1 - Direct investment - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Malé a střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 4 538 678.90
Min 31.12.1993 102 539.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 4 538 678.90 4 487 845.10 50 833.80 1.13% 4 340 906.50 197 772.40 4.56%
31.12.2019 4 487 845.10 4 478 933.90 8 911.20 0.20% 4 268 576.50 219 268.60 5.14%
30.09.2019 4 478 933.90 4 401 325.30 77 608.60 1.76% 4 092 830.40 386 103.50 9.43%
30.06.2019 4 401 325.30 4 340 906.50 60 418.80 1.39% 4 013 489.60 387 835.70 9.66%
31.03.2019 4 340 906.50 4 268 576.50 72 330.00 1.69% 4 007 436.60 333 469.90 8.32%
31.12.2018 4 268 576.50 4 092 830.40 175 746.10 4.29% 3 951 888.20 316 688.30 8.01%
30.09.2018 4 092 830.40 4 013 489.60 79 340.80 1.98% 3 995 041.90 97 788.50 2.45%
30.06.2018 4 013 489.60 4 007 436.60 6 053.00 0.15% 3 921 961.60 91 528.00 2.33%
31.03.2018 4 007 436.60 3 951 888.20 55 548.40 1.41% 3 854 943.80 152 492.80 3.96%
31.12.2017 3 951 888.20 3 995 041.90 -43 153.70 -1.08% 3 739 636.10 212 252.10 5.68%
30.09.2017 3 995 041.90 3 921 961.60 73 080.30 1.86% 3 739 872.20 255 169.70 6.82%
30.06.2017 3 921 961.60 3 854 943.80 67 017.80 1.74% 3 652 092.40 269 869.20 7.39%
31.03.2017 3 854 943.80 3 739 636.10 115 307.70 3.08% 3 565 146.60 289 797.20 8.13%
31.12.2016 3 739 636.10 3 739 872.20 - 236.10 -0.01% 3 482 806.80 256 829.30 7.37%
30.09.2016 3 739 872.20 3 652 092.40 87 779.80 2.40% 3 420 078.30 319 793.90 9.35%
30.06.2016 3 652 092.40 3 565 146.60 86 945.80 2.44% 3 404 393.40 247 699.00 7.28%
31.03.2016 3 565 146.60 3 482 806.80 82 339.80 2.36% 3 390 424.40 174 722.20 5.15%
31.12.2015 3 482 806.80 3 420 078.30 62 728.50 1.83% 3 333 754.00 149 052.80 4.47%
30.09.2015 3 420 078.30 3 404 393.40 15 684.90 0.46% 3 370 209.30 49 869.00 1.48%
30.06.2015 3 404 393.40 3 390 424.40 13 969.00 0.41% 3 302 224.60 102 168.80 3.09%
31.03.2015 3 390 424.40 3 333 754.00 56 670.40 1.70% 3 265 653.50 124 770.90 3.82%
31.12.2014 3 333 754.00 3 370 209.30 -36 455.30 -1.08% 3 172 270.20 161 483.80 5.09%
30.09.2014 3 370 209.30 3 302 224.60 67 984.70 2.06% 3 153 512.40 216 696.90 6.87%
30.06.2014 3 302 224.60 3 265 653.50 36 571.10 1.12% 3 123 938.00 178 286.60 5.71%
31.03.2014 3 265 653.50 3 172 270.20 93 383.30 2.94% 3 083 547.20 182 106.30 5.91%
31.12.2013 3 172 270.20 3 153 512.40 18 757.80 0.59% 3 032 339.90 139 930.30 4.61%
30.09.2013 3 153 512.40 3 123 938.00 29 574.40 0.95% 2 968 655.80 184 856.60 6.23%
30.06.2013 3 123 938.00 3 083 547.20 40 390.80 1.31% 2 907 640.90 216 297.10 7.44%
31.03.2013 3 083 547.20 3 032 339.90 51 207.30 1.69% 2 878 816.90 204 730.30 7.11%
31.12.2012 3 032 339.90 2 968 655.80 63 684.10 2.15% 2 807 203.20 225 136.70 8.02%
30.09.2012 2 968 655.80 2 907 640.90 61 014.90 2.10% 2 747 583.00 221 072.80 8.05%
30.06.2012 2 907 640.90 2 878 816.90 28 824.00 1.00% 2 795 780.20 111 860.70 4.00%
31.03.2012 2 878 816.90 2 807 203.20 71 613.70 2.55% 2 743 342.20 135 474.70 4.94%
31.12.2011 2 807 203.20 2 747 583.00 59 620.20 2.17% 2 777 288.20 29 915.00 1.08%
30.09.2011 2 747 583.00 2 795 780.20 -48 197.20 -1.72% 2 766 649.00 -19 066.00 -0.69%
30.06.2011 2 795 780.20 2 743 342.20 52 438.00 1.91% 2 712 373.90 83 406.30 3.08%
31.03.2011 2 743 342.20 2 777 288.20 -33 946.00 -1.22% 2 666 037.20 77 305.00 2.90%
31.12.2010 2 777 288.20 2 766 649.00 10 639.20 0.38% 2 602 012.30 175 275.90 6.74%
30.09.2010 2 766 649.00 2 712 373.90 54 275.10 2.00% 2 568 473.80 198 175.20 7.72%
30.06.2010 2 712 373.90 2 666 037.20 46 336.70 1.74% 2 532 420.70 179 953.20 7.11%
31.03.2010 2 666 037.20 2 602 012.30 64 024.90 2.46% 2 481 008.10 185 029.10 7.46%
31.12.2009 2 602 012.30 2 568 473.80 33 538.50 1.31% 2 427 010.50 175 001.80 7.21%
30.09.2009 2 568 473.80 2 532 420.70 36 053.10 1.42% 2 399 427.60 169 046.20 7.05%
30.06.2009 2 532 420.70 2 481 008.10 51 412.60 2.07% 2 343 655.10 188 765.60 8.05%
31.03.2009 2 481 008.10 2 427 010.50 53 997.60 2.22% 2 277 772.10 203 236.00 8.92%
31.12.2008 2 427 010.50 2 399 427.60 27 582.90 1.15% 2 231 572.90 195 437.60 8.76%
30.09.2008 2 399 427.60 2 343 655.10 55 772.50 2.38% 2 083 661.10 315 766.50 15.15%
30.06.2008 2 343 655.10 2 277 772.10 65 883.00 2.89% 2 021 343.40 322 311.70 15.95%
31.03.2008 2 277 772.10 2 231 572.90 46 199.20 2.07% 1 914 140.30 363 631.80 19.00%
31.12.2007 2 231 572.90 2 083 661.10 147 911.80 7.10% 1 808 461.00 423 111.90 23.40%
30.09.2007 2 083 661.10 2 021 343.40 62 317.70 3.08% 1 742 446.30 341 214.80 19.58%
30.06.2007 2 021 343.40 1 914 140.30 107 203.10 5.60% 1 712 275.90 309 067.50 18.05%
31.03.2007 1 914 140.30 1 808 461.00 105 679.30 5.84% 1 665 045.90 249 094.40 14.96%
31.12.2006 1 808 461.00 1 742 446.30 66 014.70 3.79% 1 598 019.40 210 441.60 13.17%
30.09.2006 1 742 446.30 1 712 275.90 30 170.40 1.76% 1 611 855.20 130 591.10 8.10%
30.06.2006 1 712 275.90 1 665 045.90 47 230.00 2.84% 1 574 957.80 137 318.10 8.72%
31.03.2006 1 665 045.90 1 598 019.40 67 026.50 4.19% 1 414 640.00 250 405.90 17.70%
31.12.2005 1 598 019.40 1 611 855.20 -13 835.80 -0.86% 1 336 654.30 261 365.10 19.55%
30.09.2005 1 611 855.20 1 574 957.80 36 897.40 2.34% 1 320 540.30 291 314.90 22.06%
30.06.2005 1 574 957.80 1 414 640.00 160 317.80 11.33% 1 283 158.20 291 799.60 22.74%
31.03.2005 1 414 640.00 1 336 654.30 77 985.70 5.83% 1 236 688.70 177 951.30 14.39%
31.12.2004 1 336 654.30 1 320 540.30 16 114.00 1.22% 1 161 783.60 174 870.70 15.05%
30.09.2004 1 320 540.30 1 283 158.20 37 382.10 2.91% 1 214 386.60 106 153.70 8.74%
30.06.2004 1 283 158.20 1 236 688.70 46 469.50 3.76% 1 195 540.70 87 617.50 7.33%
31.03.2004 1 236 688.70 1 161 783.60 74 905.10 6.45% 1 182 535.90 54 152.80 4.58%
31.12.2003 1 161 783.60 1 214 386.60 -52 603.00 -4.33% 1 165 529.10 -3 745.50 -0.32%
30.09.2003 1 214 386.60 1 195 540.70 18 845.90 1.58% 1 134 145.10 80 241.50 7.08%
30.06.2003 1 195 540.70 1 182 535.90 13 004.80 1.10% 1 073 158.80 122 381.90 11.40%
31.03.2003 1 182 535.90 1 165 529.10 17 006.80 1.46% 1 007 767.40 174 768.50 17.34%
31.12.2002 1 165 529.10 1 134 145.10 31 384.00 2.77% 982 335.00 183 194.10 18.65%
30.09.2002 1 134 145.10 1 073 158.80 60 986.30 5.68% 957 025.00 177 120.10 18.51%
30.06.2002 1 073 158.80 1 007 767.40 65 391.40 6.49% 925 033.20 148 125.60 16.01%
31.03.2002 1 007 767.40 982 335.00 25 432.40 2.59% 862 453.10 145 314.30 16.85%
31.12.2001 982 335.00 957 025.00 25 310.00 2.64% 818 411.60 163 923.40 20.03%
30.09.2001 957 025.00 925 033.20 31 991.80 3.46% 779 741.50 177 283.50 22.74%
30.06.2001 925 033.20 862 453.10 62 580.10 7.26% 732 723.20 192 310.00 26.25%
31.03.2001 862 453.10 818 411.60 44 041.50 5.38% 677 833.20 184 619.90 27.24%
31.12.2000 818 411.60 779 741.50 38 670.10 4.96% 631 505.30 186 906.30 29.60%
30.09.2000 779 741.50 732 723.20 47 018.30 6.42% 429 167.80 350 573.70 81.69%
30.06.2000 732 723.20 677 833.20 54 890.00 8.10% 429 167.80 303 555.40 70.73%
31.03.2000 677 833.20 631 505.30 46 327.90 7.34% 429 167.80 248 665.40 57.94%
31.12.1999 631 505.30 429 167.80 202 337.50 47.15% 429 167.80 202 337.50 47.15%
31.12.1998 429 167.80 319 820.30 109 347.50 34.19% 319 820.30 109 347.50 34.19%
31.12.1997 319 820.30 234 301.10 85 519.20 36.50% 234 301.10 85 519.20 36.50%
31.12.1996 234 301.10 195 526.30 38 774.80 19.83% 195 526.30 38 774.80 19.83%
31.12.1995 195 526.30 127 533.50 67 992.80 53.31% 127 533.50 67 992.80 53.31%
31.12.1994 127 533.50 102 539.10 24 994.40 24.38% 102 539.10 24 994.40 24.38%
31.12.1993 102 539.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - liabilities (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - liabilities (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - liabilities (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - liabilities (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - liabilities (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - liabilities (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - liabilities (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - liabilities (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - liabilities (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - liabilities (Balance of Payments in millions of EUR)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Excess of inter MFI liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.