1 - Direct investment - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Direct investment - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, EUR, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Pochybné, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Direct investment - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 - 111 562.90
Max 31.12.1993 -2 891.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -99 906.00 - 111 562.90 11 656.90 -10.45% - 107 326.30 7 420.30 -6.91%
31.12.2019 - 111 562.90 - 109 461.40 -2 101.50 1.92% - 107 610.80 -3 952.10 3.67%
30.09.2019 - 109 461.40 - 110 598.10 1 136.70 -1.03% - 102 374.90 -7 086.50 6.92%
30.06.2019 - 110 598.10 - 107 326.30 -3 271.80 3.05% - 101 483.60 -9 114.50 8.98%
31.03.2019 - 107 326.30 - 107 610.80 284.50 -0.26% - 102 847.20 -4 479.10 4.36%
31.12.2018 - 107 610.80 - 102 374.90 -5 235.90 5.11% - 103 062.20 -4 548.60 4.41%
30.09.2018 - 102 374.90 - 101 483.60 - 891.30 0.88% - 103 202.20 827.30 -0.80%
30.06.2018 - 101 483.60 - 102 847.20 1 363.60 -1.33% - 102 039.80 556.20 -0.55%
31.03.2018 - 102 847.20 - 103 062.20 215.00 -0.21% -98 507.60 -4 339.60 4.41%
31.12.2017 - 103 062.20 - 103 202.20 140.00 -0.14% -97 193.20 -5 869.00 6.04%
30.09.2017 - 103 202.20 - 102 039.80 -1 162.40 1.14% -97 077.70 -6 124.50 6.31%
30.06.2017 - 102 039.80 -98 507.60 -3 532.20 3.59% -93 808.80 -8 231.00 8.77%
31.03.2017 -98 507.60 -97 193.20 -1 314.40 1.35% -90 715.50 -7 792.10 8.59%
31.12.2016 -97 193.20 -97 077.70 - 115.50 0.12% -90 052.10 -7 141.10 7.93%
30.09.2016 -97 077.70 -93 808.80 -3 268.90 3.48% -86 300.90 -10 776.80 12.49%
30.06.2016 -93 808.80 -90 715.50 -3 093.30 3.41% -86 486.20 -7 322.60 8.47%
31.03.2016 -90 715.50 -90 052.10 - 663.40 0.74% -85 611.40 -5 104.10 5.96%
31.12.2015 -90 052.10 -86 300.90 -3 751.20 4.35% -85 057.30 -4 994.80 5.87%
30.09.2015 -86 300.90 -86 486.20 185.30 -0.21% -86 178.50 - 122.40 0.14%
30.06.2015 -86 486.20 -85 611.40 - 874.80 1.02% -85 640.40 - 845.80 0.99%
31.03.2015 -85 611.40 -85 057.30 - 554.10 0.65% -83 431.20 -2 180.20 2.61%
31.12.2014 -85 057.30 -86 178.50 1 121.20 -1.30% -82 302.10 -2 755.20 3.35%
30.09.2014 -86 178.50 -85 640.40 - 538.10 0.63% -88 276.70 2 098.20 -2.38%
30.06.2014 -85 640.40 -83 431.20 -2 209.20 2.65% -87 714.00 2 073.60 -2.36%
31.03.2014 -83 431.20 -82 302.10 -1 129.10 1.37% -88 374.30 4 943.10 -5.59%
31.12.2013 -82 302.10 -88 276.70 5 974.60 -6.77% -90 291.60 7 989.50 -8.85%
30.09.2013 -88 276.70 -87 714.00 - 562.70 0.64% -90 532.10 2 255.40 -2.49%
30.06.2013 -87 714.00 -88 374.30 660.30 -0.75% -86 646.00 -1 068.00 1.23%
31.03.2013 -88 374.30 -90 291.60 1 917.30 -2.12% -88 535.60 161.30 -0.18%
31.12.2012 -90 291.60 -90 532.10 240.50 -0.27% -82 971.20 -7 320.40 8.82%
30.09.2012 -90 532.10 -86 646.00 -3 886.10 4.49% -85 336.40 -5 195.70 6.09%
30.06.2012 -86 646.00 -88 535.60 1 889.60 -2.13% -88 699.20 2 053.20 -2.31%
31.03.2012 -88 535.60 -82 971.20 -5 564.40 6.71% -86 374.40 -2 161.20 2.50%
31.12.2011 -82 971.20 -85 336.40 2 365.20 -2.77% -84 986.80 2 015.60 -2.37%
30.09.2011 -85 336.40 -88 699.20 3 362.80 -3.79% -86 766.70 1 430.30 -1.65%
30.06.2011 -88 699.20 -86 374.40 -2 324.80 2.69% -82 206.40 -6 492.80 7.90%
31.03.2011 -86 374.40 -84 986.80 -1 387.60 1.63% -81 724.10 -4 650.30 5.69%
31.12.2010 -84 986.80 -86 766.70 1 779.90 -2.05% -77 055.30 -7 931.50 10.29%
30.09.2010 -86 766.70 -82 206.40 -4 560.30 5.55% -80 479.00 -6 287.70 7.81%
30.06.2010 -82 206.40 -81 724.10 - 482.30 0.59% -78 210.90 -3 995.50 5.11%
31.03.2010 -81 724.10 -77 055.30 -4 668.80 6.06% -72 586.00 -9 138.10 12.59%
31.12.2009 -77 055.30 -80 479.00 3 423.70 -4.25% -72 299.50 -4 755.80 6.58%
30.09.2009 -80 479.00 -78 210.90 -2 268.10 2.90% -78 494.20 -1 984.80 2.53%
30.06.2009 -78 210.90 -72 586.00 -5 624.90 7.75% -79 963.20 1 752.30 -2.19%
31.03.2009 -72 586.00 -72 299.50 - 286.50 0.40% -73 679.70 1 093.70 -1.48%
31.12.2008 -72 299.50 -78 494.20 6 194.70 -7.89% -70 526.30 -1 773.20 2.51%
30.09.2008 -78 494.20 -79 963.20 1 469.00 -1.84% -65 661.60 -12 832.60 19.54%
30.06.2008 -79 963.20 -73 679.70 -6 283.50 8.53% -60 855.90 -19 107.30 31.40%
31.03.2008 -73 679.70 -70 526.30 -3 153.40 4.47% -59 402.50 -14 277.20 24.03%
31.12.2007 -70 526.30 -65 661.60 -4 864.70 7.41% -56 811.00 -13 715.30 24.14%
30.09.2007 -65 661.60 -60 855.90 -4 805.70 7.90% -54 536.20 -11 125.40 20.40%
30.06.2007 -60 855.90 -59 402.50 -1 453.40 2.45% -52 749.00 -8 106.90 15.37%
31.03.2007 -59 402.50 -56 811.00 -2 591.50 4.56% -50 715.20 -8 687.30 17.13%
31.12.2006 -56 811.00 -54 536.20 -2 274.80 4.17% -48 363.80 -8 447.20 17.47%
30.09.2006 -54 536.20 -52 749.00 -1 787.20 3.39% -47 726.60 -6 809.60 14.27%
30.06.2006 -52 749.00 -50 715.20 -2 033.80 4.01% -45 976.50 -6 772.50 14.73%
31.03.2006 -50 715.20 -48 363.80 -2 351.40 4.86% -42 227.50 -8 487.70 20.10%
31.12.2005 -48 363.80 -47 726.60 - 637.20 1.34% -39 274.80 -9 089.00 23.14%
30.09.2005 -47 726.60 -45 976.50 -1 750.10 3.81% -37 717.20 -10 009.40 26.54%
30.06.2005 -45 976.50 -42 227.50 -3 749.00 8.88% -37 033.50 -8 943.00 24.15%
31.03.2005 -42 227.50 -39 274.80 -2 952.70 7.52% -34 894.70 -7 332.80 21.01%
31.12.2004 -39 274.80 -37 717.20 -1 557.60 4.13% -34 044.20 -5 230.60 15.36%
30.09.2004 -37 717.20 -37 033.50 - 683.70 1.85% -36 416.00 -1 301.20 3.57%
30.06.2004 -37 033.50 -34 894.70 -2 138.80 6.13% -36 236.80 - 796.70 2.20%
31.03.2004 -34 894.70 -34 044.20 - 850.50 2.50% -35 510.30 615.60 -1.73%
31.12.2003 -34 044.20 -36 416.00 2 371.80 -6.51% -35 478.90 1 434.70 -4.04%
30.09.2003 -36 416.00 -36 236.80 - 179.20 0.49% -36 054.70 - 361.30 1.00%
30.06.2003 -36 236.80 -35 510.30 - 726.50 2.05% -35 368.50 - 868.30 2.46%
31.03.2003 -35 510.30 -35 478.90 -31.40 0.09% -31 347.90 -4 162.40 13.28%
31.12.2002 -35 478.90 -36 054.70 575.80 -1.60% -29 429.60 -6 049.30 20.56%
30.09.2002 -36 054.70 -35 368.50 - 686.20 1.94% -27 010.20 -9 044.50 33.49%
30.06.2002 -35 368.50 -31 347.90 -4 020.60 12.83% -26 347.30 -9 021.20 34.24%
31.03.2002 -31 347.90 -29 429.60 -1 918.30 6.52% -24 104.60 -7 243.30 30.05%
31.12.2001 -29 429.60 -27 010.20 -2 419.40 8.96% -22 528.10 -6 901.50 30.64%
30.09.2001 -27 010.20 -26 347.30 - 662.90 2.52% -21 206.80 -5 803.40 27.37%
30.06.2001 -26 347.30 -24 104.60 -2 242.70 9.30% -19 696.80 -6 650.50 33.76%
31.03.2001 -24 104.60 -22 528.10 -1 576.50 7.00% -18 295.30 -5 809.30 31.75%
31.12.2000 -22 528.10 -21 206.80 -1 321.30 6.23% -16 783.60 -5 744.50 34.23%
30.09.2000 -21 206.80 -19 696.80 -1 510.00 7.67% -11 569.20 -9 637.60 83.30%
30.06.2000 -19 696.80 -18 295.30 -1 401.50 7.66% -11 569.20 -8 127.60 70.25%
31.03.2000 -18 295.30 -16 783.60 -1 511.70 9.01% -11 569.20 -6 726.10 58.14%
31.12.1999 -16 783.60 -11 569.20 -5 214.40 45.07% -11 569.20 -5 214.40 45.07%
31.12.1998 -11 569.20 -7 870.60 -3 698.60 46.99% -7 870.60 -3 698.60 46.99%
31.12.1997 -7 870.60 -6 508.50 -1 362.10 20.93% -6 508.50 -1 362.10 20.93%
31.12.1996 -6 508.50 -5 471.10 -1 037.40 18.96% -5 471.10 -1 037.40 18.96%
31.12.1995 -5 471.10 -3 485.70 -1 985.40 56.96% -3 485.70 -1 985.40 56.96%
31.12.1994 -3 485.70 -2 891.90 - 593.80 20.53% -2 891.90 - 593.80 20.53%
31.12.1993 -2 891.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Direct investment - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of EUR)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of USD)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1 - Direct investment - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of CZK)
1 - Direct investment - net (Balance of Payments in millions of EUR)
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.