1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2012 - 957.00
Max 31.12.2010 3 346.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 358.00 - 320.00 678.00 - 211.88% - 170.00 528.00 - 310.59%
31.12.2019 - 320.00 249.00 - 569.00 - 228.51% 2 366.00 -2 686.00 - 113.52%
30.09.2019 249.00 424.00 - 175.00 -41.27% 2 297.00 -2 048.00 -89.16%
30.06.2019 424.00 - 170.00 594.00 - 349.41% 1 751.00 -1 327.00 -75.79%
31.03.2019 - 170.00 2 366.00 -2 536.00 - 107.19% 869.00 -1 039.00 - 119.56%
31.12.2018 2 366.00 2 297.00 69.00 3.00% 983.00 1 383.00 140.69%
30.09.2018 2 297.00 1 751.00 546.00 31.18% 808.00 1 489.00 184.28%
30.06.2018 1 751.00 869.00 882.00 101.50% 444.00 1 307.00 294.37%
31.03.2018 869.00 983.00 - 114.00 -11.60% 263.00 606.00 230.42%
31.12.2017 983.00 808.00 175.00 21.66% - 495.00 1 478.00 - 298.59%
30.09.2017 808.00 444.00 364.00 81.98% 216.00 592.00 274.07%
30.06.2017 444.00 263.00 181.00 68.82% 525.00 -81.00 -15.43%
31.03.2017 263.00 - 495.00 758.00 - 153.13% 188.00 75.00 39.89%
31.12.2016 - 495.00 216.00 - 711.00 - 329.17% 133.00 - 628.00 - 472.18%
30.09.2016 216.00 525.00 - 309.00 -58.86% -16.00 232.00 -1 450.00%
30.06.2016 525.00 188.00 337.00 179.26% -22.00 547.00 -2 486.36%
31.03.2016 188.00 133.00 55.00 41.35% 53.00 135.00 254.72%
31.12.2015 133.00 -16.00 149.00 - 931.25% 28.00 105.00 375.00%
30.09.2015 -16.00 -22.00 6.00 -27.27% - 151.00 135.00 -89.40%
30.06.2015 -22.00 53.00 -75.00 - 141.51% - 424.00 402.00 -94.81%
31.03.2015 53.00 28.00 25.00 89.29% 13.00 40.00 307.69%
31.12.2014 28.00 - 151.00 179.00 - 118.54% 793.00 - 765.00 -96.47%
30.09.2014 - 151.00 - 424.00 273.00 -64.39% 604.00 - 755.00 - 125.00%
30.06.2014 - 424.00 13.00 - 437.00 -3 361.54% 402.00 - 826.00 - 205.47%
31.03.2014 13.00 793.00 - 780.00 -98.36% 202.00 - 189.00 -93.56%
31.12.2013 793.00 604.00 189.00 31.29% 1 037.00 - 244.00 -23.53%
30.09.2013 604.00 402.00 202.00 50.25% - 234.00 838.00 - 358.12%
30.06.2013 402.00 202.00 200.00 99.01% - 957.00 1 359.00 - 142.01%
31.03.2013 202.00 1 037.00 - 835.00 -80.52% 246.00 -44.00 -17.89%
31.12.2012 1 037.00 - 234.00 1 271.00 - 543.16% 1 205.00 - 168.00 -13.94%
30.09.2012 - 234.00 - 957.00 723.00 -75.55% -51.00 - 183.00 358.82%
30.06.2012 - 957.00 246.00 -1 203.00 - 489.02% - 167.00 - 790.00 473.05%
31.03.2012 246.00 1 205.00 - 959.00 -79.58% - 774.00 1 020.00 - 131.78%
31.12.2011 1 205.00 -51.00 1 256.00 -2 462.74% 3 346.00 -2 141.00 -63.99%
30.09.2011 -51.00 - 167.00 116.00 -69.46% 2 779.00 -2 830.00 - 101.84%
30.06.2011 - 167.00 - 774.00 607.00 -78.42% 1 439.00 -1 606.00 - 111.61%
31.03.2011 - 774.00 3 346.00 -4 120.00 - 123.13% 1 094.00 -1 868.00 - 170.75%
31.12.2010 3 346.00 2 779.00 567.00 20.40% 1 767.00 1 579.00 89.36%
30.09.2010 2 779.00 1 439.00 1 340.00 93.12% 1 312.00 1 467.00 111.81%
30.06.2010 1 439.00 1 094.00 345.00 31.54% 233.00 1 206.00 517.60%
31.03.2010 1 094.00 1 767.00 - 673.00 -38.09% -41.00 1 135.00 -2 768.29%
31.12.2009 1 767.00 1 312.00 455.00 34.68% 1 440.00 327.00 22.71%
30.09.2009 1 312.00 233.00 1 079.00 463.09% 1 220.00 92.00 7.54%
30.06.2009 233.00 -41.00 274.00 - 668.29% 1 029.00 - 796.00 -77.36%
31.03.2009 -41.00 1 440.00 -1 481.00 - 102.85% 1 092.00 -1 133.00 - 103.75%
31.12.2008 1 440.00 1 220.00 220.00 18.03% 2 423.00 - 983.00 -40.57%
30.09.2008 1 220.00 1 029.00 191.00 18.56% - 486.00 1 706.00 - 351.03%
30.06.2008 1 029.00 1 092.00 -63.00 -5.77% -84.00 1 113.00 -1 325.00%
31.03.2008 1 092.00 2 423.00 -1 331.00 -54.93% - 434.00 1 526.00 - 351.61%
31.12.2007 2 423.00 - 486.00 2 909.00 - 598.56% 1 271.00 1 152.00 90.64%
30.09.2007 - 486.00 -84.00 - 402.00 478.57% - 550.00 64.00 -11.64%
30.06.2007 -84.00 - 434.00 350.00 -80.65% -93.00 9.00 -9.68%
31.03.2007 - 434.00 1 271.00 -1 705.00 - 134.15% 500.00 - 934.00 - 186.80%
31.12.2006 1 271.00 - 550.00 1 821.00 - 331.09% 1 514.00 - 243.00 -16.05%
30.09.2006 - 550.00 -93.00 - 457.00 491.40% 1 832.00 -2 382.00 - 130.02%
30.06.2006 -93.00 500.00 - 593.00 - 118.60% 1 656.00 -1 749.00 - 105.62%
31.03.2006 500.00 1 514.00 -1 014.00 -66.97% 318.00 182.00 57.23%
31.12.2005 1 514.00 1 832.00 - 318.00 -17.36% 1 358.00 156.00 11.49%
30.09.2005 1 832.00 1 656.00 176.00 10.63% 1 009.00 823.00 81.57%
30.06.2005 1 656.00 318.00 1 338.00 420.75% 527.00 1 129.00 214.23%
31.03.2005 318.00 1 358.00 -1 040.00 -76.58% 164.00 154.00 93.90%
31.12.2004 1 358.00 1 009.00 349.00 34.59% 84.00 1 274.00 1 516.67%
30.09.2004 1 009.00 527.00 482.00 91.46% 65.00 944.00 1 452.31%
30.06.2004 527.00 164.00 363.00 221.34% 45.00 482.00 1 071.11%
31.03.2004 164.00 84.00 80.00 95.24% 5.00 159.00 3 180.00%
31.12.2003 84.00 65.00 19.00 29.23% 46.00 38.00 82.61%
30.09.2003 65.00 45.00 20.00 44.44% 34.00 31.00 91.18%
30.06.2003 45.00 5.00 40.00 800.00% 12.00 33.00 275.00%
31.03.2003 5.00 46.00 -41.00 -89.13% -4.00 9.00 - 225.00%
31.12.2002 46.00 34.00 12.00 35.29% 13.00 33.00 253.85%
30.09.2002 34.00 12.00 22.00 183.33% 8.00 26.00 325.00%
30.06.2002 12.00 -4.00 16.00 - 400.00% 0.00 12.00 -
31.03.2002 -4.00 13.00 -17.00 - 130.77% 10.00 -14.00 - 140.00%
31.12.2001 13.00 8.00 5.00 62.50% 12.00 1.00 8.33%
30.09.2001 8.00 0.00 8.00 - 9.00 -1.00 -11.11%
30.06.2001 0.00 10.00 -10.00 - 5.00 -5.00 -
31.03.2001 10.00 12.00 -2.00 -16.67% 5.00 5.00 100.00%
31.12.2000 12.00 9.00 3.00 33.33% 14.00 -2.00 -14.29%
30.09.2000 9.00 5.00 4.00 80.00% 12.00 -3.00 -25.00%
30.06.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 8.00 -3.00 -37.50%
31.03.2000 5.00 14.00 -9.00 -64.29% 3.00 2.00 66.67%
31.12.1999 14.00 12.00 2.00 16.67% 44.00 -30.00 -68.18%
30.09.1999 12.00 8.00 4.00 50.00% 33.00 -21.00 -63.64%
30.06.1999 8.00 3.00 5.00 166.67% 21.00 -13.00 -61.90%
31.03.1999 3.00 44.00 -41.00 -93.18% 11.00 -8.00 -72.73%
31.12.1998 44.00 33.00 11.00 33.33% 0.00 44.00 -
30.09.1998 33.00 21.00 12.00 57.14% 0.00 33.00 -
30.06.1998 21.00 11.00 10.00 90.91% 0.00 21.00 -
31.03.1998 11.00 0.00 11.00 - 0.00 11.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Graf
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.