1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 -33 185.00
Max 31.12.2013 86 902.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 41 055.00 34 549.00 6 506.00 18.83% 36 884.00 4 171.00 11.31%
31.12.2019 34 549.00 55 979.00 -21 430.00 -38.28% -5 580.00 40 129.00 - 719.16%
30.09.2019 55 979.00 42 396.00 13 583.00 32.04% -6 270.00 62 249.00 - 992.81%
30.06.2019 42 396.00 36 884.00 5 512.00 14.94% -6 452.00 48 848.00 - 757.10%
31.03.2019 36 884.00 -5 580.00 42 464.00 - 761.00% -1 945.00 38 829.00 -1 996.35%
31.12.2018 -5 580.00 -6 270.00 690.00 -11.00% 70 478.00 -76 058.00 - 107.92%
30.09.2018 -6 270.00 -6 452.00 182.00 -2.82% 65 560.00 -71 830.00 - 109.56%
30.06.2018 -6 452.00 -1 945.00 -4 507.00 231.72% 31 010.00 -37 462.00 - 120.81%
31.03.2018 -1 945.00 70 478.00 -72 423.00 - 102.76% 21 263.00 -23 208.00 - 109.15%
31.12.2017 70 478.00 65 560.00 4 918.00 7.50% -13 829.00 84 307.00 - 609.64%
30.09.2017 65 560.00 31 010.00 34 550.00 111.42% -33 185.00 98 745.00 - 297.56%
30.06.2017 31 010.00 21 263.00 9 747.00 45.84% -20 838.00 51 848.00 - 248.81%
31.03.2017 21 263.00 -13 829.00 35 092.00 - 253.76% 23 474.00 -2 211.00 -9.42%
31.12.2016 -13 829.00 -33 185.00 19 356.00 -58.33% 46 229.00 -60 058.00 - 129.91%
30.09.2016 -33 185.00 -20 838.00 -12 347.00 59.25% 24 750.00 -57 935.00 - 234.08%
30.06.2016 -20 838.00 23 474.00 -44 312.00 - 188.77% -3 368.00 -17 470.00 518.71%
31.03.2016 23 474.00 46 229.00 -22 755.00 -49.22% 14 402.00 9 072.00 62.99%
31.12.2015 46 229.00 24 750.00 21 479.00 86.78% 32 597.00 13 632.00 41.82%
30.09.2015 24 750.00 -3 368.00 28 118.00 - 834.86% 340.00 24 410.00 7 179.41%
30.06.2015 -3 368.00 14 402.00 -17 770.00 - 123.39% -25 831.00 22 463.00 -86.96%
31.03.2015 14 402.00 32 597.00 -18 195.00 -55.82% 29 544.00 -15 142.00 -51.25%
31.12.2014 32 597.00 340.00 32 257.00 9 487.35% 86 902.00 -54 305.00 -62.49%
30.09.2014 340.00 -25 831.00 26 171.00 - 101.32% 65 176.00 -64 836.00 -99.48%
30.06.2014 -25 831.00 29 544.00 -55 375.00 - 187.43% 43 451.00 -69 282.00 - 159.45%
31.03.2014 29 544.00 86 902.00 -57 358.00 -66.00% 21 725.00 7 819.00 35.99%
31.12.2013 86 902.00 65 176.00 21 726.00 33.33% 25 173.00 61 729.00 245.22%
30.09.2013 65 176.00 43 451.00 21 725.00 50.00% -6 773.00 71 949.00 -1 062.29%
30.06.2013 43 451.00 21 725.00 21 726.00 100.00% -24 766.00 68 217.00 - 275.45%
31.03.2013 21 725.00 25 173.00 -3 448.00 -13.70% 6 087.00 15 638.00 256.91%
31.12.2012 25 173.00 -6 773.00 31 946.00 - 471.67% 31 062.00 -5 889.00 -18.96%
30.09.2012 -6 773.00 -24 766.00 17 993.00 -72.65% -1 336.00 -5 437.00 406.96%
30.06.2012 -24 766.00 6 087.00 -30 853.00 - 506.87% -4 217.00 -20 549.00 487.29%
31.03.2012 6 087.00 31 062.00 -24 975.00 -80.40% -18 987.00 25 074.00 - 132.06%
31.12.2011 31 062.00 -1 336.00 32 398.00 -2 425.00% 83 885.00 -52 823.00 -62.97%
30.09.2011 -1 336.00 -4 217.00 2 881.00 -68.32% 69 676.00 -71 012.00 - 101.92%
30.06.2011 -4 217.00 -18 987.00 14 770.00 -77.79% 36 708.00 -40 925.00 - 111.49%
31.03.2011 -18 987.00 83 885.00 - 102 872.00 - 122.63% 27 830.00 -46 817.00 - 168.22%
31.12.2010 83 885.00 69 676.00 14 209.00 20.39% 45 171.00 38 714.00 85.71%
30.09.2010 69 676.00 36 708.00 32 968.00 89.81% 33 127.00 36 549.00 110.33%
30.06.2010 36 708.00 27 830.00 8 878.00 31.90% 5 967.00 30 741.00 515.18%
31.03.2010 27 830.00 45 171.00 -17 341.00 -38.39% -1 136.00 28 966.00 -2 549.82%
31.12.2009 45 171.00 33 127.00 12 044.00 36.36% 36 789.00 8 382.00 22.78%
30.09.2009 33 127.00 5 967.00 27 160.00 455.17% 30 877.00 2 250.00 7.29%
30.06.2009 5 967.00 -1 136.00 7 103.00 - 625.26% 26 164.00 -20 197.00 -77.19%
31.03.2009 -1 136.00 36 789.00 -37 925.00 - 103.09% 27 678.00 -28 814.00 - 104.10%
31.12.2008 36 789.00 30 877.00 5 912.00 19.15% 64 229.00 -27 440.00 -42.72%
30.09.2008 30 877.00 26 164.00 4 713.00 18.01% -13 200.00 44 077.00 - 333.92%
30.06.2008 26 164.00 27 678.00 -1 514.00 -5.47% -2 094.00 28 258.00 -1 349.47%
31.03.2008 27 678.00 64 229.00 -36 551.00 -56.91% -12 138.00 39 816.00 - 328.03%
31.12.2007 64 229.00 -13 200.00 77 429.00 - 586.58% 34 528.00 29 701.00 86.02%
30.09.2007 -13 200.00 -2 094.00 -11 106.00 530.37% -15 556.00 2 356.00 -15.15%
30.06.2007 -2 094.00 -12 138.00 10 044.00 -82.75% -2 605.00 511.00 -19.62%
31.03.2007 -12 138.00 34 528.00 -46 666.00 - 135.15% 14 301.00 -26 439.00 - 184.88%
31.12.2006 34 528.00 -15 556.00 50 084.00 - 321.96% 45 684.00 -11 156.00 -24.42%
30.09.2006 -15 556.00 -2 605.00 -12 951.00 497.16% 54 914.00 -70 470.00 - 128.33%
30.06.2006 -2 605.00 14 301.00 -16 906.00 - 118.22% 49 702.00 -52 307.00 - 105.24%
31.03.2006 14 301.00 45 684.00 -31 383.00 -68.70% 9 520.00 4 781.00 50.22%
31.12.2005 45 684.00 54 914.00 -9 230.00 -16.81% 42 803.00 2 881.00 6.73%
30.09.2005 54 914.00 49 702.00 5 212.00 10.49% 32 162.00 22 752.00 70.74%
30.06.2005 49 702.00 9 520.00 40 182.00 422.08% 16 922.00 32 780.00 193.71%
31.03.2005 9 520.00 42 803.00 -33 283.00 -77.76% 5 374.00 4 146.00 77.15%
31.12.2004 42 803.00 32 162.00 10 641.00 33.09% 2 691.00 40 112.00 1 490.60%
30.09.2004 32 162.00 16 922.00 15 240.00 90.06% 2 044.00 30 118.00 1 473.48%
30.06.2004 16 922.00 5 374.00 11 548.00 214.89% 1 427.00 15 495.00 1 085.84%
31.03.2004 5 374.00 2 691.00 2 683.00 99.70% 168.00 5 206.00 3 098.81%
31.12.2003 2 691.00 2 044.00 647.00 31.65% 1 383.00 1 308.00 94.58%
30.09.2003 2 044.00 1 427.00 617.00 43.24% 1 021.00 1 023.00 100.20%
30.06.2003 1 427.00 168.00 1 259.00 749.40% 336.00 1 091.00 324.70%
31.03.2003 168.00 1 383.00 -1 215.00 -87.85% - 122.00 290.00 - 237.70%
31.12.2002 1 383.00 1 021.00 362.00 35.46% 441.00 942.00 213.61%
30.09.2002 1 021.00 336.00 685.00 203.87% 283.00 738.00 260.78%
30.06.2002 336.00 - 122.00 458.00 - 375.41% 24.00 312.00 1 300.00%
31.03.2002 - 122.00 441.00 - 563.00 - 127.66% 355.00 - 477.00 - 134.37%
31.12.2001 441.00 283.00 158.00 55.83% 408.00 33.00 8.09%
30.09.2001 283.00 24.00 259.00 1 079.17% 318.00 -35.00 -11.01%
30.06.2001 24.00 355.00 - 331.00 -93.24% 174.00 - 150.00 -86.21%
31.03.2001 355.00 408.00 -53.00 -12.99% 188.00 167.00 88.83%
31.12.2000 408.00 318.00 90.00 28.30% 522.00 - 114.00 -21.84%
30.09.2000 318.00 174.00 144.00 82.76% 459.00 - 141.00 -30.72%
30.06.2000 174.00 188.00 -14.00 -7.45% 306.00 - 132.00 -43.14%
31.03.2000 188.00 522.00 - 334.00 -63.98% 108.00 80.00 74.07%
31.12.1999 522.00 459.00 63.00 13.73% 1 563.00 -1 041.00 -66.60%
30.09.1999 459.00 306.00 153.00 50.00% 1 187.00 - 728.00 -61.33%
30.06.1999 306.00 108.00 198.00 183.33% 773.00 - 467.00 -60.41%
31.03.1999 108.00 1 563.00 -1 455.00 -93.09% 397.00 - 289.00 -72.80%
31.12.1998 1 563.00 1 187.00 376.00 31.68% 0.00 1 563.00 -
30.09.1998 1 187.00 773.00 414.00 53.56% 0.00 1 187.00 -
30.06.1998 773.00 397.00 376.00 94.71% 0.00 773.00 -
31.03.1998 397.00 0.00 397.00 - 0.00 397.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.