1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2012 -30 853.00
Max 31.12.2007 77 429.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 9 781.00 -14 454.00 24 235.00 - 167.67% -4 389.00 14 170.00 - 322.85%
31.12.2019 -14 454.00 -4 518.00 -9 936.00 219.92% 1 780.00 -16 234.00 - 912.02%
30.09.2019 -4 518.00 15 118.00 -19 636.00 - 129.88% 14 030.00 -18 548.00 - 132.20%
30.06.2019 15 118.00 -4 389.00 19 507.00 - 444.45% 22 960.00 -7 842.00 -34.16%
31.03.2019 -4 389.00 1 780.00 -6 169.00 - 346.57% 22 101.00 -26 490.00 - 119.86%
31.12.2018 1 780.00 14 030.00 -12 250.00 -87.31% 4 466.00 -2 686.00 -60.14%
30.09.2018 14 030.00 22 960.00 -8 930.00 -38.89% 9 464.00 4 566.00 48.25%
30.06.2018 22 960.00 22 101.00 859.00 3.89% 4 739.00 18 221.00 384.49%
31.03.2018 22 101.00 4 466.00 17 635.00 394.87% 7 112.00 14 989.00 210.76%
31.12.2017 4 466.00 9 464.00 -4 998.00 -52.81% -19 217.00 23 683.00 - 123.24%
30.09.2017 9 464.00 4 739.00 4 725.00 99.70% -8 368.00 17 832.00 - 213.10%
30.06.2017 4 739.00 7 112.00 -2 373.00 -33.37% 9 145.00 -4 406.00 -48.18%
31.03.2017 7 112.00 -19 217.00 26 329.00 - 137.01% 5 098.00 2 014.00 39.51%
31.12.2016 -19 217.00 -8 368.00 -10 849.00 129.65% 4 025.00 -23 242.00 - 577.44%
30.09.2016 -8 368.00 9 145.00 -17 513.00 - 191.50% 147.00 -8 515.00 -5 792.52%
30.06.2016 9 145.00 5 098.00 4 047.00 79.38% -2 019.00 11 164.00 - 552.95%
31.03.2016 5 098.00 4 025.00 1 073.00 26.66% 1 447.00 3 651.00 252.32%
31.12.2015 4 025.00 147.00 3 878.00 2 638.10% 4 962.00 - 937.00 -18.88%
30.09.2015 147.00 -2 019.00 2 166.00 - 107.28% 7 500.00 -7 353.00 -98.04%
30.06.2015 -2 019.00 1 447.00 -3 466.00 - 239.53% -11 990.00 9 971.00 -83.16%
31.03.2015 1 447.00 4 962.00 -3 515.00 -70.84% 361.00 1 086.00 300.83%
31.12.2014 4 962.00 7 500.00 -2 538.00 -33.84% 5 195.00 - 233.00 -4.49%
30.09.2014 7 500.00 -11 990.00 19 490.00 - 162.55% 5 195.00 2 305.00 44.37%
30.06.2014 -11 990.00 361.00 -12 351.00 -3 421.33% 5 195.00 -17 185.00 - 330.80%
31.03.2014 361.00 5 195.00 -4 834.00 -93.05% 5 195.00 -4 834.00 -93.05%
31.12.2013 5 195.00 5 195.00 0.00 0.00 31 947.00 -26 752.00 -83.74%
30.09.2013 5 195.00 5 195.00 0.00 0.00 17 993.00 -12 798.00 -71.13%
30.06.2013 5 195.00 5 195.00 0.00 0.00 -30 853.00 36 048.00 - 116.84%
31.03.2013 5 195.00 31 947.00 -26 752.00 -83.74% 6 087.00 - 892.00 -14.65%
31.12.2012 31 947.00 17 993.00 13 954.00 77.55% 32 399.00 - 452.00 -1.40%
30.09.2012 17 993.00 -30 853.00 48 846.00 - 158.32% 2 881.00 15 112.00 524.54%
30.06.2012 -30 853.00 6 087.00 -36 940.00 - 606.87% 14 770.00 -45 623.00 - 308.89%
31.03.2012 6 087.00 32 399.00 -26 312.00 -81.21% -18 987.00 25 074.00 - 132.06%
31.12.2011 32 399.00 2 881.00 29 518.00 1 024.57% 14 209.00 18 190.00 128.02%
30.09.2011 2 881.00 14 770.00 -11 889.00 -80.49% 32 968.00 -30 087.00 -91.26%
30.06.2011 14 770.00 -18 987.00 33 757.00 - 177.79% 8 878.00 5 892.00 66.37%
31.03.2011 -18 987.00 14 209.00 -33 196.00 - 233.63% 27 830.00 -46 817.00 - 168.22%
31.12.2010 14 209.00 32 968.00 -18 759.00 -56.90% 12 044.00 2 165.00 17.98%
30.09.2010 32 968.00 8 878.00 24 090.00 271.34% 27 160.00 5 808.00 21.38%
30.06.2010 8 878.00 27 830.00 -18 952.00 -68.10% 7 102.00 1 776.00 25.01%
31.03.2010 27 830.00 12 044.00 15 786.00 131.07% -1 136.00 28 966.00 -2 549.82%
31.12.2009 12 044.00 27 160.00 -15 116.00 -55.66% 5 912.00 6 132.00 103.72%
30.09.2009 27 160.00 7 102.00 20 058.00 282.43% 4 713.00 22 447.00 476.28%
30.06.2009 7 102.00 -1 136.00 8 238.00 - 725.18% -1 514.00 8 616.00 - 569.09%
31.03.2009 -1 136.00 5 912.00 -7 048.00 - 119.22% 27 678.00 -28 814.00 - 104.10%
31.12.2008 5 912.00 4 713.00 1 199.00 25.44% 77 429.00 -71 517.00 -92.36%
30.09.2008 4 713.00 -1 514.00 6 227.00 - 411.29% -11 106.00 15 819.00 - 142.44%
30.06.2008 -1 514.00 27 678.00 -29 192.00 - 105.47% 10 044.00 -11 558.00 - 115.07%
31.03.2008 27 678.00 77 429.00 -49 751.00 -64.25% -12 138.00 39 816.00 - 328.03%
31.12.2007 77 429.00 -11 106.00 88 535.00 - 797.18% 50 084.00 27 345.00 54.60%
30.09.2007 -11 106.00 10 044.00 -21 150.00 - 210.57% -12 951.00 1 845.00 -14.25%
30.06.2007 10 044.00 -12 138.00 22 182.00 - 182.75% -16 907.00 26 951.00 - 159.41%
31.03.2007 -12 138.00 50 084.00 -62 222.00 - 124.24% 14 301.00 -26 439.00 - 184.88%
31.12.2006 50 084.00 -12 951.00 63 035.00 - 486.72% -9 230.00 59 314.00 - 642.62%
30.09.2006 -12 951.00 -16 907.00 3 956.00 -23.40% 5 212.00 -18 163.00 - 348.48%
30.06.2006 -16 907.00 14 301.00 -31 208.00 - 218.22% 40 182.00 -57 089.00 - 142.08%
31.03.2006 14 301.00 -9 230.00 23 531.00 - 254.94% 9 520.00 4 781.00 50.22%
31.12.2005 -9 230.00 5 212.00 -14 442.00 - 277.09% 10 641.00 -19 871.00 - 186.74%
30.09.2005 5 212.00 40 182.00 -34 970.00 -87.03% 15 240.00 -10 028.00 -65.80%
30.06.2005 40 182.00 9 520.00 30 662.00 322.08% 11 548.00 28 634.00 247.96%
31.03.2005 9 520.00 10 641.00 -1 121.00 -10.53% 5 374.00 4 146.00 77.15%
31.12.2004 10 641.00 15 240.00 -4 599.00 -30.18% 647.00 9 994.00 1 544.67%
30.09.2004 15 240.00 11 548.00 3 692.00 31.97% 617.00 14 623.00 2 370.02%
30.06.2004 11 548.00 5 374.00 6 174.00 114.89% 1 259.00 10 289.00 817.24%
31.03.2004 5 374.00 647.00 4 727.00 730.60% 168.00 5 206.00 3 098.81%
31.12.2003 647.00 617.00 30.00 4.86% 362.00 285.00 78.73%
30.09.2003 617.00 1 259.00 - 642.00 -50.99% 685.00 -68.00 -9.93%
30.06.2003 1 259.00 168.00 1 091.00 649.40% 458.00 801.00 174.89%
31.03.2003 168.00 362.00 - 194.00 -53.59% - 122.00 290.00 - 237.70%
31.12.2002 362.00 685.00 - 323.00 -47.15% 158.00 204.00 129.11%
30.09.2002 685.00 458.00 227.00 49.56% 259.00 426.00 164.48%
30.06.2002 458.00 - 122.00 580.00 - 475.41% - 331.00 789.00 - 238.37%
31.03.2002 - 122.00 158.00 - 280.00 - 177.22% 355.00 - 477.00 - 134.37%
31.12.2001 158.00 259.00 - 101.00 -39.00% 90.00 68.00 75.56%
30.09.2001 259.00 - 331.00 590.00 - 178.25% 144.00 115.00 79.86%
30.06.2001 - 331.00 355.00 - 686.00 - 193.24% -14.00 - 317.00 2 264.29%
31.03.2001 355.00 90.00 265.00 294.44% 188.00 167.00 88.83%
31.12.2000 90.00 144.00 -54.00 -37.50% 64.00 26.00 40.62%
30.09.2000 144.00 -14.00 158.00 -1 128.57% 153.00 -9.00 -5.88%
30.06.2000 -14.00 188.00 - 202.00 - 107.45% 198.00 - 212.00 - 107.07%
31.03.2000 188.00 64.00 124.00 193.75% 108.00 80.00 74.07%
31.12.1999 64.00 153.00 -89.00 -58.17% 377.00 - 313.00 -83.02%
30.09.1999 153.00 198.00 -45.00 -22.73% 414.00 - 261.00 -63.04%
30.06.1999 198.00 108.00 90.00 83.33% 376.00 - 178.00 -47.34%
31.03.1999 108.00 377.00 - 269.00 -71.35% 397.00 - 289.00 -72.80%
31.12.1998 377.00 414.00 -37.00 -8.94% 0.00 377.00 -
30.09.1998 414.00 376.00 38.00 10.11% 0.00 414.00 -
30.06.1998 376.00 397.00 -21.00 -5.29% 0.00 376.00 -
31.03.1998 397.00 0.00 397.00 - 0.00 397.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.