1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2016 -4 343.00
Max 31.12.2015 3 801.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 046.00 1 075.00 -29.00 -2.70% 1 583.00 - 537.00 -33.92%
31.12.2019 1 075.00 1 680.00 - 605.00 -36.01% -3 349.00 4 424.00 - 132.10%
30.09.2019 1 680.00 1 607.00 73.00 4.54% -2 179.00 3 859.00 - 177.10%
30.06.2019 1 607.00 1 583.00 24.00 1.52% -1 172.00 2 779.00 - 237.12%
31.03.2019 1 583.00 -3 349.00 4 932.00 - 147.27% - 271.00 1 854.00 - 684.13%
31.12.2018 -3 349.00 -2 179.00 -1 170.00 53.69% 1 480.00 -4 829.00 - 326.28%
30.09.2018 -2 179.00 -1 172.00 -1 007.00 85.92% 1 030.00 -3 209.00 - 311.55%
30.06.2018 -1 172.00 - 271.00 - 901.00 332.47% -73.00 -1 099.00 1 505.48%
31.03.2018 - 271.00 1 480.00 -1 751.00 - 118.31% - 191.00 -80.00 41.88%
31.12.2017 1 480.00 1 030.00 450.00 43.69% -4 343.00 5 823.00 - 134.08%
30.09.2017 1 030.00 -73.00 1 103.00 -1 510.96% -4 000.00 5 030.00 - 125.75%
30.06.2017 -73.00 - 191.00 118.00 -61.78% -2 287.00 2 214.00 -96.81%
31.03.2017 - 191.00 -4 343.00 4 152.00 -95.60% 650.00 - 841.00 - 129.38%
31.12.2016 -4 343.00 -4 000.00 - 343.00 8.57% 3 801.00 -8 144.00 - 214.26%
30.09.2016 -4 000.00 -2 287.00 -1 713.00 74.90% 1 796.00 -5 796.00 - 322.72%
30.06.2016 -2 287.00 650.00 -2 937.00 - 451.85% 82.00 -2 369.00 -2 889.02%
31.03.2016 650.00 3 801.00 -3 151.00 -82.90% 360.00 290.00 80.56%
31.12.2015 3 801.00 1 796.00 2 005.00 111.64% -3 343.00 7 144.00 - 213.70%
30.09.2015 1 796.00 82.00 1 714.00 2 090.24% -4 100.00 5 896.00 - 143.80%
30.06.2015 82.00 360.00 - 278.00 -77.22% -3 963.00 4 045.00 - 102.07%
31.03.2015 360.00 -3 343.00 3 703.00 - 110.77% - 323.00 683.00 - 211.46%
31.12.2014 -3 343.00 -4 100.00 757.00 -18.46% 3 226.00 -6 569.00 - 203.63%
30.09.2014 -4 100.00 -3 963.00 - 137.00 3.46% 2 427.00 -6 527.00 - 268.93%
30.06.2014 -3 963.00 - 323.00 -3 640.00 1 126.93% 1 593.00 -5 556.00 - 348.78%
31.03.2014 - 323.00 3 226.00 -3 549.00 - 110.01% 792.00 -1 115.00 - 140.78%
31.12.2013 3 226.00 2 427.00 799.00 32.92% - 934.00 4 160.00 - 445.40%
30.09.2013 2 427.00 1 593.00 834.00 52.35% - 191.00 2 618.00 -1 370.68%
30.06.2013 1 593.00 792.00 801.00 101.14% 574.00 1 019.00 177.53%
31.03.2013 792.00 - 934.00 1 726.00 - 184.80% - 122.00 914.00 - 749.18%
31.12.2012 - 934.00 - 191.00 - 743.00 389.01% -1 439.00 505.00 -35.09%
30.09.2012 - 191.00 574.00 - 765.00 - 133.28% 391.00 - 582.00 - 148.85%
30.06.2012 574.00 - 122.00 696.00 - 570.49% -1 635.00 2 209.00 - 135.11%
31.03.2012 - 122.00 -1 439.00 1 317.00 -91.52% 999.00 -1 121.00 - 112.21%
31.12.2011 -1 439.00 391.00 -1 830.00 - 468.03% 571.00 -2 010.00 - 352.01%
30.09.2011 391.00 -1 635.00 2 026.00 - 123.91% 331.00 60.00 18.13%
30.06.2011 -1 635.00 999.00 -2 634.00 - 263.66% 294.00 -1 929.00 - 656.12%
31.03.2011 999.00 571.00 428.00 74.96% 504.00 495.00 98.21%
31.12.2010 571.00 331.00 240.00 72.51% 1 886.00 -1 315.00 -69.72%
30.09.2010 331.00 294.00 37.00 12.59% 1 651.00 -1 320.00 -79.95%
30.06.2010 294.00 504.00 - 210.00 -41.67% 198.00 96.00 48.48%
31.03.2010 504.00 1 886.00 -1 382.00 -73.28% 78.00 426.00 546.15%
31.12.2009 1 886.00 1 651.00 235.00 14.23% -3 136.00 5 022.00 - 160.14%
30.09.2009 1 651.00 198.00 1 453.00 733.84% -2 967.00 4 618.00 - 155.65%
30.06.2009 198.00 78.00 120.00 153.85% -1 528.00 1 726.00 - 112.96%
31.03.2009 78.00 -3 136.00 3 214.00 - 102.49% 776.00 - 698.00 -89.95%
31.12.2008 -3 136.00 -2 967.00 - 169.00 5.70% - 805.00 -2 331.00 289.57%
30.09.2008 -2 967.00 -1 528.00 -1 439.00 94.18% 343.00 -3 310.00 - 965.01%
30.06.2008 -1 528.00 776.00 -2 304.00 - 296.91% 83.00 -1 611.00 -1 940.96%
31.03.2008 776.00 - 805.00 1 581.00 - 196.40% 95.00 681.00 716.84%
31.12.2007 - 805.00 343.00 -1 148.00 - 334.69% 262.00 -1 067.00 - 407.25%
30.09.2007 343.00 83.00 260.00 313.25% - 111.00 454.00 - 409.01%
30.06.2007 83.00 95.00 -12.00 -12.63% -16.00 99.00 - 618.75%
31.03.2007 95.00 262.00 - 167.00 -63.74% 114.00 -19.00 -16.67%
31.12.2006 262.00 - 111.00 373.00 - 336.04% - 875.00 1 137.00 - 129.94%
30.09.2006 - 111.00 -16.00 -95.00 593.75% -1 022.00 911.00 -89.14%
30.06.2006 -16.00 114.00 - 130.00 - 114.03% - 748.00 732.00 -97.86%
31.03.2006 114.00 - 875.00 989.00 - 113.03% - 148.00 262.00 - 177.03%
31.12.2005 - 875.00 -1 022.00 147.00 -14.38% -27.00 - 848.00 3 140.74%
30.09.2005 -1 022.00 - 748.00 - 274.00 36.63% -2.00 -1 020.00 51 000.00%
30.06.2005 - 748.00 - 148.00 - 600.00 405.41% 52.00 - 800.00 -1 538.46%
31.03.2005 - 148.00 -27.00 - 121.00 448.15% 33.00 - 181.00 - 548.48%
31.12.2004 -27.00 -2.00 -25.00 1 250.00% 110.00 - 137.00 - 124.55%
30.09.2004 -2.00 52.00 -54.00 - 103.85% 33.00 -35.00 - 106.06%
30.06.2004 52.00 33.00 19.00 57.58% 23.00 29.00 126.09%
31.03.2004 33.00 110.00 -77.00 -70.00% -98.00 131.00 - 133.67%
31.12.2003 110.00 33.00 77.00 233.33% - 197.00 307.00 - 155.84%
30.09.2003 33.00 23.00 10.00 43.48% - 190.00 223.00 - 117.37%
30.06.2003 23.00 -98.00 121.00 - 123.47% -96.00 119.00 - 123.96%
31.03.2003 -98.00 - 197.00 99.00 -50.25% -52.00 -46.00 88.46%
31.12.2002 - 197.00 - 190.00 -7.00 3.68% - 738.00 541.00 -73.31%
30.09.2002 - 190.00 -96.00 -94.00 97.92% - 625.00 435.00 -69.60%
30.06.2002 -96.00 -52.00 -44.00 84.62% - 443.00 347.00 -78.33%
31.03.2002 -52.00 - 738.00 686.00 -92.95% - 160.00 108.00 -67.50%
31.12.2001 - 738.00 - 625.00 - 113.00 18.08% - 526.00 - 212.00 40.30%
30.09.2001 - 625.00 - 443.00 - 182.00 41.08% - 463.00 - 162.00 34.99%
30.06.2001 - 443.00 - 160.00 - 283.00 176.88% - 284.00 - 159.00 55.99%
31.03.2001 - 160.00 - 526.00 366.00 -69.58% -70.00 -90.00 128.57%
31.12.2000 - 526.00 - 463.00 -63.00 13.61% - 732.00 206.00 -28.14%
30.09.2000 - 463.00 - 284.00 - 179.00 63.03% - 558.00 95.00 -17.02%
30.06.2000 - 284.00 -70.00 - 214.00 305.71% - 296.00 12.00 -4.05%
31.03.2000 -70.00 - 732.00 662.00 -90.44% - 180.00 110.00 -61.11%
31.12.1999 - 732.00 - 558.00 - 174.00 31.18% - 937.00 205.00 -21.88%
30.09.1999 - 558.00 - 296.00 - 262.00 88.51% - 860.00 302.00 -35.12%
30.06.1999 - 296.00 - 180.00 - 116.00 64.44% - 705.00 409.00 -58.01%
31.03.1999 - 180.00 - 937.00 757.00 -80.79% - 500.00 320.00 -64.00%
31.12.1998 - 937.00 - 860.00 -77.00 8.95% 0.00 - 937.00 -
30.09.1998 - 860.00 - 705.00 - 155.00 21.99% 0.00 - 860.00 -
30.06.1998 - 705.00 - 500.00 - 205.00 41.00% 0.00 - 705.00 -
31.03.1998 - 500.00 0.00 - 500.00 - 0.00 - 500.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.