1 - Equity and investment fund shares - assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Equity and investment fund shares - assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Equity and investment fund shares - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 1 067 715.30
Min 31.12.1993 5 432.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 067 715.30 971 030.10 96 685.20 9.96% 893 327.20 174 388.10 19.52%
31.12.2019 971 030.10 952 807.10 18 223.00 1.91% 860 562.30 110 467.80 12.84%
30.09.2019 952 807.10 906 908.20 45 898.90 5.06% 785 545.50 167 261.60 21.29%
30.06.2019 906 908.20 893 327.20 13 581.00 1.52% 709 625.00 197 283.20 27.80%
31.03.2019 893 327.20 860 562.30 32 764.90 3.81% 723 588.10 169 739.10 23.46%
31.12.2018 860 562.30 785 545.50 75 016.80 9.55% 679 629.10 180 933.20 26.62%
30.09.2018 785 545.50 709 625.00 75 920.50 10.70% 633 238.00 152 307.50 24.05%
30.06.2018 709 625.00 723 588.10 -13 963.10 -1.93% 592 674.80 116 950.20 19.73%
31.03.2018 723 588.10 679 629.10 43 959.00 6.47% 551 366.60 172 221.50 31.24%
31.12.2017 679 629.10 633 238.00 46 391.10 7.33% 515 612.10 164 017.00 31.81%
30.09.2017 633 238.00 592 674.80 40 563.20 6.84% 505 059.30 128 178.70 25.38%
30.06.2017 592 674.80 551 366.60 41 308.20 7.49% 483 218.60 109 456.20 22.65%
31.03.2017 551 366.60 515 612.10 35 754.50 6.93% 459 896.40 91 470.20 19.89%
31.12.2016 515 612.10 505 059.30 10 552.80 2.09% 440 029.40 75 582.70 17.18%
30.09.2016 505 059.30 483 218.60 21 840.70 4.52% 449 621.90 55 437.40 12.33%
30.06.2016 483 218.60 459 896.40 23 322.20 5.07% 437 404.10 45 814.50 10.47%
31.03.2016 459 896.40 440 029.40 19 867.00 4.51% 424 035.70 35 860.70 8.46%
31.12.2015 440 029.40 449 621.90 -9 592.50 -2.13% 410 390.50 29 638.90 7.22%
30.09.2015 449 621.90 437 404.10 12 217.80 2.79% 427 605.60 22 016.30 5.15%
30.06.2015 437 404.10 424 035.70 13 368.40 3.15% 408 096.10 29 308.00 7.18%
31.03.2015 424 035.70 410 390.50 13 645.20 3.32% 394 842.40 29 193.30 7.39%
31.12.2014 410 390.50 427 605.60 -17 215.10 -4.03% 382 582.60 27 807.90 7.27%
30.09.2014 427 605.60 408 096.10 19 509.50 4.78% 370 883.30 56 722.30 15.29%
30.06.2014 408 096.10 394 842.40 13 253.70 3.36% 358 657.30 49 438.80 13.78%
31.03.2014 394 842.40 382 582.60 12 259.80 3.20% 341 857.00 52 985.40 15.50%
31.12.2013 382 582.60 370 883.30 11 699.30 3.15% 316 756.90 65 825.70 20.78%
30.09.2013 370 883.30 358 657.30 12 226.00 3.41% 303 870.80 67 012.50 22.05%
30.06.2013 358 657.30 341 857.00 16 800.30 4.91% 290 323.50 68 333.80 23.54%
31.03.2013 341 857.00 316 756.90 25 100.10 7.92% 262 764.50 79 092.50 30.10%
31.12.2012 316 756.90 303 870.80 12 886.10 4.24% 246 067.10 70 689.80 28.73%
30.09.2012 303 870.80 290 323.50 13 547.30 4.67% 247 000.10 56 870.70 23.02%
30.06.2012 290 323.50 262 764.50 27 559.00 10.49% 251 199.80 39 123.70 15.57%
31.03.2012 262 764.50 246 067.10 16 697.40 6.79% 253 285.10 9 479.40 3.74%
31.12.2011 246 067.10 247 000.10 - 933.00 -0.38% 258 103.60 -12 036.50 -4.66%
30.09.2011 247 000.10 251 199.80 -4 199.70 -1.67% 255 985.70 -8 985.60 -3.51%
30.06.2011 251 199.80 253 285.10 -2 085.30 -0.82% 257 583.20 -6 383.40 -2.48%
31.03.2011 253 285.10 258 103.60 -4 818.50 -1.87% 252 820.80 464.30 0.18%
31.12.2010 258 103.60 255 985.70 2 117.90 0.83% 256 699.80 1 403.80 0.55%
30.09.2010 255 985.70 257 583.20 -1 597.50 -0.62% 251 760.80 4 224.90 1.68%
30.06.2010 257 583.20 252 820.80 4 762.40 1.88% 245 780.10 11 803.10 4.80%
31.03.2010 252 820.80 256 699.80 -3 879.00 -1.51% 241 487.40 11 333.40 4.69%
31.12.2009 256 699.80 251 760.80 4 939.00 1.96% 229 271.40 27 428.40 11.96%
30.09.2009 251 760.80 245 780.10 5 980.70 2.43% 218 566.80 33 194.00 15.19%
30.06.2009 245 780.10 241 487.40 4 292.70 1.78% 192 846.30 52 933.80 27.45%
31.03.2009 241 487.40 229 271.40 12 216.00 5.33% 169 496.30 71 991.10 42.47%
31.12.2008 229 271.40 218 566.80 10 704.60 4.90% 140 239.00 89 032.40 63.49%
30.09.2008 218 566.80 192 846.30 25 720.50 13.34% 134 579.00 83 987.80 62.41%
30.06.2008 192 846.30 169 496.30 23 350.00 13.78% 126 264.10 66 582.20 52.73%
31.03.2008 169 496.30 140 239.00 29 257.30 20.86% 113 313.50 56 182.80 49.58%
31.12.2007 140 239.00 134 579.00 5 660.00 4.21% 96 748.80 43 490.20 44.95%
30.09.2007 134 579.00 126 264.10 8 314.90 6.59% 97 824.60 36 754.40 37.57%
30.06.2007 126 264.10 113 313.50 12 950.60 11.43% 96 631.50 29 632.60 30.67%
31.03.2007 113 313.50 96 748.80 16 564.70 17.12% 85 377.20 27 936.30 32.72%
31.12.2006 96 748.80 97 824.60 -1 075.80 -1.10% 80 061.10 16 687.70 20.84%
30.09.2006 97 824.60 96 631.50 1 193.10 1.23% 77 138.30 20 686.30 26.82%
30.06.2006 96 631.50 85 377.20 11 254.30 13.18% 75 099.00 21 532.50 28.67%
31.03.2006 85 377.20 80 061.10 5 316.10 6.64% 71 134.70 14 242.50 20.02%
31.12.2005 80 061.10 77 138.30 2 922.80 3.79% 70 664.00 9 397.10 13.30%
30.09.2005 77 138.30 75 099.00 2 039.30 2.72% 67 570.60 9 567.70 14.16%
30.06.2005 75 099.00 71 134.70 3 964.30 5.57% 63 371.50 11 727.50 18.51%
31.03.2005 71 134.70 70 664.00 470.70 0.67% 58 868.20 12 266.50 20.84%
31.12.2004 70 664.00 67 570.60 3 093.40 4.58% 50 965.50 19 698.50 38.65%
30.09.2004 67 570.60 63 371.50 4 199.10 6.63% 47 957.80 19 612.80 40.90%
30.06.2004 63 371.50 58 868.20 4 503.30 7.65% 45 088.40 18 283.10 40.55%
31.03.2004 58 868.20 50 965.50 7 902.70 15.51% 43 022.60 15 845.60 36.83%
31.12.2003 50 965.50 47 957.80 3 007.70 6.27% 39 472.10 11 493.40 29.12%
30.09.2003 47 957.80 45 088.40 2 869.40 6.36% 37 219.80 10 738.00 28.85%
30.06.2003 45 088.40 43 022.60 2 065.80 4.80% 34 740.60 10 347.80 29.79%
31.03.2003 43 022.60 39 472.10 3 550.50 8.99% 37 435.00 5 587.60 14.93%
31.12.2002 39 472.10 37 219.80 2 252.30 6.05% 37 633.60 1 838.50 4.89%
30.09.2002 37 219.80 34 740.60 2 479.20 7.14% 35 507.70 1 712.10 4.82%
30.06.2002 34 740.60 37 435.00 -2 694.40 -7.20% 32 221.80 2 518.80 7.82%
31.03.2002 37 435.00 37 633.60 - 198.60 -0.53% 28 065.90 9 369.10 33.38%
31.12.2001 37 633.60 35 507.70 2 125.90 5.99% 24 797.50 12 836.10 51.76%
30.09.2001 35 507.70 32 221.80 3 285.90 10.20% 24 458.60 11 049.10 45.17%
30.06.2001 32 221.80 28 065.90 4 155.90 14.81% 23 794.80 8 427.00 35.42%
31.03.2001 28 065.90 24 797.50 3 268.40 13.18% 23 167.30 4 898.60 21.14%
31.12.2000 24 797.50 24 458.60 338.90 1.39% 22 415.90 2 381.60 10.62%
30.09.2000 24 458.60 23 794.80 663.80 2.79% 21 901.20 2 557.40 11.68%
30.06.2000 23 794.80 23 167.30 627.50 2.71% 21 901.20 1 893.60 8.65%
31.03.2000 23 167.30 22 415.90 751.40 3.35% 21 901.20 1 266.10 5.78%
31.12.1999 22 415.90 21 901.20 514.70 2.35% 21 901.20 514.70 2.35%
31.12.1998 21 901.20 18 385.10 3 516.10 19.12% 18 385.10 3 516.10 19.12%
31.12.1997 18 385.10 13 609.20 4 775.90 35.09% 13 609.20 4 775.90 35.09%
31.12.1996 13 609.20 9 190.10 4 419.10 48.09% 9 190.10 4 419.10 48.09%
31.12.1995 9 190.10 8 426.90 763.20 9.06% 8 426.90 763.20 9.06%
31.12.1994 8 426.90 5 432.90 2 994.00 55.11% 5 432.90 2 994.00 55.11%
31.12.1993 5 432.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Equity and investment fund shares - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Portfolio Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Portfolio Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Portfolio Investments in millions of USD)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.