10
31.12.2018 8 695.10
30.09.2018 9 997.50
30.06.2018 8 297.00
31.03.2018 10 256.00
31.12.2017 8 830.20
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 11 853.90
31.12.2019 12 242.90
30.09.2019 11 600.80
30.06.2019 12 539.60
31.03.2019 12 839.00
31.12.2018 11 125.50
30.09.2018 12 660.50
30.06.2018 11 010.70
31.03.2018 13 141.40
31.12.2017 11 641.60
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 836.60
31.12.2019 2 138.00
30.09.2019 2 727.30
30.06.2019 2 550.70
31.03.2019 2 437.90
31.12.2018 2 430.40
30.09.2018 2 663.00
30.06.2018 2 713.70
31.03.2018 2 885.40
31.12.2017 2 811.40
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.3 - Between fellow enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -17.30
31.12.2019 - 754.90
30.09.2019 291.60
30.06.2019 - 721.10
31.03.2019 - 957.50
31.12.2018 - 386.30
30.09.2018 137.00
30.06.2018 3 169.30
31.03.2018 1 874.40
31.12.2017 3 169.20
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.3 - Between fellow enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 12 761.30
31.12.2019 12 930.40
30.09.2019 12 772.10
30.06.2019 12 269.90
31.03.2019 11 805.70
31.12.2018 12 185.00
30.09.2018 12 864.50
30.06.2018 15 717.50
31.03.2018 15 239.70
31.12.2017 15 874.10
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of USD

2.3 - Between fellow enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 12 778.50
31.12.2019 13 685.20
30.09.2019 12 480.50
30.06.2019 12 991.00
31.03.2019 12 763.30
31.12.2018 12 571.30
30.09.2018 12 727.50
30.06.2018 12 548.20
31.03.2018 13 365.30
31.12.2017 12 704.80
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of USD

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Direct Investments in millions of USD (Items of the Direct Investments)
Items of the Direct Investments in millions of USD (Items of the Direct Investments)
Items of the Direct Investments in millions of USD (Items of the Direct Investments)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.