1 - Direct investment - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Ostatní (specifikace), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Nakoupené kupní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Krátká pozice, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Nakoupené prodejní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Prodané kupní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Krátká pozice (ostatní), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice (ostatní), Do 1 měsíce, USD
30.06.2000 Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice (+), Do 1 měsíce, USD
- Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, obchodní úvěry (-), Do 1 měsíce, USD
- Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, obchodní úvěry (+), Do 1 měsíce, USD
- Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní účty platby (-), Do 1 měsíce, USD

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 73 075.10
Min 31.12.1993 181.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 72 515.20 73 075.10 - 559.90 -0.77% 68 438.20 4 077.00 5.96%
31.12.2019 73 075.10 69 734.10 3 341.00 4.79% 66 780.40 6 294.70 9.43%
30.09.2019 69 734.10 70 972.40 -1 238.30 -1.74% 66 475.20 3 258.90 4.90%
30.06.2019 70 972.40 68 438.20 2 534.20 3.70% 61 514.80 9 457.60 15.37%
31.03.2019 68 438.20 66 780.40 1 657.80 2.48% 67 440.20 998.00 1.48%
31.12.2018 66 780.40 66 475.20 305.20 0.46% 61 983.00 4 797.40 7.74%
30.09.2018 66 475.20 61 514.80 4 960.40 8.06% 59 735.70 6 739.50 11.28%
30.06.2018 61 514.80 67 440.20 -5 925.40 -8.79% 54 419.20 7 095.60 13.04%
31.03.2018 67 440.20 61 983.00 5 457.20 8.80% 47 159.40 20 280.80 43.00%
31.12.2017 61 983.00 59 735.70 2 247.30 3.76% 43 429.00 18 554.00 42.72%
30.09.2017 59 735.70 54 419.20 5 316.50 9.77% 46 131.10 13 604.60 29.49%
30.06.2017 54 419.20 47 159.40 7 259.80 15.39% 45 310.00 9 109.20 20.10%
31.03.2017 47 159.40 43 429.00 3 730.40 8.59% 46 758.40 401.00 0.86%
31.12.2016 43 429.00 46 131.10 -2 702.10 -5.86% 42 263.50 1 165.50 2.76%
30.09.2016 46 131.10 45 310.00 821.10 1.81% 44 276.80 1 854.30 4.19%
30.06.2016 45 310.00 46 758.40 -1 448.40 -3.10% 43 047.50 2 262.50 5.26%
31.03.2016 46 758.40 42 263.50 4 494.90 10.64% 40 394.80 6 363.60 15.75%
31.12.2015 42 263.50 44 276.80 -2 013.30 -4.55% 42 723.20 - 459.70 -1.08%
30.09.2015 44 276.80 43 047.50 1 229.30 2.86% 45 774.10 -1 497.30 -3.27%
30.06.2015 43 047.50 40 394.80 2 652.70 6.57% 47 333.10 -4 285.60 -9.05%
31.03.2015 40 394.80 42 723.20 -2 328.40 -5.45% 49 057.90 -8 663.10 -17.66%
31.12.2014 42 723.20 45 774.10 -3 050.90 -6.67% 46 000.60 -3 277.40 -7.12%
30.09.2014 45 774.10 47 333.10 -1 559.00 -3.29% 46 274.40 - 500.30 -1.08%
30.06.2014 47 333.10 49 057.90 -1 724.80 -3.52% 42 727.70 4 605.40 10.78%
31.03.2014 49 057.90 46 000.60 3 057.30 6.65% 40 316.60 8 741.30 21.68%
31.12.2013 46 000.60 46 274.40 - 273.80 -0.59% 40 011.00 5 989.60 14.97%
30.09.2013 46 274.40 42 727.70 3 546.70 8.30% 37 149.30 9 125.10 24.56%
30.06.2013 42 727.70 40 316.60 2 411.10 5.98% 33 693.70 9 034.00 26.81%
31.03.2013 40 316.60 40 011.00 305.60 0.76% 37 218.90 3 097.70 8.32%
31.12.2012 40 011.00 37 149.30 2 861.70 7.70% 33 427.60 6 583.40 19.69%
30.09.2012 37 149.30 33 693.70 3 455.60 10.26% 34 645.20 2 504.10 7.23%
30.06.2012 33 693.70 37 218.90 -3 525.20 -9.47% 37 779.70 -4 086.00 -10.82%
31.03.2012 37 218.90 33 427.60 3 791.30 11.34% 36 107.10 1 111.80 3.08%
31.12.2011 33 427.60 34 645.20 -1 217.60 -3.51% 34 532.60 -1 105.00 -3.20%
30.09.2011 34 645.20 37 779.70 -3 134.50 -8.30% 35 024.80 - 379.60 -1.08%
30.06.2011 37 779.70 36 107.10 1 672.60 4.63% 28 647.50 9 132.20 31.88%
31.03.2011 36 107.10 34 532.60 1 574.50 4.56% 31 087.90 5 019.20 16.15%
31.12.2010 34 532.60 35 024.80 - 492.20 -1.41% 30 637.20 3 895.40 12.71%
30.09.2010 35 024.80 28 647.50 6 377.30 22.26% 31 623.00 3 401.80 10.76%
30.06.2010 28 647.50 31 087.90 -2 440.40 -7.85% 27 707.20 940.30 3.39%
31.03.2010 31 087.90 30 637.20 450.70 1.47% 24 002.20 7 085.70 29.52%
31.12.2009 30 637.20 31 623.00 - 985.80 -3.12% 24 810.50 5 826.70 23.48%
30.09.2009 31 623.00 27 707.20 3 915.80 14.13% 26 869.60 4 753.40 17.69%
30.06.2009 27 707.20 24 002.20 3 705.00 15.44% 28 563.30 - 856.10 -3.00%
31.03.2009 24 002.20 24 810.50 - 808.30 -3.26% 25 655.10 -1 652.90 -6.44%
31.12.2008 24 810.50 26 869.60 -2 059.10 -7.66% 19 590.80 5 219.70 26.64%
30.09.2008 26 869.60 28 563.30 -1 693.70 -5.93% 13 921.20 12 948.40 93.01%
30.06.2008 28 563.30 25 655.10 2 908.20 11.34% 12 882.90 15 680.40 121.71%
31.03.2008 25 655.10 19 590.80 6 064.30 30.95% 11 933.10 13 722.00 114.99%
31.12.2007 19 590.80 13 921.20 5 669.60 40.73% 11 805.10 7 785.70 65.95%
30.09.2007 13 921.20 12 882.90 1 038.30 8.06% 8 823.90 5 097.30 57.77%
30.06.2007 12 882.90 11 933.10 949.80 7.96% 9 333.60 3 549.30 38.03%
31.03.2007 11 933.10 11 805.10 128.00 1.08% 9 094.80 2 838.30 31.21%
31.12.2006 11 805.10 8 823.90 2 981.20 33.79% 7 940.00 3 865.10 48.68%
30.09.2006 8 823.90 9 333.60 - 509.70 -5.46% 8 213.50 610.40 7.43%
30.06.2006 9 333.60 9 094.80 238.80 2.63% 7 822.70 1 510.90 19.31%
31.03.2006 9 094.80 7 940.00 1 154.80 14.54% 6 499.50 2 595.30 39.93%
31.12.2005 7 940.00 8 213.50 - 273.50 -3.33% 6 266.40 1 673.60 26.71%
30.09.2005 8 213.50 7 822.70 390.80 5.00% 4 955.00 3 258.50 65.76%
30.06.2005 7 822.70 6 499.50 1 323.20 20.36% 4 092.50 3 730.20 91.15%
31.03.2005 6 499.50 6 266.40 233.10 3.72% 3 385.20 3 114.30 92.00%
31.12.2004 6 266.40 4 955.00 1 311.40 26.47% 2 283.50 3 982.90 174.42%
30.09.2004 4 955.00 4 092.50 862.50 21.08% 2 008.90 2 946.10 146.65%
30.06.2004 4 092.50 3 385.20 707.30 20.89% 1 858.90 2 233.60 120.16%
31.03.2004 3 385.20 2 283.50 1 101.70 48.25% 1 642.80 1 742.40 106.06%
31.12.2003 2 283.50 2 008.90 274.60 13.67% 1 473.00 810.50 55.02%
30.09.2003 2 008.90 1 858.90 150.00 8.07% 1 356.60 652.30 48.08%
30.06.2003 1 858.90 1 642.80 216.10 13.15% 1 304.30 554.60 42.52%
31.03.2003 1 642.80 1 473.00 169.80 11.53% 1 155.30 487.50 42.20%
31.12.2002 1 473.00 1 356.60 116.40 8.58% 1 135.60 337.40 29.71%
30.09.2002 1 356.60 1 304.30 52.30 4.01% 1 055.10 301.50 28.58%
30.06.2002 1 304.30 1 155.30 149.00 12.90% 899.40 404.90 45.02%
31.03.2002 1 155.30 1 135.60 19.70 1.73% 812.80 342.50 42.14%
31.12.2001 1 135.60 1 055.10 80.50 7.63% 737.80 397.80 53.92%
30.09.2001 1 055.10 899.40 155.70 17.31% 688.10 367.00 53.34%
30.06.2001 899.40 812.80 86.60 10.65% 706.90 192.50 27.23%
31.03.2001 812.80 737.80 75.00 10.17% 699.70 113.10 16.16%
31.12.2000 737.80 688.10 49.70 7.22% 698.00 39.80 5.70%
30.09.2000 688.10 706.90 -18.80 -2.66% 804.00 - 115.90 -14.42%
30.06.2000 706.90 699.70 7.20 1.03% 804.00 -97.10 -12.08%
31.03.2000 699.70 698.00 1.70 0.24% 804.00 - 104.30 -12.97%
31.12.1999 698.00 804.00 - 106.00 -13.18% 804.00 - 106.00 -13.18%
31.12.1998 804.00 548.30 255.70 46.63% 548.30 255.70 46.63%
31.12.1997 548.30 497.90 50.40 10.12% 497.90 50.40 10.12%
31.12.1996 497.90 345.50 152.40 44.11% 345.50 152.40 44.11%
31.12.1995 345.50 300.40 45.10 15.01% 300.40 45.10 15.01%
31.12.1994 300.40 181.40 119.00 65.60% 181.40 119.00 65.60%
31.12.1993 181.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of EUR)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.