1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2012 -1 187.00
Max 31.12.2010 4 486.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 392.00 - 345.00 737.00 - 213.62% - 191.00 583.00 - 305.24%
31.12.2019 - 345.00 294.00 - 639.00 - 217.35% 2 817.00 -3 162.00 - 112.25%
30.09.2019 294.00 485.00 - 191.00 -39.38% 2 738.00 -2 444.00 -89.26%
30.06.2019 485.00 - 191.00 676.00 - 353.93% 2 100.00 -1 615.00 -76.90%
31.03.2019 - 191.00 2 817.00 -3 008.00 - 106.78% 1 071.00 -1 262.00 - 117.83%
31.12.2018 2 817.00 2 738.00 79.00 2.89% 1 128.00 1 689.00 149.73%
30.09.2018 2 738.00 2 100.00 638.00 30.38% 918.00 1 820.00 198.26%
30.06.2018 2 100.00 1 071.00 1 029.00 96.08% 488.00 1 612.00 330.33%
31.03.2018 1 071.00 1 128.00 -57.00 -5.05% 281.00 790.00 281.14%
31.12.2017 1 128.00 918.00 210.00 22.88% - 506.00 1 634.00 - 322.92%
30.09.2017 918.00 488.00 430.00 88.11% 243.00 675.00 277.78%
30.06.2017 488.00 281.00 207.00 73.67% 589.00 - 101.00 -17.15%
31.03.2017 281.00 - 506.00 787.00 - 155.53% 215.00 66.00 30.70%
31.12.2016 - 506.00 243.00 - 749.00 - 308.23% 142.00 - 648.00 - 456.34%
30.09.2016 243.00 589.00 - 346.00 -58.74% -20.00 263.00 -1 315.00%
30.06.2016 589.00 215.00 374.00 173.95% -26.00 615.00 -2 365.38%
31.03.2016 215.00 142.00 73.00 51.41% 57.00 158.00 277.19%
31.12.2015 142.00 -20.00 162.00 - 810.00% -18.00 160.00 - 888.89%
30.09.2015 -20.00 -26.00 6.00 -23.08% - 235.00 215.00 -91.49%
30.06.2015 -26.00 57.00 -83.00 - 145.61% - 578.00 552.00 -95.50%
31.03.2015 57.00 -18.00 75.00 - 416.67% 18.00 39.00 216.67%
31.12.2014 -18.00 - 235.00 217.00 -92.34% 1 055.00 -1 073.00 - 101.71%
30.09.2014 - 235.00 - 578.00 343.00 -59.34% 793.00 -1 028.00 - 129.63%
30.06.2014 - 578.00 18.00 - 596.00 -3 311.11% 521.00 -1 099.00 - 210.94%
31.03.2014 18.00 1 055.00 -1 037.00 -98.29% 259.00 - 241.00 -93.05%
31.12.2013 1 055.00 793.00 262.00 33.04% 1 421.00 - 366.00 -25.76%
30.09.2013 793.00 521.00 272.00 52.21% - 255.00 1 048.00 - 410.98%
30.06.2013 521.00 259.00 262.00 101.16% -1 187.00 1 708.00 - 143.89%
31.03.2013 259.00 1 421.00 -1 162.00 -81.77% 329.00 -70.00 -21.28%
31.12.2012 1 421.00 - 255.00 1 676.00 - 657.25% 1 560.00 - 139.00 -8.91%
30.09.2012 - 255.00 -1 187.00 932.00 -78.52% -65.00 - 190.00 292.31%
30.06.2012 -1 187.00 329.00 -1 516.00 - 460.79% - 222.00 - 965.00 434.68%
31.03.2012 329.00 1 560.00 -1 231.00 -78.91% -1 099.00 1 428.00 - 129.94%
31.12.2011 1 560.00 -65.00 1 625.00 -2 500.00% 4 486.00 -2 926.00 -65.23%
30.09.2011 -65.00 - 222.00 157.00 -70.72% 3 728.00 -3 793.00 - 101.74%
30.06.2011 - 222.00 -1 099.00 877.00 -79.80% 1 899.00 -2 121.00 - 111.69%
31.03.2011 -1 099.00 4 486.00 -5 585.00 - 124.50% 1 475.00 -2 574.00 - 174.51%
31.12.2010 4 486.00 3 728.00 758.00 20.33% 2 569.00 1 917.00 74.62%
30.09.2010 3 728.00 1 899.00 1 829.00 96.31% 1 914.00 1 814.00 94.78%
30.06.2010 1 899.00 1 475.00 424.00 28.75% 333.00 1 566.00 470.27%
31.03.2010 1 475.00 2 569.00 -1 094.00 -42.58% -55.00 1 530.00 -2 781.82%
31.12.2009 2 569.00 1 914.00 655.00 34.22% 2 206.00 363.00 16.46%
30.09.2009 1 914.00 333.00 1 581.00 474.77% 1 901.00 13.00 0.68%
30.06.2009 333.00 -55.00 388.00 - 705.45% 1 627.00 -1 294.00 -79.53%
31.03.2009 -55.00 2 206.00 -2 261.00 - 102.49% 1 727.00 -1 782.00 - 103.18%
31.12.2008 2 206.00 1 901.00 305.00 16.04% 3 608.00 -1 402.00 -38.86%
30.09.2008 1 901.00 1 627.00 274.00 16.84% - 675.00 2 576.00 - 381.63%
30.06.2008 1 627.00 1 727.00 - 100.00 -5.79% - 105.00 1 732.00 -1 649.52%
31.03.2008 1 727.00 3 608.00 -1 881.00 -52.13% - 577.00 2 304.00 - 399.31%
31.12.2007 3 608.00 - 675.00 4 283.00 - 634.52% 1 671.00 1 937.00 115.92%
30.09.2007 - 675.00 - 105.00 - 570.00 542.86% - 728.00 53.00 -7.28%
30.06.2007 - 105.00 - 577.00 472.00 -81.80% - 149.00 44.00 -29.53%
31.03.2007 - 577.00 1 671.00 -2 248.00 - 134.53% 605.00 -1 182.00 - 195.37%
31.12.2006 1 671.00 - 728.00 2 399.00 - 329.53% 1 867.00 - 196.00 -10.50%
30.09.2006 - 728.00 - 149.00 - 579.00 388.59% 2 242.00 -2 970.00 - 132.47%
30.06.2006 - 149.00 605.00 - 754.00 - 124.63% 2 030.00 -2 179.00 - 107.34%
31.03.2006 605.00 1 867.00 -1 262.00 -67.59% 412.00 193.00 46.84%
31.12.2005 1 867.00 2 242.00 - 375.00 -16.73% 1 715.00 152.00 8.86%
30.09.2005 2 242.00 2 030.00 212.00 10.44% 1 239.00 1 003.00 80.95%
30.06.2005 2 030.00 412.00 1 618.00 392.72% 642.00 1 388.00 216.20%
31.03.2005 412.00 1 715.00 -1 303.00 -75.98% 200.00 212.00 106.00%
31.12.2004 1 715.00 1 239.00 476.00 38.42% 99.00 1 616.00 1 632.32%
30.09.2004 1 239.00 642.00 597.00 92.99% 74.00 1 165.00 1 574.32%
30.06.2004 642.00 200.00 442.00 221.00% 51.00 591.00 1 158.82%
31.03.2004 200.00 99.00 101.00 102.02% 6.00 194.00 3 233.33%
31.12.2003 99.00 74.00 25.00 33.78% 46.00 53.00 115.22%
30.09.2003 74.00 51.00 23.00 45.10% 34.00 40.00 117.65%
30.06.2003 51.00 6.00 45.00 750.00% 12.00 39.00 325.00%
31.03.2003 6.00 46.00 -40.00 -86.96% -3.00 9.00 - 300.00%
31.12.2002 46.00 34.00 12.00 35.29% 12.00 34.00 283.33%
30.09.2002 34.00 12.00 22.00 183.33% 8.00 26.00 325.00%
30.06.2002 12.00 -3.00 15.00 - 500.00% 1.00 11.00 1 100.00%
31.03.2002 -3.00 12.00 -15.00 - 125.00% 9.00 -12.00 - 133.33%
31.12.2001 12.00 8.00 4.00 50.00% 11.00 1.00 9.09%
30.09.2001 8.00 1.00 7.00 700.00% 8.00 0.00 0.00
30.06.2001 1.00 9.00 -8.00 -88.89% 5.00 -4.00 -80.00%
31.03.2001 9.00 11.00 -2.00 -18.18% 5.00 4.00 80.00%
31.12.2000 11.00 8.00 3.00 37.50% 15.00 -4.00 -26.67%
30.09.2000 8.00 5.00 3.00 60.00% 13.00 -5.00 -38.46%
30.06.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 9.00 -4.00 -44.44%
31.03.2000 5.00 15.00 -10.00 -66.67% 3.00 2.00 66.67%
31.12.1999 15.00 13.00 2.00 15.38% 49.00 -34.00 -69.39%
30.09.1999 13.00 9.00 4.00 44.44% 37.00 -24.00 -64.86%
30.06.1999 9.00 3.00 6.00 200.00% 23.00 -14.00 -60.87%
31.03.1999 3.00 49.00 -46.00 -93.88% 12.00 -9.00 -75.00%
31.12.1998 49.00 37.00 12.00 32.43% 0.00 49.00 -
30.09.1998 37.00 23.00 14.00 60.87% 0.00 37.00 -
30.06.1998 23.00 12.00 11.00 91.67% 0.00 23.00 -
31.03.1998 12.00 0.00 12.00 - 0.00 12.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Graf
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.