1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2016 - 106 590.00
Max 31.12.2015 93 804.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 26 093.00 24 943.00 1 150.00 4.61% 36 353.00 -10 260.00 -28.22%
31.12.2019 24 943.00 38 636.00 -13 693.00 -35.44% -74 119.00 99 062.00 - 133.65%
30.09.2019 38 636.00 36 906.00 1 730.00 4.69% -47 819.00 86 455.00 - 180.80%
30.06.2019 36 906.00 36 353.00 553.00 1.52% -25 710.00 62 616.00 - 243.55%
31.03.2019 36 353.00 -74 119.00 110 472.00 - 149.05% -5 590.00 41 943.00 - 750.32%
31.12.2018 -74 119.00 -47 819.00 -26 300.00 55.00% 31 728.00 - 105 847.00 - 333.61%
30.09.2018 -47 819.00 -25 710.00 -22 109.00 85.99% 22 148.00 -69 967.00 - 315.91%
30.06.2018 -25 710.00 -5 590.00 -20 120.00 359.93% -2 110.00 -23 600.00 1 118.48%
31.03.2018 -5 590.00 31 728.00 -37 318.00 - 117.62% -4 826.00 - 764.00 15.83%
31.12.2017 31 728.00 22 148.00 9 580.00 43.25% - 106 590.00 138 318.00 - 129.77%
30.09.2017 22 148.00 -2 110.00 24 258.00 -1 149.67% -97 778.00 119 926.00 - 122.65%
30.06.2017 -2 110.00 -4 826.00 2 716.00 -56.28% -56 327.00 54 217.00 -96.25%
31.03.2017 -4 826.00 - 106 590.00 101 764.00 -95.47% 15 452.00 -20 278.00 - 131.23%
31.12.2016 - 106 590.00 -97 778.00 -8 812.00 9.01% 93 804.00 - 200 394.00 - 213.63%
30.09.2016 -97 778.00 -56 327.00 -41 451.00 73.59% 44 033.00 - 141 811.00 - 322.06%
30.06.2016 -56 327.00 15 452.00 -71 779.00 - 464.53% 2 449.00 -58 776.00 -2 400.00%
31.03.2016 15 452.00 93 804.00 -78 352.00 -83.53% 9 223.00 6 229.00 67.54%
31.12.2015 93 804.00 44 033.00 49 771.00 113.03% -65 291.00 159 095.00 - 243.67%
30.09.2015 44 033.00 2 449.00 41 584.00 1 698.00% -82 580.00 126 613.00 - 153.32%
30.06.2015 2 449.00 9 223.00 -6 774.00 -73.45% -79 586.00 82 035.00 - 103.08%
31.03.2015 9 223.00 -65 291.00 74 514.00 - 114.13% -6 432.00 15 655.00 - 243.39%
31.12.2014 -65 291.00 -82 580.00 17 289.00 -20.94% 63 583.00 - 128 874.00 - 202.69%
30.09.2014 -82 580.00 -79 586.00 -2 994.00 3.76% 47 687.00 - 130 267.00 - 273.17%
30.06.2014 -79 586.00 -6 432.00 -73 154.00 1 137.34% 31 791.00 - 111 377.00 - 350.34%
31.03.2014 -6 432.00 63 583.00 -70 015.00 - 110.12% 15 896.00 -22 328.00 - 140.46%
31.12.2013 63 583.00 47 687.00 15 896.00 33.33% -17 024.00 80 607.00 - 473.49%
30.09.2013 47 687.00 31 791.00 15 896.00 50.00% -2 863.00 50 550.00 -1 765.63%
30.06.2013 31 791.00 15 896.00 15 895.00 99.99% 11 909.00 19 882.00 166.95%
31.03.2013 15 896.00 -17 024.00 32 920.00 - 193.37% -2 251.00 18 147.00 - 806.17%
31.12.2012 -17 024.00 -2 863.00 -14 161.00 494.62% -26 466.00 9 442.00 -35.68%
30.09.2012 -2 863.00 11 909.00 -14 772.00 - 124.04% 10 023.00 -12 886.00 - 128.56%
30.06.2012 11 909.00 -2 251.00 14 160.00 - 629.05% -27 109.00 39 018.00 - 143.93%
31.03.2012 -2 251.00 -26 466.00 24 215.00 -91.49% 17 255.00 -19 506.00 - 113.05%
31.12.2011 -26 466.00 10 023.00 -36 489.00 - 364.05% 10 271.00 -36 737.00 - 357.68%
30.09.2011 10 023.00 -27 109.00 37 132.00 - 136.97% 5 776.00 4 247.00 73.53%
30.06.2011 -27 109.00 17 255.00 -44 364.00 - 257.11% 5 107.00 -32 216.00 - 630.82%
31.03.2011 17 255.00 10 271.00 6 984.00 68.00% 9 519.00 7 736.00 81.27%
31.12.2010 10 271.00 5 776.00 4 495.00 77.82% 33 070.00 -22 799.00 -68.94%
30.09.2010 5 776.00 5 107.00 669.00 13.10% 28 762.00 -22 986.00 -79.92%
30.06.2010 5 107.00 9 519.00 -4 412.00 -46.35% 3 806.00 1 301.00 34.18%
31.03.2010 9 519.00 33 070.00 -23 551.00 -71.22% 1 610.00 7 909.00 491.24%
31.12.2009 33 070.00 28 762.00 4 308.00 14.98% -50 565.00 83 635.00 - 165.40%
30.09.2009 28 762.00 3 806.00 24 956.00 655.70% -47 301.00 76 063.00 - 160.81%
30.06.2009 3 806.00 1 610.00 2 196.00 136.40% -22 485.00 26 291.00 - 116.93%
31.03.2009 1 610.00 -50 565.00 52 175.00 - 103.18% 12 438.00 -10 828.00 -87.06%
31.12.2008 -50 565.00 -47 301.00 -3 264.00 6.90% -13 945.00 -36 620.00 262.60%
30.09.2008 -47 301.00 -22 485.00 -24 816.00 110.37% 6 800.00 -54 101.00 - 795.60%
30.06.2008 -22 485.00 12 438.00 -34 923.00 - 280.78% 1 732.00 -24 217.00 -1 398.21%
31.03.2008 12 438.00 -13 945.00 26 383.00 - 189.19% 2 002.00 10 436.00 521.28%
31.12.2007 -13 945.00 6 800.00 -20 745.00 - 305.07% 5 450.00 -19 395.00 - 355.87%
30.09.2007 6 800.00 1 732.00 5 068.00 292.61% -2 339.00 9 139.00 - 390.72%
30.06.2007 1 732.00 2 002.00 - 270.00 -13.49% - 210.00 1 942.00 - 924.76%
31.03.2007 2 002.00 5 450.00 -3 448.00 -63.27% 2 697.00 - 695.00 -25.77%
31.12.2006 5 450.00 -2 339.00 7 789.00 - 333.01% -21 422.00 26 872.00 - 125.44%
30.09.2006 -2 339.00 - 210.00 -2 129.00 1 013.81% -25 032.00 22 693.00 -90.66%
30.06.2006 - 210.00 2 697.00 -2 907.00 - 107.79% -18 327.00 18 117.00 -98.85%
31.03.2006 2 697.00 -21 422.00 24 119.00 - 112.59% -3 419.00 6 116.00 - 178.88%
31.12.2005 -21 422.00 -25 032.00 3 610.00 -14.42% - 553.00 -20 869.00 3 773.78%
30.09.2005 -25 032.00 -18 327.00 -6 705.00 36.59% 10.00 -25 042.00 - 250 420.00%
30.06.2005 -18 327.00 -3 419.00 -14 908.00 436.03% 1 378.00 -19 705.00 -1 429.97%
31.03.2005 -3 419.00 - 553.00 -2 866.00 518.26% 882.00 -4 301.00 - 487.64%
31.12.2004 - 553.00 10.00 - 563.00 -5 630.00% 2 725.00 -3 278.00 - 120.29%
30.09.2004 10.00 1 378.00 -1 368.00 -99.27% 740.00 - 730.00 -98.65%
30.06.2004 1 378.00 882.00 496.00 56.24% 476.00 902.00 189.50%
31.03.2004 882.00 2 725.00 -1 843.00 -67.63% -2 872.00 3 754.00 - 130.71%
31.12.2003 2 725.00 740.00 1 985.00 268.24% -6 246.00 8 971.00 - 143.63%
30.09.2003 740.00 476.00 264.00 55.46% -6 021.00 6 761.00 - 112.29%
30.06.2003 476.00 -2 872.00 3 348.00 - 116.57% -3 119.00 3 595.00 - 115.26%
31.03.2003 -2 872.00 -6 246.00 3 374.00 -54.02% -1 854.00 -1 018.00 54.91%
31.12.2002 -6 246.00 -6 021.00 - 225.00 3.74% -28 163.00 21 917.00 -77.82%
30.09.2002 -6 021.00 -3 119.00 -2 902.00 93.04% -24 084.00 18 063.00 -75.00%
30.06.2002 -3 119.00 -1 854.00 -1 265.00 68.23% -17 365.00 14 246.00 -82.04%
31.03.2002 -1 854.00 -28 163.00 26 309.00 -93.42% -6 218.00 4 364.00 -70.18%
31.12.2001 -28 163.00 -24 084.00 -4 079.00 16.94% -20 236.00 -7 927.00 39.17%
30.09.2001 -24 084.00 -17 365.00 -6 719.00 38.69% -17 855.00 -6 229.00 34.89%
30.06.2001 -17 365.00 -6 218.00 -11 147.00 179.27% -10 674.00 -6 691.00 62.69%
31.03.2001 -6 218.00 -20 236.00 14 018.00 -69.27% -2 593.00 -3 625.00 139.80%
31.12.2000 -20 236.00 -17 855.00 -2 381.00 13.34% -25 674.00 5 438.00 -21.18%
30.09.2000 -17 855.00 -10 674.00 -7 181.00 67.28% -19 412.00 1 557.00 -8.02%
30.06.2000 -10 674.00 -2 593.00 -8 081.00 311.65% -10 571.00 - 103.00 0.97%
31.03.2000 -2 593.00 -25 674.00 23 081.00 -89.90% -6 451.00 3 858.00 -59.80%
31.12.1999 -25 674.00 -19 412.00 -6 262.00 32.26% -30 642.00 4 968.00 -16.21%
30.09.1999 -19 412.00 -10 571.00 -8 841.00 83.63% -28 327.00 8 915.00 -31.47%
30.06.1999 -10 571.00 -6 451.00 -4 120.00 63.87% -23 684.00 13 113.00 -55.37%
31.03.1999 -6 451.00 -30 642.00 24 191.00 -78.95% -16 841.00 10 390.00 -61.69%
31.12.1998 -30 642.00 -28 327.00 -2 315.00 8.17% 0.00 -30 642.00 -
30.09.1998 -28 327.00 -23 684.00 -4 643.00 19.60% 0.00 -28 327.00 -
30.06.1998 -23 684.00 -16 841.00 -6 843.00 40.63% 0.00 -23 684.00 -
31.03.1998 -16 841.00 0.00 -16 841.00 - 0.00 -16 841.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.