Details (Balance of Payments»Cummulation of Quarters) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Details (Balance of Payments»Cummulation of Quarters) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

ASSETS (in millions of EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 122 330.00 117 657.60 3.97% 107 889.00 13.38%
IND2 Direct investment abroad 14 357.20 14 913.80 -3.73% 14 758.90 -2.72%
IND3 Direct investment abroad - equity capital 15 373.20 15 090.60 1.87% 14 080.70 9.18%
IND4 Direct investment abroad - other capital -1 016.00 - 176.80 474.66% 678.20 - 249.81%
IND5 Portfolio investment - total 20 767.00 19 776.90 5.01% 18 107.80 14.69%
IND6 Portfolio investment - equity securities 9 405.90 8 721.20 7.85% 7 455.30 26.16%
IND7 Portfolio investment - debt securities 11 361.10 11 055.70 2.76% 10 652.50 6.65%
IND8 Financial derivatives 2 473.40 2 145.40 15.29% 2 267.40 9.09%
IND9 Other investment - total 41 516.80 39 116.40 6.14% 39 394.40 5.39%
IND10 Other investment - long-term - total 15 554.00 15 584.50 -0.20% 14 323.30 8.59%
IND11 Other investment - long-term - CNB 160.20 158.60 1.01% 161.00 -0.50%
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 13 781.10 13 810.10 -0.21% 12 484.90 10.38%
IND13 Other investment - long-term -government 1 128.90 1 140.30 -1.00% 1 230.90 -8.29%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 483.80 475.40 1.77% 446.60 8.33%
IND15 Other investment - short- term - total 25 962.80 23 531.90 10.33% 25 071.10 3.56%
IND16 Other investment - short- term - CNB 30.80 13.10 135.11% 20.90 47.37%
IND17 Other investment - short- term - commercial banks 8 477.90 8 190.70 3.51% 9 815.50 -13.63%
IND18 Other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange 6 214.30 5 981.20 3.90% 6 279.20 -1.03%
IND19 Other investment - short- term - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 Other investment - short- term - other sectors 17 454.10 15 328.10 13.87% 15 234.80 14.57%
IND21 NB reserves 43 215.60 41 705.10 3.62% 33 360.50 29.54%
IND22 NB reserves - gold 331.10 323.40 2.38% 334.80 -1.11%
IND23 NB reserves - SDR 850.60 842.10 1.01% 863.60 -1.51%
IND24 NB reserves - Reserve position in the Fund 555.50 541.90 2.51% 535.80 3.68%
IND25 NB reserves - Foreign Assets 37 563.20 38 241.80 -1.77% 28 911.50 29.92%
IND26 NB reserves - Other reserve assets 3 915.20 1 755.90 122.97% 2 714.90 44.21%

LIABILITIES (in millions of EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 182 819.60 179 729.30 1.72% 180 679.20 1.18%
IND2 Direct investment in the Czech Republic - Total 100 573.20 99 040.20 1.55% 103 481.60 -2.81%
IND3 Direct investment in the Czech Republic - equity capitall 91 508.70 92 052.90 -0.59% 93 659.30 -2.30%
IND4 Direct investment in the Czech Republic - other capital 9 064.40 6 987.30 29.73% 9 822.30 -7.72%
IND5 Portfolio investment - total 35 374.00 37 323.10 -5.22% 34 784.80 1.69%
IND6 Portfolio investment - equity securities 6 182.30 6 235.50 -0.85% 5 266.10 17.40%
IND7 Portfolio investment - debt securities 29 191.60 31 087.60 -6.10% 29 518.80 -1.11%
IND8 Financial derivatives 2 727.30 3 064.40 -11.00% 3 062.90 -10.96%
IND9 Other investment - total 44 145.10 40 301.60 9.54% 39 349.90 12.19%
IND10 Other investment - long-term - total 18 238.90 18 819.30 -3.08% 19 556.40 -6.74%
IND11 Other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 3 566.00 3 611.70 -1.27% 3 578.30 -0.34%
IND13 Other investment - long-term - government 4 436.90 4 610.60 -3.77% 4 668.60 -4.96%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 10 236.00 10 597.10 -3.41% 11 309.50 -9.49%
IND15 Other investment - short - term - total 25 906.20 21 482.20 20.59% 19 793.40 30.88%
IND16 Other investment - short - term - CNB 26.10 56.40 -53.72% 179.90 -85.49%
IND17 Other investment - short - term - commercial banks 18 420.10 13 595.10 35.49% 12 347.70 49.18%
IND18 Other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 109.40 -
IND19 Other investment - short - term - other sectors 7 460.10 7 830.80 -4.73% 7 156.40 4.24%

NET INVESTMENT POSITION (in millions of EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total -60 489.50 -62 071.70 -2.55% -72 790.20 -16.90%

INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - EUR millions - Total

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 ASSETS - Total 122 330.00 117 657.60 3.97% 107 889.00 13.38%
IND2 ASSETS - direct investment abroad 14 357.20 14 913.80 -3.73% 14 758.90 -2.72%
IND3 ASSETS - direct investment abroad - equity capital 15 373.20 15 090.60 1.87% 14 080.70 9.18%
IND4 ASSETS - direct investment abroad - other capital -1 016.00 - 176.80 474.66% 678.20 - 249.81%
IND5 ASSETS - portfolio investment - total 20 767.00 19 776.90 5.01% 18 107.80 14.69%
IND6 ASSETS - portfolio investment - equity securities 9 405.90 8 721.20 7.85% 7 455.30 26.16%
IND7 ASSETS - portfolio investment - debt securities 11 361.10 11 055.70 2.76% 10 652.50 6.65%
IND8 ASSETS - financial derivatives 2 473.40 2 145.40 15.29% 2 267.40 9.09%
IND9 ASSETS - other investment - total 41 516.80 39 116.40 6.14% 39 394.40 5.39%
IND10 ASSETS - other investment - long-term - total 15 554.00 15 584.50 -0.20% 14 323.30 8.59%
IND11 ASSETS - other investment - long-term - CNB 160.20 158.60 1.01% 161.00 -0.50%
IND12 ASSETS - other investment - long-term - commercial banks 13 781.10 13 810.10 -0.21% 12 484.90 10.38%
IND13 ASSETS - other investment - long-term -government 1 128.90 1 140.30 -1.00% 1 230.90 -8.29%
IND14 ASSETS - other investment - long-term - other sectors 483.80 475.40 1.77% 446.60 8.33%
IND15 ASSETS - other investment - short- term - total 25 962.80 23 531.90 10.33% 25 071.10 3.56%
IND16 ASSETS - other investment - short- term - CNB 30.80 13.10 135.11% 20.90 47.37%
IND17 ASSETS - other investment - short- term - commercial banks 8 477.90 8 190.70 3.51% 9 815.50 -13.63%
IND18 ASSETS - other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange 6 214.30 5 981.20 3.90% 6 279.20 -1.03%
IND19 ASSETS - other investment - short- term - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 ASSETS - other investment - short- term - other sectors 17 454.10 15 328.10 13.87% 15 234.80 14.57%
IND21 ASSETS -CNB reserves 43 215.60 41 705.10 3.62% 33 360.50 29.54%
IND22 ASSETS -CNB reserves - gold 331.10 323.40 2.38% 334.80 -1.11%
IND23 ASSETS -CNB reserves - SDR 850.60 842.10 1.01% 863.60 -1.51%
IND24 ASSETS -CNB reserves - Reserve position in the Fund 555.50 541.90 2.51% 535.80 3.68%
IND25 ASSETS -CNB reserves - Foreign Assets 37 563.20 38 241.80 -1.77% 28 911.50 29.92%
IND26 ASSETS -CNB reserves - Other reserve assets 3 915.20 1 755.90 122.97% 2 714.90 44.21%
IND27 LIABILITIES - Total 182 819.60 179 729.30 1.72% 180 679.20 1.18%
IND28 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - Total 100 573.20 99 040.20 1.55% 103 481.60 -2.81%
IND29 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - equity capitall 91 508.70 92 052.90 -0.59% 93 659.30 -2.30%
IND30 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - other capital 9 064.40 6 987.30 29.73% 9 822.30 -7.72%
IND31 LIABILITIES - portfolio investment - total 35 374.00 37 323.10 -5.22% 34 784.80 1.69%
IND32 LIABILITIES - portfolio investment - equity securities 6 182.30 6 235.50 -0.85% 5 266.10 17.40%
IND33 LIABILITIES - portfolio investment - debt securities 29 191.60 31 087.60 -6.10% 29 518.80 -1.11%
IND34 LIABILITIES - financial derivatives 2 727.30 3 064.40 -11.00% 3 062.90 -10.96%
IND35 LIABILITIES - other investment - total 44 145.10 40 301.60 9.54% 39 349.90 12.19%
IND36 LIABILITIES - other investment - long-term - total 18 238.90 18 819.30 -3.08% 19 556.40 -6.74%
IND37 LIABILITIES - other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND38 LIABILITIES - other investment - long-term - commercial banks 3 566.00 3 611.70 -1.27% 3 578.30 -0.34%
IND39 LIABILITIES - other investment - long-term - government 4 436.90 4 610.60 -3.77% 4 668.60 -4.96%
IND40 LIABILITIES - other investment - long-term - other sectors 10 236.00 10 597.10 -3.41% 11 309.50 -9.49%
IND41 LIABILITIES - other investment - short - term - total 25 906.20 21 482.20 20.59% 19 793.40 30.88%
IND42 LIABILITIES - other investment - short - term - CNB 26.10 56.40 -53.72% 179.90 -85.49%
IND43 LIABILITIES - other investment - short - term - commercial banks 18 420.10 13 595.10 35.49% 12 347.70 49.18%
IND44 LIABILITIES - other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 109.40 -
IND45 LIABILITIES - other investment - short - term - other sectors 7 460.10 7 830.80 -4.73% 7 156.40 4.24%
IND46 NET INVESTMENT POSITION -60 489.50 -62 071.70 -2.55% -72 790.20 -16.90%
Items of the Services
Items of the Services in millions of CZK
Items of the Services in millions of EUR
Items of the Services in millions of USD
Items of the Primary Incomes
Items of the Primary Incomes in millions of EUR
Items of the Primary Incomes in millions of USD
Items of the Primary Incomes in millions of CZK
Items of the Primary Incomes in millions of EUR
Items of the Primary Incomes in millions of USD
Items of the Primary Incomes in millions of CZK
Items of the Direct Investments
Items of the Direct Investments in millions of EUR
Items of the Direct Investments in millions of USD
Items of the Direct Investments in millions of CZK
Items of the Portfolio Investments
Items of the Portfolio Investments in millions of EUR
Items of the Portfolio Investments in millions of CZK
Items of the Portfolio Investments in millions of USD
Items of the Other Investments
Items of the Other Investments in millions of CZK
Items of the Other Investments in millions of EUR
Items of the Other Investments in millions of USD
Items of the Other Investments by Instruments in millions of USD
Items of the Other Investments by Instruments in millions of CZK
Items of the Other Investments by Instruments in millions of EUR
Other Investments by Sectors in millions of USD
Other Investments by Sectors in millions of EUR
Other Investments by Sectors in millions of CZK
Items of the Reserve Assets
Items of the Reserve Assets in millions of USD
Items of the Reserve Assets in millions of CZK
Items of the Reserve Assets in millions of EUR
ASSETS (in millions of EUR)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad - equity capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term -government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - gold (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - SDR (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Reserve position in the Fund (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Foreign Assets (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Other reserve assets (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES (in millions of EUR)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - equity capitall (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NET INVESTMENT POSITION (in millions of EUR)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - EUR millions - Total
ASSETS - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad - equity capital (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term -government (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - gold (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - SDR (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Reserve position in the Fund (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Foreign Assets (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Other reserve assets (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - equity capitall (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NET INVESTMENT POSITION (65 hodnot, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Details (Cummulation of Quarters)
Details (Quarters)
Details (Cummulation of Quarters)
Details (International Investment Position - Quarters)
Details (Quarters)
Details (Quarters)
Details (Cummulation of Quarters)
Details (International Investment Position - Quarters)
Details (Cummulation of Quarters)
Details (Quarters)
Details (Cummulation of Quarters)
Details (International Investment Position - Quarters)
Details (Quarters)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.