1 - Equity and investment fund shares - liabilities - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Equity and investment fund shares - liabilities v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Equity and investment fund shares - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 155 667.60
Min 31.12.1993 3 423.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 142 090.20 155 667.60 -13 577.40 -8.72% 147 400.40 -5 310.20 -3.60%
31.12.2019 155 667.60 147 697.50 7 970.10 5.40% 147 600.20 8 067.40 5.47%
30.09.2019 147 697.50 153 933.00 -6 235.50 -4.05% 143 694.60 4 002.90 2.79%
30.06.2019 153 933.00 147 400.40 6 532.60 4.43% 139 223.00 14 710.00 10.57%
31.03.2019 147 400.40 147 600.20 - 199.80 -0.14% 150 216.70 -2 816.30 -1.87%
31.12.2018 147 600.20 143 694.60 3 905.60 2.72% 144 257.00 3 343.20 2.32%
30.09.2018 143 694.60 139 223.00 4 471.60 3.21% 139 775.60 3 919.00 2.80%
30.06.2018 139 223.00 150 216.70 -10 993.70 -7.32% 131 160.20 8 062.80 6.15%
31.03.2018 150 216.70 144 257.00 5 959.70 4.13% 116 893.10 33 323.60 28.51%
31.12.2017 144 257.00 139 775.60 4 481.40 3.21% 112 292.90 31 964.10 28.46%
30.09.2017 139 775.60 131 160.20 8 615.40 6.57% 118 954.70 20 820.90 17.50%
30.06.2017 131 160.20 116 893.10 14 267.10 12.21% 115 385.30 15 774.90 13.67%
31.03.2017 116 893.10 112 292.90 4 600.20 4.10% 116 745.20 147.90 0.13%
31.12.2016 112 292.90 118 954.70 -6 661.80 -5.60% 109 477.90 2 815.00 2.57%
30.09.2016 118 954.70 115 385.30 3 569.40 3.09% 107 930.30 11 024.40 10.21%
30.06.2016 115 385.30 116 745.20 -1 359.90 -1.16% 106 140.70 9 244.60 8.71%
31.03.2016 116 745.20 109 477.90 7 267.30 6.64% 100 234.70 16 510.50 16.47%
31.12.2015 109 477.90 107 930.30 1 547.60 1.43% 110 485.80 -1 007.90 -0.91%
30.09.2015 107 930.30 106 140.70 1 789.60 1.69% 115 622.60 -7 692.30 -6.65%
30.06.2015 106 140.70 100 234.70 5 906.00 5.89% 124 395.70 -18 255.00 -14.67%
31.03.2015 100 234.70 110 485.80 -10 251.10 -9.28% 125 456.30 -25 221.60 -20.10%
31.12.2014 110 485.80 115 622.60 -5 136.80 -4.44% 123 617.10 -13 131.30 -10.62%
30.09.2014 115 622.60 124 395.70 -8 773.10 -7.05% 128 388.20 -12 765.60 -9.94%
30.06.2014 124 395.70 125 456.30 -1 060.60 -0.85% 122 098.90 2 296.80 1.88%
31.03.2014 125 456.30 123 617.10 1 839.20 1.49% 118 971.90 6 484.40 5.45%
31.12.2013 123 617.10 128 388.20 -4 771.10 -3.72% 122 940.20 676.90 0.55%
30.09.2013 128 388.20 122 098.90 6 289.30 5.15% 120 369.10 8 019.10 6.66%
30.06.2013 122 098.90 118 971.90 3 127.00 2.63% 112 803.80 9 295.10 8.24%
31.03.2013 118 971.90 122 940.20 -3 968.30 -3.23% 120 023.80 -1 051.90 -0.88%
31.12.2012 122 940.20 120 369.10 2 571.10 2.14% 108 309.20 14 631.00 13.51%
30.09.2012 120 369.10 112 803.80 7 565.30 6.71% 118 321.60 2 047.50 1.73%
30.06.2012 112 803.80 120 023.80 -7 220.00 -6.02% 129 587.40 -16 783.60 -12.95%
31.03.2012 120 023.80 108 309.20 11 714.60 10.82% 126 756.70 -6 732.90 -5.31%
31.12.2011 108 309.20 118 321.60 -10 012.40 -8.46% 116 649.70 -8 340.50 -7.15%
30.09.2011 118 321.60 129 587.40 -11 265.80 -8.69% 121 275.50 -2 953.90 -2.44%
30.06.2011 129 587.40 126 756.70 2 830.70 2.23% 103 290.80 26 296.60 25.46%
31.03.2011 126 756.70 116 649.70 10 107.00 8.66% 112 900.20 13 856.50 12.27%
31.12.2010 116 649.70 121 275.50 -4 625.80 -3.81% 113 463.90 3 185.80 2.81%
30.09.2010 121 275.50 103 290.80 17 984.70 17.41% 120 248.20 1 027.30 0.85%
30.06.2010 103 290.80 112 900.20 -9 609.40 -8.51% 111 316.50 -8 025.70 -7.21%
31.03.2010 112 900.20 113 463.90 - 563.70 -0.50% 97 248.20 15 652.00 16.09%
31.12.2009 113 463.90 120 248.20 -6 784.30 -5.64% 100 821.30 12 642.60 12.54%
30.09.2009 120 248.20 111 316.50 8 931.70 8.02% 112 037.20 8 211.00 7.33%
30.06.2009 111 316.50 97 248.20 14 068.30 14.47% 125 739.80 -14 423.30 -11.47%
31.03.2009 97 248.20 100 821.30 -3 573.10 -3.54% 116 909.90 -19 661.70 -16.82%
31.12.2008 100 821.30 112 037.20 -11 215.90 -10.01% 101 914.20 -1 092.90 -1.07%
30.09.2008 112 037.20 125 739.80 -13 702.60 -10.90% 92 063.80 19 973.40 21.70%
30.06.2008 125 739.80 116 909.90 8 829.90 7.55% 80 636.60 45 103.20 55.93%
31.03.2008 116 909.90 101 914.20 14 995.70 14.71% 76 929.30 39 980.60 51.97%
31.12.2007 101 914.20 92 063.80 9 850.40 10.70% 71 731.50 30 182.70 42.08%
30.09.2007 92 063.80 80 636.60 11 427.20 14.17% 65 865.70 26 198.10 39.77%
30.06.2007 80 636.60 76 929.30 3 707.30 4.82% 63 925.10 16 711.50 26.14%
31.03.2007 76 929.30 71 731.50 5 197.80 7.25% 58 058.80 18 870.50 32.50%
31.12.2006 71 731.50 65 865.70 5 865.80 8.91% 53 526.20 18 205.30 34.01%
30.09.2006 65 865.70 63 925.10 1 940.60 3.04% 53 678.00 12 187.70 22.71%
30.06.2006 63 925.10 58 058.80 5 866.30 10.10% 52 026.00 11 899.10 22.87%
31.03.2006 58 058.80 53 526.20 4 532.60 8.47% 51 380.50 6 678.30 13.00%
31.12.2005 53 526.20 53 678.00 - 151.80 -0.28% 50 160.60 3 365.60 6.71%
30.09.2005 53 678.00 52 026.00 1 652.00 3.18% 43 780.70 9 897.30 22.61%
30.06.2005 52 026.00 51 380.50 645.50 1.26% 41 935.70 10 090.30 24.06%
31.03.2005 51 380.50 50 160.60 1 219.90 2.43% 39 492.90 11 887.60 30.10%
31.12.2004 50 160.60 43 780.70 6 379.90 14.57% 39 346.40 10 814.20 27.48%
30.09.2004 43 780.70 41 935.70 1 845.00 4.40% 38 828.00 4 952.70 12.76%
30.06.2004 41 935.70 39 492.90 2 442.80 6.19% 37 766.70 4 169.00 11.04%
31.03.2004 39 492.90 39 346.40 146.50 0.37% 35 013.70 4 479.20 12.79%
31.12.2003 39 346.40 38 828.00 518.40 1.34% 33 612.10 5 734.30 17.06%
30.09.2003 38 828.00 37 766.70 1 061.30 2.81% 32 157.60 6 670.40 20.74%
30.06.2003 37 766.70 35 013.70 2 753.00 7.86% 31 957.30 5 809.40 18.18%
31.03.2003 35 013.70 33 612.10 1 401.60 4.17% 24 435.30 10 578.40 43.29%
31.12.2002 33 612.10 32 157.60 1 454.50 4.52% 23 098.70 10 513.40 45.52%
30.09.2002 32 157.60 31 957.30 200.30 0.63% 22 039.30 10 118.30 45.91%
30.06.2002 31 957.30 24 435.30 7 522.00 30.78% 20 036.10 11 921.20 59.50%
31.03.2002 24 435.30 23 098.70 1 336.60 5.79% 19 006.80 5 428.50 28.56%
31.12.2001 23 098.70 22 039.30 1 059.40 4.81% 18 570.80 4 527.90 24.38%
30.09.2001 22 039.30 20 036.10 2 003.20 10.00% 16 614.10 5 425.20 32.65%
30.06.2001 20 036.10 19 006.80 1 029.30 5.42% 16 596.60 3 439.50 20.72%
31.03.2001 19 006.80 18 570.80 436.00 2.35% 15 602.00 3 404.80 21.82%
31.12.2000 18 570.80 16 614.10 1 956.70 11.78% 14 963.70 3 607.10 24.11%
30.09.2000 16 614.10 16 596.60 17.50 0.11% 12 219.60 4 394.50 35.96%
30.06.2000 16 596.60 15 602.00 994.60 6.37% 12 219.60 4 377.00 35.82%
31.03.2000 15 602.00 14 963.70 638.30 4.27% 12 219.60 3 382.40 27.68%
31.12.1999 14 963.70 12 219.60 2 744.10 22.46% 12 219.60 2 744.10 22.46%
31.12.1998 12 219.60 8 219.00 4 000.60 48.67% 8 219.00 4 000.60 48.67%
31.12.1997 8 219.00 8 572.40 - 353.40 -4.12% 8 572.40 - 353.40 -4.12%
31.12.1996 8 572.40 7 350.10 1 222.30 16.63% 7 350.10 1 222.30 16.63%
31.12.1995 7 350.10 4 546.80 2 803.30 61.65% 4 546.80 2 803.30 61.65%
31.12.1994 4 546.80 3 423.10 1 123.70 32.83% 3 423.10 1 123.70 32.83%
31.12.1993 3 423.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Equity and investment fund shares - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Portfolio Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Portfolio Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (Items of the Portfolio Investments in millions of USD)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.