1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2012 -45 013.00
Max 31.12.2007 98 173.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 15 485.00 -6 257.00 21 742.00 - 347.48% -10 125.00 25 610.00 - 252.94%
31.12.2019 -6 257.00 5 147.00 -11 404.00 - 221.57% 16 215.00 -22 472.00 - 138.59%
30.09.2019 5 147.00 5 475.00 - 328.00 -5.99% 24 680.00 -19 533.00 -79.14%
30.06.2019 5 475.00 -10 125.00 15 600.00 - 154.07% 16 201.00 -10 726.00 -66.21%
31.03.2019 -10 125.00 16 215.00 -26 340.00 - 162.44% 6 194.00 -16 319.00 - 263.46%
31.12.2018 16 215.00 24 680.00 -8 465.00 -34.30% -66.00 16 281.00 -24 668.18%
30.09.2018 24 680.00 16 201.00 8 479.00 52.34% 24 914.00 - 234.00 -0.94%
30.06.2018 16 201.00 6 194.00 10 007.00 161.56% 17 109.00 - 908.00 -5.31%
31.03.2018 6 194.00 -66.00 6 260.00 -9 484.85% 10 658.00 -4 464.00 -41.88%
31.12.2017 -66.00 24 914.00 -24 980.00 - 100.26% 10 905.00 -10 971.00 - 100.61%
30.09.2017 24 914.00 17 109.00 7 805.00 45.62% 9 084.00 15 830.00 174.26%
30.06.2017 17 109.00 10 658.00 6 451.00 60.53% 17 199.00 -90.00 -0.52%
31.03.2017 10 658.00 10 905.00 - 247.00 -2.27% -3 278.00 13 936.00 - 425.14%
31.12.2016 10 905.00 9 084.00 1 821.00 20.05% -21 926.00 32 831.00 - 149.74%
30.09.2016 9 084.00 17 199.00 -8 115.00 -47.18% -14 780.00 23 864.00 - 161.46%
30.06.2016 17 199.00 -3 278.00 20 477.00 - 624.68% -13 005.00 30 204.00 - 232.25%
31.03.2016 -3 278.00 -21 926.00 18 648.00 -85.05% -17 208.00 13 930.00 -80.95%
31.12.2015 -21 926.00 -14 780.00 -7 146.00 48.35% 9 341.00 -31 267.00 - 334.73%
30.09.2015 -14 780.00 -13 005.00 -1 775.00 13.65% 21 305.00 -36 085.00 - 169.37%
30.06.2015 -13 005.00 -17 208.00 4 203.00 -24.42% 6 370.00 -19 375.00 - 304.16%
31.03.2015 -17 208.00 9 341.00 -26 549.00 - 284.22% 5 922.00 -23 130.00 - 390.58%
31.12.2014 9 341.00 21 305.00 -11 964.00 -56.16% 13 681.00 -4 340.00 -31.72%
30.09.2014 21 305.00 6 370.00 14 935.00 234.46% 13 681.00 7 624.00 55.73%
30.06.2014 6 370.00 5 922.00 448.00 7.57% 13 681.00 -7 311.00 -53.44%
31.03.2014 5 922.00 13 681.00 -7 759.00 -56.71% 13 681.00 -7 759.00 -56.71%
31.12.2013 13 681.00 13 681.00 0.00 0.00 46 107.00 -32 426.00 -70.33%
30.09.2013 13 681.00 13 681.00 0.00 0.00 32 764.00 -19 083.00 -58.24%
30.06.2013 13 681.00 13 681.00 0.00 0.00 -45 013.00 58 694.00 - 130.39%
31.03.2013 13 681.00 46 107.00 -32 426.00 -70.33% 8 338.00 5 343.00 64.08%
31.12.2012 46 107.00 32 764.00 13 343.00 40.72% 68 887.00 -22 780.00 -33.07%
30.09.2012 32 764.00 -45 013.00 77 777.00 - 172.79% -34 251.00 67 015.00 - 195.66%
30.06.2012 -45 013.00 8 338.00 -53 351.00 - 639.85% 59 134.00 - 104 147.00 - 176.12%
31.03.2012 8 338.00 68 887.00 -60 549.00 -87.90% -36 242.00 44 580.00 - 123.01%
31.12.2011 68 887.00 -34 251.00 103 138.00 - 301.12% 9 714.00 59 173.00 609.15%
30.09.2011 -34 251.00 59 134.00 -93 385.00 - 157.92% 32 299.00 -66 550.00 - 206.04%
30.06.2011 59 134.00 -36 242.00 95 376.00 - 263.16% 13 290.00 45 844.00 344.95%
31.03.2011 -36 242.00 9 714.00 -45 956.00 - 473.09% 18 311.00 -54 553.00 - 297.92%
31.12.2010 9 714.00 32 299.00 -22 585.00 -69.92% 7 737.00 1 977.00 25.55%
30.09.2010 32 299.00 13 290.00 19 009.00 143.03% 2 203.00 30 096.00 1 366.14%
30.06.2010 13 290.00 18 311.00 -5 021.00 -27.42% 4 906.00 8 384.00 170.89%
31.03.2010 18 311.00 7 737.00 10 574.00 136.67% -2 745.00 21 056.00 - 767.07%
31.12.2009 7 737.00 2 203.00 5 534.00 251.20% 9 176.00 -1 439.00 -15.68%
30.09.2009 2 203.00 4 906.00 -2 703.00 -55.10% 29 529.00 -27 326.00 -92.54%
30.06.2009 4 906.00 -2 745.00 7 651.00 - 278.72% 33 409.00 -28 503.00 -85.32%
31.03.2009 -2 745.00 9 176.00 -11 921.00 - 129.91% 15 239.00 -17 984.00 - 118.01%
31.12.2008 9 176.00 29 529.00 -20 353.00 -68.93% 98 173.00 -88 997.00 -90.65%
30.09.2008 29 529.00 33 409.00 -3 880.00 -11.61% -16 174.00 45 703.00 - 282.57%
30.06.2008 33 409.00 15 239.00 18 170.00 119.23% 10 314.00 23 095.00 223.92%
31.03.2008 15 239.00 98 173.00 -82 934.00 -84.48% -14 140.00 29 379.00 - 207.77%
31.12.2007 98 173.00 -16 174.00 114 347.00 - 706.98% 42 295.00 55 878.00 132.11%
30.09.2007 -16 174.00 10 314.00 -26 488.00 - 256.82% -10 821.00 -5 353.00 49.47%
30.06.2007 10 314.00 -14 140.00 24 454.00 - 172.94% -14 000.00 24 314.00 - 173.67%
31.03.2007 -14 140.00 42 295.00 -56 435.00 - 133.43% 11 605.00 -25 745.00 - 221.84%
31.12.2006 42 295.00 -10 821.00 53 116.00 - 490.86% -12 840.00 55 135.00 - 429.40%
30.09.2006 -10 821.00 -14 000.00 3 179.00 -22.71% 11 917.00 -22 738.00 - 190.80%
30.06.2006 -14 000.00 11 605.00 -25 605.00 - 220.64% 55 090.00 -69 090.00 - 125.41%
31.03.2006 11 605.00 -12 840.00 24 445.00 - 190.38% 12 939.00 -1 334.00 -10.31%
31.12.2005 -12 840.00 11 917.00 -24 757.00 - 207.75% 11 204.00 -24 044.00 - 214.60%
30.09.2005 11 917.00 55 090.00 -43 173.00 -78.37% 16 607.00 -4 690.00 -28.24%
30.06.2005 55 090.00 12 939.00 42 151.00 325.77% 11 053.00 44 037.00 398.42%
31.03.2005 12 939.00 11 204.00 1 735.00 15.49% 4 492.00 8 447.00 188.05%
31.12.2004 11 204.00 16 607.00 -5 403.00 -32.53% -1 339.00 12 543.00 - 936.74%
30.09.2004 16 607.00 11 053.00 5 554.00 50.25% 353.00 16 254.00 4 604.53%
30.06.2004 11 053.00 4 492.00 6 561.00 146.06% -2 089.00 13 142.00 - 629.10%
31.03.2004 4 492.00 -1 339.00 5 831.00 - 435.47% 3 040.00 1 452.00 47.76%
31.12.2003 -1 339.00 353.00 -1 692.00 - 479.32% 586.00 -1 925.00 - 328.50%
30.09.2003 353.00 -2 089.00 2 442.00 - 116.90% 3 588.00 -3 235.00 -90.16%
30.06.2003 -2 089.00 3 040.00 -5 129.00 - 168.72% 1 723.00 -3 812.00 - 221.24%
31.03.2003 3 040.00 586.00 2 454.00 418.77% 1 731.00 1 309.00 75.62%
31.12.2002 586.00 3 588.00 -3 002.00 -83.67% 4 237.00 -3 651.00 -86.17%
30.09.2002 3 588.00 1 723.00 1 865.00 108.24% 6 978.00 -3 390.00 -48.58%
30.06.2002 1 723.00 1 731.00 -8.00 -0.46% 10 816.00 -9 093.00 -84.07%
31.03.2002 1 731.00 4 237.00 -2 506.00 -59.15% 6 573.00 -4 842.00 -73.66%
31.12.2001 4 237.00 6 978.00 -2 741.00 -39.28% 2 472.00 1 765.00 71.40%
30.09.2001 6 978.00 10 816.00 -3 838.00 -35.48% 7 324.00 - 346.00 -4.72%
30.06.2001 10 816.00 6 573.00 4 243.00 64.55% 8 067.00 2 749.00 34.08%
31.03.2001 6 573.00 2 472.00 4 101.00 165.90% 2 781.00 3 792.00 136.35%
31.12.2000 2 472.00 7 324.00 -4 852.00 -66.25% 6 325.00 -3 853.00 -60.92%
30.09.2000 7 324.00 8 067.00 - 743.00 -9.21% 8 994.00 -1 670.00 -18.57%
30.06.2000 8 067.00 2 781.00 5 286.00 190.08% 4 318.00 3 749.00 86.82%
31.03.2000 2 781.00 6 325.00 -3 544.00 -56.03% 6 559.00 -3 778.00 -57.60%
31.12.1999 6 325.00 8 994.00 -2 669.00 -29.68% 2 692.00 3 633.00 134.96%
30.09.1999 8 994.00 4 318.00 4 676.00 108.29% 5 056.00 3 938.00 77.89%
30.06.1999 4 318.00 6 559.00 -2 241.00 -34.17% 7 220.00 -2 902.00 -40.19%
31.03.1999 6 559.00 2 692.00 3 867.00 143.65% 17 238.00 -10 679.00 -61.95%
31.12.1998 2 692.00 5 056.00 -2 364.00 -46.76% 0.00 2 692.00 -
30.09.1998 5 056.00 7 220.00 -2 164.00 -29.97% 0.00 5 056.00 -
30.06.1998 7 220.00 17 238.00 -10 018.00 -58.12% 0.00 7 220.00 -
31.03.1998 17 238.00 0.00 17 238.00 - 0.00 17 238.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.