LIABILITIES (in millions of EUR) (Cummulation of Quarters»Details) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat LIABILITIES (in millions of EUR) (Cummulation of Quarters»Details) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.01.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
31.12.2025 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátká pozice (-), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, dlouhá pozice (+), EUR
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem

LIABILITIES (in millions of EUR) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 182 819.60 179 729.30 1.72% 180 679.20 1.18%
IND2 Direct investment in the Czech Republic - Total 100 573.20 99 040.20 1.55% 103 481.60 -2.81%
IND3 Direct investment in the Czech Republic - equity capitall 91 508.70 92 052.90 -0.59% 93 659.30 -2.30%
IND4 Direct investment in the Czech Republic - other capital 9 064.40 6 987.30 29.73% 9 822.30 -7.72%
IND5 Portfolio investment - total 35 374.00 37 323.10 -5.22% 34 784.80 1.69%
IND6 Portfolio investment - equity securities 6 182.30 6 235.50 -0.85% 5 266.10 17.40%
IND7 Portfolio investment - debt securities 29 191.60 31 087.60 -6.10% 29 518.80 -1.11%
IND8 Financial derivatives 2 727.30 3 064.40 -11.00% 3 062.90 -10.96%
IND9 Other investment - total 44 145.10 40 301.60 9.54% 39 349.90 12.19%
IND10 Other investment - long-term - total 18 238.90 18 819.30 -3.08% 19 556.40 -6.74%
IND11 Other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 3 566.00 3 611.70 -1.27% 3 578.30 -0.34%
IND13 Other investment - long-term - government 4 436.90 4 610.60 -3.77% 4 668.60 -4.96%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 10 236.00 10 597.10 -3.41% 11 309.50 -9.49%
IND15 Other investment - short - term - total 25 906.20 21 482.20 20.59% 19 793.40 30.88%
IND16 Other investment - short - term - CNB 26.10 56.40 -53.72% 179.90 -85.49%
IND17 Other investment - short - term - commercial banks 18 420.10 13 595.10 35.49% 12 347.70 49.18%
IND18 Other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 109.40 -
IND19 Other investment - short - term - other sectors 7 460.10 7 830.80 -4.73% 7 156.40 4.24%

Total

ObdobíHodnota
30.06.2014 182 819.60
31.03.2014 179 729.30
31.12.2013 180 601.30
30.09.2013 181 110.90
30.06.2013 180 679.20
31.03.2013 180 674.40
31.12.2012 181 850.00
30.09.2012 182 139.90
30.06.2012 176 601.30
31.03.2012 180 666.20
Další »
Total,LIABILITIES (in millions of EUR)

Direct investment in the Czech Republic - Total

ObdobíHodnota
30.06.2014 100 573.20
31.03.2014 99 040.20
31.12.2013 98 636.30
30.09.2013 104 474.90
30.06.2013 103 481.60
31.03.2013 103 512.60
31.12.2012 103 455.70
30.09.2012 102 622.00
30.06.2012 97 602.00
31.03.2012 99 914.00
Další »
Direct investment in the Czech Republic - Total,LIABILITIES (in millions of EUR)

Direct investment in the Czech Republic - equity capitall

ObdobíHodnota
30.06.2014 91 508.70
31.03.2014 92 052.90
31.12.2013 91 092.70
30.09.2013 96 120.10
30.06.2013 93 659.30
31.03.2013 93 464.90
31.12.2012 93 183.20
30.09.2012 92 374.50
30.06.2012 87 798.60
31.03.2012 89 889.20
Další »
Direct investment in the Czech Republic - equity capitall,LIABILITIES (in millions of EUR)

Direct investment in the Czech Republic - other capital

ObdobíHodnota
30.06.2014 9 064.40
31.03.2014 6 987.30
31.12.2013 7 543.60
30.09.2013 8 354.80
30.06.2013 9 822.30
31.03.2013 10 047.80
31.12.2012 10 272.50
30.09.2012 10 247.50
30.06.2012 9 803.40
31.03.2012 10 024.70
Další »
Direct investment in the Czech Republic - other capital,LIABILITIES (in millions of EUR)

Portfolio investment - total

ObdobíHodnota
30.06.2014 35 374.00
31.03.2014 37 323.10
31.12.2013 35 764.90
30.09.2013 35 196.80
30.06.2013 34 784.80
31.03.2013 33 947.80
31.12.2012 34 499.00
30.09.2012 35 377.50
30.06.2012 33 527.50
31.03.2012 33 813.40
Další »
Portfolio investment - total,LIABILITIES (in millions of EUR)

Portfolio investment - equity securities

ObdobíHodnota
30.06.2014 6 182.30
31.03.2014 6 235.50
31.12.2013 5 636.50
30.09.2013 5 753.60
30.06.2013 5 266.10
31.03.2013 5 981.00
31.12.2012 6 787.80
30.09.2012 7 670.10
30.06.2012 7 041.50
31.03.2012 7 858.90
Další »
Portfolio investment - equity securities,LIABILITIES (in millions of EUR)

Portfolio investment - debt securities

ObdobíHodnota
30.06.2014 29 191.60
31.03.2014 31 087.60
31.12.2013 30 128.40
30.09.2013 29 443.20
30.06.2013 29 518.80
31.03.2013 27 966.80
31.12.2012 27 711.30
30.09.2012 27 707.30
30.06.2012 26 486.00
31.03.2012 25 954.50
Další »
Portfolio investment - debt securities,LIABILITIES (in millions of EUR)

Financial derivatives

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 727.30
31.03.2014 3 064.40
31.12.2013 3 107.70
30.09.2013 2 892.60
30.06.2013 3 062.90
31.03.2013 3 558.90
31.12.2012 4 214.70
30.09.2012 5 235.40
30.06.2012 5 025.10
31.03.2012 4 929.90
Další »
Financial derivatives,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - total

ObdobíHodnota
30.06.2014 44 145.10
31.03.2014 40 301.60
31.12.2013 43 092.30
30.09.2013 38 546.60
30.06.2013 39 349.90
31.03.2013 39 655.10
31.12.2012 39 680.50
30.09.2012 38 905.10
30.06.2012 40 446.70
31.03.2012 42 008.90
Další »
Other investment - total,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - long-term - total

ObdobíHodnota
30.06.2014 18 238.90
31.03.2014 18 819.30
31.12.2013 18 773.60
30.09.2013 19 382.40
30.06.2013 19 556.40
31.03.2013 19 802.70
31.12.2012 20 165.30
30.09.2012 20 105.20
30.06.2012 19 950.90
31.03.2012 20 646.90
Další »
Other investment - long-term - total,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - long-term - CNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Other investment - long-term - CNB,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - long-term - commercial banks

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 566.00
31.03.2014 3 611.70
31.12.2013 3 634.70
30.09.2013 3 312.90
30.06.2013 3 578.30
31.03.2013 3 579.00
31.12.2012 3 832.60
30.09.2012 3 864.00
30.06.2012 4 013.10
31.03.2012 4 234.50
Další »
Other investment - long-term - commercial banks,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - long-term - government

ObdobíHodnota
30.06.2014 4 436.90
31.03.2014 4 610.60
31.12.2013 4 652.20
30.09.2013 4 638.10
30.06.2013 4 668.60
31.03.2013 4 754.40
31.12.2012 4 910.80
30.09.2012 4 838.50
30.06.2012 4 491.10
31.03.2012 4 691.10
Další »
Other investment - long-term - government,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - long-term - other sectors

ObdobíHodnota
30.06.2014 10 236.00
31.03.2014 10 597.10
31.12.2013 10 486.70
30.09.2013 11 431.40
30.06.2013 11 309.50
31.03.2013 11 469.30
31.12.2012 11 421.90
30.09.2012 11 402.70
30.06.2012 11 446.70
31.03.2012 11 721.30
Další »
Other investment - long-term - other sectors,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - short - term - total

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 906.20
31.03.2014 21 482.20
31.12.2013 24 318.70
30.09.2013 19 164.20
30.06.2013 19 793.40
31.03.2013 19 852.50
31.12.2012 19 515.20
30.09.2012 18 800.00
30.06.2012 20 495.90
31.03.2012 21 362.00
Další »
Other investment - short - term - total,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - short - term - CNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 26.10
31.03.2014 56.40
31.12.2013 94.80
30.09.2013 155.40
30.06.2013 179.90
31.03.2013 67.70
31.12.2012 38.10
30.09.2012 110.10
30.06.2012 65.00
31.03.2012 30.70
Další »
Other investment - short - term - CNB,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - short - term - commercial banks

ObdobíHodnota
30.06.2014 18 420.10
31.03.2014 13 595.10
31.12.2013 16 004.70
30.09.2013 11 722.50
30.06.2013 12 347.70
31.03.2013 12 179.60
31.12.2012 11 215.90
30.09.2012 10 470.10
30.06.2012 12 360.80
31.03.2012 12 981.80
Další »
Other investment - short - term - commercial banks,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - short - term - government

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 40.30
30.09.2013 57.60
30.06.2013 109.40
31.03.2013 109.80
31.12.2012 1.20
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Other investment - short - term - government,LIABILITIES (in millions of EUR)

Other investment - short - term - other sectors

ObdobíHodnota
30.06.2014 7 460.10
31.03.2014 7 830.80
31.12.2013 8 178.80
30.09.2013 7 228.80
30.06.2013 7 156.40
31.03.2013 7 495.30
31.12.2012 8 260.00
30.09.2012 8 219.70
30.06.2012 8 070.00
31.03.2012 8 349.60
Další »
Other investment - short - term - other sectors,LIABILITIES (in millions of EUR)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
LIABILITIES (in millions of EUR) (Details)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.