Items of the Other Investments (Cummulation of Quarters»Details) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Other Investments (Cummulation of Quarters»Details) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Items of the Other Investments in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4-FA-Other investment (FO)-NET 46 450.00 24 923.00 86.37% - -
IND2 3.4-FA-Other investment (FO)-A 84 512.00 101 733.00 -16.93% - -
IND3 3.4-FA-Other investment (FO)-L 38 062.00 76 810.00 -50.45% - -
IND4 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-NET 17.00 17.00 0.00 - -
IND5 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-A 17.00 17.00 0.00 - -
IND6 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-L 0.00 0.00 - - -
IND7 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-NET -40 041.00 -18 078.00 121.49% - -
IND8 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-A 17 336.00 40 571.00 -57.27% - -
IND9 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-L 57 377.00 58 649.00 -2.17% - -
IND10 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-NET 50 493.00 13 572.00 272.04% - -
IND11 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-A 33 961.00 26 626.00 27.55% - -
IND12 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-L -16 532.00 13 054.00 - 226.64% - -
IND13 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-NET -3 256.00 -4 790.00 -32.02% - -
IND14 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-A -4 935.00 -5 440.00 -9.28% - -
IND15 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-L -1 680.00 - 650.00 158.46% - -
IND16 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-NET 40 616.00 38 019.00 6.83% - -
IND17 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-A 27 140.00 28 957.00 -6.27% - -
IND18 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-L -13 476.00 -9 062.00 48.71% - -
IND19 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-NET 35 998.00 33 507.00 7.43% - -
IND20 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-A 27 124.00 28 910.00 -6.18% - -
IND21 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-L -8 874.00 -4 597.00 93.04% - -
IND22 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-NET 4 618.00 4 512.00 2.35% - -
IND23 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-A 16.00 47.00 -65.96% - -
IND24 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-L -4 602.00 -4 465.00 3.07% - -
IND25 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-NET -1 379.00 -3 817.00 -63.87% - -
IND26 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-A 10 994.00 11 002.00 -0.07% - -
IND27 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-L 12 373.00 14 819.00 -16.51% - -
IND28 3.4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-NET 0.00 0.00 - - -
IND29 3.4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-L 0.00 0.00 - - -

Items of the Other Investments in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4-FA-Other investment (FO)-NET 1 692.00 909.00 86.14% - -
IND2 3.4-FA-Other investment (FO)-A 3 081.00 3 707.00 -16.89% - -
IND3 3.4-FA-Other investment (FO)-L 1 389.00 2 798.00 -50.36% - -
IND4 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-NET 1.00 1.00 0.00 - -
IND5 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-A 1.00 1.00 0.00 - -
IND6 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-L 0.00 0.00 - - -
IND7 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-NET -1 456.00 - 658.00 121.28% - -
IND8 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-A 633.00 1 478.00 -57.17% - -
IND9 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-L 2 089.00 2 136.00 -2.20% - -
IND10 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-NET 1 837.00 494.00 271.86% - -
IND11 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-A 1 237.00 970.00 27.53% - -
IND12 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-L - 600.00 476.00 - 226.05% - -
IND13 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-NET - 119.00 - 175.00 -32.00% - -
IND14 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-A - 180.00 - 198.00 -9.09% - -
IND15 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-L -61.00 -24.00 154.17% - -
IND16 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-NET 1 480.00 1 385.00 6.86% - -
IND17 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-A 989.00 1 055.00 -6.26% - -
IND18 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-L - 491.00 - 330.00 48.79% - -
IND19 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-NET 1 312.00 1 221.00 7.45% - -
IND20 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-A 989.00 1 053.00 -6.08% - -
IND21 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-L - 323.00 - 168.00 92.26% - -
IND22 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-NET 168.00 164.00 2.44% - -
IND23 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-A 1.00 2.00 -50.00% - -
IND24 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-L - 168.00 - 163.00 3.07% - -
IND25 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-NET -50.00 - 139.00 -64.03% - -
IND26 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-A 401.00 401.00 0.00 - -
IND27 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-L 451.00 540.00 -16.48% - -
IND28 3.4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-NET 0.00 0.00 - - -
IND29 3.4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-L 0.00 0.00 - - -

Items of the Other Investments in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4-FA-Other investment (FO)-NET 2 274.00 1 289.00 76.42% - -
IND2 3.4-FA-Other investment (FO)-A 4 299.00 5 087.00 -15.49% - -
IND3 3.4-FA-Other investment (FO)-L 2 025.00 3 798.00 -46.68% - -
IND4 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-NET 1.00 1.00 0.00 - -
IND5 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-A 1.00 1.00 0.00 - -
IND6 3.4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-L 0.00 0.00 - - -
IND7 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-NET -1 868.00 - 863.00 116.45% - -
IND8 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-A 958.00 2 021.00 -52.60% - -
IND9 3.4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-L 2 826.00 2 884.00 -2.01% - -
IND10 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-NET 2 365.00 675.00 250.37% - -
IND11 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-A 1 670.00 1 334.00 25.19% - -
IND12 3.4.3-FA-OI-Loans (F4O)-L - 695.00 659.00 - 205.46% - -
IND13 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-NET - 171.00 - 241.00 -29.05% - -
IND14 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-A - 250.00 - 273.00 -8.42% - -
IND15 3.4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-L -79.00 -32.00 146.88% - -
IND16 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-NET 2 024.00 1 905.00 6.25% - -
IND17 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-A 1 368.00 1 451.00 -5.72% - -
IND18 3.4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-L - 655.00 - 453.00 44.59% - -
IND19 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-NET 1 794.00 1 680.00 6.79% - -
IND20 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-A 1 367.00 1 449.00 -5.66% - -
IND21 3.4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-L - 427.00 - 231.00 84.85% - -
IND22 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-NET 230.00 225.00 2.22% - -
IND23 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-A 1.00 2.00 -50.00% - -
IND24 3.4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-L - 229.00 - 223.00 2.69% - -
IND25 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-NET -77.00 - 188.00 -59.04% - -
IND26 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-A 553.00 553.00 0.00 - -
IND27 3.4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-L 630.00 742.00 -15.09% - -
IND28 3.4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-NET 0.00 0.00 - - -
IND29 3.4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-L 0.00 0.00 - - -

Items of the Other Investments by Instruments in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4 - Other investment - net 120 117.00 111 909.00 7.33% 196 061.00 -38.73%
IND2 3.4 - Other investment - assets 78 073.00 -23 254.00 - 435.74% 18 571.00 320.40%
IND3 3.4 - Other investment - liabilities -42 043.00 - 135 164.00 -68.89% - 177 490.00 -76.31%
IND4 3.4.1 - Other equity - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 3.4.1 - Other equity - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 3.4.1 - Other equity - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3.4.2 - Currency and deposits - net 121 081.00 148 563.00 -18.50% 173 580.00 -30.24%
IND8 3.4.2 - Currency and deposits - assets 78 440.00 4 373.00 1 693.73% 24 379.00 221.75%
IND9 3.4.2 - Currency and deposits - liabilities -42 641.00 - 144 190.00 -70.43% - 149 201.00 -71.42%
IND10 3.4.3 - Loans - net -10 377.00 -13 626.00 -23.84% 10 916.00 - 195.06%
IND11 3.4.3 - Loans - assets 12 871.00 -16 485.00 - 178.08% -2 466.00 - 621.94%
IND12 3.4.3 - Loans - liabilities 23 247.00 -2 859.00 - 913.12% -13 382.00 - 273.72%
IND13 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - net -4 777.00 -3 230.00 47.89% -4 979.00 -4.06%
IND14 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - assets 0.00 2.00 - 0.00 -
IND15 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - liabilities 4 777.00 3 232.00 47.80% 4 979.00 -4.06%
IND16 3.4.5 - Trade credit and advances - net 15 610.00 -36 859.00 - 142.35% 3 139.00 397.29%
IND17 3.4.5 - Trade credit and advances - assets -13 693.00 -13 516.00 1.31% -4 856.00 181.98%
IND18 3.4.5 - Trade credit and advances - liabilities -29 302.00 23 343.00 - 225.53% -7 995.00 266.50%
IND19 3.4.5.0.1 - Short-term - net 17 660.00 -39 023.00 - 145.26% 3 079.00 473.56%
IND20 3.4.5.0.1 - Short-term - assets -13 174.00 -14 511.00 -9.21% -4 845.00 171.91%
IND21 3.4.5.0.1 - Short-term - liabilities -30 834.00 24 512.00 - 225.79% -7 924.00 289.12%
IND22 3.4.5.0.2 - Long-term - net -2 050.00 2 163.00 - 194.78% 60.00 -3 516.67%
IND23 3.4.5.0.2 - Long-term - assets - 519.00 994.00 - 152.21% -10.00 5 090.00%
IND24 3.4.5.0.2 - Long-term - liabilities 1 531.00 -1 169.00 - 230.97% -70.00 -2 287.14%
IND25 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - net -1 420.00 17 062.00 - 108.32% 13 405.00 - 110.59%
IND26 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - assets 456.00 2 372.00 -80.78% 1 514.00 -69.88%
IND27 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - liabilities 1 875.00 -14 690.00 - 112.76% -11 891.00 - 115.77%
IND28 3.4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 3.4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -

Items of the Other Investments by Instruments in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4 - Other investment - net 4 396.00 4 316.00 1.85% 7 599.00 -42.15%
IND2 3.4 - Other investment - assets 2 857.00 - 926.00 - 408.53% 720.00 296.81%
IND3 3.4 - Other investment - liabilities -1 539.00 -5 241.00 -70.64% -6 879.00 -77.63%
IND4 3.4.1 - Other equity - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 3.4.1 - Other equity - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 3.4.1 - Other equity - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3.4.2 - Currency and deposits - net 4 431.00 5 767.00 -23.17% 6 728.00 -34.14%
IND8 3.4.2 - Currency and deposits - assets 2 871.00 162.00 1 672.22% 945.00 203.81%
IND9 3.4.2 - Currency and deposits - liabilities -1 561.00 -5 605.00 -72.15% -5 783.00 -73.01%
IND10 3.4.3 - Loans - net - 380.00 - 548.00 -30.66% 423.00 - 189.83%
IND11 3.4.3 - Loans - assets 471.00 - 658.00 - 171.58% -96.00 - 590.62%
IND12 3.4.3 - Loans - liabilities 851.00 - 110.00 - 873.64% - 519.00 - 263.97%
IND13 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - net - 175.00 - 123.00 42.28% - 193.00 -9.33%
IND14 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - liabilities 175.00 124.00 41.13% 193.00 -9.33%
IND16 3.4.5 - Trade credit and advances - net 571.00 -1 443.00 - 139.57% 122.00 368.03%
IND17 3.4.5 - Trade credit and advances - assets - 501.00 - 521.00 -3.84% - 188.00 166.49%
IND18 3.4.5 - Trade credit and advances - liabilities -1 072.00 922.00 - 216.27% - 310.00 245.81%
IND19 3.4.5.0.1 - Short-term - net 646.00 -1 527.00 - 142.31% 119.00 442.86%
IND20 3.4.5.0.1 - Short-term - assets - 482.00 - 560.00 -13.93% - 188.00 156.38%
IND21 3.4.5.0.1 - Short-term - liabilities -1 128.00 968.00 - 216.53% - 307.00 267.43%
IND22 3.4.5.0.2 - Long-term - net -75.00 84.00 - 189.29% 2.00 -3 850.00%
IND23 3.4.5.0.2 - Long-term - assets -19.00 38.00 - 150.00% 0.00 -
IND24 3.4.5.0.2 - Long-term - liabilities 56.00 -46.00 - 221.74% -3.00 -1 966.67%
IND25 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - net -52.00 663.00 - 107.84% 520.00 - 110.00%
IND26 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - assets 17.00 91.00 -81.32% 59.00 -71.19%
IND27 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - liabilities 69.00 - 572.00 - 112.06% - 461.00 - 114.97%
IND28 3.4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 3.4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -

Items of the Other Investments by Instruments in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4 - Other investment - net 4 816.00 4 953.00 -2.77% 8 536.00 -43.58%
IND2 3.4 - Other investment - assets 3 130.00 -1 029.00 - 404.18% 809.00 286.90%
IND3 3.4 - Other investment - liabilities -1 686.00 -5 982.00 -71.82% -7 728.00 -78.18%
IND4 3.4.1 - Other equity - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 3.4.1 - Other equity - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 3.4.1 - Other equity - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3.4.2 - Currency and deposits - net 4 854.00 6 568.00 -26.10% 7 557.00 -35.77%
IND8 3.4.2 - Currency and deposits - assets 3 145.00 190.00 1 555.26% 1 061.00 196.42%
IND9 3.4.2 - Currency and deposits - liabilities -1 710.00 -6 378.00 -73.19% -6 496.00 -73.68%
IND10 3.4.3 - Loans - net - 416.00 - 629.00 -33.86% 475.00 - 187.58%
IND11 3.4.3 - Loans - assets 516.00 - 764.00 - 167.54% - 107.00 - 582.24%
IND12 3.4.3 - Loans - liabilities 932.00 - 135.00 - 790.37% - 583.00 - 259.86%
IND13 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - net - 192.00 - 138.00 39.13% - 217.00 -11.52%
IND14 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 3.4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - liabilities 192.00 138.00 39.13% 217.00 -11.52%
IND16 3.4.5 - Trade credit and advances - net 626.00 -1 595.00 - 139.25% 137.00 356.93%
IND17 3.4.5 - Trade credit and advances - assets - 549.00 - 554.00 -0.90% - 211.00 160.19%
IND18 3.4.5 - Trade credit and advances - liabilities -1 175.00 1 040.00 - 212.98% - 348.00 237.64%
IND19 3.4.5.0.1 - Short-term - net 708.00 -1 688.00 - 141.94% 134.00 428.36%
IND20 3.4.5.0.1 - Short-term - assets - 528.00 - 596.00 -11.41% - 211.00 150.24%
IND21 3.4.5.0.1 - Short-term - liabilities -1 236.00 1 092.00 - 213.19% - 345.00 258.26%
IND22 3.4.5.0.2 - Long-term - net -82.00 93.00 - 188.17% 3.00 -2 833.33%
IND23 3.4.5.0.2 - Long-term - assets -21.00 42.00 - 150.00% 0.00 -
IND24 3.4.5.0.2 - Long-term - liabilities 61.00 -51.00 - 219.61% -3.00 -2 133.33%
IND25 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - net -57.00 747.00 - 107.63% 584.00 - 109.76%
IND26 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - assets 18.00 100.00 -82.00% 66.00 -72.73%
IND27 3.4.6 - Other accounts receivable/payable - liabilities 75.00 - 647.00 - 111.59% - 518.00 - 114.48%
IND28 3.4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 3.4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -

Other Investments by Sectors in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4 - Other investment - net 120 117.00 111 909.00 7.33% 196 061.00 -38.73%
IND2 3.4 - Other investment - assets 78 073.00 -23 254.00 - 435.74% 18 571.00 320.40%
IND3 3.4 - Other investment - liabilities -42 043.00 - 135 164.00 -68.89% - 177 490.00 -76.31%
IND4 3.4.0.1 - Central bank - net 130 961.00 9 465.00 1 283.63% 139 915.00 -6.40%
IND5 3.4.0.1 - Central bank - assets 11 903.00 1 562.00 662.04% - 893.00 -1 432.92%
IND6 3.4.0.1 - Central bank - liabilities - 119 058.00 -7 904.00 1 406.30% - 140 809.00 -15.45%
IND7 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net -5 327.00 101 625.00 - 105.24% 21 565.00 - 124.70%
IND8 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets 72 002.00 -9 971.00 - 822.11% 19 117.00 276.64%
IND9 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities 77 329.00 - 111 596.00 - 169.29% -2 448.00 -3 258.86%
IND10 3.4.0.3 - General government - net -24 905.00 34 591.00 - 172.00% 10 457.00 - 338.17%
IND11 3.4.0.3 - General government - assets -36.00 - 378.00 -90.48% 7.00 - 614.29%
IND12 3.4.0.3 - General government - liabilities 24 869.00 -34 968.00 - 171.12% -10 450.00 - 337.98%
IND13 3.4.0.4 - Other sectors - net 19 388.00 -33 772.00 - 157.41% 24 124.00 -19.63%
IND14 3.4.0.4 - Other sectors - assets -5 796.00 -14 467.00 -59.94% 340.00 -1 804.71%
IND15 3.4.0.4 - Other sectors - liabilities -25 184.00 19 305.00 - 230.45% -23 783.00 5.89%

Other Investments by Sectors in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4 - Other investment - net 4 396.00 4 316.00 1.85% 7 599.00 -42.15%
IND2 3.4 - Other investment - assets 2 857.00 - 926.00 - 408.53% 720.00 296.81%
IND3 3.4 - Other investment - liabilities -1 539.00 -5 241.00 -70.64% -6 879.00 -77.63%
IND4 3.4.0.1 - Central bank - net 4 793.00 290.00 1 552.76% 5 423.00 -11.62%
IND5 3.4.0.1 - Central bank - assets 436.00 62.00 603.23% -35.00 -1 345.71%
IND6 3.4.0.1 - Central bank - liabilities -4 357.00 - 228.00 1 810.96% -5 458.00 -20.17%
IND7 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net - 195.00 4 000.00 - 104.88% 836.00 - 123.33%
IND8 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets 2 635.00 - 412.00 - 739.56% 741.00 255.60%
IND9 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities 2 830.00 -4 411.00 - 164.16% -95.00 -3 078.95%
IND10 3.4.0.3 - General government - net - 911.00 1 349.00 - 167.53% 405.00 - 324.94%
IND11 3.4.0.3 - General government - assets -1.00 -15.00 -93.33% 0.00 -
IND12 3.4.0.3 - General government - liabilities 910.00 -1 364.00 - 166.72% - 405.00 - 324.69%
IND13 3.4.0.4 - Other sectors - net 710.00 -1 323.00 - 153.67% 935.00 -24.06%
IND14 3.4.0.4 - Other sectors - assets - 212.00 - 561.00 -62.21% 13.00 -1 730.77%
IND15 3.4.0.4 - Other sectors - liabilities - 922.00 762.00 - 221.00% - 922.00 0.00

Other Investments by Sectors in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4 - Other investment - net 4 816.00 4 953.00 -2.77% 8 536.00 -43.58%
IND2 3.4 - Other investment - assets 3 130.00 -1 029.00 - 404.18% 809.00 286.90%
IND3 3.4 - Other investment - liabilities -1 686.00 -5 982.00 -71.82% -7 728.00 -78.18%
IND4 3.4.0.1 - Central bank - net 5 250.00 329.00 1 495.74% 6 092.00 -13.82%
IND5 3.4.0.1 - Central bank - assets 477.00 72.00 562.50% -39.00 -1 323.08%
IND6 3.4.0.1 - Central bank - liabilities -4 773.00 - 256.00 1 764.45% -6 131.00 -22.15%
IND7 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net - 214.00 4 555.00 - 104.70% 939.00 - 122.79%
IND8 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets 2 887.00 - 491.00 - 687.98% 832.00 247.00%
IND9 3.4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities 3 100.00 -5 046.00 - 161.43% - 107.00 -2 997.20%
IND10 3.4.0.3 - General government - net - 998.00 1 510.00 - 166.09% 455.00 - 319.34%
IND11 3.4.0.3 - General government - assets -1.00 -17.00 -94.12% 0.00 -
IND12 3.4.0.3 - General government - liabilities 997.00 -1 527.00 - 165.29% - 455.00 - 319.12%
IND13 3.4.0.4 - Other sectors - net 777.00 -1 440.00 - 153.96% 1 050.00 -26.00%
IND14 3.4.0.4 - Other sectors - assets - 232.00 - 593.00 -60.88% 15.00 -1 646.67%
IND15 3.4.0.4 - Other sectors - liabilities -1 010.00 848.00 - 219.10% -1 036.00 -2.51%
Items of the Other Investments in millions of CZK
4-FA-Other investment (FO)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4-FA-Other investment (FO)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4-FA-Other investment (FO)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
Items of the Other Investments in millions of EUR
4-FA-Other investment (FO)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4-FA-Other investment (FO)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4-FA-Other investment (FO)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
Items of the Other Investments in millions of USD
4-FA-Other investment (FO)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4-FA-Other investment (FO)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4-FA-Other investment (FO)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.1-FA-OI-Other equity (F519O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.2-FA-OI-Currency and deposits (F2O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.3-FA-OI-Loans (F4O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.4-FA-OI-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F6O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5-FA-OI-Trade credit and advances (F81O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.1-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Short-term-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.5.0.2-FA-OI-Trade credit and advances (AF81O)-Long-term-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-A (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.6-FA-OI-Other accounts receivable/payable (F89O)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-NET (4 hodnoty, 30.09.2014)
4.7-FA-OI-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) (F12)-L (4 hodnoty, 30.09.2014)
Items of the Other Investments by Instruments in millions of USD
4 - Other investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Other Investments by Instruments in millions of CZK
4 - Other investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Other Investments by Instruments in millions of EUR
4 - Other investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.1 - Other equity - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.3 - Loans - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.4 - Insurance, pension, and standardized guarantee schemes - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5 - Trade credit and advances - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.1 - Short-term - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.5.0.2 - Long-term - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.6 - Other accounts receivable/payable - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.7 - Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Other Investments by Sectors in millions of USD
4 - Other investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
Other Investments by Sectors in millions of EUR
4 - Other investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
Other Investments by Sectors in millions of CZK
4 - Other investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4 - Other investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.1 - Central bank - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.3 - General government - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - net (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - assets (65 hodnot, 31.03.2020)
4.0.4 - Other sectors - liabilities (65 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Other Investments (Details)
Items of the Other Investments (Details)
Items of the Other Investments (Items of the Portfolio Investments)
Items of the Other Investments (Details)
Items of the Other Investments (Details)
Items of the Other Investments (Details)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.