1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2015 -2 699.00
Max 31.12.2008 5 342.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 621.00 - 256.00 877.00 - 342.58% - 441.00 1 062.00 - 240.82%
31.12.2019 - 256.00 21.00 - 277.00 -1 319.05% 2 871.00 -3 127.00 - 108.92%
30.09.2019 21.00 - 196.00 217.00 - 110.71% 2 150.00 -2 129.00 -99.02%
30.06.2019 - 196.00 - 441.00 245.00 -55.56% 1 026.00 -1 222.00 - 119.10%
31.03.2019 - 441.00 2 871.00 -3 312.00 - 115.36% 300.00 - 741.00 - 247.00%
31.12.2018 2 871.00 2 150.00 721.00 33.53% 2 296.00 575.00 25.04%
30.09.2018 2 150.00 1 026.00 1 124.00 109.55% 2 299.00 - 149.00 -6.48%
30.06.2018 1 026.00 300.00 726.00 242.00% 1 167.00 - 141.00 -12.08%
31.03.2018 300.00 2 296.00 -1 996.00 -86.93% 422.00 - 122.00 -28.91%
31.12.2017 2 296.00 2 299.00 -3.00 -0.13% 1 366.00 930.00 68.08%
30.09.2017 2 299.00 1 167.00 1 132.00 97.00% 941.00 1 358.00 144.31%
30.06.2017 1 167.00 422.00 745.00 176.54% 566.00 601.00 106.18%
31.03.2017 422.00 1 366.00 - 944.00 -69.11% - 138.00 560.00 - 405.80%
31.12.2016 1 366.00 941.00 425.00 45.16% -2 699.00 4 065.00 - 150.61%
30.09.2016 941.00 566.00 375.00 66.25% -1 816.00 2 757.00 - 151.82%
30.06.2016 566.00 - 138.00 704.00 - 510.14% -1 207.00 1 773.00 - 146.89%
31.03.2016 - 138.00 -2 699.00 2 561.00 -94.89% - 673.00 535.00 -79.49%
31.12.2015 -2 699.00 -1 816.00 - 883.00 48.62% 1 999.00 -4 698.00 - 235.02%
30.09.2015 -1 816.00 -1 207.00 - 609.00 50.46% 1 589.00 -3 405.00 - 214.29%
30.06.2015 -1 207.00 - 673.00 - 534.00 79.35% 615.00 -1 822.00 - 296.26%
31.03.2015 - 673.00 1 999.00 -2 672.00 - 133.67% 298.00 - 971.00 - 325.84%
31.12.2014 1 999.00 1 589.00 410.00 25.80% 2 777.00 - 778.00 -28.02%
30.09.2014 1 589.00 615.00 974.00 158.37% 2 089.00 - 500.00 -23.93%
30.06.2014 615.00 298.00 317.00 106.38% 1 371.00 - 756.00 -55.14%
31.03.2014 298.00 2 777.00 -2 479.00 -89.27% 682.00 - 384.00 -56.30%
31.12.2013 2 777.00 2 089.00 688.00 32.93% 2 355.00 422.00 17.92%
30.09.2013 2 089.00 1 371.00 718.00 52.37% -64.00 2 153.00 -3 364.06%
30.06.2013 1 371.00 682.00 689.00 101.03% -1 761.00 3 132.00 - 177.85%
31.03.2013 682.00 2 355.00 -1 673.00 -71.04% 450.00 232.00 51.56%
31.12.2012 2 355.00 -64.00 2 419.00 -3 779.69% 2 999.00 - 644.00 -21.47%
30.09.2012 -64.00 -1 761.00 1 697.00 -96.37% - 456.00 392.00 -85.96%
30.06.2012 -1 761.00 450.00 -2 211.00 - 491.33% 1 412.00 -3 173.00 - 224.72%
31.03.2012 450.00 2 999.00 -2 549.00 -84.99% -2 098.00 2 548.00 - 121.45%
31.12.2011 2 999.00 - 456.00 3 455.00 - 757.68% 3 915.00 - 916.00 -23.40%
30.09.2011 - 456.00 1 412.00 -1 868.00 - 132.29% 3 397.00 -3 853.00 - 113.42%
30.06.2011 1 412.00 -2 098.00 3 510.00 - 167.30% 1 605.00 - 193.00 -12.02%
31.03.2011 -2 098.00 3 915.00 -6 013.00 - 153.59% 970.00 -3 068.00 - 316.29%
31.12.2010 3 915.00 3 397.00 518.00 15.25% 684.00 3 231.00 472.37%
30.09.2010 3 397.00 1 605.00 1 792.00 111.65% 263.00 3 134.00 1 191.63%
30.06.2010 1 605.00 970.00 635.00 65.46% 134.00 1 471.00 1 097.76%
31.03.2010 970.00 684.00 286.00 41.81% - 133.00 1 103.00 - 829.32%
31.12.2009 684.00 263.00 421.00 160.08% 5 342.00 -4 658.00 -87.20%
30.09.2009 263.00 134.00 129.00 96.27% 4 868.00 -4 605.00 -94.60%
30.06.2009 134.00 - 133.00 267.00 - 200.75% 3 155.00 -3 021.00 -95.75%
31.03.2009 - 133.00 5 342.00 -5 475.00 - 102.49% 951.00 -1 084.00 - 113.99%
31.12.2008 5 342.00 4 868.00 474.00 9.74% 4 413.00 929.00 21.05%
30.09.2008 4 868.00 3 155.00 1 713.00 54.29% -1 018.00 5 886.00 - 578.19%
30.06.2008 3 155.00 951.00 2 204.00 231.76% - 187.00 3 342.00 -1 787.17%
31.03.2008 951.00 4 413.00 -3 462.00 -78.45% - 673.00 1 624.00 - 241.31%
31.12.2007 4 413.00 -1 018.00 5 431.00 - 533.50% 1 409.00 3 004.00 213.20%
30.09.2007 -1 018.00 - 187.00 - 831.00 444.38% - 617.00 - 401.00 64.99%
30.06.2007 - 187.00 - 673.00 486.00 -72.21% - 133.00 -54.00 40.60%
31.03.2007 - 673.00 1 409.00 -2 082.00 - 147.76% 491.00 -1 164.00 - 237.07%
31.12.2006 1 409.00 - 617.00 2 026.00 - 328.36% 2 742.00 -1 333.00 -48.61%
30.09.2006 - 617.00 - 133.00 - 484.00 363.91% 3 264.00 -3 881.00 - 118.90%
30.06.2006 - 133.00 491.00 - 624.00 - 127.09% 2 778.00 -2 911.00 - 104.79%
31.03.2006 491.00 2 742.00 -2 251.00 -82.09% 560.00 -69.00 -12.32%
31.12.2005 2 742.00 3 264.00 - 522.00 -15.99% 1 742.00 1 000.00 57.41%
30.09.2005 3 264.00 2 778.00 486.00 17.49% 1 241.00 2 023.00 163.01%
30.06.2005 2 778.00 560.00 2 218.00 396.07% 590.00 2 188.00 370.85%
31.03.2005 560.00 1 742.00 -1 182.00 -67.85% 167.00 393.00 235.33%
31.12.2004 1 742.00 1 241.00 501.00 40.37% -11.00 1 753.00 -15 936.36%
30.09.2004 1 241.00 590.00 651.00 110.34% 41.00 1 200.00 2 926.83%
30.06.2004 590.00 167.00 423.00 253.29% 28.00 562.00 2 007.14%
31.03.2004 167.00 -11.00 178.00 -1 618.18% 104.00 63.00 60.58%
31.12.2003 -11.00 41.00 -52.00 - 126.83% 244.00 - 255.00 - 104.51%
30.09.2003 41.00 28.00 13.00 46.43% 224.00 - 183.00 -81.70%
30.06.2003 28.00 104.00 -76.00 -73.08% 108.00 -80.00 -74.07%
31.03.2003 104.00 244.00 - 140.00 -57.38% 49.00 55.00 112.24%
31.12.2002 244.00 224.00 20.00 8.93% 750.00 - 506.00 -67.47%
30.09.2002 224.00 108.00 116.00 107.41% 633.00 - 409.00 -64.61%
30.06.2002 108.00 49.00 59.00 120.41% 444.00 - 336.00 -75.68%
31.03.2002 49.00 750.00 - 701.00 -93.47% 169.00 - 120.00 -71.01%
31.12.2001 750.00 633.00 117.00 18.48% 537.00 213.00 39.66%
30.09.2001 633.00 444.00 189.00 42.57% 471.00 162.00 34.39%
30.06.2001 444.00 169.00 275.00 162.72% 288.00 156.00 54.17%
31.03.2001 169.00 537.00 - 368.00 -68.53% 75.00 94.00 125.33%
31.12.2000 537.00 471.00 66.00 14.01% 747.00 - 210.00 -28.11%
30.09.2000 471.00 288.00 183.00 63.54% 571.00 - 100.00 -17.51%
30.06.2000 288.00 75.00 213.00 284.00% 305.00 -17.00 -5.57%
31.03.2000 75.00 747.00 - 672.00 -89.96% 183.00 - 108.00 -59.02%
31.12.1999 747.00 571.00 176.00 30.82% 987.00 - 240.00 -24.32%
30.09.1999 571.00 305.00 266.00 87.21% 897.00 - 326.00 -36.34%
30.06.1999 305.00 183.00 122.00 66.67% 728.00 - 423.00 -58.10%
31.03.1999 183.00 987.00 - 804.00 -81.46% 512.00 - 329.00 -64.26%
31.12.1998 987.00 897.00 90.00 10.03% 0.00 987.00 -
30.09.1998 897.00 728.00 169.00 23.21% 0.00 897.00 -
30.06.1998 728.00 512.00 216.00 42.19% 0.00 728.00 -
31.03.1998 512.00 0.00 512.00 - 0.00 512.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.