1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2015 2 841.00
Min 31.12.2008 -3 136.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 - 229.00 -89.00 - 140.00 157.30% 250.00 - 479.00 - 191.60%
31.12.2019 -89.00 273.00 - 362.00 - 132.60% -54.00 -35.00 64.81%
30.09.2019 273.00 681.00 - 408.00 -59.91% 589.00 - 316.00 -53.65%
30.06.2019 681.00 250.00 431.00 172.40% 1 073.00 - 392.00 -36.53%
31.03.2019 250.00 -54.00 304.00 - 562.96% 771.00 - 521.00 -67.57%
31.12.2018 -54.00 589.00 - 643.00 - 109.17% -1 169.00 1 115.00 -95.38%
30.09.2018 589.00 1 073.00 - 484.00 -45.11% -1 381.00 1 970.00 - 142.65%
30.06.2018 1 073.00 771.00 302.00 39.17% - 679.00 1 752.00 - 258.03%
31.03.2018 771.00 -1 169.00 1 940.00 - 165.95% - 140.00 911.00 - 650.71%
31.12.2017 -1 169.00 -1 381.00 212.00 -15.35% -1 873.00 704.00 -37.59%
30.09.2017 -1 381.00 - 679.00 - 702.00 103.39% - 698.00 - 683.00 97.85%
30.06.2017 - 679.00 - 140.00 - 539.00 385.00% 23.00 - 702.00 -3 052.17%
31.03.2017 - 140.00 -1 873.00 1 733.00 -92.53% 353.00 - 493.00 - 139.66%
31.12.2016 -1 873.00 - 698.00 -1 175.00 168.34% 2 841.00 -4 714.00 - 165.93%
30.09.2016 - 698.00 23.00 - 721.00 -3 134.78% 1 795.00 -2 493.00 - 138.89%
30.06.2016 23.00 353.00 - 330.00 -93.48% 1 180.00 -1 157.00 -98.05%
31.03.2016 353.00 2 841.00 -2 488.00 -87.57% 729.00 - 376.00 -51.58%
31.12.2015 2 841.00 1 795.00 1 046.00 58.27% -2 016.00 4 857.00 - 240.92%
30.09.2015 1 795.00 1 180.00 615.00 52.12% -1 825.00 3 620.00 - 198.36%
30.06.2015 1 180.00 729.00 451.00 61.87% -1 193.00 2 373.00 - 198.91%
31.03.2015 729.00 -2 016.00 2 745.00 - 136.16% - 279.00 1 008.00 - 361.29%
31.12.2014 -2 016.00 -1 825.00 - 191.00 10.47% -1 722.00 - 294.00 17.07%
30.09.2014 -1 825.00 -1 193.00 - 632.00 52.98% -1 296.00 - 529.00 40.82%
30.06.2014 -1 193.00 - 279.00 - 914.00 327.60% - 850.00 - 343.00 40.35%
31.03.2014 - 279.00 -1 722.00 1 443.00 -83.80% - 423.00 144.00 -34.04%
31.12.2013 -1 722.00 -1 296.00 - 426.00 32.87% - 934.00 - 788.00 84.37%
30.09.2013 -1 296.00 - 850.00 - 446.00 52.47% - 191.00 -1 105.00 578.53%
30.06.2013 - 850.00 - 423.00 - 427.00 100.95% 574.00 -1 424.00 - 248.08%
31.03.2013 - 423.00 - 934.00 511.00 -54.71% - 122.00 - 301.00 246.72%
31.12.2012 - 934.00 - 191.00 - 743.00 389.01% -1 439.00 505.00 -35.09%
30.09.2012 - 191.00 574.00 - 765.00 - 133.28% 391.00 - 582.00 - 148.85%
30.06.2012 574.00 - 122.00 696.00 - 570.49% -1 635.00 2 209.00 - 135.11%
31.03.2012 - 122.00 -1 439.00 1 317.00 -91.52% 999.00 -1 121.00 - 112.21%
31.12.2011 -1 439.00 391.00 -1 830.00 - 468.03% 571.00 -2 010.00 - 352.01%
30.09.2011 391.00 -1 635.00 2 026.00 - 123.91% 331.00 60.00 18.13%
30.06.2011 -1 635.00 999.00 -2 634.00 - 263.66% 294.00 -1 929.00 - 656.12%
31.03.2011 999.00 571.00 428.00 74.96% 504.00 495.00 98.21%
31.12.2010 571.00 331.00 240.00 72.51% 1 886.00 -1 315.00 -69.72%
30.09.2010 331.00 294.00 37.00 12.59% 1 651.00 -1 320.00 -79.95%
30.06.2010 294.00 504.00 - 210.00 -41.67% 198.00 96.00 48.48%
31.03.2010 504.00 1 886.00 -1 382.00 -73.28% 78.00 426.00 546.15%
31.12.2009 1 886.00 1 651.00 235.00 14.23% -3 136.00 5 022.00 - 160.14%
30.09.2009 1 651.00 198.00 1 453.00 733.84% -2 967.00 4 618.00 - 155.65%
30.06.2009 198.00 78.00 120.00 153.85% -1 528.00 1 726.00 - 112.96%
31.03.2009 78.00 -3 136.00 3 214.00 - 102.49% 776.00 - 698.00 -89.95%
31.12.2008 -3 136.00 -2 967.00 - 169.00 5.70% - 805.00 -2 331.00 289.57%
30.09.2008 -2 967.00 -1 528.00 -1 439.00 94.18% 343.00 -3 310.00 - 965.01%
30.06.2008 -1 528.00 776.00 -2 304.00 - 296.91% 83.00 -1 611.00 -1 940.96%
31.03.2008 776.00 - 805.00 1 581.00 - 196.40% 95.00 681.00 716.84%
31.12.2007 - 805.00 343.00 -1 148.00 - 334.69% 262.00 -1 067.00 - 407.25%
30.09.2007 343.00 83.00 260.00 313.25% - 111.00 454.00 - 409.01%
30.06.2007 83.00 95.00 -12.00 -12.63% -16.00 99.00 - 618.75%
31.03.2007 95.00 262.00 - 167.00 -63.74% 114.00 -19.00 -16.67%
31.12.2006 262.00 - 111.00 373.00 - 336.04% - 875.00 1 137.00 - 129.94%
30.09.2006 - 111.00 -16.00 -95.00 593.75% -1 022.00 911.00 -89.14%
30.06.2006 -16.00 114.00 - 130.00 - 114.03% - 748.00 732.00 -97.86%
31.03.2006 114.00 - 875.00 989.00 - 113.03% - 148.00 262.00 - 177.03%
31.12.2005 - 875.00 -1 022.00 147.00 -14.38% -27.00 - 848.00 3 140.74%
30.09.2005 -1 022.00 - 748.00 - 274.00 36.63% -2.00 -1 020.00 51 000.00%
30.06.2005 - 748.00 - 148.00 - 600.00 405.41% 52.00 - 800.00 -1 538.46%
31.03.2005 - 148.00 -27.00 - 121.00 448.15% 33.00 - 181.00 - 548.48%
31.12.2004 -27.00 -2.00 -25.00 1 250.00% 110.00 - 137.00 - 124.55%
30.09.2004 -2.00 52.00 -54.00 - 103.85% 33.00 -35.00 - 106.06%
30.06.2004 52.00 33.00 19.00 57.58% 23.00 29.00 126.09%
31.03.2004 33.00 110.00 -77.00 -70.00% -98.00 131.00 - 133.67%
31.12.2003 110.00 33.00 77.00 233.33% - 197.00 307.00 - 155.84%
30.09.2003 33.00 23.00 10.00 43.48% - 190.00 223.00 - 117.37%
30.06.2003 23.00 -98.00 121.00 - 123.47% -96.00 119.00 - 123.96%
31.03.2003 -98.00 - 197.00 99.00 -50.25% -52.00 -46.00 88.46%
31.12.2002 - 197.00 - 190.00 -7.00 3.68% - 738.00 541.00 -73.31%
30.09.2002 - 190.00 -96.00 -94.00 97.92% - 625.00 435.00 -69.60%
30.06.2002 -96.00 -52.00 -44.00 84.62% - 443.00 347.00 -78.33%
31.03.2002 -52.00 - 738.00 686.00 -92.95% - 160.00 108.00 -67.50%
31.12.2001 - 738.00 - 625.00 - 113.00 18.08% - 526.00 - 212.00 40.30%
30.09.2001 - 625.00 - 443.00 - 182.00 41.08% - 463.00 - 162.00 34.99%
30.06.2001 - 443.00 - 160.00 - 283.00 176.88% - 284.00 - 159.00 55.99%
31.03.2001 - 160.00 - 526.00 366.00 -69.58% -70.00 -90.00 128.57%
31.12.2000 - 526.00 - 463.00 -63.00 13.61% - 732.00 206.00 -28.14%
30.09.2000 - 463.00 - 284.00 - 179.00 63.03% - 558.00 95.00 -17.02%
30.06.2000 - 284.00 -70.00 - 214.00 305.71% - 296.00 12.00 -4.05%
31.03.2000 -70.00 - 732.00 662.00 -90.44% - 180.00 110.00 -61.11%
31.12.1999 - 732.00 - 558.00 - 174.00 31.18% - 937.00 205.00 -21.88%
30.09.1999 - 558.00 - 296.00 - 262.00 88.51% - 860.00 302.00 -35.12%
30.06.1999 - 296.00 - 180.00 - 116.00 64.44% - 705.00 409.00 -58.01%
31.03.1999 - 180.00 - 937.00 757.00 -80.79% - 500.00 320.00 -64.00%
31.12.1998 - 937.00 - 860.00 -77.00 8.95% 0.00 - 937.00 -
30.09.1998 - 860.00 - 705.00 - 155.00 21.99% 0.00 - 860.00 -
30.06.1998 - 705.00 - 500.00 - 205.00 41.00% 0.00 - 705.00 -
31.03.1998 - 500.00 0.00 - 500.00 - 0.00 - 500.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.