1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2015 -2 457.00
Max 31.12.2008 3 538.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 567.00 - 224.00 791.00 - 353.12% - 392.00 959.00 - 244.64%
31.12.2019 - 224.00 22.00 - 246.00 -1 118.18% 2 456.00 -2 680.00 - 109.12%
30.09.2019 22.00 - 177.00 199.00 - 112.43% 1 826.00 -1 804.00 -98.80%
30.06.2019 - 177.00 - 392.00 215.00 -54.85% 866.00 -1 043.00 - 120.44%
31.03.2019 - 392.00 2 456.00 -2 848.00 - 115.96% 244.00 - 636.00 - 260.66%
31.12.2018 2 456.00 1 826.00 630.00 34.50% 2 004.00 452.00 22.55%
30.09.2018 1 826.00 866.00 960.00 110.85% 2 007.00 - 181.00 -9.02%
30.06.2018 866.00 244.00 622.00 254.92% 1 047.00 - 181.00 -17.29%
31.03.2018 244.00 2 004.00 -1 760.00 -87.82% 394.00 - 150.00 -38.07%
31.12.2017 2 004.00 2 007.00 -3.00 -0.15% 1 253.00 751.00 59.94%
30.09.2017 2 007.00 1 047.00 960.00 91.69% 849.00 1 158.00 136.40%
30.06.2017 1 047.00 394.00 653.00 165.74% 513.00 534.00 104.09%
31.03.2017 394.00 1 253.00 - 859.00 -68.56% - 121.00 515.00 - 425.62%
31.12.2016 1 253.00 849.00 404.00 47.59% -2 457.00 3 710.00 - 151.00%
30.09.2016 849.00 513.00 336.00 65.50% -1 646.00 2 495.00 - 151.58%
30.06.2016 513.00 - 121.00 634.00 - 523.97% -1 102.00 1 615.00 - 146.55%
31.03.2016 - 121.00 -2 457.00 2 336.00 -95.08% - 625.00 504.00 -80.64%
31.12.2015 -2 457.00 -1 646.00 - 811.00 49.27% 1 560.00 -4 017.00 - 257.50%
30.09.2015 -1 646.00 -1 102.00 - 544.00 49.36% 1 223.00 -2 869.00 - 234.59%
30.06.2015 -1 102.00 - 625.00 - 477.00 76.32% 448.00 -1 550.00 - 345.98%
31.03.2015 - 625.00 1 560.00 -2 185.00 - 140.06% 216.00 - 841.00 - 389.35%
31.12.2014 1 560.00 1 223.00 337.00 27.56% 2 089.00 - 529.00 -25.32%
30.09.2014 1 223.00 448.00 775.00 172.99% 1 590.00 - 367.00 -23.08%
30.06.2014 448.00 216.00 232.00 107.41% 1 059.00 - 611.00 -57.70%
31.03.2014 216.00 2 089.00 -1 873.00 -89.66% 532.00 - 316.00 -59.40%
31.12.2013 2 089.00 1 590.00 499.00 31.38% 1 733.00 356.00 20.54%
30.09.2013 1 590.00 1 059.00 531.00 50.14% - 101.00 1 691.00 -1 674.26%
30.06.2013 1 059.00 532.00 527.00 99.06% -1 418.00 2 477.00 - 174.68%
31.03.2013 532.00 1 733.00 -1 201.00 -69.30% 337.00 195.00 57.86%
31.12.2012 1 733.00 - 101.00 1 834.00 -1 815.84% 2 239.00 - 506.00 -22.60%
30.09.2012 - 101.00 -1 418.00 1 317.00 -92.88% - 431.00 330.00 -76.57%
30.06.2012 -1 418.00 337.00 -1 755.00 - 520.77% 952.00 -2 370.00 - 248.95%
31.03.2012 337.00 2 239.00 -1 902.00 -84.95% -1 477.00 1 814.00 - 122.82%
31.12.2011 2 239.00 - 431.00 2 670.00 - 619.49% 2 937.00 - 698.00 -23.77%
30.09.2011 - 431.00 952.00 -1 383.00 - 145.27% 2 549.00 -2 980.00 - 116.91%
30.06.2011 952.00 -1 477.00 2 429.00 - 164.45% 1 237.00 - 285.00 -23.04%
31.03.2011 -1 477.00 2 937.00 -4 414.00 - 150.29% 720.00 -2 197.00 - 305.14%
31.12.2010 2 937.00 2 549.00 388.00 15.22% 469.00 2 468.00 526.23%
30.09.2010 2 549.00 1 237.00 1 312.00 106.06% 177.00 2 372.00 1 340.11%
30.06.2010 1 237.00 720.00 517.00 71.81% 89.00 1 148.00 1 289.89%
31.03.2010 720.00 469.00 251.00 53.52% - 100.00 820.00 - 820.00%
31.12.2009 469.00 177.00 292.00 164.97% 3 538.00 -3 069.00 -86.74%
30.09.2009 177.00 89.00 88.00 98.88% 3 197.00 -3 020.00 -94.46%
30.06.2009 89.00 - 100.00 189.00 - 189.00% 2 000.00 -1 911.00 -95.55%
31.03.2009 - 100.00 3 538.00 -3 638.00 - 102.83% 602.00 - 702.00 - 116.61%
31.12.2008 3 538.00 3 197.00 341.00 10.67% 2 956.00 582.00 19.69%
30.09.2008 3 197.00 2 000.00 1 197.00 59.85% - 732.00 3 929.00 - 536.75%
30.06.2008 2 000.00 602.00 1 398.00 232.23% - 146.00 2 146.00 -1 469.86%
31.03.2008 602.00 2 956.00 -2 354.00 -79.63% - 505.00 1 107.00 - 219.21%
31.12.2007 2 956.00 - 732.00 3 688.00 - 503.83% 1 071.00 1 885.00 176.00%
30.09.2007 - 732.00 - 146.00 - 586.00 401.37% - 467.00 - 265.00 56.75%
30.06.2007 - 146.00 - 505.00 359.00 -71.09% -86.00 -60.00 69.77%
31.03.2007 - 505.00 1 071.00 -1 576.00 - 147.15% 406.00 - 911.00 - 224.38%
31.12.2006 1 071.00 - 467.00 1 538.00 - 329.34% 2 227.00 -1 156.00 -51.91%
30.09.2006 - 467.00 -86.00 - 381.00 443.02% 2 670.00 -3 137.00 - 117.49%
30.06.2006 -86.00 406.00 - 492.00 - 121.18% 2 267.00 -2 353.00 - 103.79%
31.03.2006 406.00 2 227.00 -1 821.00 -81.77% 432.00 -26.00 -6.02%
31.12.2005 2 227.00 2 670.00 - 443.00 -16.59% 1 377.00 850.00 61.73%
30.09.2005 2 670.00 2 267.00 403.00 17.78% 1 009.00 1 661.00 164.62%
30.06.2005 2 267.00 432.00 1 835.00 424.77% 485.00 1 782.00 367.42%
31.03.2005 432.00 1 377.00 - 945.00 -68.63% 137.00 295.00 215.33%
31.12.2004 1 377.00 1 009.00 368.00 36.47% -1.00 1 378.00 - 137 800.00%
30.09.2004 1 009.00 485.00 524.00 108.04% 40.00 969.00 2 422.50%
30.06.2004 485.00 137.00 348.00 254.01% 29.00 456.00 1 572.41%
31.03.2004 137.00 -1.00 138.00 -13 800.00% 95.00 42.00 44.21%
31.12.2003 -1.00 40.00 -41.00 - 102.50% 252.00 - 253.00 - 100.40%
30.09.2003 40.00 29.00 11.00 37.93% 233.00 - 193.00 -82.83%
30.06.2003 29.00 95.00 -66.00 -69.47% 115.00 -86.00 -74.78%
31.03.2003 95.00 252.00 - 157.00 -62.30% 56.00 39.00 69.64%
31.12.2002 252.00 233.00 19.00 8.15% 849.00 - 597.00 -70.32%
30.09.2002 233.00 115.00 118.00 102.61% 716.00 - 483.00 -67.46%
30.06.2002 115.00 56.00 59.00 105.36% 511.00 - 396.00 -77.50%
31.03.2002 56.00 849.00 - 793.00 -93.40% 191.00 - 135.00 -70.68%
31.12.2001 849.00 716.00 133.00 18.58% 580.00 269.00 46.38%
30.09.2001 716.00 511.00 205.00 40.12% 510.00 206.00 40.39%
30.06.2001 511.00 191.00 320.00 167.54% 303.00 208.00 68.65%
31.03.2001 191.00 580.00 - 389.00 -67.07% 78.00 113.00 144.87%
31.12.2000 580.00 510.00 70.00 13.73% 716.00 - 136.00 -18.99%
30.09.2000 510.00 303.00 207.00 68.32% 541.00 -31.00 -5.73%
30.06.2000 303.00 78.00 225.00 288.46% 289.00 14.00 4.84%
31.03.2000 78.00 716.00 - 638.00 -89.11% 171.00 -93.00 -54.39%
31.12.1999 716.00 541.00 175.00 32.35% 890.00 - 174.00 -19.55%
30.09.1999 541.00 289.00 252.00 87.20% 813.00 - 272.00 -33.46%
30.06.1999 289.00 171.00 118.00 69.01% 670.00 - 381.00 -56.87%
31.03.1999 171.00 890.00 - 719.00 -80.79% 472.00 - 301.00 -63.77%
31.12.1998 890.00 813.00 77.00 9.47% 0.00 890.00 -
30.09.1998 813.00 670.00 143.00 21.34% 0.00 813.00 -
30.06.1998 670.00 472.00 198.00 41.95% 0.00 670.00 -
31.03.1998 472.00 0.00 472.00 - 0.00 472.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.