Items of the Direct Investments (Quarters»Details) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Direct Investments (Quarters»Details) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Items of the Direct Investments in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.1 - Direct investment - net - 641.00 -1 221.00 -47.50% -4 499.00 -85.75%
IND2 3.1 - Direct investment - assets 64 416.00 10 871.00 492.55% 64 182.00 0.36%
IND3 3.1 - Direct investment - liabilities 65 057.00 12 092.00 438.02% 68 682.00 -5.28%
IND4 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - net -8 083.00 31 626.00 - 125.56% -16 229.00 -50.19%
IND5 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - assets 1 570.00 7 237.00 -78.31% 6 886.00 -77.20%
IND6 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - liabilities 9 653.00 -24 389.00 - 139.58% 23 115.00 -58.24%
IND7 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - net -18 650.00 -19 154.00 -2.63% -24 623.00 -24.26%
IND8 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - assets 21 791.00 25 063.00 -13.06% 20 413.00 6.75%
IND9 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - liabilities 40 441.00 44 217.00 -8.54% 45 035.00 -10.20%
IND10 3.1.2 - Debt instruments - net 26 093.00 -13 693.00 - 290.56% 36 353.00 -28.22%
IND11 3.1.2 - Debt instruments - assets 41 055.00 -21 430.00 - 291.58% 36 884.00 11.31%
IND12 3.1.2 - Debt instruments - liabilities 14 962.00 -7 737.00 - 293.38% 531.00 2 717.70%
IND13 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -5 704.00 -8 197.00 -30.41% 5 736.00 - 199.44%
IND14 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 9 781.00 -14 454.00 - 167.67% -4 389.00 - 322.85%
IND15 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 15 485.00 -6 257.00 - 347.48% -10 125.00 - 252.94%
IND16 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 19 150.00 6 606.00 189.89% 43 817.00 -56.30%
IND17 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 14 517.00 3 189.00 355.22% 44 644.00 -67.48%
IND18 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities -4 632.00 -3 416.00 35.60% 827.00 - 660.10%
IND19 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - net 12 647.00 -12 102.00 - 204.50% -13 201.00 - 195.80%
IND20 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 16 757.00 -10 165.00 - 264.85% -3 371.00 - 597.09%
IND21 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 4 110.00 1 937.00 112.18% 9 830.00 -58.19%

Items of the Direct Investments in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.1 - Direct investment - net -23.00 -48.00 -52.08% - 174.00 -86.78%
IND2 3.1 - Direct investment - assets 2 357.00 428.00 450.70% 2 488.00 -5.27%
IND3 3.1 - Direct investment - liabilities 2 381.00 476.00 400.21% 2 662.00 -10.56%
IND4 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - net - 296.00 1 245.00 - 123.78% - 629.00 -52.94%
IND5 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - assets 57.00 285.00 -80.00% 267.00 -78.65%
IND6 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - liabilities 353.00 - 960.00 - 136.77% 896.00 -60.60%
IND7 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - net - 683.00 - 754.00 -9.42% - 954.00 -28.41%
IND8 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - assets 797.00 986.00 -19.17% 791.00 0.76%
IND9 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - liabilities 1 480.00 1 740.00 -14.94% 1 746.00 -15.23%
IND10 3.1.2 - Debt instruments - net 955.00 - 539.00 - 277.18% 1 409.00 -32.22%
IND11 3.1.2 - Debt instruments - assets 1 502.00 - 843.00 - 278.17% 1 430.00 5.03%
IND12 3.1.2 - Debt instruments - liabilities 548.00 - 304.00 - 280.26% 21.00 2 509.52%
IND13 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - 209.00 - 323.00 -35.29% 222.00 - 194.14%
IND14 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 358.00 - 569.00 - 162.92% - 170.00 - 310.59%
IND15 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 567.00 - 246.00 - 330.49% - 392.00 - 244.64%
IND16 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 701.00 260.00 169.62% 1 698.00 -58.72%
IND17 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 531.00 126.00 321.43% 1 730.00 -69.31%
IND18 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities - 170.00 - 134.00 26.87% 32.00 - 631.25%
IND19 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - net 463.00 - 476.00 - 197.27% - 512.00 - 190.43%
IND20 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 613.00 - 400.00 - 253.25% - 131.00 - 567.94%
IND21 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 150.00 76.00 97.37% 381.00 -60.63%

Items of the Direct Investments in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.1 - Direct investment - net -26.00 -54.00 -51.85% - 196.00 -86.73%
IND2 3.1 - Direct investment - assets 2 583.00 481.00 437.01% 2 794.00 -7.55%
IND3 3.1 - Direct investment - liabilities 2 608.00 535.00 387.48% 2 990.00 -12.78%
IND4 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - net - 324.00 1 398.00 - 123.18% - 707.00 -54.17%
IND5 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - assets 63.00 320.00 -80.31% 300.00 -79.00%
IND6 3.1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - liabilities 387.00 -1 078.00 - 135.90% 1 006.00 -61.53%
IND7 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - net - 748.00 - 847.00 -11.69% -1 072.00 -30.22%
IND8 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - assets 874.00 1 108.00 -21.12% 889.00 -1.69%
IND9 3.1.1.2 - Reinvestment of earnings - liabilities 1 621.00 1 955.00 -17.08% 1 961.00 -17.34%
IND10 3.1.2 - Debt instruments - net 1 046.00 - 605.00 - 272.89% 1 583.00 -33.92%
IND11 3.1.2 - Debt instruments - assets 1 646.00 - 947.00 - 273.81% 1 606.00 2.49%
IND12 3.1.2 - Debt instruments - liabilities 600.00 - 342.00 - 275.44% 23.00 2 508.70%
IND13 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - 229.00 - 362.00 -36.74% 250.00 - 191.60%
IND14 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 392.00 - 639.00 - 161.35% - 191.00 - 305.24%
IND15 3.1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 621.00 - 277.00 - 324.19% - 441.00 - 240.82%
IND16 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 768.00 292.00 163.01% 1 908.00 -59.75%
IND17 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 582.00 141.00 312.77% 1 944.00 -70.06%
IND18 3.1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities - 186.00 - 151.00 23.18% 36.00 - 616.67%
IND19 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - net 507.00 - 535.00 - 194.77% - 575.00 - 188.17%
IND20 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 672.00 - 449.00 - 249.67% - 147.00 - 557.14%
IND21 3.1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 165.00 86.00 91.86% 428.00 -61.45%
Items of the Direct Investments in millions of EUR
1 - Direct investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Direct Investments in millions of CZK
1 - Direct investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Direct Investments in millions of USD
1 - Direct investment - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1 - Direct investment - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.1 - Equity other than reinvestment of earnings - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.1.2 - Reinvestment of earnings - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Debt instruments - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - net (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Items of the Portfolio Investments)
Items of the Direct Investments (Details)
Items of the Direct Investments (Details)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.