1 - Direct investment - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Ztrátové, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 66 193.80
Min 31.12.1993 161.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 66 193.80 65 054.40 1 139.40 1.75% 60 925.90 5 267.90 8.65%
31.12.2019 65 054.40 64 039.80 1 014.60 1.58% 58 320.30 6 734.10 11.55%
30.09.2019 64 039.80 62 376.00 1 663.80 2.67% 56 786.30 7 253.50 12.77%
30.06.2019 62 376.00 60 925.90 1 450.10 2.38% 52 762.80 9 613.20 18.22%
31.03.2019 60 925.90 58 320.30 2 605.60 4.47% 54 739.80 6 186.10 11.30%
31.12.2018 58 320.30 56 786.30 1 534.00 2.70% 51 671.10 6 649.20 12.87%
30.09.2018 56 786.30 52 762.80 4 023.50 7.63% 50 601.20 6 185.10 12.22%
30.06.2018 52 762.80 54 739.80 -1 977.00 -3.61% 47 682.00 5 080.80 10.66%
31.03.2018 54 739.80 51 671.10 3 068.70 5.94% 44 109.60 10 630.20 24.10%
31.12.2017 51 671.10 50 601.20 1 069.90 2.11% 41 209.30 10 461.80 25.39%
30.09.2017 50 601.20 47 682.00 2 919.20 6.12% 41 333.60 9 267.60 22.42%
30.06.2017 47 682.00 44 109.60 3 572.40 8.10% 40 805.70 6 876.30 16.85%
31.03.2017 44 109.60 41 209.30 2 900.30 7.04% 41 058.50 3 051.10 7.43%
31.12.2016 41 209.30 41 333.60 - 124.30 -0.30% 38 821.50 2 387.80 6.15%
30.09.2016 41 333.60 40 805.70 527.90 1.29% 39 529.80 1 803.80 4.56%
30.06.2016 40 805.70 41 058.50 - 252.80 -0.62% 38 468.60 2 337.10 6.08%
31.03.2016 41 058.50 38 821.50 2 237.00 5.76% 37 542.40 3 516.10 9.37%
31.12.2015 38 821.50 39 529.80 - 708.30 -1.79% 35 186.30 3 635.20 10.33%
30.09.2015 39 529.80 38 468.60 1 061.20 2.76% 36 374.60 3 155.20 8.67%
30.06.2015 38 468.60 37 542.40 926.20 2.47% 34 659.20 3 809.40 10.99%
31.03.2015 37 542.40 35 186.30 2 356.10 6.70% 35 579.50 1 962.90 5.52%
31.12.2014 35 186.30 36 374.60 -1 188.30 -3.27% 33 368.70 1 817.60 5.45%
30.09.2014 36 374.60 34 659.20 1 715.40 4.95% 34 261.20 2 113.40 6.17%
30.06.2014 34 659.20 35 579.50 - 920.30 -2.59% 32 669.00 1 990.20 6.09%
31.03.2014 35 579.50 33 368.70 2 210.80 6.63% 31 444.90 4 134.60 13.15%
31.12.2013 33 368.70 34 261.20 - 892.50 -2.60% 30 326.50 3 042.20 10.03%
30.09.2013 34 261.20 32 669.00 1 592.20 4.87% 28 858.90 5 402.30 18.72%
30.06.2013 32 669.00 31 444.90 1 224.10 3.89% 26 756.50 5 912.50 22.10%
31.03.2013 31 444.90 30 326.50 1 118.40 3.69% 27 874.30 3 570.60 12.81%
31.12.2012 30 326.50 28 858.90 1 467.60 5.09% 25 835.10 4 491.40 17.38%
30.09.2012 28 858.90 26 756.50 2 102.40 7.86% 25 654.60 3 204.30 12.49%
30.06.2012 26 756.50 27 874.30 -1 117.80 -4.01% 26 140.90 615.60 2.35%
31.03.2012 27 874.30 25 835.10 2 039.20 7.89% 25 416.20 2 458.10 9.67%
31.12.2011 25 835.10 25 654.60 180.50 0.70% 25 838.80 -3.70 -0.01%
30.09.2011 25 654.60 26 140.90 - 486.30 -1.86% 25 653.00 1.60 0.01%
30.06.2011 26 140.90 25 416.20 724.70 2.85% 23 353.90 2 787.00 11.93%
31.03.2011 25 416.20 25 838.80 - 422.60 -1.64% 23 052.30 2 363.90 10.25%
31.12.2010 25 838.80 25 653.00 185.80 0.72% 21 263.70 4 575.10 21.52%
30.09.2010 25 653.00 23 353.90 2 299.10 9.84% 21 586.40 4 066.60 18.84%
30.06.2010 23 353.90 23 052.30 301.60 1.31% 19 603.70 3 750.20 19.13%
31.03.2010 23 052.30 21 263.70 1 788.60 8.41% 18 027.90 5 024.40 27.87%
31.12.2009 21 263.70 21 586.40 - 322.70 -1.49% 17 823.40 3 440.30 19.30%
30.09.2009 21 586.40 19 603.70 1 982.70 10.11% 18 786.40 2 800.00 14.90%
30.06.2009 19 603.70 18 027.90 1 575.80 8.74% 18 118.20 1 485.50 8.20%
31.03.2009 18 027.90 17 823.40 204.50 1.15% 16 226.50 1 801.40 11.10%
31.12.2008 17 823.40 18 786.40 - 963.00 -5.13% 13 304.40 4 519.00 33.97%
30.09.2008 18 786.40 18 118.20 668.20 3.69% 9 819.70 8 966.70 91.31%
30.06.2008 18 118.20 16 226.50 1 891.70 11.66% 9 537.40 8 580.80 89.97%
31.03.2008 16 226.50 13 304.40 2 922.10 21.96% 8 959.70 7 266.80 81.11%
31.12.2007 13 304.40 9 819.70 3 484.70 35.49% 8 963.20 4 341.20 48.43%
30.09.2007 9 819.70 9 537.40 282.30 2.96% 6 969.10 2 850.60 40.90%
30.06.2007 9 537.40 8 959.70 577.70 6.45% 7 341.40 2 196.00 29.91%
31.03.2007 8 959.70 8 963.20 -3.50 -0.04% 7 513.40 1 446.30 19.25%
31.12.2006 8 963.20 6 969.10 1 994.10 28.61% 6 730.80 2 232.40 33.17%
30.09.2006 6 969.10 7 341.40 - 372.30 -5.07% 6 820.20 148.90 2.18%
30.06.2006 7 341.40 7 513.40 - 172.00 -2.29% 6 469.70 871.70 13.47%
31.03.2006 7 513.40 6 730.80 782.60 11.63% 5 013.80 2 499.60 49.85%
31.12.2005 6 730.80 6 820.20 -89.40 -1.31% 4 600.30 2 130.50 46.31%
30.09.2005 6 820.20 6 469.70 350.50 5.42% 3 992.80 2 827.40 70.81%
30.06.2005 6 469.70 5 013.80 1 455.90 29.04% 3 368.20 3 101.50 92.08%
31.03.2005 5 013.80 4 600.30 413.50 8.99% 2 769.10 2 244.70 81.06%
31.12.2004 4 600.30 3 992.80 607.50 15.21% 1 807.80 2 792.50 154.47%
30.09.2004 3 992.80 3 368.20 624.60 18.54% 1 724.30 2 268.50 131.56%
30.06.2004 3 368.20 2 769.10 599.10 21.64% 1 626.70 1 741.50 107.06%
31.03.2004 2 769.10 1 807.80 961.30 53.18% 1 507.60 1 261.50 83.68%
31.12.2003 1 807.80 1 724.30 83.50 4.84% 1 405.00 402.80 28.67%
30.09.2003 1 724.30 1 626.70 97.60 6.00% 1 375.80 348.50 25.33%
30.06.2003 1 626.70 1 507.60 119.10 7.90% 1 308.20 318.50 24.35%
31.03.2003 1 507.60 1 405.00 102.60 7.30% 1 324.10 183.50 13.86%
31.12.2002 1 405.00 1 375.80 29.20 2.12% 1 287.60 117.40 9.12%
30.09.2002 1 375.80 1 308.20 67.60 5.17% 1 145.90 229.90 20.06%
30.06.2002 1 308.20 1 324.10 -15.90 -1.20% 1 049.00 259.20 24.71%
31.03.2002 1 324.10 1 287.60 36.50 2.83% 915.80 408.30 44.58%
31.12.2001 1 287.60 1 145.90 141.70 12.37% 795.10 492.50 61.94%
30.09.2001 1 145.90 1 049.00 96.90 9.24% 776.30 369.60 47.61%
30.06.2001 1 049.00 915.80 133.20 14.54% 744.70 304.30 40.86%
31.03.2001 915.80 795.10 120.70 15.18% 731.60 184.20 25.18%
31.12.2000 795.10 776.30 18.80 2.42% 695.10 100.00 14.39%
30.09.2000 776.30 744.70 31.60 4.24% 685.40 90.90 13.26%
30.06.2000 744.70 731.60 13.10 1.79% 685.40 59.30 8.65%
31.03.2000 731.60 695.10 36.50 5.25% 685.40 46.20 6.74%
31.12.1999 695.10 685.40 9.70 1.42% 685.40 9.70 1.42%
31.12.1998 685.40 496.80 188.60 37.96% 496.80 188.60 37.96%
31.12.1997 496.80 401.40 95.40 23.77% 401.40 95.40 23.77%
31.12.1996 401.40 269.80 131.60 48.78% 269.80 131.60 48.78%
31.12.1995 269.80 246.60 23.20 9.41% 246.60 23.20 9.41%
31.12.1994 246.60 161.80 84.80 52.41% 161.80 84.80 52.41%
31.12.1993 161.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of EUR)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.