1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 42 926.00
Min 31.12.1993 181.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 42 806.20 42 926.00 - 119.80 -0.28% 38 894.40 3 911.80 10.06%
31.12.2019 42 926.00 40 191.00 2 735.00 6.80% 38 305.10 4 620.90 12.06%
30.09.2019 40 191.00 40 554.00 - 363.00 -0.90% 35 760.30 4 430.70 12.39%
30.06.2019 40 554.00 38 894.40 1 659.60 4.27% 31 796.10 8 757.90 27.54%
31.03.2019 38 894.40 38 305.10 589.30 1.54% 35 055.90 3 838.50 10.95%
31.12.2018 38 305.10 35 760.30 2 544.80 7.12% 31 921.00 6 384.10 20.00%
30.09.2018 35 760.30 31 796.10 3 964.20 12.47% 28 779.60 6 980.70 24.26%
30.06.2018 31 796.10 35 055.90 -3 259.80 -9.30% 25 822.40 5 973.70 23.13%
31.03.2018 35 055.90 31 921.00 3 134.90 9.82% 21 808.70 13 247.20 60.74%
31.12.2017 31 921.00 28 779.60 3 141.40 10.92% 20 110.50 11 810.50 58.73%
30.09.2017 28 779.60 25 822.40 2 957.20 11.45% 20 861.60 7 918.00 37.95%
30.06.2017 25 822.40 21 808.70 4 013.70 18.40% 19 777.30 6 045.10 30.57%
31.03.2017 21 808.70 20 110.50 1 698.20 8.44% 19 358.40 2 450.30 12.66%
31.12.2016 20 110.50 20 861.60 - 751.10 -3.60% 17 726.00 2 384.50 13.45%
30.09.2016 20 861.60 19 777.30 1 084.30 5.48% 18 528.90 2 332.70 12.59%
30.06.2016 19 777.30 19 358.40 418.90 2.16% 17 965.40 1 811.90 10.09%
31.03.2016 19 358.40 17 726.00 1 632.40 9.21% 16 573.00 2 785.40 16.81%
31.12.2015 17 726.00 18 528.90 - 802.90 -4.33% 17 972.80 - 246.80 -1.37%
30.09.2015 18 528.90 17 965.40 563.50 3.14% 19 567.30 -1 038.40 -5.31%
30.06.2015 17 965.40 16 573.00 1 392.40 8.40% 20 303.20 -2 337.80 -11.51%
31.03.2015 16 573.00 17 972.80 -1 399.80 -7.79% 19 840.20 -3 267.20 -16.47%
31.12.2014 17 972.80 19 567.30 -1 594.50 -8.15% 19 231.10 -1 258.30 -6.54%
30.09.2014 19 567.30 20 303.20 - 735.90 -3.62% 19 464.90 102.40 0.53%
30.06.2014 20 303.20 19 840.20 463.00 2.33% 18 076.60 2 226.60 12.32%
31.03.2014 19 840.20 19 231.10 609.10 3.17% 17 031.50 2 808.70 16.49%
31.12.2013 19 231.10 19 464.90 - 233.80 -1.20% 16 623.30 2 607.80 15.69%
30.09.2013 19 464.90 18 076.60 1 388.30 7.68% 15 731.60 3 733.30 23.73%
30.06.2013 18 076.60 17 031.50 1 045.10 6.14% 14 258.80 3 817.80 26.77%
31.03.2013 17 031.50 16 623.30 408.20 2.46% 14 187.40 2 844.10 20.05%
31.12.2012 16 623.30 15 731.60 891.70 5.67% 12 340.40 4 282.90 34.71%
30.09.2012 15 731.60 14 258.80 1 472.80 10.33% 13 474.40 2 257.20 16.75%
30.06.2012 14 258.80 14 187.40 71.40 0.50% 14 912.40 - 653.60 -4.38%
31.03.2012 14 187.40 12 340.40 1 847.00 14.97% 14 662.80 - 475.40 -3.24%
31.12.2011 12 340.40 13 474.40 -1 134.00 -8.42% 13 764.80 -1 424.40 -10.35%
30.09.2011 13 474.40 14 912.40 -1 438.00 -9.64% 14 201.70 - 727.30 -5.12%
30.06.2011 14 912.40 14 662.80 249.60 1.70% 12 296.90 2 615.50 21.27%
31.03.2011 14 662.80 13 764.80 898.00 6.52% 13 399.40 1 263.40 9.43%
31.12.2010 13 764.80 14 201.70 - 436.90 -3.08% 13 975.40 - 210.60 -1.51%
30.09.2010 14 201.70 12 296.90 1 904.80 15.49% 14 656.00 - 454.30 -3.10%
30.06.2010 12 296.90 13 399.40 -1 102.50 -8.23% 13 417.40 -1 120.50 -8.35%
31.03.2010 13 399.40 13 975.40 - 576.00 -4.12% 11 742.60 1 656.80 14.11%
31.12.2009 13 975.40 14 656.00 - 680.60 -4.64% 11 851.10 2 124.30 17.92%
30.09.2009 14 656.00 13 417.40 1 238.60 9.23% 12 674.20 1 981.80 15.64%
30.06.2009 13 417.40 11 742.60 1 674.80 14.26% 12 723.30 694.10 5.46%
31.03.2009 11 742.60 11 851.10 - 108.50 -0.92% 10 577.70 1 164.90 11.01%
31.12.2008 11 851.10 12 674.20 - 823.10 -6.49% 7 757.40 4 093.70 52.77%
30.09.2008 12 674.20 12 723.30 -49.10 -0.39% 6 911.40 5 762.80 83.38%
30.06.2008 12 723.30 10 577.70 2 145.60 20.28% 5 939.60 6 783.70 114.21%
31.03.2008 10 577.70 7 757.40 2 820.30 36.36% 5 390.00 5 187.70 96.25%
31.12.2007 7 757.40 6 911.40 846.00 12.24% 4 634.50 3 122.90 67.38%
30.09.2007 6 911.40 5 939.60 971.80 16.36% 4 372.00 2 539.40 58.08%
30.06.2007 5 939.60 5 390.00 549.60 10.20% 4 311.40 1 628.20 37.76%
31.03.2007 5 390.00 4 634.50 755.50 16.30% 3 614.20 1 775.80 49.13%
31.12.2006 4 634.50 4 372.00 262.50 6.00% 3 256.10 1 378.40 42.33%
30.09.2006 4 372.00 4 311.40 60.60 1.41% 3 143.80 1 228.20 39.07%
30.06.2006 4 311.40 3 614.20 697.20 19.29% 3 023.80 1 287.60 42.58%
31.03.2006 3 614.20 3 256.10 358.10 11.00% 3 079.40 534.80 17.37%
31.12.2005 3 256.10 3 143.80 112.30 3.57% 3 159.60 96.50 3.05%
30.09.2005 3 143.80 3 023.80 120.00 3.97% 2 648.60 495.20 18.70%
30.06.2005 3 023.80 3 079.40 -55.60 -1.81% 2 424.40 599.40 24.72%
31.03.2005 3 079.40 3 159.60 -80.20 -2.54% 2 191.70 887.70 40.50%
31.12.2004 3 159.60 2 648.60 511.00 19.29% 1 986.60 1 173.00 59.05%
30.09.2004 2 648.60 2 424.40 224.20 9.25% 1 754.80 893.80 50.93%
30.06.2004 2 424.40 2 191.70 232.70 10.62% 1 631.80 792.60 48.57%
31.03.2004 2 191.70 1 986.60 205.10 10.32% 1 467.50 724.20 49.35%
31.12.2003 1 986.60 1 754.80 231.80 13.21% 1 309.60 677.00 51.70%
30.09.2003 1 754.80 1 631.80 123.00 7.54% 1 211.20 543.60 44.88%
30.06.2003 1 631.80 1 467.50 164.30 11.20% 1 183.80 448.00 37.84%
31.03.2003 1 467.50 1 309.60 157.90 12.06% 1 058.90 408.60 38.59%
31.12.2002 1 309.60 1 211.20 98.40 8.12% 1 037.90 271.70 26.18%
30.09.2002 1 211.20 1 183.80 27.40 2.31% 961.90 249.30 25.92%
30.06.2002 1 183.80 1 058.90 124.90 11.80% 818.30 365.50 44.67%
31.03.2002 1 058.90 1 037.90 21.00 2.02% 722.70 336.20 46.52%
31.12.2001 1 037.90 961.90 76.00 7.90% 655.80 382.10 58.26%
30.09.2001 961.90 818.30 143.60 17.55% 611.20 350.70 57.38%
30.06.2001 818.30 722.70 95.60 13.23% 630.10 188.20 29.87%
31.03.2001 722.70 655.80 66.90 10.20% 622.00 100.70 16.19%
31.12.2000 655.80 611.20 44.60 7.30% 623.00 32.80 5.26%
30.09.2000 611.20 630.10 -18.90 -3.00% 733.60 - 122.40 -16.68%
30.06.2000 630.10 622.00 8.10 1.30% 733.60 - 103.50 -14.11%
31.03.2000 622.00 623.00 -1.00 -0.16% 733.60 - 111.60 -15.21%
31.12.1999 623.00 733.60 - 110.60 -15.08% 733.60 - 110.60 -15.08%
31.12.1998 733.60 530.80 202.80 38.21% 530.80 202.80 38.21%
31.12.1997 530.80 497.90 32.90 6.61% 497.90 32.90 6.61%
31.12.1996 497.90 345.50 152.40 44.11% 345.50 152.40 44.11%
31.12.1995 345.50 300.40 45.10 15.01% 300.40 45.10 15.01%
31.12.1994 300.40 181.40 119.00 65.60% 181.40 119.00 65.60%
31.12.1993 181.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.