Items of the Direct Investments in millions of CZK - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Direct Investments in millions of CZK v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Items of the Direct Investments in millions of CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1 - Direct investment - net -2 729 932.40 -2 834 814.00 -3.70% -2 769 018.70 -1.41%
IND2 1 - Direct investment - assets 1 808 746.60 1 653 031.10 9.42% 1 571 887.90 15.07%
IND3 1 - Direct investment - liabilities 4 538 678.90 4 487 845.10 1.13% 4 340 906.50 4.56%
IND4 1.1 - Equity and investment fund shares - net -2 476 439.80 -2 550 327.20 -2.90% -2 492 165.00 -0.63%
IND5 1.1 - Equity and investment fund shares - assets 1 067 715.30 971 030.10 9.96% 893 327.20 19.52%
IND6 1.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 3 544 155.10 3 521 357.30 0.65% 3 385 492.10 4.69%
IND7 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net -2 476 188.70 -2 550 076.10 -2.90% -2 491 916.80 -0.63%
IND8 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 1 067 715.30 971 030.10 9.96% 893 327.20 19.52%
IND9 1.1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 3 543 904.00 3 521 106.20 0.65% 3 385 244.00 4.69%
IND10 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 1.1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 1.1.3 - Between fellow enterprises - net - 251.10 - 251.10 0.00 - 248.10 1.21%
IND14 1.1.3 - Between fellow enterprises - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 1.1.3 - Between fellow enterprises - liabilities 251.10 251.10 0.00 248.10 1.21%
IND16 1.2 - Debt instruments - net - 253 492.60 - 284 486.80 -10.89% - 276 853.70 -8.44%
IND17 1.2 - Debt instruments - assets 741 031.30 682 001.10 8.66% 678 560.70 9.21%
IND18 1.2 - Debt instruments - liabilities 994 523.80 966 487.80 2.90% 955 414.40 4.09%
IND19 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - 502 923.50 - 495 994.90 1.40% - 493 754.50 1.86%
IND20 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets 127 054.60 112 556.40 12.88% 112 520.10 12.92%
IND21 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities 629 978.20 608 551.30 3.52% 606 274.60 3.91%
IND22 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net 249 862.20 228 583.80 9.31% 238 893.40 4.59%
IND23 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets 295 672.70 276 946.80 6.76% 294 886.50 0.27%
IND24 1.2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities 45 810.50 48 363.00 -5.28% 55 993.10 -18.19%
IND25 1.2.3 - Between fellow enterprises - net - 431.20 -17 075.70 -97.47% -21 992.60 -98.04%
IND26 1.2.3 - Between fellow enterprises - assets 318 303.90 292 497.80 8.82% 271 154.10 17.39%
IND27 1.2.3 - Between fellow enterprises - liabilities 318 735.10 309 573.50 2.96% 293 146.80 8.73%

1 - Direct investment - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -2 729 932.40
31.12.2019 -2 834 814.00
30.09.2019 -2 825 746.60
30.06.2019 -2 814 168.50
31.03.2019 -2 769 018.70
31.12.2018 -2 768 287.30
30.09.2018 -2 632 570.10
30.06.2018 -2 640 602.00
31.03.2018 -2 615 403.50
31.12.2017 -2 632 208.00
Další »
1 - Direct investment - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1 - Direct investment - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 808 746.60
31.12.2019 1 653 031.10
30.09.2019 1 653 187.30
30.06.2019 1 587 156.70
31.03.2019 1 571 887.90
31.12.2018 1 500 289.20
30.09.2018 1 460 260.20
30.06.2018 1 372 887.60
31.03.2018 1 392 033.10
31.12.2017 1 319 680.20
Další »
1 - Direct investment - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1 - Direct investment - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 538 678.90
31.12.2019 4 487 845.10
30.09.2019 4 478 933.90
30.06.2019 4 401 325.30
31.03.2019 4 340 906.50
31.12.2018 4 268 576.50
30.09.2018 4 092 830.40
30.06.2018 4 013 489.60
31.03.2018 4 007 436.60
31.12.2017 3 951 888.20
Další »
1 - Direct investment - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1 - Equity and investment fund shares - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -2 476 439.80
31.12.2019 -2 550 327.20
30.09.2019 -2 548 658.40
30.06.2019 -2 535 495.00
31.03.2019 -2 492 165.00
31.12.2018 -2 455 423.20
30.09.2018 -2 370 994.80
30.06.2018 -2 397 554.30
31.03.2018 -2 377 034.20
31.12.2017 -2 391 745.90
Další »
1 - Equity and investment fund shares - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1 - Equity and investment fund shares - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 067 715.30
31.12.2019 971 030.10
30.09.2019 952 807.10
30.06.2019 906 908.20
31.03.2019 893 327.20
31.12.2018 860 562.30
30.09.2018 785 545.50
30.06.2018 709 625.00
31.03.2018 723 588.10
31.12.2017 679 629.10
Další »
1 - Equity and investment fund shares - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1 - Equity and investment fund shares - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 3 544 155.10
31.12.2019 3 521 357.30
30.09.2019 3 501 465.50
30.06.2019 3 442 403.20
31.03.2019 3 385 492.10
31.12.2018 3 315 985.50
30.09.2018 3 156 540.40
30.06.2018 3 107 179.30
31.03.2018 3 100 622.20
31.12.2017 3 071 375.10
Další »
1 - Equity and investment fund shares - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 -2 476 188.70
31.12.2019 -2 550 076.10
30.09.2019 -2 548 407.30
30.06.2019 -2 535 243.90
31.03.2019 -2 491 916.80
31.12.2018 -2 455 423.20
30.09.2018 -2 370 994.80
30.06.2018 -2 397 554.30
31.03.2018 -2 377 034.20
31.12.2017 -2 391 745.90
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 067 715.30
31.12.2019 971 030.10
30.09.2019 952 807.10
30.06.2019 906 908.20
31.03.2019 893 327.20
31.12.2018 860 562.30
30.09.2018 785 545.50
30.06.2018 709 625.00
31.03.2018 723 588.10
31.12.2017 679 629.10
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 3 543 904.00
31.12.2019 3 521 106.20
30.09.2019 3 501 214.40
30.06.2019 3 442 152.10
31.03.2019 3 385 244.00
31.12.2018 3 315 985.50
30.09.2018 3 156 540.40
30.06.2018 3 107 179.30
31.03.2018 3 100 622.20
31.12.2017 3 071 375.10
Další »
1.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.3 - Between fellow enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 - 251.10
31.12.2019 - 251.10
30.09.2019 - 251.10
30.06.2019 - 251.10
31.03.2019 - 248.10
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.3 - Between fellow enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

1.3 - Between fellow enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 251.10
31.12.2019 251.10
30.09.2019 251.10
30.06.2019 251.10
31.03.2019 248.10
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.3 - Between fellow enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2 - Debt instruments - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 - 253 492.60
31.12.2019 - 284 486.80
30.09.2019 - 277 088.20
30.06.2019 - 278 673.50
31.03.2019 - 276 853.70
31.12.2018 - 312 864.10
30.09.2018 - 261 575.30
30.06.2018 - 243 047.70
31.03.2018 - 238 369.30
31.12.2017 - 240 462.10
Další »
2 - Debt instruments - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2 - Debt instruments - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 741 031.30
31.12.2019 682 001.10
30.09.2019 700 380.20
30.06.2019 680 248.60
31.03.2019 678 560.70
31.12.2018 639 726.90
30.09.2018 674 714.70
30.06.2018 663 262.60
31.03.2018 668 445.00
31.12.2017 640 051.10
Další »
2 - Debt instruments - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2 - Debt instruments - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 994 523.80
31.12.2019 966 487.80
30.09.2019 977 468.40
30.06.2019 958 922.10
31.03.2019 955 414.40
31.12.2018 952 591.00
30.09.2018 936 290.00
30.06.2018 906 310.30
31.03.2018 906 814.30
31.12.2017 880 513.10
Další »
2 - Debt instruments - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 - 502 923.50
31.12.2019 - 495 994.90
30.09.2019 - 494 365.70
30.06.2019 - 485 929.10
31.03.2019 - 493 754.50
31.12.2018 - 499 529.50
30.09.2018 - 484 199.60
30.06.2018 - 498 952.60
31.03.2018 - 488 753.20
31.12.2017 - 495 941.50
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 127 054.60
31.12.2019 112 556.40
30.09.2019 122 571.10
30.06.2019 125 433.00
31.03.2019 112 520.10
31.12.2018 116 034.50
30.09.2018 114 006.80
30.06.2018 66 743.20
31.03.2018 82 630.40
31.12.2017 54 216.20
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 629 978.20
31.12.2019 608 551.30
30.09.2019 616 936.70
30.06.2019 611 362.00
31.03.2019 606 274.60
31.12.2018 615 563.90
30.09.2018 598 206.30
30.06.2018 565 695.90
31.03.2018 571 383.60
31.12.2017 550 157.70
Další »
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 249 862.20
31.12.2019 228 583.80
30.09.2019 210 365.20
30.06.2019 223 381.70
31.03.2019 238 893.40
31.12.2018 195 344.40
30.09.2018 219 615.40
30.06.2018 185 172.00
31.03.2018 211 693.50
31.12.2017 188 003.60
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 295 672.70
31.12.2019 276 946.80
30.09.2019 275 020.40
30.06.2019 280 423.70
31.03.2019 294 886.50
31.12.2018 249 944.70
30.09.2018 278 113.60
30.06.2018 245 736.20
31.03.2018 271 251.20
31.12.2017 247 860.40
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 45 810.50
31.12.2019 48 363.00
30.09.2019 64 655.20
30.06.2019 57 042.00
31.03.2019 55 993.10
31.12.2018 54 600.30
30.09.2018 58 498.30
30.06.2018 60 564.20
31.03.2018 59 557.70
31.12.2017 59 856.80
Další »
2.2 - Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.3 - Between fellow enterprises - net

ObdobíHodnota
31.03.2020 - 431.20
31.12.2019 -17 075.70
30.09.2019 6 912.30
30.06.2019 -16 126.10
31.03.2019 -21 992.60
31.12.2018 -8 679.10
30.09.2018 3 008.90
30.06.2018 70 733.00
31.03.2018 38 690.50
31.12.2017 67 475.80
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - net,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.3 - Between fellow enterprises - assets

ObdobíHodnota
31.03.2020 318 303.90
31.12.2019 292 497.80
30.09.2019 302 788.70
30.06.2019 274 391.90
31.03.2019 271 154.10
31.12.2018 273 747.70
30.09.2018 282 594.30
30.06.2018 350 783.20
31.03.2018 314 563.40
31.12.2017 337 974.40
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - assets,Items of the Direct Investments in millions of CZK

2.3 - Between fellow enterprises - liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 318 735.10
31.12.2019 309 573.50
30.09.2019 295 876.40
30.06.2019 290 518.00
31.03.2019 293 146.80
31.12.2018 282 426.80
30.09.2018 279 585.40
30.06.2018 280 050.20
31.03.2018 275 873.00
31.12.2017 270 498.70
Další »
2.3 - Between fellow enterprises - liabilities,Items of the Direct Investments in millions of CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Direct Investments in millions of CZK (Items of the Direct Investments)
Items of the Direct Investments in millions of CZK (Items of the Direct Investments)
Items of the Direct Investments in millions of CZK (Items of the Direct Investments)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.