1 - Direct investment - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Malé a střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 1 808 746.60
Min 31.12.1993 5 432.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 808 746.60 1 653 031.10 155 715.50 9.42% 1 571 887.90 236 858.70 15.07%
31.12.2019 1 653 031.10 1 653 187.30 - 156.20 -0.01% 1 500 289.20 152 741.90 10.18%
30.09.2019 1 653 187.30 1 587 156.70 66 030.60 4.16% 1 460 260.20 192 927.10 13.21%
30.06.2019 1 587 156.70 1 571 887.90 15 268.80 0.97% 1 372 887.60 214 269.10 15.61%
31.03.2019 1 571 887.90 1 500 289.20 71 598.70 4.77% 1 392 033.10 179 854.80 12.92%
31.12.2018 1 500 289.20 1 460 260.20 40 029.00 2.74% 1 319 680.20 180 609.00 13.69%
30.09.2018 1 460 260.20 1 372 887.60 87 372.60 6.36% 1 314 365.10 145 895.10 11.10%
30.06.2018 1 372 887.60 1 392 033.10 -19 145.50 -1.38% 1 249 029.10 123 858.50 9.92%
31.03.2018 1 392 033.10 1 319 680.20 72 352.90 5.48% 1 192 283.20 199 749.90 16.75%
31.12.2017 1 319 680.20 1 314 365.10 5 315.10 0.40% 1 113 476.50 206 203.70 18.52%
30.09.2017 1 314 365.10 1 249 029.10 65 336.00 5.23% 1 116 833.80 197 531.30 17.69%
30.06.2017 1 249 029.10 1 192 283.20 56 745.90 4.76% 1 107 058.50 141 970.60 12.82%
31.03.2017 1 192 283.20 1 113 476.50 78 806.70 7.08% 1 110 839.00 81 444.20 7.33%
31.12.2016 1 113 476.50 1 116 833.80 -3 357.30 -0.30% 1 049 150.00 64 326.50 6.13%
30.09.2016 1 116 833.80 1 107 058.50 9 775.30 0.88% 1 074 420.70 42 413.10 3.95%
30.06.2016 1 107 058.50 1 110 839.00 -3 780.50 -0.34% 1 048 077.00 58 981.50 5.63%
31.03.2016 1 110 839.00 1 049 150.00 61 689.00 5.88% 1 033 542.10 77 296.90 7.48%
31.12.2015 1 049 150.00 1 074 420.70 -25 270.70 -2.35% 975 541.50 73 608.50 7.55%
30.09.2015 1 074 420.70 1 048 077.00 26 343.70 2.51% 1 000 301.50 74 119.20 7.41%
30.06.2015 1 048 077.00 1 033 542.10 14 534.90 1.41% 951 395.60 96 681.40 10.16%
31.03.2015 1 033 542.10 975 541.50 58 000.60 5.95% 976 300.60 57 241.50 5.86%
31.12.2014 975 541.50 1 000 301.50 -24 760.00 -2.48% 915 136.20 60 405.30 6.60%
30.09.2014 1 000 301.50 951 395.60 48 905.90 5.14% 881 711.50 118 590.00 13.45%
30.06.2014 951 395.60 976 300.60 -24 905.00 -2.55% 847 760.10 103 635.50 12.22%
31.03.2014 976 300.60 915 136.20 61 164.40 6.68% 809 234.50 167 066.10 20.64%
31.12.2013 915 136.20 881 711.50 33 424.70 3.79% 762 409.00 152 727.20 20.03%
30.09.2013 881 711.50 847 760.10 33 951.40 4.00% 717 576.40 164 135.10 22.87%
30.06.2013 847 760.10 809 234.50 38 525.60 4.76% 686 036.50 161 723.60 23.57%
31.03.2013 809 234.50 762 409.00 46 825.50 6.14% 689 330.70 119 903.80 17.39%
31.12.2012 762 409.00 717 576.40 44 832.60 6.25% 666 546.10 95 862.90 14.38%
30.09.2012 717 576.40 686 036.50 31 539.90 4.60% 635 080.50 82 495.90 12.99%
30.06.2012 686 036.50 689 330.70 -3 294.20 -0.48% 636 399.30 49 637.20 7.80%
31.03.2012 689 330.70 666 546.10 22 784.60 3.42% 623 714.20 65 616.50 10.52%
31.12.2011 666 546.10 635 080.50 31 465.60 4.95% 647 520.20 19 025.90 2.94%
30.09.2011 635 080.50 636 399.30 -1 318.80 -0.21% 631 321.20 3 759.30 0.60%
30.06.2011 636 399.30 623 714.20 12 685.10 2.03% 600 079.40 36 319.90 6.05%
31.03.2011 623 714.20 647 520.20 -23 806.00 -3.68% 586 566.80 37 147.40 6.33%
31.12.2010 647 520.20 631 321.20 16 199.00 2.57% 562 744.40 84 775.80 15.06%
30.09.2010 631 321.20 600 079.40 31 241.80 5.21% 543 220.60 88 100.60 16.22%
30.06.2010 600 079.40 586 566.80 13 512.60 2.30% 507 540.00 92 539.40 18.23%
31.03.2010 586 566.80 562 744.40 23 822.40 4.23% 493 604.40 92 962.40 18.83%
31.12.2009 562 744.40 543 220.60 19 523.80 3.59% 479 983.90 82 760.50 17.24%
30.09.2009 543 220.60 507 540.00 35 680.60 7.03% 463 367.10 79 853.50 17.23%
30.06.2009 507 540.00 493 604.40 13 935.60 2.82% 432 933.50 74 606.50 17.23%
31.03.2009 493 604.40 479 983.90 13 620.50 2.84% 411 097.80 82 506.60 20.07%
31.12.2008 479 983.90 463 367.10 16 616.80 3.59% 354 162.60 125 821.30 35.53%
30.09.2008 463 367.10 432 933.50 30 433.60 7.03% 271 073.90 192 293.20 70.94%
30.06.2008 432 933.50 411 097.80 21 835.70 5.31% 273 865.30 159 068.20 58.08%
31.03.2008 411 097.80 354 162.60 56 935.20 16.08% 250 870.30 160 227.50 63.87%
31.12.2007 354 162.60 271 073.90 83 088.70 30.65% 246 443.60 107 719.00 43.71%
30.09.2007 271 073.90 273 865.30 -2 791.40 -1.02% 197 435.20 73 638.70 37.30%
30.06.2007 273 865.30 250 870.30 22 995.00 9.17% 209 193.00 64 672.30 30.92%
31.03.2007 250 870.30 246 443.60 4 426.70 1.80% 214 845.40 36 024.90 16.77%
31.12.2006 246 443.60 197 435.20 49 008.40 24.82% 195 228.10 51 215.50 26.23%
30.09.2006 197 435.20 209 193.00 -11 757.80 -5.62% 201 535.50 -4 100.30 -2.03%
30.06.2006 209 193.00 214 845.40 -5 652.40 -2.63% 194 283.80 14 909.20 7.67%
31.03.2006 214 845.40 195 228.10 19 617.30 10.05% 150 137.40 64 708.00 43.10%
31.12.2005 195 228.10 201 535.50 -6 307.40 -3.13% 140 146.90 55 081.20 39.30%
30.09.2005 201 535.50 194 283.80 7 251.70 3.73% 126 412.70 75 122.80 59.43%
30.06.2005 194 283.80 150 137.40 44 146.40 29.40% 106 973.90 87 309.90 81.62%
31.03.2005 150 137.40 140 146.90 9 990.50 7.13% 90 922.70 59 214.70 65.13%
31.12.2004 140 146.90 126 412.70 13 734.20 10.86% 58 581.50 81 565.40 139.23%
30.09.2004 126 412.70 106 973.90 19 438.80 18.17% 54 900.60 71 512.10 130.26%
30.06.2004 106 973.90 90 922.70 16 051.20 17.65% 51 364.10 55 609.80 108.27%
31.03.2004 90 922.70 58 581.50 32 341.20 55.21% 48 160.60 42 762.10 88.79%
31.12.2003 58 581.50 54 900.60 3 680.90 6.70% 44 397.10 14 184.40 31.95%
30.09.2003 54 900.60 51 364.10 3 536.50 6.89% 41 687.50 13 213.10 31.70%
30.06.2003 51 364.10 48 160.60 3 203.50 6.65% 38 277.20 13 086.90 34.19%
31.03.2003 48 160.60 44 397.10 3 763.50 8.48% 40 842.80 7 317.80 17.92%
31.12.2002 44 397.10 41 687.50 2 709.60 6.50% 41 176.10 3 221.00 7.82%
30.09.2002 41 687.50 38 277.20 3 410.30 8.91% 38 949.50 2 738.00 7.03%
30.06.2002 38 277.20 40 842.80 -2 565.60 -6.28% 35 418.00 2 859.20 8.07%
31.03.2002 40 842.80 41 176.10 - 333.30 -0.81% 31 566.50 9 276.30 29.39%
31.12.2001 41 176.10 38 949.50 2 226.60 5.72% 27 899.30 13 276.80 47.59%
30.09.2001 38 949.50 35 418.00 3 531.50 9.97% 27 535.40 11 414.10 41.45%
30.06.2001 35 418.00 31 566.50 3 851.50 12.20% 26 692.30 8 725.70 32.69%
31.03.2001 31 566.50 27 899.30 3 667.20 13.14% 26 064.30 5 502.20 21.11%
31.12.2000 27 899.30 27 535.40 363.90 1.32% 25 114.90 2 784.40 11.09%
30.09.2000 27 535.40 26 692.30 843.10 3.16% 24 003.50 3 531.90 14.71%
30.06.2000 26 692.30 26 064.30 628.00 2.41% 24 003.50 2 688.80 11.20%
31.03.2000 26 064.30 25 114.90 949.40 3.78% 24 003.50 2 060.80 8.59%
31.12.1999 25 114.90 24 003.50 1 111.40 4.63% 24 003.50 1 111.40 4.63%
31.12.1998 24 003.50 18 989.40 5 014.10 26.40% 18 989.40 5 014.10 26.40%
31.12.1997 18 989.40 13 609.20 5 380.20 39.53% 13 609.20 5 380.20 39.53%
31.12.1996 13 609.20 9 190.10 4 419.10 48.09% 9 190.10 4 419.10 48.09%
31.12.1995 9 190.10 8 426.90 763.20 9.06% 8 426.90 763.20 9.06%
31.12.1994 8 426.90 5 432.90 2 994.00 55.11% 5 432.90 2 994.00 55.11%
31.12.1993 5 432.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - assets (Balance of Payments in millions of EUR)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.