1 - Direct investment - net (Items of the Direct Investments in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - net (Items of the Direct Investments in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Ostatní (specifikace), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Nakoupené kupní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Prodané prodejní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Krátká pozice, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Nakoupené prodejní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Prodané kupní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Krátká pozice (ostatní), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice (ostatní), Do 1 měsíce, USD
30.06.2000 Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice (+), Do 1 měsíce, USD
- Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, obchodní úvěry (-), Do 1 měsíce, USD

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 - 128 191.20
Max 31.12.1993 -3 241.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 - 109 446.80 - 125 317.80 15 871.00 -12.66% - 120 559.90 11 113.10 -9.22%
31.12.2019 - 125 317.80 - 119 194.60 -6 123.20 5.14% - 123 221.20 -2 096.60 1.70%
30.09.2019 - 119 194.60 - 125 840.40 6 645.80 -5.28% - 119 842.00 647.40 -0.54%
30.06.2019 - 125 840.40 - 120 559.90 -5 280.50 4.38% - 118 317.10 -7 523.30 6.36%
31.03.2019 - 120 559.90 - 123 221.20 2 661.30 -2.16% - 126 709.10 6 149.20 -4.85%
31.12.2018 - 123 221.20 - 119 842.00 -3 379.20 2.82% - 123 630.10 408.90 -0.33%
30.09.2018 - 119 842.00 - 118 317.10 -1 524.90 1.29% - 121 832.30 1 990.30 -1.63%
30.06.2018 - 118 317.10 - 126 709.10 8 392.00 -6.62% - 116 457.50 -1 859.60 1.60%
31.03.2018 - 126 709.10 - 123 630.10 -3 079.00 2.49% - 105 318.40 -21 390.70 20.31%
31.12.2017 - 123 630.10 - 121 832.30 -1 797.80 1.48% - 102 428.30 -21 201.80 20.70%
30.09.2017 - 121 832.30 - 116 457.50 -5 374.80 4.62% - 108 345.20 -13 487.10 12.45%
30.06.2017 - 116 457.50 - 105 318.40 -11 139.10 10.58% - 104 163.80 -12 293.70 11.80%
31.03.2017 - 105 318.40 - 102 428.30 -2 890.10 2.82% - 103 308.80 -2 009.60 1.95%
31.12.2016 - 102 428.30 - 108 345.20 5 916.90 -5.46% -98 036.40 -4 391.90 4.48%
30.09.2016 - 108 345.20 - 104 163.80 -4 181.40 4.01% -96 664.40 -11 680.80 12.08%
30.06.2016 - 104 163.80 - 103 308.80 - 855.00 0.83% -96 780.60 -7 383.20 7.63%
31.03.2016 - 103 308.80 -98 036.40 -5 272.40 5.38% -92 116.10 -11 192.70 12.15%
31.12.2015 -98 036.40 -96 664.40 -1 372.00 1.42% - 103 276.40 5 240.00 -5.07%
30.09.2015 -96 664.40 -96 780.60 116.20 -0.12% - 108 447.70 11 783.30 -10.87%
30.06.2015 -96 780.60 -92 116.10 -4 664.50 5.06% - 116 956.70 20 176.10 -17.25%
31.03.2015 -92 116.10 - 103 276.40 11 160.30 -10.81% - 115 037.10 22 921.00 -19.92%
31.12.2014 - 103 276.40 - 108 447.70 5 171.30 -4.77% - 113 458.00 10 181.60 -8.97%
30.09.2014 - 108 447.70 - 116 956.70 8 509.00 -7.28% - 119 229.60 10 781.90 -9.04%
30.06.2014 - 116 956.70 - 115 037.10 -1 919.60 1.67% - 114 720.90 -2 235.80 1.95%
31.03.2014 - 115 037.10 - 113 458.00 -1 579.10 1.39% - 113 307.70 -1 729.40 1.53%
31.12.2013 - 113 458.00 - 119 229.60 5 771.60 -4.84% - 119 125.20 5 667.20 -4.76%
30.09.2013 - 119 229.60 - 114 720.90 -4 508.70 3.93% - 116 539.60 -2 690.00 2.31%
30.06.2013 - 114 720.90 - 113 307.70 -1 413.20 1.25% - 109 110.80 -5 610.10 5.14%
31.03.2013 - 113 307.70 - 119 125.20 5 817.50 -4.88% - 118 216.40 4 908.70 -4.15%
31.12.2012 - 119 125.20 - 116 539.60 -2 585.60 2.22% - 107 354.90 -11 770.30 10.96%
30.09.2012 - 116 539.60 - 109 110.80 -7 428.80 6.81% - 115 242.10 -1 297.50 1.13%
30.06.2012 - 109 110.80 - 118 216.40 9 105.60 -7.70% - 128 191.20 19 080.40 -14.88%
31.03.2012 - 118 216.40 - 107 354.90 -10 861.50 10.12% - 122 706.30 4 489.90 -3.66%
31.12.2011 - 107 354.90 - 115 242.10 7 887.20 -6.84% - 113 581.60 6 226.70 -5.48%
30.09.2011 - 115 242.10 - 128 191.20 12 949.10 -10.10% - 118 464.80 3 222.70 -2.72%
30.06.2011 - 128 191.20 - 122 706.30 -5 484.90 4.47% - 100 840.00 -27 351.20 27.12%
31.03.2011 - 122 706.30 - 113 581.60 -9 124.70 8.03% - 110 211.50 -12 494.80 11.34%
31.12.2010 - 113 581.60 - 118 464.80 4 883.20 -4.12% - 111 022.90 -2 558.70 2.30%
30.09.2010 - 118 464.80 - 100 840.00 -17 624.80 17.48% - 117 898.10 - 566.70 0.48%
30.06.2010 - 100 840.00 - 110 211.50 9 371.50 -8.50% - 110 540.50 9 700.50 -8.78%
31.03.2010 - 110 211.50 - 111 022.90 811.40 -0.73% -96 640.10 -13 571.40 14.04%
31.12.2009 - 111 022.90 - 117 898.10 6 875.20 -5.83% - 100 642.30 -10 380.60 10.31%
30.09.2009 - 117 898.10 - 110 540.50 -7 357.60 6.66% - 112 267.90 -5 630.20 5.01%
30.06.2009 - 110 540.50 -96 640.10 -13 900.40 14.38% - 126 062.00 15 521.50 -12.31%
31.03.2009 -96 640.10 - 100 642.30 4 002.20 -3.98% - 116 492.40 19 852.30 -17.04%
31.12.2008 - 100 642.30 - 112 267.90 11 625.60 -10.36% - 103 850.60 3 208.30 -3.09%
30.09.2008 - 112 267.90 - 126 062.00 13 794.10 -10.94% -93 086.90 -19 181.00 20.61%
30.06.2008 - 126 062.00 - 116 492.40 -9 569.60 8.21% -82 203.30 -43 858.70 53.35%
31.03.2008 - 116 492.40 - 103 850.60 -12 641.80 12.17% -79 116.70 -37 375.70 47.24%
31.12.2007 - 103 850.60 -93 086.90 -10 763.70 11.56% -74 823.60 -29 027.00 38.79%
30.09.2007 -93 086.90 -82 203.30 -10 883.60 13.24% -69 050.80 -24 036.10 34.81%
30.06.2007 -82 203.30 -79 116.70 -3 086.60 3.90% -67 063.00 -15 140.30 22.58%
31.03.2007 -79 116.70 -74 823.60 -4 293.10 5.74% -61 389.30 -17 727.40 28.88%
31.12.2006 -74 823.60 -69 050.80 -5 772.80 8.36% -57 051.90 -17 771.70 31.15%
30.09.2006 -69 050.80 -67 063.00 -1 987.80 2.96% -57 477.30 -11 573.50 20.14%
30.06.2006 -67 063.00 -61 389.30 -5 673.70 9.24% -55 591.60 -11 471.40 20.64%
31.03.2006 -61 389.30 -57 051.90 -4 337.40 7.60% -54 740.40 -6 648.90 12.15%
31.12.2005 -57 051.90 -57 477.30 425.40 -0.74% -53 499.10 -3 552.80 6.64%
30.09.2005 -57 477.30 -55 591.60 -1 885.70 3.39% -46 806.50 -10 670.80 22.80%
30.06.2005 -55 591.60 -54 740.40 - 851.20 1.55% -44 997.30 -10 594.30 23.54%
31.03.2005 -54 740.40 -53 499.10 -1 241.30 2.32% -42 658.50 -12 081.90 28.32%
31.12.2004 -53 499.10 -46 806.50 -6 692.60 14.30% -43 003.10 -10 496.00 24.41%
30.09.2004 -46 806.50 -44 997.30 -1 809.20 4.02% -42 426.90 -4 379.60 10.32%
30.06.2004 -44 997.30 -42 658.50 -2 338.80 5.48% -41 409.20 -3 588.10 8.66%
31.03.2004 -42 658.50 -43 003.10 344.60 -0.80% -38 693.40 -3 965.10 10.25%
31.12.2003 -43 003.10 -42 426.90 - 576.20 1.36% -37 196.20 -5 806.90 15.61%
30.09.2003 -42 426.90 -41 409.20 -1 017.70 2.46% -35 551.40 -6 875.50 19.34%
30.06.2003 -41 409.20 -38 693.40 -2 715.80 7.02% -35 263.60 -6 145.60 17.43%
31.03.2003 -38 693.40 -37 196.20 -1 497.20 4.03% -27 349.80 -11 343.60 41.48%
31.12.2002 -37 196.20 -35 551.40 -1 644.80 4.63% -25 956.60 -11 239.60 43.30%
30.09.2002 -35 551.40 -35 263.60 - 287.80 0.82% -24 869.30 -10 682.10 42.95%
30.06.2002 -35 263.60 -27 349.80 -7 913.80 28.94% -22 591.70 -12 671.90 56.09%
31.03.2002 -27 349.80 -25 956.60 -1 393.20 5.37% -21 394.20 -5 955.60 27.84%
31.12.2001 -25 956.60 -24 869.30 -1 087.30 4.37% -20 905.80 -5 050.80 24.16%
30.09.2001 -24 869.30 -22 591.70 -2 277.60 10.08% -18 796.70 -6 072.60 32.31%
30.06.2001 -22 591.70 -21 394.20 -1 197.50 5.60% -18 697.40 -3 894.30 20.83%
31.03.2001 -21 394.20 -20 905.80 - 488.40 2.34% -17 497.60 -3 896.60 22.27%
31.12.2000 -20 905.80 -18 796.70 -2 109.10 11.22% -16 854.00 -4 051.80 24.04%
30.09.2000 -18 796.70 -18 697.40 -99.30 0.53% -13 571.10 -5 225.60 38.51%
30.06.2000 -18 697.40 -17 497.60 -1 199.80 6.86% -13 571.10 -5 126.30 37.77%
31.03.2000 -17 497.60 -16 854.00 - 643.60 3.82% -13 571.10 -3 926.50 28.93%
31.12.1999 -16 854.00 -13 571.10 -3 282.90 24.19% -13 571.10 -3 282.90 24.19%
31.12.1998 -13 571.10 -8 685.50 -4 885.60 56.25% -8 685.50 -4 885.60 56.25%
31.12.1997 -8 685.50 -8 074.50 - 611.00 7.57% -8 074.50 - 611.00 7.57%
31.12.1996 -8 074.50 -7 004.60 -1 069.90 15.27% -7 004.60 -1 069.90 15.27%
31.12.1995 -7 004.60 -4 246.40 -2 758.20 64.95% -4 246.40 -2 758.20 64.95%
31.12.1994 -4 246.40 -3 241.70 -1 004.70 30.99% -3 241.70 -1 004.70 30.99%
31.12.1993 -3 241.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of EUR)
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.