1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2011 37 132.00
Min 30.06.2011 -44 364.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -5 704.00 -8 197.00 2 493.00 -30.41% 5 736.00 -11 440.00 - 199.44%
31.12.2019 -8 197.00 -9 665.00 1 468.00 -15.19% -14 435.00 6 238.00 -43.21%
30.09.2019 -9 665.00 9 643.00 -19 308.00 - 200.23% -10 649.00 984.00 -9.24%
30.06.2019 9 643.00 5 736.00 3 907.00 68.11% 6 759.00 2 884.00 42.67%
31.03.2019 5 736.00 -14 435.00 20 171.00 - 139.74% 15 906.00 -10 170.00 -63.94%
31.12.2018 -14 435.00 -10 649.00 -3 786.00 35.55% 4 532.00 -18 967.00 - 418.51%
30.09.2018 -10 649.00 6 759.00 -17 408.00 - 257.55% -15 450.00 4 801.00 -31.07%
30.06.2018 6 759.00 15 906.00 -9 147.00 -57.51% -12 370.00 19 129.00 - 154.64%
31.03.2018 15 906.00 4 532.00 11 374.00 250.97% -3 547.00 19 453.00 - 548.44%
31.12.2017 4 532.00 -15 450.00 19 982.00 - 129.33% -30 122.00 34 654.00 - 115.05%
30.09.2017 -15 450.00 -12 370.00 -3 080.00 24.90% -17 452.00 2 002.00 -11.47%
30.06.2017 -12 370.00 -3 547.00 -8 823.00 248.75% -8 054.00 -4 316.00 53.59%
31.03.2017 -3 547.00 -30 122.00 26 575.00 -88.22% 8 376.00 -11 923.00 - 142.35%
31.12.2016 -30 122.00 -17 452.00 -12 670.00 72.60% 25 951.00 -56 073.00 - 216.07%
30.09.2016 -17 452.00 -8 054.00 -9 398.00 116.69% 14 927.00 -32 379.00 - 216.92%
30.06.2016 -8 054.00 8 376.00 -16 430.00 - 196.16% 10 986.00 -19 040.00 - 173.31%
31.03.2016 8 376.00 25 951.00 -17 575.00 -67.72% 18 655.00 -10 279.00 -55.10%
31.12.2015 25 951.00 14 927.00 11 024.00 73.85% -4 379.00 30 330.00 - 692.62%
30.09.2015 14 927.00 10 986.00 3 941.00 35.87% -13 805.00 28 732.00 - 208.13%
30.06.2015 10 986.00 18 655.00 -7 669.00 -41.11% -18 360.00 29 346.00 - 159.84%
31.03.2015 18 655.00 -4 379.00 23 034.00 - 526.01% -5 561.00 24 216.00 - 435.46%
31.12.2014 -4 379.00 -13 805.00 9 426.00 -68.28% -8 485.00 4 106.00 -48.39%
30.09.2014 -13 805.00 -18 360.00 4 555.00 -24.81% -8 485.00 -5 320.00 62.70%
30.06.2014 -18 360.00 -5 561.00 -12 799.00 230.16% -8 485.00 -9 875.00 116.38%
31.03.2014 -5 561.00 -8 485.00 2 924.00 -34.46% -8 485.00 2 924.00 -34.46%
31.12.2013 -8 485.00 -8 485.00 0.00 0.00 -14 161.00 5 676.00 -40.08%
30.09.2013 -8 485.00 -8 485.00 0.00 0.00 -14 771.00 6 286.00 -42.56%
30.06.2013 -8 485.00 -8 485.00 0.00 0.00 14 160.00 -22 645.00 - 159.92%
31.03.2013 -8 485.00 -14 161.00 5 676.00 -40.08% -2 251.00 -6 234.00 276.94%
31.12.2012 -14 161.00 -14 771.00 610.00 -4.13% -36 489.00 22 328.00 -61.19%
30.09.2012 -14 771.00 14 160.00 -28 931.00 - 204.31% 37 132.00 -51 903.00 - 139.78%
30.06.2012 14 160.00 -2 251.00 16 411.00 - 729.05% -44 364.00 58 524.00 - 131.92%
31.03.2012 -2 251.00 -36 489.00 34 238.00 -93.83% 17 255.00 -19 506.00 - 113.05%
31.12.2011 -36 489.00 37 132.00 -73 621.00 - 198.27% 4 495.00 -40 984.00 - 911.77%
30.09.2011 37 132.00 -44 364.00 81 496.00 - 183.70% 669.00 36 463.00 5 450.37%
30.06.2011 -44 364.00 17 255.00 -61 619.00 - 357.11% -4 411.00 -39 953.00 905.76%
31.03.2011 17 255.00 4 495.00 12 760.00 283.87% 9 519.00 7 736.00 81.27%
31.12.2010 4 495.00 669.00 3 826.00 571.90% 4 308.00 187.00 4.34%
30.09.2010 669.00 -4 411.00 5 080.00 - 115.17% 24 957.00 -24 288.00 -97.32%
30.06.2010 -4 411.00 9 519.00 -13 930.00 - 146.34% 2 196.00 -6 607.00 - 300.87%
31.03.2010 9 519.00 4 308.00 5 211.00 120.96% 1 610.00 7 909.00 491.24%
31.12.2009 4 308.00 24 957.00 -20 649.00 -82.74% -3 264.00 7 572.00 - 231.99%
30.09.2009 24 957.00 2 196.00 22 761.00 1 036.48% -24 815.00 49 772.00 - 200.57%
30.06.2009 2 196.00 1 610.00 586.00 36.40% -34 924.00 37 120.00 - 106.29%
31.03.2009 1 610.00 -3 264.00 4 874.00 - 149.33% 12 438.00 -10 828.00 -87.06%
31.12.2008 -3 264.00 -24 815.00 21 551.00 -86.85% -20 745.00 17 481.00 -84.27%
30.09.2008 -24 815.00 -34 924.00 10 109.00 -28.95% 5 068.00 -29 883.00 - 589.64%
30.06.2008 -34 924.00 12 438.00 -47 362.00 - 380.78% - 270.00 -34 654.00 12 834.81%
31.03.2008 12 438.00 -20 745.00 33 183.00 - 159.96% 2 002.00 10 436.00 521.28%
31.12.2007 -20 745.00 5 068.00 -25 813.00 - 509.33% 7 789.00 -28 534.00 - 366.34%
30.09.2007 5 068.00 - 270.00 5 338.00 -1 977.04% -2 130.00 7 198.00 - 337.93%
30.06.2007 - 270.00 2 002.00 -2 272.00 - 113.49% -2 906.00 2 636.00 -90.71%
31.03.2007 2 002.00 7 789.00 -5 787.00 -74.30% 2 697.00 - 695.00 -25.77%
31.12.2006 7 789.00 -2 130.00 9 919.00 - 465.68% 3 610.00 4 179.00 115.76%
30.09.2006 -2 130.00 -2 906.00 776.00 -26.70% -6 705.00 4 575.00 -68.23%
30.06.2006 -2 906.00 2 697.00 -5 603.00 - 207.75% -14 908.00 12 002.00 -80.51%
31.03.2006 2 697.00 3 610.00 - 913.00 -25.29% -3 419.00 6 116.00 - 178.88%
31.12.2005 3 610.00 -6 705.00 10 315.00 - 153.84% - 563.00 4 173.00 - 741.21%
30.09.2005 -6 705.00 -14 908.00 8 203.00 -55.02% -1 367.00 -5 338.00 390.49%
30.06.2005 -14 908.00 -3 419.00 -11 489.00 336.03% 495.00 -15 403.00 -3 111.72%
31.03.2005 -3 419.00 - 563.00 -2 856.00 507.28% 882.00 -4 301.00 - 487.64%
31.12.2004 - 563.00 -1 367.00 804.00 -58.81% 1 986.00 -2 549.00 - 128.35%
30.09.2004 -1 367.00 495.00 -1 862.00 - 376.16% 264.00 -1 631.00 - 617.80%
30.06.2004 495.00 882.00 - 387.00 -43.88% 3 348.00 -2 853.00 -85.22%
31.03.2004 882.00 1 986.00 -1 104.00 -55.59% -2 872.00 3 754.00 - 130.71%
31.12.2003 1 986.00 264.00 1 722.00 652.27% - 225.00 2 211.00 - 982.67%
30.09.2003 264.00 3 348.00 -3 084.00 -92.11% -2 903.00 3 167.00 - 109.09%
30.06.2003 3 348.00 -2 872.00 6 220.00 - 216.57% -1 265.00 4 613.00 - 364.66%
31.03.2003 -2 872.00 - 225.00 -2 647.00 1 176.44% -1 854.00 -1 018.00 54.91%
31.12.2002 - 225.00 -2 903.00 2 678.00 -92.25% -4 080.00 3 855.00 -94.49%
30.09.2002 -2 903.00 -1 265.00 -1 638.00 129.49% -6 719.00 3 816.00 -56.79%
30.06.2002 -1 265.00 -1 854.00 589.00 -31.77% -11 147.00 9 882.00 -88.65%
31.03.2002 -1 854.00 -4 080.00 2 226.00 -54.56% -6 218.00 4 364.00 -70.18%
31.12.2001 -4 080.00 -6 719.00 2 639.00 -39.28% -2 382.00 -1 698.00 71.28%
30.09.2001 -6 719.00 -11 147.00 4 428.00 -39.72% -7 180.00 461.00 -6.42%
30.06.2001 -11 147.00 -6 218.00 -4 929.00 79.27% -8 081.00 -3 066.00 37.94%
31.03.2001 -6 218.00 -2 382.00 -3 836.00 161.04% -2 593.00 -3 625.00 139.80%
31.12.2000 -2 382.00 -7 180.00 4 798.00 -66.82% -6 262.00 3 880.00 -61.96%
30.09.2000 -7 180.00 -8 081.00 901.00 -11.15% -8 841.00 1 661.00 -18.79%
30.06.2000 -8 081.00 -2 593.00 -5 488.00 211.65% -4 120.00 -3 961.00 96.14%
31.03.2000 -2 593.00 -6 262.00 3 669.00 -58.59% -6 451.00 3 858.00 -59.80%
31.12.1999 -6 262.00 -8 841.00 2 579.00 -29.17% -2 316.00 -3 946.00 170.38%
30.09.1999 -8 841.00 -4 120.00 -4 721.00 114.59% -4 642.00 -4 199.00 90.46%
30.06.1999 -4 120.00 -6 451.00 2 331.00 -36.13% -6 843.00 2 723.00 -39.79%
31.03.1999 -6 451.00 -2 316.00 -4 135.00 178.54% -16 841.00 10 390.00 -61.69%
31.12.1998 -2 316.00 -4 642.00 2 326.00 -50.11% 0.00 -2 316.00 -
30.09.1998 -4 642.00 -6 843.00 2 201.00 -32.16% 0.00 -4 642.00 -
30.06.1998 -6 843.00 -16 841.00 9 998.00 -59.37% 0.00 -6 843.00 -
31.03.1998 -16 841.00 0.00 -16 841.00 - 0.00 -16 841.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.