1 - Direct investment - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Do 1 roku včetně

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 -2 834 814.00
Max 31.12.1993 -97 106.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -2 729 932.40 -2 834 814.00 104 881.60 -3.70% -2 769 018.70 39 086.30 -1.41%
31.12.2019 -2 834 814.00 -2 825 746.60 -9 067.40 0.32% -2 768 287.30 -66 526.70 2.40%
30.09.2019 -2 825 746.60 -2 814 168.50 -11 578.10 0.41% -2 632 570.10 - 193 176.50 7.34%
30.06.2019 -2 814 168.50 -2 769 018.70 -45 149.80 1.63% -2 640 602.00 - 173 566.50 6.57%
31.03.2019 -2 769 018.70 -2 768 287.30 - 731.40 0.03% -2 615 403.50 - 153 615.20 5.87%
31.12.2018 -2 768 287.30 -2 632 570.10 - 135 717.20 5.16% -2 632 208.00 - 136 079.30 5.17%
30.09.2018 -2 632 570.10 -2 640 602.00 8 031.90 -0.30% -2 680 676.80 48 106.70 -1.79%
30.06.2018 -2 640 602.00 -2 615 403.50 -25 198.50 0.96% -2 672 932.50 32 330.50 -1.21%
31.03.2018 -2 615 403.50 -2 632 208.00 16 804.50 -0.64% -2 662 660.60 47 257.10 -1.77%
31.12.2017 -2 632 208.00 -2 680 676.80 48 468.80 -1.81% -2 626 159.70 -6 048.30 0.23%
30.09.2017 -2 680 676.80 -2 672 932.50 -7 744.30 0.29% -2 623 038.40 -57 638.40 2.20%
30.06.2017 -2 672 932.50 -2 662 660.60 -10 271.90 0.39% -2 545 033.90 - 127 898.60 5.03%
31.03.2017 -2 662 660.60 -2 626 159.70 -36 500.90 1.39% -2 454 307.70 - 208 352.90 8.49%
31.12.2016 -2 626 159.70 -2 623 038.40 -3 121.30 0.12% -2 433 656.80 - 192 502.90 7.91%
30.09.2016 -2 623 038.40 -2 545 033.90 -78 004.50 3.06% -2 345 657.70 - 277 380.70 11.83%
30.06.2016 -2 545 033.90 -2 454 307.70 -90 726.20 3.70% -2 356 316.40 - 188 717.50 8.01%
31.03.2016 -2 454 307.70 -2 433 656.80 -20 650.90 0.85% -2 356 882.30 -97 425.40 4.13%
31.12.2015 -2 433 656.80 -2 345 657.70 -87 999.10 3.75% -2 358 212.50 -75 444.30 3.20%
30.09.2015 -2 345 657.70 -2 356 316.40 10 658.70 -0.45% -2 369 907.80 24 250.10 -1.02%
30.06.2015 -2 356 316.40 -2 356 882.30 565.90 -0.02% -2 350 829.00 -5 487.40 0.23%
31.03.2015 -2 356 882.30 -2 358 212.50 1 330.20 -0.06% -2 289 352.90 -67 529.40 2.95%
31.12.2014 -2 358 212.50 -2 369 907.80 11 695.30 -0.49% -2 257 134.00 - 101 078.50 4.48%
30.09.2014 -2 369 907.80 -2 350 829.00 -19 078.80 0.81% -2 271 800.90 -98 106.90 4.32%
30.06.2014 -2 350 829.00 -2 289 352.90 -61 476.10 2.69% -2 276 177.90 -74 651.10 3.28%
31.03.2014 -2 289 352.90 -2 257 134.00 -32 218.90 1.43% -2 274 312.80 -15 040.10 0.66%
31.12.2013 -2 257 134.00 -2 271 800.90 14 666.90 -0.65% -2 269 930.90 12 796.90 -0.56%
30.09.2013 -2 271 800.90 -2 276 177.90 4 377.00 -0.19% -2 251 079.50 -20 721.40 0.92%
30.06.2013 -2 276 177.90 -2 274 312.80 -1 865.10 0.08% -2 221 604.40 -54 573.50 2.46%
31.03.2013 -2 274 312.80 -2 269 930.90 -4 381.90 0.19% -2 189 486.20 -84 826.60 3.87%
31.12.2012 -2 269 930.90 -2 251 079.50 -18 851.40 0.84% -2 140 657.10 - 129 273.80 6.04%
30.09.2012 -2 251 079.50 -2 221 604.40 -29 475.10 1.33% -2 112 502.50 - 138 577.00 6.56%
30.06.2012 -2 221 604.40 -2 189 486.20 -32 118.20 1.47% -2 159 380.90 -62 223.50 2.88%
31.03.2012 -2 189 486.20 -2 140 657.10 -48 829.10 2.28% -2 119 628.00 -69 858.20 3.30%
31.12.2011 -2 140 657.10 -2 112 502.50 -28 154.60 1.33% -2 129 768.00 -10 889.10 0.51%
30.09.2011 -2 112 502.50 -2 159 380.90 46 878.40 -2.17% -2 135 327.80 22 825.30 -1.07%
30.06.2011 -2 159 380.90 -2 119 628.00 -39 752.90 1.88% -2 112 294.50 -47 086.40 2.23%
31.03.2011 -2 119 628.00 -2 129 768.00 10 140.00 -0.48% -2 079 470.40 -40 157.60 1.93%
31.12.2010 -2 129 768.00 -2 135 327.80 5 559.80 -0.26% -2 039 267.90 -90 500.10 4.44%
30.09.2010 -2 135 327.80 -2 112 294.50 -23 033.30 1.09% -2 025 253.20 - 110 074.60 5.44%
30.06.2010 -2 112 294.50 -2 079 470.40 -32 824.10 1.58% -2 024 880.70 -87 413.80 4.32%
31.03.2010 -2 079 470.40 -2 039 267.90 -40 202.50 1.97% -1 987 403.70 -92 066.70 4.63%
31.12.2009 -2 039 267.90 -2 025 253.20 -14 014.70 0.69% -1 947 026.60 -92 241.30 4.74%
30.09.2009 -2 025 253.20 -2 024 880.70 - 372.50 0.02% -1 936 060.50 -89 192.70 4.61%
30.06.2009 -2 024 880.70 -1 987 403.70 -37 477.00 1.89% -1 910 721.60 - 114 159.10 5.97%
31.03.2009 -1 987 403.70 -1 947 026.60 -40 377.10 2.07% -1 866 674.30 - 120 729.40 6.47%
31.12.2008 -1 947 026.60 -1 936 060.50 -10 966.10 0.57% -1 877 410.30 -69 616.30 3.71%
30.09.2008 -1 936 060.50 -1 910 721.60 -25 338.90 1.33% -1 812 587.20 - 123 473.30 6.81%
30.06.2008 -1 910 721.60 -1 866 674.30 -44 047.30 2.36% -1 747 478.00 - 163 243.60 9.34%
31.03.2008 -1 866 674.30 -1 877 410.30 10 736.00 -0.57% -1 663 270.10 - 203 404.20 12.23%
31.12.2007 -1 877 410.30 -1 812 587.20 -64 823.10 3.58% -1 562 017.40 - 315 392.90 20.19%
30.09.2007 -1 812 587.20 -1 747 478.00 -65 109.20 3.73% -1 545 011.10 - 267 576.10 17.32%
30.06.2007 -1 747 478.00 -1 663 270.10 -84 207.90 5.06% -1 503 082.90 - 244 395.10 16.26%
31.03.2007 -1 663 270.10 -1 562 017.40 - 101 252.70 6.48% -1 450 200.40 - 213 069.70 14.69%
31.12.2006 -1 562 017.40 -1 545 011.10 -17 006.30 1.10% -1 402 791.30 - 159 226.10 11.35%
30.09.2006 -1 545 011.10 -1 503 082.90 -41 928.20 2.79% -1 410 319.70 - 134 691.40 9.55%
30.06.2006 -1 503 082.90 -1 450 200.40 -52 882.50 3.65% -1 380 673.90 - 122 409.00 8.87%
31.03.2006 -1 450 200.40 -1 402 791.30 -47 409.10 3.38% -1 264 502.60 - 185 697.80 14.69%
31.12.2005 -1 402 791.30 -1 410 319.70 7 528.40 -0.53% -1 196 507.40 - 206 283.90 17.24%
30.09.2005 -1 410 319.70 -1 380 673.90 -29 645.80 2.15% -1 194 127.50 - 216 192.20 18.10%
30.06.2005 -1 380 673.90 -1 264 502.60 - 116 171.30 9.19% -1 176 184.30 - 204 489.60 17.39%
31.03.2005 -1 264 502.60 -1 196 507.40 -67 995.20 5.68% -1 145 766.00 - 118 736.60 10.36%
31.12.2004 -1 196 507.40 -1 194 127.50 -2 379.90 0.20% -1 103 202.10 -93 305.30 8.46%
30.09.2004 -1 194 127.50 -1 176 184.30 -17 943.20 1.53% -1 159 486.00 -34 641.50 2.99%
30.06.2004 -1 176 184.30 -1 145 766.00 -30 418.30 2.65% -1 144 176.60 -32 007.70 2.80%
31.03.2004 -1 145 766.00 -1 103 202.10 -42 563.90 3.86% -1 134 375.30 -11 390.70 1.00%
31.12.2003 -1 103 202.10 -1 159 486.00 56 283.90 -4.85% -1 121 132.00 17 929.90 -1.60%
30.09.2003 -1 159 486.00 -1 144 176.60 -15 309.40 1.34% -1 092 457.60 -67 028.40 6.14%
30.06.2003 -1 144 176.60 -1 134 375.30 -9 801.30 0.86% -1 034 881.60 - 109 295.00 10.56%
31.03.2003 -1 134 375.30 -1 121 132.00 -13 243.30 1.18% - 966 924.60 - 167 450.70 17.32%
31.12.2002 -1 121 132.00 -1 092 457.60 -28 674.40 2.62% - 941 158.90 - 179 973.10 19.12%
30.09.2002 -1 092 457.60 -1 034 881.60 -57 576.00 5.56% - 918 075.50 - 174 382.10 18.99%
30.06.2002 -1 034 881.60 - 966 924.60 -67 957.00 7.03% - 889 615.20 - 145 266.40 16.33%
31.03.2002 - 966 924.60 - 941 158.90 -25 765.70 2.74% - 830 886.60 - 136 038.00 16.37%
31.12.2001 - 941 158.90 - 918 075.50 -23 083.40 2.51% - 790 512.30 - 150 646.60 19.06%
30.09.2001 - 918 075.50 - 889 615.20 -28 460.30 3.20% - 752 206.10 - 165 869.40 22.05%
30.06.2001 - 889 615.20 - 830 886.60 -58 728.60 7.07% - 706 030.90 - 183 584.30 26.00%
31.03.2001 - 830 886.60 - 790 512.30 -40 374.30 5.11% - 651 768.90 - 179 117.70 27.48%
31.12.2000 - 790 512.30 - 752 206.10 -38 306.20 5.09% - 606 390.40 - 184 121.90 30.36%
30.09.2000 - 752 206.10 - 706 030.90 -46 175.20 6.54% - 405 164.30 - 347 041.80 85.65%
30.06.2000 - 706 030.90 - 651 768.90 -54 262.00 8.33% - 405 164.30 - 300 866.60 74.26%
31.03.2000 - 651 768.90 - 606 390.40 -45 378.50 7.48% - 405 164.30 - 246 604.60 60.87%
31.12.1999 - 606 390.40 - 405 164.30 - 201 226.10 49.67% - 405 164.30 - 201 226.10 49.67%
31.12.1998 - 405 164.30 - 300 830.90 - 104 333.40 34.68% - 300 830.90 - 104 333.40 34.68%
31.12.1997 - 300 830.90 - 220 691.90 -80 139.00 36.31% - 220 691.90 -80 139.00 36.31%
31.12.1996 - 220 691.90 - 186 336.20 -34 355.70 18.44% - 186 336.20 -34 355.70 18.44%
31.12.1995 - 186 336.20 - 119 106.60 -67 229.60 56.44% - 119 106.60 -67 229.60 56.44%
31.12.1994 - 119 106.60 -97 106.20 -22 000.40 22.66% -97 106.20 -22 000.40 22.66%
31.12.1993 -97 106.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of EUR)
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.