Items of the Reserve Assets (Cummulation of Quarters»Details) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Reserve Assets (Cummulation of Quarters»Details) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Items of the Reserve Assets in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.5 - Reserve assets - net 10 505.00 110 220.00 -90.47% - 518.00 -2 127.99%
IND2 3.5 - Reserve assets - assets 10 505.00 110 220.00 -90.47% - 518.00 -2 127.99%
IND3 3.5.1 - Monetary gold - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND4 3.5.1 - Monetary gold - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 3.5.2 - Special drawing rights - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 3.5.2 - Special drawing rights - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3.5.3 - Reserve position in the IMF - net - 529.00 295.00 - 279.32% -1 410.00 -62.48%
IND8 3.5.3 - Reserve position in the IMF - assets - 529.00 295.00 - 279.32% -1 410.00 -62.48%
IND9 3.5.4 - Other reserve assets - net 11 034.00 109 925.00 -89.96% 893.00 1 135.61%
IND10 3.5.4 - Other reserve assets - assets 11 034.00 109 925.00 -89.96% 893.00 1 135.61%
IND11 3.5.4.1 - Currency and deposits - net - 423 098.00 37 262.00 -1 235.47% - 110 065.00 284.41%
IND12 3.5.4.1 - Currency and deposits - assets - 423 098.00 37 262.00 -1 235.47% - 110 065.00 284.41%
IND13 3.5.4.2 - Securities - net 400 503.00 79 913.00 401.17% -6 947.00 -5 865.12%
IND14 3.5.4.2 - Securities - assets 400 503.00 79 913.00 401.17% -6 947.00 -5 865.12%
IND15 3.5.4.3 - Financial derivatives - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 3.5.4.3 - Financial derivatives - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND17 3.5.4.4 - Other claims - net 33 628.00 -7 249.00 - 563.90% 117 905.00 -71.48%
IND18 3.5.4.4 - Other claims - assets 1 231.00 - 555.00 - 321.80% 4 570.00 -73.06%

Items of the Reserve Assets in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.5 - Reserve assets - net 384.00 4 323.00 -91.12% -20.00 -2 020.00%
IND2 3.5 - Reserve assets - assets 384.00 4 323.00 -91.12% -20.00 -2 020.00%
IND3 3.5.1 - Monetary gold - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND4 3.5.1 - Monetary gold - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 3.5.2 - Special drawing rights - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 3.5.2 - Special drawing rights - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3.5.3 - Reserve position in the IMF - net -19.00 12.00 - 258.33% -55.00 -65.45%
IND8 3.5.3 - Reserve position in the IMF - assets -19.00 12.00 - 258.33% -55.00 -65.45%
IND9 3.5.4 - Other reserve assets - net 404.00 4 311.00 -90.63% 35.00 1 054.29%
IND10 3.5.4 - Other reserve assets - assets 404.00 4 311.00 -90.63% 35.00 1 054.29%
IND11 3.5.4.1 - Currency and deposits - net -15 484.00 1 726.00 - 997.10% -4 266.00 262.96%
IND12 3.5.4.1 - Currency and deposits - assets -15 484.00 1 726.00 - 997.10% -4 266.00 262.96%
IND13 3.5.4.2 - Securities - net 14 657.00 3 140.00 366.78% - 269.00 -5 548.70%
IND14 3.5.4.2 - Securities - assets 14 657.00 3 140.00 366.78% - 269.00 -5 548.70%
IND15 3.5.4.3 - Financial derivatives - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 3.5.4.3 - Financial derivatives - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND17 3.5.4.4 - Other claims - net 1 231.00 - 555.00 - 321.80% 4 570.00 -73.06%
IND18 3.5.4.4 - Other claims - assets 1 231.00 - 555.00 - 321.80% 4 570.00 -73.06%

Items of the Reserve Assets in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.5 - Reserve assets - net 421.00 4 845.00 -91.31% -23.00 -1 930.43%
IND2 3.5 - Reserve assets - assets 421.00 4 845.00 -91.31% -23.00 -1 930.43%
IND3 3.5.1 - Monetary gold - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND4 3.5.1 - Monetary gold - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 3.5.2 - Special drawing rights - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 3.5.2 - Special drawing rights - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3.5.3 - Reserve position in the IMF - net -21.00 13.00 - 261.54% -61.00 -65.57%
IND8 3.5.3 - Reserve position in the IMF - assets -21.00 13.00 - 261.54% -61.00 -65.57%
IND9 3.5.4 - Other reserve assets - net 442.00 4 832.00 -90.85% 39.00 1 033.33%
IND10 3.5.4 - Other reserve assets - assets 442.00 4 832.00 -90.85% 39.00 1 033.33%
IND11 3.5.4.1 - Currency and deposits - net -16 963.00 2 335.00 - 826.47% -4 792.00 253.99%
IND12 3.5.4.1 - Currency and deposits - assets -16 963.00 2 335.00 - 826.47% -4 792.00 253.99%
IND13 3.5.4.2 - Securities - net 16 057.00 3 500.00 358.77% - 302.00 -5 416.89%
IND14 3.5.4.2 - Securities - assets 16 057.00 3 500.00 358.77% - 302.00 -5 416.89%
IND15 3.5.4.3 - Financial derivatives - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 3.5.4.3 - Financial derivatives - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND17 3.5.4.4 - Other claims - net 1 348.00 -1 002.00 - 234.53% 5 133.00 -73.74%
IND18 3.5.4.4 - Other claims - assets 1 348.00 -1 002.00 - 234.53% 5 133.00 -73.74%
Items of the Reserve Assets in millions of USD
5 - Reserve assets - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5 - Reserve assets - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.1 - Monetary gold - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.1 - Monetary gold - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.2 - Special drawing rights - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.2 - Special drawing rights - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.3 - Reserve position in the IMF - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.3 - Reserve position in the IMF - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4 - Other reserve assets - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4 - Other reserve assets - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.1 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.1 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.2 - Securities - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.2 - Securities - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.3 - Financial derivatives - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.3 - Financial derivatives - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.4 - Other claims - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.4 - Other claims - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Reserve Assets in millions of CZK
5 - Reserve assets - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5 - Reserve assets - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.1 - Monetary gold - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.1 - Monetary gold - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.2 - Special drawing rights - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.2 - Special drawing rights - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.3 - Reserve position in the IMF - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.3 - Reserve position in the IMF - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4 - Other reserve assets - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4 - Other reserve assets - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.1 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.1 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.2 - Securities - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.2 - Securities - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.3 - Financial derivatives - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.3 - Financial derivatives - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.4 - Other claims - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.4 - Other claims - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Reserve Assets in millions of EUR
5 - Reserve assets - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5 - Reserve assets - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.1 - Monetary gold - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.1 - Monetary gold - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.2 - Special drawing rights - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.2 - Special drawing rights - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.3 - Reserve position in the IMF - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.3 - Reserve position in the IMF - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4 - Other reserve assets - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4 - Other reserve assets - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.1 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.1 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.2 - Securities - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.2 - Securities - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.3 - Financial derivatives - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.3 - Financial derivatives - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.4 - Other claims - net (109 hodnot, 31.03.2020)
5.4.4 - Other claims - assets (109 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Reserve Assets (Details)
Items of the Reserve Assets (Details)
Items of the Reserve Assets (Items of the Portfolio Investments)
Items of the Reserve Assets (Details)
Items of the Reserve Assets (Details)
Items of the Reserve Assets (Details)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.