1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 -2 755.00
Max 31.12.2007 4 283.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 646.00 - 947.00 2 593.00 - 273.81% 1 606.00 40.00 2.49%
31.12.2019 - 947.00 573.00 -1 520.00 - 265.27% 31.00 - 978.00 -3 154.84%
30.09.2019 573.00 246.00 327.00 132.93% 8.00 565.00 7 062.50%
30.06.2019 246.00 1 606.00 -1 360.00 -84.68% - 202.00 448.00 - 221.78%
31.03.2019 1 606.00 31.00 1 575.00 5 080.65% -94.00 1 700.00 -1 808.51%
31.12.2018 31.00 8.00 23.00 287.50% 231.00 - 200.00 -86.58%
30.09.2018 8.00 - 202.00 210.00 - 103.96% 1 570.00 -1 562.00 -99.49%
30.06.2018 - 202.00 -94.00 - 108.00 114.89% 425.00 - 627.00 - 147.53%
31.03.2018 -94.00 231.00 - 325.00 - 140.69% 841.00 - 935.00 - 111.18%
31.12.2017 231.00 1 570.00 -1 339.00 -85.29% 755.00 - 524.00 -69.40%
30.09.2017 1 570.00 425.00 1 145.00 269.41% - 510.00 2 080.00 - 407.84%
30.06.2017 425.00 841.00 - 416.00 -49.46% -1 814.00 2 239.00 - 123.43%
31.03.2017 841.00 755.00 86.00 11.39% 988.00 - 147.00 -14.88%
31.12.2016 755.00 - 510.00 1 265.00 - 248.04% 865.00 - 110.00 -12.72%
30.09.2016 - 510.00 -1 814.00 1 304.00 -71.89% 1 159.00 -1 669.00 - 144.00%
30.06.2016 -1 814.00 988.00 -2 802.00 - 283.60% - 730.00 -1 084.00 148.49%
31.03.2016 988.00 865.00 123.00 14.22% 563.00 425.00 75.49%
31.12.2015 865.00 1 159.00 - 294.00 -25.37% 1 413.00 - 548.00 -38.78%
30.09.2015 1 159.00 - 730.00 1 889.00 - 258.77% 1 198.00 -39.00 -3.26%
30.06.2015 - 730.00 563.00 -1 293.00 - 229.66% -2 755.00 2 025.00 -73.50%
31.03.2015 563.00 1 413.00 - 850.00 -60.16% 1 485.00 - 922.00 -62.09%
31.12.2014 1 413.00 1 198.00 215.00 17.95% 1 092.00 321.00 29.40%
30.09.2014 1 198.00 -2 755.00 3 953.00 - 143.48% 1 140.00 58.00 5.09%
30.06.2014 -2 755.00 1 485.00 -4 240.00 - 285.52% 1 095.00 -3 850.00 - 351.60%
31.03.2014 1 485.00 1 092.00 393.00 35.99% 1 082.00 403.00 37.25%
31.12.2013 1 092.00 1 140.00 -48.00 -4.21% 1 677.00 - 585.00 -34.88%
30.09.2013 1 140.00 1 095.00 45.00 4.11% 931.00 209.00 22.45%
30.06.2013 1 095.00 1 082.00 13.00 1.20% -1 515.00 2 610.00 - 172.28%
31.03.2013 1 082.00 1 677.00 - 595.00 -35.48% 329.00 753.00 228.88%
31.12.2012 1 677.00 931.00 746.00 80.13% 1 625.00 52.00 3.20%
30.09.2012 931.00 -1 515.00 2 446.00 - 161.45% 157.00 774.00 492.99%
30.06.2012 -1 515.00 329.00 -1 844.00 - 560.49% 877.00 -2 392.00 - 272.75%
31.03.2012 329.00 1 625.00 -1 296.00 -79.75% -1 099.00 1 428.00 - 129.94%
31.12.2011 1 625.00 157.00 1 468.00 935.03% 758.00 867.00 114.38%
30.09.2011 157.00 877.00 - 720.00 -82.10% 1 829.00 -1 672.00 -91.42%
30.06.2011 877.00 -1 099.00 1 976.00 - 179.80% 424.00 453.00 106.84%
31.03.2011 -1 099.00 758.00 -1 857.00 - 244.99% 1 475.00 -2 574.00 - 174.51%
31.12.2010 758.00 1 829.00 -1 071.00 -58.56% 656.00 102.00 15.55%
30.09.2010 1 829.00 424.00 1 405.00 331.37% 1 581.00 248.00 15.69%
30.06.2010 424.00 1 475.00 -1 051.00 -71.25% 388.00 36.00 9.28%
31.03.2010 1 475.00 656.00 819.00 124.85% -55.00 1 530.00 -2 781.82%
31.12.2009 656.00 1 581.00 - 925.00 -58.51% 306.00 350.00 114.38%
30.09.2009 1 581.00 388.00 1 193.00 307.47% 273.00 1 308.00 479.12%
30.06.2009 388.00 -55.00 443.00 - 805.45% - 100.00 488.00 - 488.00%
31.03.2009 -55.00 306.00 - 361.00 - 117.97% 1 727.00 -1 782.00 - 103.18%
31.12.2008 306.00 273.00 33.00 12.09% 4 283.00 -3 977.00 -92.86%
30.09.2008 273.00 - 100.00 373.00 - 373.00% - 570.00 843.00 - 147.89%
30.06.2008 - 100.00 1 727.00 -1 827.00 - 105.79% 473.00 - 573.00 - 121.14%
31.03.2008 1 727.00 4 283.00 -2 556.00 -59.68% - 577.00 2 304.00 - 399.31%
31.12.2007 4 283.00 - 570.00 4 853.00 - 851.40% 2 399.00 1 884.00 78.53%
30.09.2007 - 570.00 473.00 -1 043.00 - 220.51% - 579.00 9.00 -1.55%
30.06.2007 473.00 - 577.00 1 050.00 - 181.98% - 754.00 1 227.00 - 162.73%
31.03.2007 - 577.00 2 399.00 -2 976.00 - 124.05% 605.00 -1 182.00 - 195.37%
31.12.2006 2 399.00 - 579.00 2 978.00 - 514.34% - 375.00 2 774.00 - 739.73%
30.09.2006 - 579.00 - 754.00 175.00 -23.21% 212.00 - 791.00 - 373.11%
30.06.2006 - 754.00 605.00 -1 359.00 - 224.63% 1 618.00 -2 372.00 - 146.60%
31.03.2006 605.00 - 375.00 980.00 - 261.33% 412.00 193.00 46.84%
31.12.2005 - 375.00 212.00 - 587.00 - 276.89% 476.00 - 851.00 - 178.78%
30.09.2005 212.00 1 618.00 -1 406.00 -86.90% 597.00 - 385.00 -64.49%
30.06.2005 1 618.00 412.00 1 206.00 292.72% 442.00 1 176.00 266.06%
31.03.2005 412.00 476.00 -64.00 -13.45% 200.00 212.00 106.00%
31.12.2004 476.00 597.00 - 121.00 -20.27% 25.00 451.00 1 804.00%
30.09.2004 597.00 442.00 155.00 35.07% 23.00 574.00 2 495.65%
30.06.2004 442.00 200.00 242.00 121.00% 46.00 396.00 860.87%
31.03.2004 200.00 25.00 175.00 700.00% 6.00 194.00 3 233.33%
31.12.2003 25.00 23.00 2.00 8.70% 12.00 13.00 108.33%
30.09.2003 23.00 46.00 -23.00 -50.00% 22.00 1.00 4.55%
30.06.2003 46.00 6.00 40.00 666.67% 16.00 30.00 187.50%
31.03.2003 6.00 12.00 -6.00 -50.00% -3.00 9.00 - 300.00%
31.12.2002 12.00 22.00 -10.00 -45.45% 4.00 8.00 200.00%
30.09.2002 22.00 16.00 6.00 37.50% 7.00 15.00 214.29%
30.06.2002 16.00 -3.00 19.00 - 633.33% -8.00 24.00 - 300.00%
31.03.2002 -3.00 4.00 -7.00 - 175.00% 9.00 -12.00 - 133.33%
31.12.2001 4.00 7.00 -3.00 -42.86% 2.00 2.00 100.00%
30.09.2001 7.00 -8.00 15.00 - 187.50% 4.00 3.00 75.00%
30.06.2001 -8.00 9.00 -17.00 - 188.89% 0.00 -8.00 -
31.03.2001 9.00 2.00 7.00 350.00% 5.00 4.00 80.00%
31.12.2000 2.00 4.00 -2.00 -50.00% 2.00 0.00 0.00
30.09.2000 4.00 0.00 4.00 - 5.00 -1.00 -20.00%
30.06.2000 0.00 5.00 -5.00 - 6.00 -6.00 -
31.03.2000 5.00 2.00 3.00 150.00% 3.00 2.00 66.67%
31.12.1999 2.00 5.00 -3.00 -60.00% 13.00 -11.00 -84.62%
30.09.1999 5.00 6.00 -1.00 -16.67% 14.00 -9.00 -64.29%
30.06.1999 6.00 3.00 3.00 100.00% 11.00 -5.00 -45.45%
31.03.1999 3.00 13.00 -10.00 -76.92% 12.00 -9.00 -75.00%
31.12.1998 13.00 14.00 -1.00 -7.14% 0.00 13.00 -
30.09.1998 14.00 11.00 3.00 27.27% 0.00 14.00 -
30.06.1998 11.00 12.00 -1.00 -8.33% 0.00 11.00 -
31.03.1998 12.00 0.00 12.00 - 0.00 12.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.