1 - Equity and investment fund shares - assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Equity and investment fund shares - assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Equity and investment fund shares - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 39 074.70
Min 31.12.1993 161.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 39 074.70 38 214.50 860.20 2.25% 34 625.10 4 449.60 12.85%
31.12.2019 38 214.50 36 909.00 1 305.50 3.54% 33 452.40 4 762.10 14.24%
30.09.2019 36 909.00 35 641.90 1 267.10 3.56% 30 548.10 6 360.90 20.82%
30.06.2019 35 641.90 34 625.10 1 016.80 2.94% 27 272.30 8 369.60 30.69%
31.03.2019 34 625.10 33 452.40 1 172.70 3.51% 28 454.10 6 171.00 21.69%
31.12.2018 33 452.40 30 548.10 2 904.30 9.51% 26 610.40 6 842.00 25.71%
30.09.2018 30 548.10 27 272.30 3 275.80 12.01% 24 378.70 6 169.40 25.31%
30.06.2018 27 272.30 28 454.10 -1 181.80 -4.15% 22 625.50 4 646.80 20.54%
31.03.2018 28 454.10 26 610.40 1 843.70 6.93% 20 398.30 8 055.80 39.49%
31.12.2017 26 610.40 24 378.70 2 231.70 9.15% 19 082.60 7 527.80 39.45%
30.09.2017 24 378.70 22 625.50 1 753.20 7.75% 18 692.10 5 686.60 30.42%
30.06.2017 22 625.50 20 398.30 2 227.20 10.92% 17 811.20 4 814.30 27.03%
31.03.2017 20 398.30 19 082.60 1 315.70 6.89% 16 998.60 3 399.70 20.00%
31.12.2016 19 082.60 18 692.10 390.50 2.09% 16 282.30 2 800.30 17.20%
30.09.2016 18 692.10 17 811.20 880.90 4.95% 16 542.40 2 149.70 12.99%
30.06.2016 17 811.20 16 998.60 812.60 4.78% 16 054.50 1 756.70 10.94%
31.03.2016 16 998.60 16 282.30 716.30 4.40% 15 402.70 1 595.90 10.36%
31.12.2015 16 282.30 16 542.40 - 260.10 -1.57% 14 802.20 1 480.10 10.00%
30.09.2015 16 542.40 16 054.50 487.90 3.04% 15 549.30 993.10 6.39%
30.06.2015 16 054.50 15 402.70 651.80 4.23% 14 866.90 1 187.60 7.99%
31.03.2015 15 402.70 14 802.20 600.50 4.06% 14 389.30 1 013.40 7.04%
31.12.2014 14 802.20 15 549.30 - 747.10 -4.80% 13 950.10 852.10 6.11%
30.09.2014 15 549.30 14 866.90 682.40 4.59% 14 411.60 1 137.70 7.89%
30.06.2014 14 866.90 14 389.30 477.60 3.32% 13 821.10 1 045.80 7.57%
31.03.2014 14 389.30 13 950.10 439.20 3.15% 13 283.70 1 105.60 8.32%
31.12.2013 13 950.10 14 411.60 - 461.50 -3.20% 12 599.70 1 350.40 10.72%
30.09.2013 14 411.60 13 821.10 590.50 4.27% 12 220.80 2 190.80 17.93%
30.06.2013 13 821.10 13 283.70 537.40 4.05% 11 323.10 2 498.00 22.06%
31.03.2013 13 283.70 12 599.70 684.00 5.43% 10 625.30 2 658.40 25.02%
31.12.2012 12 599.70 12 220.80 378.90 3.10% 9 537.50 3 062.20 32.11%
30.09.2012 12 220.80 11 323.10 897.70 7.93% 9 977.80 2 243.00 22.48%
30.06.2012 11 323.10 10 625.30 697.80 6.57% 10 318.30 1 004.80 9.74%
31.03.2012 10 625.30 9 537.50 1 087.80 11.41% 10 321.30 304.00 2.95%
31.12.2011 9 537.50 9 977.80 - 440.30 -4.41% 10 299.40 - 761.90 -7.40%
30.09.2011 9 977.80 10 318.30 - 340.50 -3.30% 10 401.70 - 423.90 -4.08%
30.06.2011 10 318.30 10 321.30 -3.00 -0.03% 10 024.60 293.70 2.93%
31.03.2011 10 321.30 10 299.40 21.90 0.21% 9 936.00 385.30 3.88%
31.12.2010 10 299.40 10 401.70 - 102.30 -0.98% 9 699.60 599.80 6.18%
30.09.2010 10 401.70 10 024.60 377.10 3.76% 10 004.40 397.30 3.97%
30.06.2010 10 024.60 9 936.00 88.60 0.89% 9 493.20 531.40 5.60%
31.03.2010 9 936.00 9 699.60 236.40 2.44% 8 819.80 1 116.20 12.66%
31.12.2009 9 699.60 10 004.40 - 304.80 -3.05% 8 513.60 1 186.00 13.93%
30.09.2009 10 004.40 9 493.20 511.20 5.38% 8 861.40 1 143.00 12.90%
30.06.2009 9 493.20 8 819.80 673.40 7.63% 8 070.60 1 422.60 17.63%
31.03.2009 8 819.80 8 513.60 306.20 3.60% 6 690.20 2 129.60 31.83%
31.12.2008 8 513.60 8 861.40 - 347.80 -3.92% 5 268.20 3 245.40 61.60%
30.09.2008 8 861.40 8 070.60 790.80 9.80% 4 875.20 3 986.20 81.76%
30.06.2008 8 070.60 6 690.20 1 380.40 20.63% 4 397.10 3 673.50 83.54%
31.03.2008 6 690.20 5 268.20 1 422.00 26.99% 4 046.90 2 643.30 65.32%
31.12.2007 5 268.20 4 875.20 393.00 8.06% 3 518.80 1 749.40 49.72%
30.09.2007 4 875.20 4 397.10 478.10 10.87% 3 453.00 1 422.20 41.19%
30.06.2007 4 397.10 4 046.90 350.20 8.65% 3 391.20 1 005.90 29.66%
31.03.2007 4 046.90 3 518.80 528.10 15.01% 2 985.70 1 061.20 35.54%
31.12.2006 3 518.80 3 453.00 65.80 1.91% 2 760.30 758.50 27.48%
30.09.2006 3 453.00 3 391.20 61.80 1.82% 2 610.40 842.60 32.28%
30.06.2006 3 391.20 2 985.70 405.50 13.58% 2 500.80 890.40 35.60%
31.03.2006 2 985.70 2 760.30 225.40 8.17% 2 375.50 610.20 25.69%
31.12.2005 2 760.30 2 610.40 149.90 5.74% 2 319.50 440.80 19.00%
30.09.2005 2 610.40 2 500.80 109.60 4.38% 2 134.30 476.10 22.31%
30.06.2005 2 500.80 2 375.50 125.30 5.27% 1 995.30 505.50 25.33%
31.03.2005 2 375.50 2 319.50 56.00 2.41% 1 792.80 582.70 32.50%
31.12.2004 2 319.50 2 134.30 185.20 8.68% 1 572.80 746.70 47.48%
30.09.2004 2 134.30 1 995.30 139.00 6.97% 1 506.20 628.10 41.70%
30.06.2004 1 995.30 1 792.80 202.50 11.30% 1 428.00 567.30 39.73%
31.03.2004 1 792.80 1 572.80 220.00 13.99% 1 346.80 446.00 33.12%
31.12.2003 1 572.80 1 506.20 66.60 4.42% 1 249.10 323.70 25.91%
30.09.2003 1 506.20 1 428.00 78.20 5.48% 1 228.40 277.80 22.61%
30.06.2003 1 428.00 1 346.80 81.20 6.03% 1 187.30 240.70 20.27%
31.03.2003 1 346.80 1 249.10 97.70 7.82% 1 213.60 133.20 10.98%
31.12.2002 1 249.10 1 228.40 20.70 1.69% 1 176.80 72.30 6.14%
30.09.2002 1 228.40 1 187.30 41.10 3.46% 1 044.70 183.70 17.58%
30.06.2002 1 187.30 1 213.60 -26.30 -2.17% 954.30 233.00 24.42%
31.03.2002 1 213.60 1 176.80 36.80 3.13% 814.20 399.40 49.05%
31.12.2001 1 176.80 1 044.70 132.10 12.64% 706.70 470.10 66.52%
30.09.2001 1 044.70 954.30 90.40 9.47% 689.60 355.10 51.49%
30.06.2001 954.30 814.20 140.10 17.21% 663.80 290.50 43.76%
31.03.2001 814.20 706.70 107.50 15.21% 650.30 163.90 25.20%
31.12.2000 706.70 689.60 17.10 2.48% 620.40 86.30 13.91%
30.09.2000 689.60 663.80 25.80 3.89% 625.40 64.20 10.27%
30.06.2000 663.80 650.30 13.50 2.08% 625.40 38.40 6.14%
31.03.2000 650.30 620.40 29.90 4.82% 625.40 24.90 3.98%
31.12.1999 620.40 625.40 -5.00 -0.80% 625.40 -5.00 -0.80%
31.12.1998 625.40 481.00 144.40 30.02% 481.00 144.40 30.02%
31.12.1997 481.00 401.40 79.60 19.83% 401.40 79.60 19.83%
31.12.1996 401.40 269.80 131.60 48.78% 269.80 131.60 48.78%
31.12.1995 269.80 246.60 23.20 9.41% 246.60 23.20 9.41%
31.12.1994 246.60 161.80 84.80 52.41% 161.80 84.80 52.41%
31.12.1993 161.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Equity and investment fund shares - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Portfolio Investments in millions of CZK)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Portfolio Investments in millions of EUR)
1 - Equity and investment fund shares - assets (Items of the Portfolio Investments in millions of USD)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.